Arbetslivsinstitutet.se

Är du stödpedagog med kompetens inom textilhantverk? Vi behöver dig till vå


1 platser Tillsvidare Deltid Enligt avtal. Heltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-03-13 Urval kommer att ske löpande. Sysselsättningsgrad 80-100 %.

Söker du ett arbete där du själv får växa samtidigt som du bidrar till att skapa välfärd? Där du har möjlighet att påverka och göra skillnad för såväl medborgare som företagare och föreningar? Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att uppfylla stadens vision.

Mölndal Vision 2022, kan sammanfattas med orden ”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.” Mölndals stad har drygt 5000 medarbetare inom en mängd olika yrken som alla arbetar för att skapa välfärd för Mölndals 62 000 invånare och alla de människor som arbetar och verkar i staden. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1400 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård. Vi söker nu en stödpedagog med kompetens inom textilhantverk till Daglig verksamhet.

Vår Daglig verksamhet är till för personer med intellektuella funktionshinder. Vi stöttar personerna till ökad delaktighet i samhället och arbetslivet med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning. Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande.

Din huvudsakliga uppgift ska vara att ge ett individuellt stöd utifrån människors egna behov och förutsättningar. Du ska också vara aktiv i utvecklingsarbete och verka utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. En nyfikenhet och lyhördhet vad gäller att se möjligheter och utveckling i små steg över lång tid är en viktig del i arbetet. Som stödpedagog har du en fördjupad kunskap om målgruppen som du ansvarar för att förmedla till dina kollegor.

Vi har behov av en driven person med kompetens inom textil- och konsthantverk. Målet är att genom meningsfull syselsättning och gemenskap skapa struktur och förutsättningar för individuellt växande. Ditt uppdrag inbegriper således även att handleda deltagarna i deras textilarbete och fungera som stöd till kollegor med din fördjupningskunskap.

Arbetstid: Dagtid måndag-fredag.

KVALIFIKATIONER
- Adekvat utbildning, med specialisering inom funktionshinderområdet vid Yrkeshögskola om minst 200 yh-poäng - exempelvis aktiveringspedagog, adekvat utbildning om 80 veckor vid folkhögskola, alternativt adekvat utbildning om minst 60 högskolepoäng.
- Vi har behov av en person med utbildning och erfarenhet av textil och konsthantverk. Vi vill även att du har erfarenhet av att handleda personer med funktionsnedsättning i textilt skapande och produktion. Kunskap om ytterliga hantverksformer som kan vara relevanta för verksamheten är meriterande.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning (bl.a. autism och epilepsi).
- Goda datakunskaper, samt erfarenhet av att arbeta med dokumentation och genomförandeplaner.

Du har förmågan att arbeta målinriktat och med stort tålamod, och skapar tillsammans med övriga i arbetsgruppen positiva förutsättningar.
Du är väl bekant med att genomföra aktiviteter med brukare så väl i grupp som individuellt.
Du har god samarbetsförmåga, ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmågan att skapa förtroende.

Körkort är önskvärt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.

Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Kontaktpersoner på detta företaget

Birgitta Theandersson
031-278005
Kommunal Mölndal
031-27 10 81 / 27 11 82
Karin Eriksson
031-315 28 11
Benny Lindholm

Huseina Kamrudin

Mariette Petric

Simona Gaspar
031-315 28 26
Ing-Marie Videcél
031-315 27 42
Britt Kristiansson

Birgitta Bergqvist, Akademikerförbundet SSR
031-315 10 95
Anna Lindqvist
031-315 26 34
Sofia Jonsson
031-315 24 44
Anna-Lena Bådersjö
031-795 28 61
Marie-Louise Wendeblad
031-315 28 23
Ulf Samuelsson

Agneta Eriksson
0708-711739
Enhetschef Hemtjänst Simona Gaspar
031-315 28 26
Enhetschef Hemtjänst Eva-Britt Lindblad
031-315 28 24
Enhetschef Barbro Olsson
031-315 27 44,
Kommunals arbetsplatsombud Cecilia Fanni
031-317 10 11
Enhetschef Jeanne Madsen
031-315 28 14
VISION Benny Lindholm

Chef Biståndsenheten Britt Kristiansson

Enhetschef socialpsykiatri Anette Jansson
031-315 24 91
Enhetschef Ann-Marie Skyldberg
0704-61 84 07
Enhetschef Annika Rosén

Habiliteringspedagog Christina Alm
031-706 93 50
Enhetschef Camilla Andersson
031-315 28 27
Enhetschef Johanna Ottosson

Enhetschef Jerry Ekdahl

Kommunal Mölndal
031-27 10 81 /27 11 82
Chef Kansli- och IT enheten Sofia Jonsson
031-315 24 44
Enhetschef Barbro Olsson
031-315 27 44
Enhetschef Anette Eriksson

Arbetsplatsombud Ingegerd Andersson
031-315 98 03
Enhetschef Rebecca Apelvi

Enhetschef Ing-Marie Videcél
031-315 27 42
Akademikerförbundet SSR Kristina Angefred
031-315 25 60
Enhetschef Irene Heller

Assistent Katarina Andersson

Vårdförbundet Anna-Karin Sävemalm

Enhetschef Annette Jansson
031-315 2491
Områdeschef Äldreboende Marie Berg

Enhetschef Mona Jonson
031-315 23 71
Enhetschef Maria G Svensson
031-315 28 12
Enhetschef Karin Eriksson
031-315 28 11
Habiliteringspedagog Sandra Larsson

Enhetschef Göran Hjertstrand
031-315 10 00 vxl.
Enhetschef Karin Möglebust

Enhetschef Johanna Bagleborn

Enhetschef Eva-Britt Lindblad
031-315 28 24
Enhetschef Anna Johansson

Enhetschef Anna Jennbacken

Enhetschef Simona Gaspar
031-315 28 26
Julia Sundborg

Enhetschef Elisabeth Carlsson

Områdeschef Pernilla Hansson
031- 315 2480
Chef för kvalitet- och beställarhenheten Dusanka Reljanovic
031-315 25 51
Enheschef Mariette Petric
031-3152828
Kommunal Mölndal
031-27 10 81/27 11 82
Enhetschef Jerry Ekdahl

Enhetschef Maria A Svensson

Enhetschef Johanna Bagleborn
031-315 27 51
Enhetschef Susanne Andersson
031-315 27 41
Enhetschef sjuksköterskor ordinärt boende Gunilla Björnum

Enhetschef sjuksköterskor LSS samt sjuksköterskor Irene Heller

Enhetschef Göran Hjertstrand
072-993 66 94
Enhetschef Anders Alnesten
031-315 23 31
Fysioterapeuterna Camilla Cech
031-315 23 46
Enhetschef Maria Fasth
031-315 28 06
Enhetschef Anette Jansson
031-315 24 91
Enhetschef Hemtjänst Marie-Louise Wendeblad
031-315 28 23
Enhetschef Anna Lindqvist
031-315 26 34
Enhetschef Karin Möglebust
031-67 33 02
Enhetschef Susanne Andersson

Enhetschef Ing-Marie Videcél

Enhetschef Göran Hjertstrand
0729-936694
Enhetschef Maria Fasth
031-315 28 06, v. 28
Enhetschef Fredrik Silfverstolpe
0723-85 19 93, v. 29-32
Enhetschef Maria G Svensson, v. 27-30
031-315 28 12
Enhetschef Birgitta Theandersson, v. 31-33
031-278005
Vikarierande enhetschef Jennie Andersson
0708-71 43 92
Enhetschef Mariette Petric
031-3152828
Enhetschef Anette Janson
031-315 24 91, v.31-32
Enhetschef Eva Rasch
0707-690228, v.33
Enhetschef Anette Janson
031-315 24 91, v. 31-32
Enhetschef Eva Rasch
0707-690228, v. 33
Enhetschef Anna Jennbacken
031- 315 10 00
Enhetschef, Bostad med särskild service Anna Jennbacken
031-317 10 24
Enhetschef Malin Dahlgren
0723-81 06 72
Enhetschef sjuksköterskor LSS Irene Heller
0767-88 75 98
Chef för Vård- och omsorgsförvaltningen Monica Holmgren
031-315 25 54
Metodutvecklare Carina Waltilla
031-315 26 12
Enhetschef Anna Schölin
031-727 77 52
Enhetschef Rasmus Nilsson
0709-908878
Chef ekonomi- och It-enheten Daniel Aronsson
031-3150 24 74
Enhetschef Lina Andersson

Chef ekonomi- och It-enheten Daniel Aronsson
031-3150 24 71
Enhetschef Malin Anell

Områdeschef LSS/Korttid/Pers.stöd/Daglig verks Pernilla Hansson
070-769 02 70
Enhetschef Maria Andersson

Enhetschef Emma Granhage

Enhetschef Anna Jennbacken
031-317 10 24 (3/8-7/8)
Områdeschef Pernilla Hansson
070-769 02 70 (v 26-28, 32-)
Bitr områdeschef Anette Janson
031-315 24 91 (v. 26-29, 32-)
Enhetschef daglig verksamhet Anna H Johansson
031-315 27 57 (v. 30-31)
Enhetschef Louisa Jonasson

Enhetschef Malin Anell/Göran Hjertstrand

Enhetschef Kevin Cayton
031-315 24 74
Områdeschef Marie Berg

Enhetschef daglig verksamhet Anna H Johansson
031-315 27 57
Enhetschef Anette Eriksson
031-673305
Enhetschef Anna Schölin
031-7277752
Enhetschef Eva-Lotta Gustafsson
031-315 2772
Chef för Kvalitet och beställarenheten Pär Levander
031-3152551
Enhetschef Peter Lithell
0729-93 66 94
Enhetschef hjälpmeldel Lena Olsson
031-3152351
Enhetschef Yvonne Beistorp
031-81 10 08
Enhetschef Marie Friberg

Enhetschef Anna Lindqvist
0733-20 26 34
Enhetschef Lina Andersson

Enhetschef Anna-Lena Oskarsson
031-315 26 33
Avdelningschef kund-och förvaltningsservice Susanne Hilding

Enhetschef Camilla Lundqvist
031-315 24 42
Enhetschef Anette Eriksson
031-315 24 41
Enhetschef Therese Nyberg
031-315 28 11
Enhetschef Patrik Berglund
031-315 24 36
Enhetschef Äldreboende Louisa Jonasson
031-315 24 37
Enhetschef Lotta Malm
031-315 28 22
Aktiveringspedagog Fredrik Ingebäck
031-315 2050
Chef Biståndsenheten AnnKrisin Forslund
031-3152476
Monica Holmgren

Områdeschef Camilla Andersson
031-315 26 13
Enhetschef HSV Irene Heller

Enhetschef Maria Olsson
031-3152827
Enhetschef Ulla-Lena Lundstedt

Enhetschef Gunilla Björnum

Enhetschef Rickard Olsson
0709-908878
Enhetschef Emilia Svanström
0723-81 06 72
Enhetschef Annika Wållberg
031-315 23 31
Chef Biståndsenheten AnnKristin Forslund
031-315 24 76
Metodutvecklare Karin Möglebust
031-315 26 28
Enhetschef Kristina Ottosson
031-727 77 51
Enhetschef Rickard Olsson
031-315 35 86
Områdeschef Johnny Telkkonen
031-315 24 91
Enhetschef Jerry Ekdahl
031-315 27 09
Enhetschef Maria A Svensson
031-315 27 82
Enhetschef Hemtjänst Elisabeth Carlsson
031-315 28 24
Kvalitetschef Pär Levander
031-315 25 51
Enhetschef Johanna Lehnberg
0313152758
Enhetschef Yadgar Zuhdi
070 - 983 13 74
Chef ekonomi- och It-enheten Daniel Aronsson
031-315 24 71
Enhetschef Mathias Aderby
031-315 27 56
Vik. enhetschef Therese Nyberg
031-315 28 11
Enhetschef Emma Granhage
031-3152814
Enhetschef Eva Rasch
0707-690228
Områdeschef Christina Wadell
031-315 25 97
Enhetschef SSK dag och ASIH Gunilla Björnum

Enhetschef SSK natt, kväll och funktionshinder dag Irene Heller

Enhetschef SSK äldreboende Marie Friberg

Enhetschef, Bostad med särskild service Ann-Marie Skyldberg
0704-61 84 07
Vikarierande enhetschef, fr.o.m. 9/7 Maria G Svensson
031-315 28 12
Enhetschef Mozhgan Mirmohammadi
0723-81 06 72
Enhetschef Göran Hjertstrand
0707-690270
Enhetschef Jessica Atzén
031-315 28 26
Enhetschef Äldreboende Anna Eliasson
031-727 77 52
Enhetschef Äldreboende Kristina Ottosson
031-727 77 51
Chef Biståndsenheten (På semester 1-14/5) AnnKristin Forslund
031-315 24 76
Metodutvecklare Rebecca Apelvi
031-315 26 15

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 January 2017
Ange referens: A640454

Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress

Göteborgsvägen 7 43182 Mölndal
None

Postadress

Göteborgsvägen 11-17
Mölndal, 43182

Liknande jobb


Svalövs kommun, LSS 23 December 2016 Stödpedagog korttidsvistelse/korttidstillsyn
Stödpedagog Stenungsunds kommun,.. 2 January 2017 Stödpedagog
Arbeta hos oss! Vi söker stödpedagog till gruppbostad. Mölndals stad, Vård-.. 3 January 2017 Arbeta hos oss! Vi söker stödpedagog till gruppbostad.
Pedagog Uppsala kommun 4 January 2017 Pedagog