Arbetslivsinstitutet.se

1-2 st Programansvariga (Demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga


2 platser 6 månader eller längre Heltid Heltid

Ärendenr: 17/000284

Titel: 1-2 st Programansvariga (Demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet med verksamhetsidén att stimulera utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer - även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds - och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Den aktuella tjänsten avser en programansvarig till enhet DEMO. Enheten har ansvar för att genomföra strategier som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och hantera omkring 785 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag ca 100 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har drygt 20 medarbetare.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter:
Befattningen omfattar handläggning inom enhetens tematiska ämnesområden jämställdhet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokratisering. Som ansvarig handläggare arbetar man med hela kedjan från identifiering av partners till beredning, uppföljning och utvärdering. Följande arbetsuppgifter kommer att ingå i tjänsten:

.Handlägga insatser inom ovan nämnda områden enligt Sidas insatshanteringsprocess, inklusive proaktivt arbete för att identifiera samarbetspartners, förberedelser och bedömning av ansökan. Det innebär också att bedöma insatsers relevans i relation till beslutade strategier, göra bedömningar av samarbetspartners system för intern styrning och kontroll, bedöma budget och resultatramverk och därtill kopplade risker
.Följa upp genomförande av insatser och föra dialog med våra samarbetspartners kring verksamhetens resultat, finansiell uppföljning och revision samt kvalitén på partnerns system för intern styrning och kontroll, i enlighet med Sidas regelverk och system
.Delta i enhets- och avdelningskommittéer för att kvalitetssäkra beredningar av insatser
.Operationalisera befintliga metoder och arbetssätt inklusive resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom ramen för strategin och insatserna
.Följa upp och bidra till att rapportera om genomförandet av den gällande strategin
.Medverka till att prioriterade tvärfrågor integreras inom arbetet/ämnet
.Medverka till framtagandet av underlag och genomförande av dialog på olika nivåer
.Medverka i kontakten gentemot andra avdelningar, enheter och parter så som t.ex. UD, ambassader, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, ministerier och andra givare m.fl
.Medverka till den interna och externa kunskaps- samt informationsspridningen inom det egna kompetens-/ämnesområdet
.Upphandla konsulttjänster
.Ansvara för att ärende- och dokumenthantering sker i Sidas planerings- och dokumenthanteringssystem, inkl avsluta ärenden

Andra arbetsuppgifter som identifieras av enhetschefen kan bli aktuella.

Kvalifikationskrav:
Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning:
.Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område

Språk:
.Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet:
.Minst 3 års erfarenhet av handläggning av insatser inom utvecklingssamarbete inom relevant/a ämnesområde/n
.God kunskap om civilsamhällesorganisationers arbete med vidareförmedling och hantering av mindre projekt/program
.Mycket god administrativ förmåga
.God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid
.God samarbetsförmåga
.God analytisk förmåga
.God förmåga att driva processer

Meriter:
.Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system
.Erfarenhet av arbete med konflikt/repressiva miljöer
.Erfarenhet av arbete med jämställdhet
.Erfarenhet av att föra strategisk dialog med olika samarbetspartners
.Erfarenhet av utvecklingssamarbete i fält
.Kunskap om sekretesshantering

Anställningsvillkor:
Befattningarna avser allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2017-12-31, med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse.

Information:
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 14/17.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christine Johansson eller Maria Tropp, tfn 08-698 50 00.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Åsa Fredriksson, tfn 08-698 57 90) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 20 februari 2017.

Sida välkomnar alla sökande.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 20 February 2017
Övrigt: Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

SIDA

Besöksadress

Valhallavägen 199
None

Postadress

None
STOCKHOLM, 10525

Liknande jobb


WICKED MEDIA AB 21 February 2017 Snapar du hellre än att jobba?
Studieförbundet Bilda 24 April 2017 Kulturkonsulent till Västerås
Studieförbundet Bilda 27 April 2017 Kulturkonsulent till Västerås
Fox In A Box AB 15 November 2017 Room Escape is looking for Game Masters (Spelledare)