Arbetslivsinstitutet.se

Adjunkt i datavetenskap


1 platser Tillsvidare Heltid Tillsvidareanställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Våra studenter och anställda får förutsättningarna för att lyckas genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter och medarbetare. Högskolan har idag omkring 500 anställda och ca 11 000 studenter och utgör en viktig resurs för regionens utveckling.

Institutionen för kommunikation och information söker en
ADJUNKT I DATAVETENSKAP, ref nr HS 2012/560-42

Anställningen är inom ämnet datavetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som den vetenskap som avser hur data, information och kunskap skapas, representeras och bearbetas i människor och maskiner.

Som adjunkt jobbar du i team av lärare med ansvar för kurser eller utbildningsprogram. Våra utbildningsprogram är tydligt inriktande mot valda delar av arbetsmarknaden inom IT-området och programmen utvecklas i takt med att behoven på arbetsmarknaden förändras. Som adjunkt medverkar du i denna utveckling av våra program.

Anställningen avser:
* undervisning och kompetensutveckling inom angivet ämnesområde
* administrativa uppgifter som kommer i samband med ansvaret.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörig för anställningen är du som har:
* avlagt magisterexamen i datavetenskap (eller annat relevant ämne) eller ha motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
* visat pedagogisk skicklighet
* dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom något av områdena programmering, mjukvaruutveckling, webbutveckling eller datorgrafik (+)
* god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska (+).

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
* Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
* Erfarenhet av att självständigt ha utvecklat lösningar inom något av områdena programmering, mjukvaruutveckling, webbutveckling eller datorgrafik. (+)
* Dokumenterad god samarbetsförmåga.
* God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
* God förmåga att förmedla kunskap till andra och själv hålla sig à jour om utvecklingen inom området.
* God förmåga att bidra till utvecklingen av kurser och program, liksom av det datavetenskapliga ämnet i stort. (+)
* God förmåga att planera och genomföra undervisning.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid några av punkterna ovan, dessa är markerade med (+).

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Din ansökan, märkt med ref nr HS 2012/560-42, ska vara inkommen till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde eller via e-post till [email protected] senast den 30 juli 2013. Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning samt vidimerade kopior på intyg, betyg etc. Vi ser gärna att du bifogar arbetsprov som styrker erfarenhet av att självständigt ha utvecklat lösningar inom något av områdena programmering, mjukvaruutveckling, webbutveckling eller datorgrafik.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-44 80 00
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-44 80 00
Chef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Adjunkt i automatiseringsteknik Matias Urenda Moris
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-448000
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Ämnesföreträdare Diana Stark Ekman
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-448000
Ämnesföreträdare Amos Ng
0500-448000
ST Rosa Christiansen

Lärarförbundet Helen Jern

Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Björn Olsson
0500-448000
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-448000
lektor i datalogi Sanny Syberfeldt
0500-448000
prefekt Tarja Susi
0500-448000
ämnesföreträdare Ilona Heldal
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
avdelningschef Ulf Wilhelmsson
0500-448000
ämnesföreträdare Stefan Ekman
0500-448000
ST Rosa Christansen
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
Biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
Avdelningschef Annica Snäll
0500-448000
Anita Kjellström
0500-448000
Helen Jern
0500-448000
Ekonomichef Stefan Axelsson
0500-448000
bitr. avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
kollega Ingela Johansson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
Avdelningschef Matías Urenda Moris
0500-448000
Ämnesföreträdare Anna Syberfeldt
0500-448000
prefekt Noél Holmgren
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-448000
tf IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
samordnare Systemutveckling Håkan Tropp
0500-448000
Avdelningschef Lena Aggestam
0500-448000
Ämnesföreträdare Sandor Ujvari
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
HR Personal
0500-448000
Ämnesansvarig lärare Stefan Karlsson
0500-448000
avdelningschef Paul Hemeren
0500-448000
professor Tom Ziemke
0500-448000
Avdelningschef Sakari Kallio
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
Avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
professor Jeremy Rose
0500-448000
ämnesföreträdare Mikael Berndtsson
0500-448000
Professor Ulf Stigh
0500-448000
biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
projektledare Göran Falkman
0500-448000
Avdelningschef Negra Pasalic
0500-448000
Ämnesföreträdare Sador Ujvari
0500-448000
Bibliotekschef Janet Wamby
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-44800
Ämnesföreträdare Tobias Andersson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Magnus Holm
0500-448000
avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
ämnesföreträdare Afrouz Behboudi
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
biträdande HR-chef Ulrika Dagman
0500-448000
bitr. avd.chef Jonas Gamalielsson
0500-448000
projektledare Björn Lundell
0500-448000
Biträdande avdelningschef Peter Thorvald
0500-448000
Forskningsgruppsledare Dan Högberg
0500-448000
Prefekt Stefan Tengblad
0500-448000
Avdelningschef Mikael Wickelgren
0500-448000
Ämnesföreträdare Nomie Eriksson
0500-448000
HR-specialist Anne Laigård Carlsen
0500-448000
Avd.chef Kassie Sundin
0500-448000
Projektledare Katrin Dannberg
0500448000
Biträdande avdelningschef Johan Almer
0500448000

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 July 2013
Ange referens: HS 2012/560-42
E-post: [email protected]
Övrigt: Vi följer Riksarkivets föreskrifter gällande förvaring av ansökningshandlingar.

Högskolan i Skövde

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


SMART LÄXHJÄLP SVERI.. 25 June 2013 Extrajobba med läxhjälp, Stockholm
Universitetsadjunkt i företagsekonomi Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i företagsekonomi
Universitetsadjunkt i handelsrätt Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i handelsrätt