Arbetslivsinstitutet.se

Adjunkt i juridik


1 platser Tillsvidare Heltid Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar 100%. 6 månaders provanställning tillämpas.

Anställningen är inom ämnet juridik som vid Högskolan i Skövde definieras som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Juridiken delas in i olika rättsområden, som civilrätt, internationell rätt och offentlig rätt. Det finns flera förgreningar inom vart och ett av dessa områden. Inom civilrätt finns till exempel kontraktsrätt, kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och IT-rätt. Exempel på områden inom offentlig rätt är förvaltningsrätt och socialrätt. Inom internationell rätt finns till exempel internationell handelsrätt.


Anställningen avser:
- undervisning
- kursansvar
- kursadministration.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörig för anställningen är du som har:
- avlagt juristexamen (jur.kand.) eller avlagt magisterexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet
- dokumenterad god samarbetsförmåga
- dokumenterad erfarenhet av undervisning inom juridik på högskolenivå.

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
- Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
- Dokumenterad erfarenhet av kursansvar.
- Dokumenterad god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
- Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
- Dokumenterad god administrativ skicklighet.
- Dokumenterad god förmåga att presentera och kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god samarbetsförmåga, dokumenterad erfarenhet av kursansvar samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom juridik på högskolenivå.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är kvinnor välkomnar Högskolan särskilt män att söka anställningen.

Anställningen är en anställning tillsvidare som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Din ansökan, märkt med ref nr HS 2013/297-42, ska vara inkommen till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde eller via e-post till [email protected] senast den 9 augusti 2013. Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning samt vidimerade kopior på intyg, betyg etc.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-44 80 00
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-44 80 00
Chef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Adjunkt i automatiseringsteknik Matias Urenda Moris
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-448000
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Ämnesföreträdare Diana Stark Ekman
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-448000
Ämnesföreträdare Amos Ng
0500-448000
ST Rosa Christiansen

Lärarförbundet Helen Jern

Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Björn Olsson
0500-448000
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-448000
lektor i datalogi Sanny Syberfeldt
0500-448000
prefekt Tarja Susi
0500-448000
ämnesföreträdare Ilona Heldal
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
avdelningschef Ulf Wilhelmsson
0500-448000
ämnesföreträdare Stefan Ekman
0500-448000
ST Rosa Christansen
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
Biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
Avdelningschef Annica Snäll
0500-448000
Anita Kjellström
0500-448000
Helen Jern
0500-448000
Ekonomichef Stefan Axelsson
0500-448000
bitr. avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
kollega Ingela Johansson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
Avdelningschef Matías Urenda Moris
0500-448000
Ämnesföreträdare Anna Syberfeldt
0500-448000
prefekt Noél Holmgren
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-448000
tf IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
samordnare Systemutveckling Håkan Tropp
0500-448000
Avdelningschef Lena Aggestam
0500-448000
Ämnesföreträdare Sandor Ujvari
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
HR Personal
0500-448000
Ämnesansvarig lärare Stefan Karlsson
0500-448000
avdelningschef Paul Hemeren
0500-448000
professor Tom Ziemke
0500-448000
Avdelningschef Sakari Kallio
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
Avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
professor Jeremy Rose
0500-448000
ämnesföreträdare Mikael Berndtsson
0500-448000
Professor Ulf Stigh
0500-448000
biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
projektledare Göran Falkman
0500-448000
Avdelningschef Negra Pasalic
0500-448000
Ämnesföreträdare Sador Ujvari
0500-448000
Bibliotekschef Janet Wamby
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-44800
Ämnesföreträdare Tobias Andersson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Magnus Holm
0500-448000
avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
ämnesföreträdare Afrouz Behboudi
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
biträdande HR-chef Ulrika Dagman
0500-448000
bitr. avd.chef Jonas Gamalielsson
0500-448000
projektledare Björn Lundell
0500-448000
Biträdande avdelningschef Peter Thorvald
0500-448000
Forskningsgruppsledare Dan Högberg
0500-448000
Prefekt Stefan Tengblad
0500-448000
Avdelningschef Mikael Wickelgren
0500-448000
Ämnesföreträdare Nomie Eriksson
0500-448000
HR-specialist Anne Laigård Carlsen
0500-448000
Avd.chef Kassie Sundin
0500-448000
Projektledare Katrin Dannberg
0500448000
Biträdande avdelningschef Johan Almer
0500448000

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 August 2013
Ange referens: HS 2013/297-42
E-post: [email protected]
Övrigt: Ansökan skickas till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde.

Högskolan i Skövde

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


SMART LÄXHJÄLP SVERI.. 25 June 2013 Extrajobba med läxhjälp, Stockholm
Universitetsadjunkt i företagsekonomi Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i företagsekonomi
Universitetsadjunkt i handelsrätt Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i handelsrätt