Arbetslivsinstitutet.se

Antikvarie


1 platser 3 - 6 månader Heltid Månadslön Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

med placering på kulturmiljöfunktionen, Samhällsbyggnadsenheten. Funktionens övergripande uppgift är att se till att kulturarvet bevaras, vårdas och levandegörs framför allt då det gäller fornlämningar, bebyggelsemiljöer, industrimiljöer, kyrkomiljöer och kulturlandskap. Inom kulturmiljöfunktionen arbetar 8 personer med länsantikvarien som funktionsansvarig.

Arbetsuppgifter

Handlägga kulturmiljöärenden med särskild inriktning på arkeologi. Arbetet gäller samråd enligt KML i samband med nya markanvändningsanspråk. I samrådsskeden är uppgiften att upplysa om fornlämningar berörs av planerad markexploatering eller fastighetsbildning och i så fall medverka till att hitta lösningar för att bevara fornlämningar eller begränsa ingreppen. När ingrepp inte kan undvikas är uppgiften att bedöma behoven av och beställa arkeologiska undersökningar. Vid större arbetsföretag ska anbudsförfarande tillämpas. I arbetet ingår tillsyn av att besluten följs samt granskning och godkännande av rapporter. Arbetet innebär att verka för kulturmiljöintressen i ett brett samhällsperspektiv och i samverkan med andra samhällsaktörer och enskilda. Arbetet innebär kvalificerad handläggning med självständiga bedömningar.

Kvalifikationer och profil

Arbetet förutsätter akademisk examen i arkeologi, kunskap och erfarenhet av det uppdragsarkeologiska systemet samt kompetens att bedöma fornlämningar och styra arkeologiska uppdrag. Du ska ha god insikt i upphandlingsliknande förfarande enligt KML och erfarenhet av fältarkeologi. Du ska vara förtrogen med att arbeta i GIS-miljö. Du bör ha en bred kulturmiljökompetens eftersom dina arbetsuppgifter kan beröra fler områden. Du har relationsskapande förmåga, verkställande kompetens och god förmåga att kommunicera både i tal och i skrift. Körkort är ett krav. Erfarenhet av myndighetsarbete och handläggning på en länsstyrelse är ett krav.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månade med tillträde 1 januari 2017


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska. Det är även meriterande om du behärskar ytterligare ett språk.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

David Aronsson, Funktionschef
0102234000
Rune van den Brink, ST
0102234000
Christofer Cromnow, SACO
0102234000
Jenny  Rondahl, Funktionschef
0102234000
Ann-Sofi Blomkvist, Kommunikationschef
0102234204
Jenny Rondahl, Funktionschef
0102234000
Lars Jonsson, beredskapsdirektör
010-2234000
Åke Johansson, länsantikvarie/funktionschef
010-2234000
Torbjörg Sekse, länsarkitekt/funktionschef
010-2234000
Ulrika Lundberg, Chef
0767-747 799
Karl-Joel  Sundholm, ST
010-2234000
Hans Hurtig, Saco
010-2234000
Maria Widemo, funktionschef
010-2234000
Ulrika Lundberg, Chef
010-2234000
Rune van den Brink, ST
010-2234000
Petter Steen, funktionschef
010-2234000
Britt-Liz Olsson, ST
010-2234000
Patrik Nissen, Enhetschef
010-2234000
Sanja Kuruzovic,
01022234000
Trine Haugset, Funktionschef
010-2234200
Erik Hjortsberg, Funktionschef
0102234000
Mikael Bentzer, funktionschef
010-2234000
Kirsi  Sedell Masters,
010-2234000
Staffan Larsson, Länsråd
0706632816
Ylva Sundholm, HR chef
010-2234000
Karin Bergkvist, Chefsjurist
010-2234000
Mikael Bentzer, funktionschef
010-2234326
Lucie Riad,
010-2234211
Åke Johansson, funktionschef
010-2234000
Bo G Svensson, bitr länsantikvarie
010-2234000
,

Ylva Sundholm, HR-chef
010-2234000
Gunilla Holmquist, Enhetschef
010-2234000
Hans Hurtig,
0102234000
Anne-Li Fiskesjö, Enhetschef
0102234000
Hans Hurtig, SACO
0102234000
Rune van den Brink, ST

Hans Hurtig, Saco

Ann Jaconelli, Länsveterinär/Funktionschef
010-2234000
Ulrika Lundberg, Enhetschef
010-2234000
Bo Westman, Tf funktionschef
0102234000
Karin Bergkvist, Chefsjurist
070-6885972
Maria Widemo, Funktionschef
0102234000
Johan Varenius, Funktionschef
0102234000
Anne-Li Fiskesjö, Enhetsechef
0102234000
Tomas Birgegård, Funktionschef
0102234000
Ann-Sofi Blomkvist, Tf administrativ chef
0102234000
Markus Mattisson, SACO
0102234000
Eva Aalbu, funktionschef

Lucie Riad,

Luci Riad,

Johan Varenius, funktionschef

Lars Juhlin, Tf funktionschef
0102234000
David Aronsson, ST
0102234000
Karin Bergkvist, enhetschef
010-2234000
Elisabet Sandin, Funktionschef
0102234000
Ann-Sofi Blomkvist, Stabs- och kommunikationschef

Claudia Gardberg Morner, länsråd

Johanna Öhr,
010-2234000
Claudia Gardberg Morner, länsråd
010-2234000
Ann-Sofi Blomkvist, Tf administrativ chef
010-2234000
Anna Forslund, Funktionschef
0102234000
Stefan Sjögren, Ekonomichef
0102234000
Bengt Nordström, bostadsdirektör


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 October 2016

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Besöksadress

611 86 Nyköping
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Fotevikens museum 1 December 2016 Pedagog, aktör, hantverkare, arkeolog
Antikvarie/arkeolog Länsstyrelsen i Upps.. 3 January 2017 Antikvarie/arkeolog
Statens Maritima Museer 6 January 2017 Arbetsledande arkeolog till Kulturarvsenheten
Statens Maritima Museer 5 January 2017 Dykande arkeolog till Kulturarvsenheten