Arbetslivsinstitutet.se

Antikvarie/arkeolog


1 platser 6 månader eller längre Heltid Enligt överenskommelse. Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 180 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår huvudsakligen handläggning av ärenden enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Arbetet rör alla former av prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar, primärt i avsikt att undvika ingrepp. Om ingrepp inte kan undvikas inbegriper arbetet beställning/upphandling av såväl uppdragsarkeologisk undersökningar som forskningsundersökningar. En annan arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Uppdraget är att verka för kulturmiljövårdands intressen i ett bredare samhällsperspektiv och i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda. En av utgångspunkterna är att utifrån de nationella kulturmiljömålen ansvara för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Du kommer att samarbeta med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd.

Inom kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Du ska därmed även bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med arkeologi som huvudämne. Du har kvalificerad erfarenhet av arbete inom uppdragsarkeologins samtliga moment, inklusive upphandlingsförfarande samt flerårig dokumenterad erfarenhet av fältarkeologi. Du har god kunskap om kulturmiljölagen samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift och har god datorvana. B-körkort är ett krav.

Det är önskvärt med erfarenhet från handläggning av kulturmiljöärenden på länsstyrelse samt kunskap om plan- och bygglagen samt miljöbalken. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av projektledande arbete samt erfarenhet av medeltidsarkeologi/historisk arkeologi.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. För att trivas i tjänsten krävs att du har ett genuint intresse av att förstå och förmedla arkeologins och kulturarvets betydelse och relevans för samhället idag. Det krävs vidare en god förmåga att väga samman och bedöma olika samhällsintressen. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Tjänstens mångsidighet kräver att du är trygg i din roll, är utvecklingsinriktad och lösningsorienterad samt stimuleras av att arbeta i högt tempo och har förmåga att lösa problem och fatta beslut.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 31 januari 2018

Omfattning: Heltid 

Tillträde: 1 februari 2017 eller enligt överenskommelse

Diarienummer: 112-8039-16

Sista dag för ansökan är 9 januari 2017


Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Segerström, Chefsjurist
010-223 33 41
Annette Hallin, Diarieansvarig
010-223 32 63
Susanne  Ekström, ST
010-223 32 41
Erika Rydgren, SACO
010-223 33 37
Peter Huotila, Samhällsutvecklingsdirektör
010-223 32 68
Åsa Norling Staland, Enhetschef
010-223 33 16
Erika Frenning, Verksamhetsledare
010-223 32 79
Kristina Jansson, Enhetschef
010-223 32 73
Marie Dartgard, Länsveterinär
010-223 32 34
Lina Ploug, Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
010-223 34 01
Eva Bergdahl, Länsarkitekt, stf enhetschef
010-223 32 17
Johan von Knorring, Försvarsdirektör
010-223 33 76
Martina Dernroth, Enhetschef
010-223 32 35
Margareta Insulander, Verksamhetsledare
010-223 32 70
Anna Haid, ANDT-samordnare
010-223 32 62
Sara Arons, Informationschef, Enhetschef
010-223 32 08
Göran Albjär, Samordnare, klimat- och energifrågor
010-223 32 02
Gunilla Stener, Enhetschef
010-223 34 03
Martina Westlund, Byggnadskonsulent
010-223 33 71
Olof Molund, Handläggare Integration och etablering
010-223 34 06
Johan Lundberg, Kontrollsamordnare, areal
010-223 32 98
Elisabeth Schöning (djurskyddshandläggar, SACO
010-223 33 99
Lennart Nordvarg, Naturvårdsdirektör
010-223 33 15
Linnea Vemhäll, Handläggare
010-223 34 07
Lars Andersson, ST
010-223 32 05
Joel Berglund, Handläggare
010-223 32 46
Lena Krantz, ST
010-223 33 280
Karl Näslund, ST
010-223 33 20
Lena Krantz, ST
010-223 32 80
Peter Egardt, Landshövding
070-560 00 91
Johan von Knorring, Länsråd och Försvarsdirektör
070-558 99 21
Anna-Karin Olofsdotter, Personalchef
070-673 72 70
Tomas Waara, Chef Miljöskyddsenheten, Kontakt vecka 26-28, 31
070-558 99 07
Urban Westerlind, naturvårdshandlägg, Kontakt vecka 29-30
010-223 33 70
Johan von Knorring, Försvarsdirektör
070-558 99 21
Karin Gustavsson, Handläggare
010-223 32 61
Anders Leijon, ST
010-223 32 87
Johan Lundberg, Kontrollsamordnare
010-223 32 98
Ulla-Kari Fällman, Ekonomichef
010-223 32 53
Niclas Eriksson, Försvarsdirektör
010-223 34 26
Pirjo Nordqvist, Krisberedskapssamordnare
010-223 33 14
Gernas Molla, ST
010-223 33 06
Roger Edenmo, Länsantikvarie
010-223 34 10
Elisabeth Schöning, SACO
010-223 33 99
Peter Huotila, Enhetschef
010-223 32 68
Maria Carstensen, Handläggningssamordnare
010-223 32 47
Christel Benfalk, Landsbygdsdirektör
010-223 34 21
Petter Lundin, Handläggare
010-223 32 38
Lars Plahn, Vilthandläggare
010-223 32 33
Göran Albjär, Energi- och klimatsamordnare
010-223 32 02
Erika Rydgren, Saco-S
010-223 33 37
Pirjo Nordqvist, Tf Ehetschef/försvarsdirektör
010-223 33 14
Cecilia Magnusson, Enhetsschef och chefsjurist
010-223 33 41
Erik Henriksson, ST
010-223 34 14
Tomas Waara, Chef Miljöskyddsenheten
070-558 99 07
Pirjo Nordqvist, Tf enhetschef
Nåbar på 010-223 33 14 under perioden 10-21 okt
Nina Dahlman, Handläggare integration
010-223 34 17
Charlotte Simonson, Informationschef
010-223 34 12
Susanne Ekström, ST
010-223 32 41
Johanna Boman, Verksamhetsledare Samhällsplanering
010-223 32 27
Pirjo Nordqvist, Försvarsdirektör
010-223 33 14
Monika Wagner, Handläggare krisberedskap, utbildning och övning
010-223 33 64
Stig Husin, Samordnare krisberedskap, kärnenergiberedskap
070-558 02 82
Pirjo Nordqvist, Enhetschef, Försvarsdirektör
010-223 33 14
Nina Dahlman, Samordnare för integration
010-223 34 17
Kalle Mälson, Verksamhetsledare
010-223 33 09
Peter Huotila, Samhällsutvecklingsdirektör och enhetschef
010-223 32 68
Tomas Östlund, Handläggare, bygg- och bostadsfrågor
010-223 33 86
Ylva Englund, tf Infochef, Tf Informationschef
010-223 32 42
Susanne Ekström, ST, ST
010-223 32 41
Erika Rydgren, Saco-S, Saco-S
010-223 33 37
Malin Karlsson, Kontrollsamordnare
010-223 32 18
Linnéa Asplund, Kontrollsamordnare
010-223 32 92
Pirjo Nordqvist, Försvarsdirektör och enhetschef
010-223 33 14
Anders Leijon,
010-223 32 87
Stig Husin, Samordnare krisberedskap
070-558 02 82
Camilla Wessberg, Samordnare inom förvaltning av skyddad natur
010-223 33 69
Magnus Söderblom, Krisberedskapshandläggare
010-223 33 54
Jan Eckhéll, ST
010-223 33 11
Daniel Brelin, Länsfiskekonsulent
010-223 32 29
Ingrid Wänstrand, Havsmiljöutredare
010-223 33 80

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 22 January 2017

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress

Besöksadress, Hamnesplanaden 3, Uppsala
None

Postadress

Hamnesplanaden 3
Uppsala, 75186

Liknande jobb


Statens Maritima Museer 6 January 2017 Arbetsledande arkeolog till Kulturarvsenheten
Statens Maritima Museer 5 January 2017 Dykande arkeolog till Kulturarvsenheten
Forskare Inst för arkeologi o.. 24 January 2017 Forskare
Arkeolog Bohusläns museum 31 January 2017 Arkeolog