Arbetslivsinstitutet.se

2 handläggare till internkontrollenheten


2 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Jordbruksverkets uppdrag som regeringens expertmyndighet inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling är att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet.

Vi är 1 200 anställda och huvudkontoret ligger i Jönköping.

Utbetalningsfunktionen är en av fyra divisioner på Jordbruksverket. Funktionen ansvarar för att Sverige hanterar EU-stöden till jordbruket och landsbygden enligt EU:s regelverk. Vi betalar varje år ut cirka 12,5 miljarder kronor. Funktionen har också ett övergripande ansvar för att göra allmänhetens kontakt med Jordbruksverket så enkel som möjligt. Inom funktionen arbetar ungefär 200 personer. Utbetalningsfunktionen består av tre avdelningar som sammanlagt består av tolv enheter.

På internkontrollenheten arbetar 7 personer, efter denna rekrytering 9 personer. Enhetens uppgifter är att arbeta med intern granskning av enheterna inom utbetalningsfunktionen samt av samverkande myndigheter, till exempel länsstyrelsen. Granskningen avser verksamheten som arbetar med EU:s direktstöd och landsbygdsstöd i syfte att säkra kvaliteten. Enheten arbetar också med granskning av EU:s marknadsregleringar.

Internkontrollenheten är en av fem enheter på stödprocessavdelningen som är en av tre avdelningar på utbetalningsfunktionen.
ARBETSUPPGIFTER
Din huvuduppgift kommer att vara att planera, samordna, utföra, dokumentera och följa upp kontroller inklusive omkontroller inom jordbrukarstöden. Då enheten är ganska ny kommer du att vara delaktig i det fortsatta arbetet med att bygga upp enheten.

Kvalitetsgranskning av arbetet med blockdatabasen och register kopplade till jordbrukarstöden eller landsbygdsstöden blir också en av dina uppgifter. En del resor ingår i arbetet.KVALIFIKATIONER
Du är agronom, biolog eller har annan högskoleutbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdig. Vidare har du några års erfarenhet som kontrollant i fält och med handläggning eller samordning av kontrollarbete eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. En annan lämplig bakgrund kan vara att du har arbetat med reviderande, granskande arbete samt intern styrning och kontroll.

Det en merit om du har kännedom om EU:s regelverk och/eller har förståelse för den agrara näringen eller kunskaper om intern styrning och kontroll.

Du är bra på att analysera omfattande material, dra slutsatser av detta samt har lätt för att fatta beslut och visar gott omdöme i dessa situationer. Dessutom är du uthållig, strukturerad, stabil och står upp för fattade beslut. I den här rollen krävs det också att du är tydlig när du kommunicerar, både verbalt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid de personliga förmågorna och att de anställda på enheten kompletterar varandra när det gäller erfarenheter, kompetenser och personliga förmågor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Richter enhetschef
036-15 63 08
SACO Kirsi Heinonen
036-15 63 02
ST Helen Möller
036-15 62 61
SEKO Mikael Johansson
031-42 95 82
Enhetschef Christina Larsson
036 - 155271
SEKO Mikael Johansson
031-429582
Sofia Palm Enhetschef
072-241 85 22
Saco Hossein Salimi Brujeni
036-15 59 82
ST inom Jordbruksverket Helen Möller
036-15 62 61
Enhetschef Peter Krause
036-15 52 85
Enhetschef Susanne Andersson
036-15 52 91
SEKO Thomas Gorin Weijmer

Erica Persson tf enhetschef
070-510 19 07
SACO Kirsi Heinonen
036 - 15 63 02
Sanna Davidsson
036-15 64 07
ST Maria Gustavsson
036-15 60 93
Camilla Callman enhetschef
036-15 50 31
Enhetschef Patrik Alenfelt
070-303 53 22
Enhetschef Eva Udd
072-585 15 39
Avdelningschef Lena Nilsson
070-667 51 94
Enhetschef Marie Richter
070-360 35 71
Sanna Davidsson

Enhetschef stödsamordningsenheten Christina Larsson
036-15 52 71
Enhetschef stödkommunikationsenheten Camilla Callman
036-15 50 31
Anna-Karin Berglund
036-15 62 51
Erica Persson enhetschef jordbrukarstödsenheten
070-510 19 07
Sofia Palm enhetschef företagsstödsenheten
072-241 85 22
Maria Lönn enhetschef projektstödsenheten
073-200 51 14
Enhetschef stödkontrollenheten Mikael Ringsten
0725-85 13 27
Tf enhetschef geodataenheten Anders Forsberg
036-15 60 12
Enhetschef IT-förvaltninsenheten Peter Krause
036-15 52 85
Enhetschef Håkan Wirén
036-15 52 47
Enhetschef processenheten Patrik Alenfelt
070-303 53 22
Stf enhetschef Carolina Eurenius
036-15 60 51
Enhetschef stödregelenheten Camilla Callman
036-15 50 31
tf. enhetschef Jordbrukarstödsenheten Rickard Gustafsson
036-15 60 79
tf. avdelningschef stödprocessavdelningen Christina Larsson
036-15 52 71
tf. enhetschef företagsstödsenheten Caroline Larsson
072-500 55 73
Enhetschef processutvecklingsenheten Patrik Alenfelt
070-303 53 22
enhetschef projektstödsenheten Maria Lönn
073-200 51 14

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 February 2014
Ange referens: 2.4.06-287/14
Övrigt: Inför rekryteringsarbetet har Jordbruksverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Vi eftersträvar mångfald bland våra anställda. Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Bilagor kan inte skickas med via offentliga jobb. Det blir aktuellt först i ett senare skede av rekryteringen. Tack för att du söker arbetet genom offentliga jobb!

Jordbruksverket, Utbetalningsfunktionen

Besöksadress

55182
None

Postadress

Vallgatan 6
Jönköping, 55182

Liknande jobb


Länsstyrelsen Värmland 24 January 2014 Djurkontrollanter jordbruksstöd
Vill du vara med och förhindra spridning av växtskadegörare? Jordbruksverket, Väx.. 3 February 2014 Vill du vara med och förhindra spridning av växtskadegörare?
Länsstyrelsen Värmland 7 February 2014 Fältkontrollanter jordbruksstöd
Länsstyrelsen Österg.. 10 February 2014 Fältkontrollanter av EU:s jordbrukarstöd