Antikvarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

med placering på kulturmiljöfunktionen, Samhällsbyggnadsenheten. Funktionens övergripande uppgift är att se till att kulturarvet bevaras, vårdas och levandegörs framför allt då det gäller fornlämningar, bebyggelsemiljöer, industrimiljöer, kyrkomiljöer och kulturlandskap. Inom kulturmiljöfunktionen arbetar 8 personer med länsantikvarien som funktionsansvarig.

Arbetsuppgifter

Handlägga kulturmiljöärenden med särskild inriktning på arkeologi. Arbetet gäller samråd enligt KML i samband med nya markanvändningsanspråk. I samrådsskeden är uppgiften att upplysa om fornlämningar berörs av planerad markexploatering eller fastighetsbildning och i så fall medverka till att hitta lösningar för att bevara fornlämningar eller begränsa ingreppen. När ingrepp inte kan undvikas är uppgiften att bedöma behoven av och beställa arkeologiska undersökningar. Vid större arbetsföretag ska anbudsförfarande tillämpas. I arbetet ingår tillsyn av att besluten följs samt granskning och godkännande av rapporter. Arbetet innebär att verka för kulturmiljöintressen i ett brett samhällsperspektiv och i samverkan med andra samhällsaktörer och enskilda. Arbetet innebär kvalificerad handläggning med självständiga bedömningar.

Kvalifikationer och profil

Arbetet förutsätter akademisk examen i arkeologi, kunskap och erfarenhet av det uppdragsarkeologiska systemet samt kompetens att bedöma fornlämningar och styra arkeologiska uppdrag. Du ska ha god insikt i upphandlingsliknande förfarande enligt KML och erfarenhet av fältarkeologi. Du ska vara förtrogen med att arbeta i GIS-miljö. Du bör ha en bred kulturmiljökompetens eftersom dina arbetsuppgifter kan beröra fler områden. Du har relationsskapande förmåga, verkställande kompetens och god förmåga att kommunicera både i tal och i skrift. Körkort är ett krav. Erfarenhet av myndighetsarbete och handläggning på en länsstyrelse är ett krav.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månade med tillträde 1 januari 2017


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska. Det är även meriterande om du behärskar ytterligare ett språk.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

David Aronsson, Funktionschef
0102234000
Rune van den Brink, ST
0102234000
Christofer Cromnow, SACO
0102234000
Jenny  Rondahl, Funktionschef
0102234000
Ann-Sofi Blomkvist, Kommunikationschef
0102234204
Jenny Rondahl, Funktionschef
0102234000
Lars Jonsson, beredskapsdirektör
010-2234000
Åke Johansson, länsantikvarie/funktionschef
010-2234000
Torbjörg Sekse, länsarkitekt/funktionschef
010-2234000
Ulrika Lundberg, Chef
0767-747 799

Sammanfattning

Besöksadress

611 86 Nyköping
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Antikvarie/Museipedagog

25 oktober 2010

Vi söker en arkeolog!

Vi söker en arkeolog!

1 april 2020

En eller flera arkeologer sökes

16 februari 2010

Handläggare med inriktning arkeologi

20 maj 2010