2 ST-tandläkare i Pedodonti

Arbetsbeskrivning

Centrum för Specialisttandvård
Folktandvården, Örebro

Verksamhetsbeskrivning:
Centrum för Specialisttandvård ligger mitt i Örebro, nära Centralstationen. Följande specialiteter finns representerade: bettfysiologi, endodonti, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och protetik. Vi har ett nära samarbete med det närliggande Universitetssjukhuset och Örebro universitet, såväl inom vård och utbildning, som inom forskning. Avdelningen för Pedodonti bedriver specialisttandvård, konsultverksamhet, utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Avdelningen är godkänd av Socialstyrelsen som specialistutbildningsklinik inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter:
Utbildningen omfattar minst 3 års specialiseringstjänstgöring på heltid vid Avdelningen för Pedodonti i Örebro. Anställningstiden är begränsad till längst den tid under vilken specialiseringstjänstgöring pågår.

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha varit verksam som allmäntandläkare under minst 2 år. Meritförteckning för tjänsterna ska upprättas på en särskild blankett som finns på: www.orebroll.se/ftv/st-ansokan

Sammanfattning

Liknande jobb


ST-tandläkare inom oral protetik

ST-tandläkare inom oral protetik

20 maj 2020

ST-tandläkare Endodonti

ST-tandläkare Endodonti

22 april 2020

ST-tandläkare i odontologisk radiologi, Umeå

1 november 2010