Arbetslivsinstitutet.se

Agronom


1 platser 3 - 6 månader Heltid Individuell lönesättning Visstidsanställning 100% ca 6 månader med start januari 2014.

Nu bygger vi Tranås, var med och skapa framtidens samhälle Tranås är en expansiv kommun som satsar för framtiden. Vi har ett övergripande mål att utöka befolkningen till 20 000 invånare till år 2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen söker en agronom med inriktning landsbygdsutveckling.

Förvaltningen bedriver sedan starten i februari 2013 projekt Gröna jobb för Tranås i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetscentrum. Syftet är att erbjuda långtidsarbetslösa personer meningsfull sysselsättning och samtidigt utföra viktiga arbetsuppgifter för naturvård och friluftsliv som inte blir av inom ordinarie verksamhet. Idag ingår 8 personer i satsningen varav två har kunnat erbjudas anställning. Gruppen har under året anlagt en vandringsled inom Romanäs naturreservat, bidragit till att anlägga en Hälsans stig i Tranås samt till att leden runt sjön Illern rustats upp! Verksamheten har kunnat finansieras med externa främst statliga medel från Arbetsförmedlingen och Naturvårdsverket!

Tranås kommun ser starka förutsättningar att utveckla Gröna jobb till sociala företag som erbjuder tjänster till och inom främst de gröna näringarna. En sektor som står inför betydande rekryteringsbehov med 47 procent av de sysselsatta 55 år eller äldre i Tranås!

Arbetsuppgifter
Du kommer som agronom att genomföra en förstudie om förutsättningarna för en direkt uppväxling av Gröna jobb till att bli ett socialt företag där människor som idag står utanför arbetsmarknaden får anställning.

Förstudien går ut på att ta fram konkreta affärsmodeller inriktat på minst fem potentiella affärsområden inom främst den gröna sektorn exempelvis natur/kulturminnesvård, lantarbete (avbytarverksamhet), distribution och hemleverans av närproducerade livsmedel, guidade naturvisningar på våra större invandrarspråk samt insatser för friluftslivet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling. Du ska ha visat prov på självständigt analytiskt arbete i form av lokala fallstudier som tangerar något av ovanstående affärsområden.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Kontaktpersoner på detta företaget

Miljöstrateg Magnus Andersson
0140 688 16

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 11 December 2013
E-post: [email protected]

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Besöksadress

PARKVÄGEN
TRANÅS

Postadress

None
TRANÅS, 57382

Liknande jobb


Handläggare till enheten för försöksdjur Jordbruksverket, Avd.. 20 December 2013 Handläggare till enheten för försöksdjur
Husdjursagronom inom ekologisk produktion Jordbruksverket, Väx.. 9 January 2014 Husdjursagronom inom ekologisk produktion
2 handläggare till internkontrollenheten Jordbruksverket, Utb.. 10 January 2014 2 handläggare till internkontrollenheten
Länsstyrelsen Värmland 24 January 2014 Djurkontrollanter jordbruksstöd