2 st Psykologer som vill vara med om att utveckla psykologverksamheten

Arbetsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet.

Huvudkontoret ligger centralt på Drottninggatan 29 i Stockholm.

SiS ungdomshem Ljungbacken är ett särskilt ungdomshem i Uddevalla och med en avdelning i Trollhättan. Vi erbjuder kvalificerad vård i form av akutvård, utredning och behandling av flickor och pojkar i åldrarna 13 till 20 år. Institutionen har sex avdelningar med 43 platser varav 30 är låsbara.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss jobbar vi tvärvetenskapligt vilket innebär ett individual/familjeperspektiv, kognitivt, psykodynamiskt, interpersonellt samt neuropsykologiskt förståelseperspektiv.


KVALIFIKATIONER
Nu söker vi två stycken leg. psykologer som tycker att det verkar spännande och utmanande att jobba i en verksamhet med olika professioner där vi alla har ett engagemang för ungdomarna och dess nätverk. Vi samverkar med socialtjänst, ibland BUP och andra SiS institutioner.

Vi är måna om att ha en verksamhet som är flexibel och anpassad för att sätta barnet/ ungdomen i fokus. Vi tycker också att det är viktigt att du som psykolog är intresserad av att sprida kunskap och hålla dig uppdaterad vad gäller nya rön och aktuell forskning som rör ungdomar vilka är placerade på institution.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och förmåga att samarbeta.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bitr. rektor Pär Barkensjö
010-453 6682
Rektor Jeanette Mellqvist
010-453 6681
Avdelningsföreståndare Johan Feldtmann
010-4536721
Stefan Cardesjö Bitr. avdelningsföreståndare
010-4536722
OFR: Stefan Eriksson
010-4536761
SACO: Rose-Marie Borgström
010-4536760
SEKO: Eva Wennergren
010-4536703
Avdelningsföreståndare Niklas Borg
010-4536701
Therese Nillson Bitr. avdelningsföreståndare
010-4536702
Bitr. pedagogisk ledare Pär Barkensjö
010-453 67 82
Pär Barkensjö Bitr. pedagogisk ledare
010-453 6682
Bitr. institutionschef Niklas Olausson
010-453 6602
OFR: Stefan Eriksson
010-453 6761
SACO: Rose-Marie Borgström
010-453 6760
SEKO: Eva Wennergren
010-453 6703
Institutionschef Svante Hallberg
010-453 6601
Psykolog Bodil Tallberg
010-453 6682
Pedagogisk ledare Karin Bankler
010-453 6781
Avdelningsföreståndare Höjden/Gläntan: Janne Berndtsson
010-453 6641
Avdelningsföreståndare Viken: Johan Feldtmann
010-453 6721
Avdelningsföreståndare Villan: Carina Johansson
010-453 6661
Avdelningsföreståndare Slussen: Niklas Borg
010-453 6701
Avdelningsföreståndare Eken: Gunnel Olsén
010-453 6751
Bitr. pedagogisk ledare Pär Barkensjö
010-453 6782
Avdelningsföreståndare Janne Berndtsson
010-453 6641
Bitr. avdelningsföreståndare Höjden Håkan Kårebrand
010-453 6622
Bitr. avdelningsföreståndare Gläntan Kathrin Oskarsson
010-453 6642
Institutionschef Martin Callermo
010-453 6601
Avdelningsföreståndare Carina Johansson
010-453 6661
Avdelningsföreståndare Niklas Borg
010-453 6701
Bitr. avdelningsföreståndare Therese Nilsson
010-453 6702
Avdelningsföreståndare Annica Lassen
010-453 6651
Bitr. avdelningsföreståndare Stefan Cardesjö
010-453 6652

Sammanfattning

Besöksadress

45192 Uddevalla
None

Postadress

Box 16363
Uddevalla, 45192

Liknande jobb


Psykolog

10 January 2008

Psykolog

6 February 2008

Psykolog

5 February 2008

Psykolog

6 February 2008