Arbetslivsinstitutet.se

Är du vår nya kreativa chef?


1 platser Månadslön Heltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse

Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 800 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med?

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med kommunens strategiska utveckling. Stadskontoret leds av kommunchefen och har i uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter samt ge administrativt stöd och service. Stadskontoret har även ett kommunövergripande uppdrag att styra, samordna och stödja förvaltningarnas och bolagens arbete.

Avdelningen för ledningsstöd är en av stadskontorets fyra avdelningar. Avdelningen består av sju grundfunktioner vars uppgifter är att styra, samordna och stödja stadskontorets, men också kommunens arbete med ärendehantering, sammanträdesinformation, diarium, juridik, arkiv, dokumenthantering, informationshantering, marknadsföring, IT/IS, säkerhet samt att hantera särskilda och extraordinära händelser.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är en nytänkande, utvecklingsorienterad och engagerad ledare som står stadigt på båda fötterna och har ett stort samhällsintresse!
Vi vill att du är en frimodig och kommunikativ chef som i kombination med sin öppenhet, lyhördhet och integritet skapar förtroende och gehör för dina tankar och idéer.

I din roll ingår att vara medlem av stadskontorets ledningsgrupp varifrån den övergripande organisations- och verksamhetsutvecklingen samordnas. Ledningsgruppen driver kommunövergripande projekt i syfte att skapa effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt som skapar mervärde för Halmstads invånare.
Vi strävar efter att bidra till en effektiv organisation med medborgarnas bästa i fokus!


I ditt ansvar ingår att leverera en kvalitativ och rättssäker ärendehantering som ställer stora krav på din struktur och ordningsförmåga. I din roll ingår också att samverka, stödja och samordna avdelningens olika funktioner där utveckling och effektivisering kommer vara viktiga delar.
Vi förväntar oss att du är en relationsskapande person med förmåga att skapa entusiasm och engagemang hos dina medarbetare eftersom det kommer vara en väsentlig del i ditt ledarskap.
Du är i övrigt en trygg chef som är van att leda genom andra.KVALIFIKATIONER
• Du har utbildning på akademisk nivå med lämplig inriktning
• Du har mångårig väldokumenterad erfarenhet av någon form av ledande befattning, kanske som kanslichef, stabschef eller administrativ chef i en större organisation.
• Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Du har förståelse för byråkratin och hur den fungerar
• Du har en utpräglad social ådra och är van att samverka med andra såväl externt som internt.
• Vi vill att du är van vid och anammar ny digital teknik/kanaler och ser dess möjligheter.


Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet

I Halmstads kommun finns ett tydligt och ständigt fokus på jämställdhet och mångfald som vi anser går hand i hand med en dynamisk och kreativ organisation. Med primär tonvikt på kompetens strävar vi efter en jämn könsfördelning inom samtliga verksamheter och på alla nivåer och vill därför gärna att vår nya kollega och medarbetare är en kvinna.

Artiklar i detta ämnet: Samverkan fack och arbetsgivare

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Zachrisson

Therese Wallgren, SSR
035-13 72 88
Helene Wangler
035-19 29 07
Fredrik Geijer
+46 35 13 73 10
Mikael Petersson

Vibeke Österblad

Upphandlingschef Lisbeth Johnson
035-13 94 30, 070-858 25 55
Vision Helene Wangler
035-19 29 07
Avdelningschef Ann-Mari Mäkikangas
035-13 72 59
Ann-Mari Mäkikangas, avdelningschef
035-13 72 59
Lotta Pettersson, kommunikationsansvarig
035-13 75 16, 070-362 38 23
Helene Wangler, Vision
035-19 29 07
Karin Åhström, personalchef
035-13 73 41
HR-konsult Carl Fredlund

Projektledare Anders Bergenek
035-137275
Förvaltningschef Roger Weman
035-137208
Förvaltningschef Annika Vannerberg

Fredrik Geijer, Kommunchef
035-13 73 10
Ann-Mari Mäkikangas, avdelningschef stadskontore
035-13 72 59
Projektledare Anders Bergenek
035-13 72 75
Anette Dahlberg, enhetschef
035-13 73 34
Ewa Gylling-Peters, HR-strateg
035-13 81 74
Leif Johansson, Tf HR Chef
035-137344
Camilla Carlsson, HR Konsult
035-139482

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 23 August 2013
Ange referens: A343836
Övrigt: Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Halmstads kommun, Stadskontoret

Besöksadress

Kyrkogatan 5 Halmstad
None

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Koncerncontroller BE Group 15 July 2013 Koncerncontroller
VD CBI Betonginstitutet AB 17 July 2013 VD
Lönechef Karolinska Institute.. 18 July 2013 Lönechef