Arbetslivsinstitutet.se

Affärsstrateg och innovationssamordnare


1 platser Tillsvidare Heltid

Affärsutvecklare och innovationssamordnare

Uppgifter
Enhet Grid Business Development (GBD) är en enhet inom E.ON Elnät som arbetar på direkt uppdrag från ledningsteamet med ansvar för strategisk planering, affärsutveckling, myndighetsfrågor, omvärldsbevakning och kommunikation. Uppdraget utförs i nära samverkan med relevanta centrala stödfunktioner inom E.ON Sverige och E.ON globalt.

E.ON Elnät har som ambition att vara energimarknadens möjliggörare. En viktig del för att förverkliga denna ambition är att med kundens behov i centrum driva omställningen i energisystemet genom att aktivt jobba med innovation och affärsutveckling. Vi behöver nu förstärka vår kompetensför att driva, utveckla och samordna vårt arbete kring innovation och affärsutveckling.

Som utvecklare av morgondagens affärer och samordningsansvarig för innovationsarbetet ansvarar du för att utifrån övergripande strategier säkerställa att E.ON Elnät har relevanta innovations- och utvecklingsaktiviteter. I rollen samverkar du både med centrala funktioner och med olika enheter inom bolaget. Rollen driver och utvecklar en dynamisk innovationsprocess i bolaget som syftar till att fånga upp idéer, prioritera och initiera projekt. I samverkan med den operativa verksamheten utvecklar och utvärderar du nya innovations- och affärsutvecklingsprojekt. Rollen är också ett stöd till organisationen vid tillsättandet av projektorganisation, styrgrupp och andra resurser och driver vid behov själv utveckling av nya affärskoncept för att skapa morgondagens affärer. I rollen ingår att säkerställa att vi att strukturerat tar hem och använder lärdomar från innovations- och utvecklingsprojekt och att vara ett stöd vid implementering. Rollen kan även komma att medverka vid förvärvsprocesser (M&A) i samverkan med E.ONs Sveriges centrala stödfunktioner samt ta fram koncept för strategiska samarbeten.

Profil
Relevant universitets/högskoleutbildning exempelvis civilingenjör eller civilekonom.
5 år dokumenterad erfarenhet från affärsutvecklings- och/eller innovationsarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Du är en affärsmässig person med ett öppet sinne, från strategisk nivå har du lätt för att se möjligheter, generera idéer och att omvandla dem i konkret affärs- och verksamhetsnytta. Du är en lagspelare med förmåga att hantera flera olika intressenter. Du inspireras av och driver gärna förändring och har förmåga att skapa engagemang hos andra.

Urval sker löpande.

För frågor till våra fackliga representanter, vänligen kontakta:
Sofia Gustavsson, Unionen, +46 703 066065
Johan Persson, Akademikerna, +46 706 244064
Johanna Sellevi, Ledarna, +46 702 241924
Henrik Windahl, SEKO, +46 702 282533

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryterare Susanne Lindell
070-246 47 81
Rekryterande chef Anders Fransson
070-324 45 01
Aktivitetsledare Per Clasén
070-698 04 19

Ansök

> Övrigt: Ansök via eon.se/jobb

E.ON Elnät Sverige AB

Besöksadress

Deltavägen 3
Växjö

Postadress

Carl Gustafs väg 1
Malmö, 20509

Liknande jobb


Innovation business developer MALMÖ FYRAN 11 April 2016 Innovation business developer
Projektkoordinator Fordonsutveckling Framtiden AB 15 April 2016 Projektkoordinator Fordonsutveckling
Affärsutvecklare till Sustainable Business Hub Sustainable Business.. 17 April 2016 Affärsutvecklare till Sustainable Business Hub