Administratör till Överförmyndarexpeditionen

Arbetsbeskrivning

Eskilstuna växer och utvecklas snabbt i framtidsregionen Stockholm-Mälardalen. Vi är stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad.
Vi är 8 500 medarbetare som trivs bättre än de flesta på jobbet. Vårt arbete genomsyras av helhetssyn, professionalism, tydlighet, respekt samt invånar-, kund- och brukarfokus.

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen utvecklar verksamheten efter de riktlinjer som
arbetsmarknads- och familjenämnden beslutat om, och som gäller:

•Kommunmedlemmarnas sociala trygghet
Förvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna.

•Arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt stöd
Förvaltningen ansvarar för en stor del av de sysselsättningsprogram som genomförs i kommunen och
handlägger försörjningsstöd (socialbidrag).

•Kommunal vuxenutbildning
Förvaltningen ansvarar för utbildningar för vuxna på såväl grundläggande och gymnasial nivå som
yrkeshögskoleutbildningar. I ansvarsområdet ligger också svenskundervisning för invandrare
och utbildning för personer med utvecklingsstörning.
ServiceCenter är förvaltningens besökstjänst som ger kommuninvånare en samlad ingång till verksamheterna.

Överförmyndarkontoret tillhör också arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Expeditionens arbetsuppgifter består främst i att hitta gode män och förvaltare till dem som behöver samt att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och även förmyndare.

Eskilstuna och Strängnäs kommuner har ett gemensamt överförmyndarkontor med placering i Eskilstuna. Kontoret ska på uppdrag av överförmyndarnämnderna i respektive kommun och med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt

Är du administratör och även trivs med att ge god service? Då kan tjänsten som administratör till överförmyndarexpeditionen vara något för dig!


ARBETSUPPGIFTER
Som administratör innehar du en serviceroll ut mot kommunens invånare såväl som i arbetsgruppen. Du ansvarar för överförmyndarexpeditionens reception och är behjälplig vid besök.
Din administrativa roll består till stor del av posthantering, arkivring och registrering i ärendesystemet LEX. Du kommer även bevaka och hålla information om verksamheten uppdaterad och tillgänglig bland annat via hemsida och broschyrer. Du är sekreterare under verksamhetens interna möten och ingår även i förvaltningens redaktionsråd och våningsråd.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av receptionsarbete såväl som administrativt. För att lyckas i rollen kräver vi att du har grundläggande datakunskaper och har erfarenhet av IT-baserade ärendehanteringssystem, gärna i LEX. Då skrift är en stor del i arbete är det därför viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt i svenska språket. Vi ser det positivt om du tidigare har arbetat med posthantering, arkivarbete och har för vana att använda skrift i det dagliga arbetet. Har du ett intresse för information och webbdesign ser vi det positivt.

Dina personliga egenskaper är minst lika viktigta för verksamhetens framgång. Du är serviceinriktad och har förmåga att bemöta alla receptionens olika besökare. Du är självständig och har förmåga att organisera ditt eget arbete. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du är flexibel och stresstålig och trivs att ha variation i arbetsuppgifterna.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ida Wetterberg
016-710 12 38
Therese Kristiansson
016-710 51 38
Lars Svensson
016-710 19 59
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Peter Poulsen
016-710 10 67
Mattias Huuva
016-7101697
Johanna Gustafsson
016-7102508
Vision
016-7102323
Kommunal
016-7101373
SSR
016-7105409
Rekryteringsenheten
016-710 70 77
Hassan Eftekhari
016 - 710 20 78
Rekryteringskonsult Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Rekryteringskonsult Johanna Gustafsson
016-7102508
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67
Rekryteringskonsult Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson

Enhetschef Britta Nilsson

Rekryteringskonsult Therese Kristiansson
016-710 51 38
Kvalitetschef Katarina Olsson

Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-710 25 73
Rekryteringskonsult Johanna Gustafsson
016-710 25 08
Rekryteringskonsult Therese Laidna
016-710 25 09
Fackförbundet Vision Henrik Westberg
070-086 62 44
Akademikerförbundet SSR Maria Hedvall
016-710 54 09
Rekryteringskonsult Robert Isaksson
016-710 12 37
Rekryteringkonsult Anna Dahlberg
070-215 83 24
Enhetschef Enheten för Arbete Josef Zsido
016-7107140
Enhetschef Enheten för rehabilitering och komplett Tarja Hyvönen Sjögren
016-7101592
Enhetschef Servicecenter/Mottagningsenheten Lina Simola
016-7108456
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-7102752
Enhetschef Resurs ungdom och familj Mimmi Westanau
016-710 19 03
Områdeschef Mattias Huuva
016-710 16 94
SSR Rose-Marie Sundman
016-710 25 92
Vision Mikael Ek
016-710 77 98
Rekryteringskonsult Peter Skantz
016-710 10 65
Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg
016-7101702
Vikarierande teamledare Anneli Stenberg
016-710 55 97
Enhetschef Ulf Eriksson
016-710 14 46
Enhetschef Servicecenter/Mottagningen ek.bistånd Lina Simola
016-7108456
Enhetschef Rehabilitering och komplettering Tarja Hyvönen Sjögren
016-7101592
Rekryteringskonsult Jimmy Bylund
016- 710 28 32
Enhetschef Mottagningsenheten IFO Lena Söderqvist Määttä
016-710 23 78
Rekryteringskonsult Stefan Adolfsson
070-086 21 63
Enhetschef Emma Säfström

Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg
016-710 17 02
Enhetschef Åsa Ghaderi

Rekryteringskonsult Therese Kristiansson (sem v.30-31)
016-710 51 38
Områdeschef Harriet Bergström (sem v.26-29)
016-710 25 80
Rekryteringskonsult Robert Isaksson (Semester v.28-31)
016-710 12 37
Handledare/ Boendestödjare Hushang Ghaderi
070-636 66 69
Rekryteringskonsult Therese Kristiansson
016-710 51 38 (tillgänglig v. 28)
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67 (från v. 30)
Rekryteringskonsult Therese Gustavsson

Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-7102573
Rekryteringskonsult Lisa Bele
016 - 710 25 78
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg
016-710 28 30
Rekryteringskonsult Enrico Richiello
0764962008
Rekryteringskonsult Enrico Richiello
0704962008
Rektor Komvux Henrik Freed
016-710 23 35
tf Rektor SFI Veronica Haugdahl
016-710 54 03
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg (semester v.29-32)
016-710 28 30
Områdeschef Harriet Bergström
016-710 25 80
Rekryteringskonsult Therese Klingmalm
016-710 51 38

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Liknande jobb


Kanslisekreterare, 100%

Kanslisekreterare, 100%

13 February 2020

24 June 2013

Kommunsekreterare

24 October 2013