5 leg. Psykoterapeuter

Arbetsbeskrivning

Primärvården i Sörmland Kom och delta i ett spännande utvecklingsarbete i primärvården för patienter med psykiatrisk/psykosocial problematik! Primärvården i Sörmland finns på 22 vårdcentraler som samtliga har tillgång till psykosocial kompetens varav många har vidareutbildning i kognitiv psykoterapi.Landstinget Sörmland arbetar för att minska sjukskrivningarna i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna och har ett strukturerat länsgemensamt arbetssätt där den psykosociala kompetensen ingår som en viktig del.För att möta det stora behovet av psykologisk/psykosocial kompetens inom primärvården behöver nya behandlingsmetoder och samarbetsformer utvecklas.Vi söker därför legitimerade psykoterapeuter med bred erfarenhet av behandlingsarbete.Vi vill att du hjälper oss med: Bedömningar där en psykiatrisk/psykosocial problematik föreligger Motiverande samtal Tidsavgränsade behandlingsinsatser Konsultativa insatser till övrig personal på vårdcentraler Utvecklingsarbete avseende utrednings/behandlingsmetoder Samverkan med rehabiliteringsteam, övriga yrkesgrupper på vårdcentral samt vuxenpsykiatri.Målgruppen är patienter med ex. kriser, lätta/måttliga depressioner, ångest, fobier, stressrelaterade tillstånd.På varje på vårdcentral finns sedan flera år kuratorer anställda vilka blir viktiga samarbetspartners.Tillsättande av psykoterapeuter i primärvården handlar initialt om en projektanställning på 2 år och därefter möjlighet till fortsatt anställning inom landstinget.Det samlade uppdraget är hela länet men arbetsfördelningen ska ske utifrån kompetens och intresse i arbetsgruppen. Kvalifikationer: Leg psykoterapeut med bred erfarenhet av behandlingsarbete.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet, initiativförmåga samt en god samarbetsförmåga.Välkommen med din ansökan senast 2007-06-07 till: Nyköpings lasarett, Personalutvecklingsenheten, 611 85 Nyköping.Märk ansökan/kuvertet med ref.nr: 618-05-07.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann-Sofie Bredell
0150-560 10
Karin Illerström
0150-56010
Björn Johansson
0150-560 10
Mikael Palo, kultur- och utbildningschef, 070-518 72 42

Ann-Sofie Bredell
0150-560 10
Karin Illerström
0150-560 10
Linda Molander
0150-560 10
Kenth Persson
0150-560 10
Mikael Kjellander
0150-560 10
Peter Sköld
0150-560 10

Sammanfattning

Besöksadress

Repslagaregatan 19
None

Postadress

None
-, -

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006