Kontaktpersoner på Kungsörs kommun

Bo Granudd, ekonomichef
0227–600 102
Margareta Larsson, Vision
0227–600 153
Gun Åslund, förskolechef
0227-600225, 073-6620362
Mikael Nilsson, fritidsintendent

Astrid Qvarnlöf
0227-60 01 03
Magnus Ribbing,
0227-600140
Jan Kietzmann
0227-600186
Catharina Luthman, rektor
0227-600227, 073-3610185
Sahar Mustafa, LR
0227-600228, 073-5552424
Barbro Johansson, enhetschef
0227-600132
Kommunal
0227-12877,
Eva Eriksson, vård- och omsorgschef
0227-60 03 34, 070-861 00 95
Birgitta Lindh, Ledarna
0227-60 01 30
Birgitta Federley, Vision
0227-60 03 47
David Lindqvist, IFO-chef Kungsör
0227-600157
Hanna Wallén, SSR
0227-600126
Linda Forsman Axelsson, IFO-chef
0227-600157
Kristiina Fager, arbetsledare
0227-600343, 0733-610162
Katarina Finn, FSA
0227-600331
Birgitta Lindh, projektledare
0227-600130

Besöksadress

Drottninggatan 34 Kungsör
None

Postadress

Drottninggatan 34
Kungsör, 73685