Arbetslivsinstitutet.se

2 Post-doc Hydrologiska forskningsenheten, 751


2 platser 6 månader eller längre Heltid

Hydrologiska forskningsenheten arbetar (i Sverige, Europa och världen) med att utveckla prognos- och scenarieverktyg för vatten, beskriva hydrologiska konsekvenser av en klimatförändring, samt modellera vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter.

Vi behöver nu utöka personalstyrkan tillfälligt med två forskare för att tillsammans med gruppen utveckla verksamheten inom: 1) storskalig hydrologisk modellering och flödesprognoser (med HYPE modellen) i nya geografiska områden; 2) bättre säsongsprognoser med hjälpa av datassimilation från fjärranalys. Du ska främst arbeta med kvalitetssäkring av indata, osäkerhetsanalys, kalibreringsmetoder och operationell modelluppdatering. Doktorsexamen i hydrologi och goda kunskaper i programmering, hantering av stora datamängder och GIS är krav. Tjänsterna innebär programmering, analys och vetenskaplig publicering.

Anställningen är tillfällig från sommaren 2016 till sommaren 2018 (max 2 år) med placering i Norrköping.

Din profil
Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, kan nätverka och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift (på svenska och engelska). Du ska ha en forskarutbildning (doktorsgrad) som gett dig god kunskap om hydrologiska processer, programmering, vetenskapligt arbete och dynamisk modellering. Du måste redan ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige.

Vill du veta mer?
För mer information kontakta gärna enhetschef Berit Arheimer eller personalspecialist Kristina Ebbeson. Fackliga representanter är för ST, Anders Höglund och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-494 8000 eller via e-post [email protected]

Din ansökan
Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 751 senast den 8 maj 2016. Ansökan skickas via e-post till [email protected] eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Gunnar Söderström
011-495 8000
Enhetschef Mats Moberg
011-495 8000
Personalspecialist Karin Aspeqvist
011-495 8000
ST Kerstin Willén
011-495 8000
SACO Magnus Irestig
011-495 8000
Gruppchef Erling Brännström
011-495 8000
Produktionschef Katarina Andersson
011-495 8000
SACO Anna-Helena Hultberg
011-495 8000
ST Ami Gadh-Lund
011-495 8000
Enhetschef Angela Yong
011-495 8000
ST Christer Zetterkvist
011-495 8000
SACO Anders Lindgren
011-495 8000
Enhetschef Tomas Karlsson
011-495 8000
Enhetschef Gunnar Söderström

Personalspecialist Susanne Gullmar

ST Ewa Fogelberg

SACO Ilmar Karro

Eva-Lena Jonsson
011-495 8000
Anna Karin Åqvist
011-495 8000
Enhetschef Christian Järnvall

SACO Annika Söderlund

ST Madelene Eriksson

Signild Nerheim
011-495 8000
Enhetschef Håkan Sanner
011-495 8000
Personalspecialist Arne Andersson
011-495 8000
SACO Andreas Carlsson
011-495 8000
ST Hans Ödmark
011-495 8000
Gruppchef Anita Gelfgren

SACO Andreas Carlsson

ST Hans Ödmark

Gruppchef Marina Verbova

Enhetschef Johan Ahlmark
011-495 8000
AnnaKarin Åqvist
011-495 8000
Enhetschef Johan Lundström
011-495 8000
Enhetschef Peter Lundin

Gruppchef Markus Andersén
011-495 8000
Personalspecialist Karin Lien Aspeqvist
011-495 8000
Enhetschef Susanne Karlsson

Enhetschef Sören Graf

Personalspecialist Karin Lien Aspeqvist

Enhetschef Tiina Luide

Bo Strandberg

Gruppchef Eva Strandberg

Segmentschef Per Råhnängen
011-495 8000
Anna Hagenblad
011-495 8000
Gruppchef Patrik Strömberg
011-495 8000
Gruppchef Signild Nerheim

Gruppchef Ola Pettersson
011-495 8000
Enhetschef Bernth Samuelsson
011-495 8000
Gruppchef Magnus Rödin

Enhetschef Bernth Samuelsson

Berit Arheimer
011-495 8000
Marina Verbova
011-495 8000
Gruppchef Greger Bergman

Enhetschef Helén Andersson

Gruppchef Caroline Eklund

HR-specialist Susanne Gullmar


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 May 2016
Ange referens: 751
E-post: [email protected]

SMHI

Besöksadress

Folkborgsvägen 1
None

Postadress

None
NORRKÖPING, 60176

Liknande jobb


Hydrolog Ramböll 19 September 2016 Hydrolog
Hydrolog Ramböll 19 September 2016 Hydrolog