Animalostelog och arkeolog

Arbetsbeskrivning

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.
Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.


Arkeologerna söker

Animalosteolog och arkeolog

Vi söker dig som har en akademisk examen inom arkeologi och osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi.

Arbetsuppgifter
Du ska delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet innefattar flera delar av de arkeologiska uppdragen, så som att delta i projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta med arkeologiska undersökningar och med osteologiska analyser, samt rapportering av dessa. Fältarbete och resor ingår i arbetet. I samarbete med andra arkeologer och osteologer kommer du även att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar att delta i våra projekt, så att uppsatta arkeologiska och osteologiska mål nås. Projekten kommer att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Arbetet innebär ett nära samarbete med Arkeologernas övriga animal- och humanosteologer liksom med arkeologer och paleoekologer i våra projektgrupper. Analyser utförs såväl i fält- som laboratoriemiljö.

Det arkeologiska fältarbetet avser grävning, dokumentation och fyndhantering.

De osteologiska analyserna avser i första hand ben från däggdjur, fågel och fisk med registrering efter vetenskaplig standard av art, anatomi, ålder, kön, patologier, osteometri och tafonomiska spår. Registreringen sker i informationssystemet Intrasis. Det huvudsakliga syftet med analyserna är att belysa och förklara kulturhistoriska fenomen.

Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen i arkeologi och osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi. Dokumenterad vana av arkeologiskt fältarbete och osteologiska analyser är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande. Det är meriterande att ha körkort för personbil.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva animalosteologiska rapporter och/eller vetenskapliga texter baserade på osteologiska analyser. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Erfarenhet av att skriva humanosteologiska rapporter är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper. Dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter är meriterande, liksom erfarenhet som arkeologisk projektledare eller fältarbetsledare.

Personliga egenskaper
Du ska ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen måste du vara ansvarskännande, noggrann, strukturerad, och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare, med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Tjänsteställe blir i första hand Linköping, Stockholm eller Uppsala, efter överenskommelse. Det kan bli aktuellt med möten och fältarbete även i Arkeologernas övriga två regioner (södra och västra Sverige). 

Övrig information
Utöver att bifoga CV/meritförteckning samt publikationsförteckning bör sökande åberopa upp till fem rapporter/publikationer.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 30 april och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" längst nere till höger på sidan.

Sammanfattning

Liknande jobb


Projektutvecklare

16 april 2020

Antikvarie/Museipedagog

25 oktober 2010

Vi söker en arkeolog!

Vi söker en arkeolog!

1 april 2020

En eller flera arkeologer sökes

16 februari 2010