Antikvarie/arkeolog

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 180 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår huvudsakligen handläggning av ärenden enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Arbetet rör alla former av prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar, primärt i avsikt att undvika ingrepp. Om ingrepp inte kan undvikas inbegriper arbetet beställning/upphandling av såväl uppdragsarkeologisk undersökningar som forskningsundersökningar. En annan arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Uppdraget är att verka för kulturmiljövårdands intressen i ett bredare samhällsperspektiv och i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda. En av utgångspunkterna är att utifrån de nationella kulturmiljömålen ansvara för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Du kommer att samarbeta med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd.

Inom kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Du ska därmed även bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med arkeologi som huvudämne. Du har kvalificerad erfarenhet av arbete inom uppdragsarkeologins samtliga moment, inklusive upphandlingsförfarande samt flerårig dokumenterad erfarenhet av fältarkeologi. Du har god kunskap om kulturmiljölagen samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift och har god datorvana. B-körkort är ett krav.

Det är önskvärt med erfarenhet från handläggning av kulturmiljöärenden på länsstyrelse samt kunskap om plan- och bygglagen samt miljöbalken. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av projektledande arbete samt erfarenhet av medeltidsarkeologi/historisk arkeologi.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. För att trivas i tjänsten krävs att du har ett genuint intresse av att förstå och förmedla arkeologins och kulturarvets betydelse och relevans för samhället idag. Det krävs vidare en god förmåga att väga samman och bedöma olika samhällsintressen. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Tjänstens mångsidighet kräver att du är trygg i din roll, är utvecklingsinriktad och lösningsorienterad samt stimuleras av att arbeta i högt tempo och har förmåga att lösa problem och fatta beslut.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 31 januari 2018

Omfattning: Heltid 

Tillträde: 1 februari 2017 eller enligt överenskommelse

Diarienummer: 112-8039-16

Sista dag för ansökan är 9 januari 2017


Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Segerström, Chefsjurist
010-223 33 41
Annette Hallin, Diarieansvarig
010-223 32 63
Susanne  Ekström, ST
010-223 32 41
Erika Rydgren, SACO
010-223 33 37
Peter Huotila, Samhällsutvecklingsdirektör
010-223 32 68
Åsa Norling Staland, Enhetschef
010-223 33 16
Erika Frenning, Verksamhetsledare
010-223 32 79
Kristina Jansson, Enhetschef
010-223 32 73
Marie Dartgard, Länsveterinär
010-223 32 34
Lina Ploug, Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
010-223 34 01

Sammanfattning

Besöksadress

Besöksadress, Hamnesplanaden 3, Uppsala
None

Postadress

Hamnesplanaden 3
Uppsala, 75186

Liknande jobb


LYFT-Arkeolog

8 juli 2010

Animalostelog och arkeolog

27 mars 2020

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

19 mars 2020

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

18 mars 2020