Arbetsförmedlingen söker synspecialist/synpedagog till Växjö

Arbetsbeskrivning

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 14 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Du får jobba i en miljö där ledningen tydligt pekar ut riktningen och med med­arbet­are som vill vara med och diskutera och påverka. Vi strävar efter en öppen myndig­hets­kultur med chefer som får medarbetarna, som har den största samlade kun­skap­en om arbetsmarknaden, branscher och yrken, att trivas, må bra och växa i sina roller.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss.html.

I särskilda enheter inom Arbetsförmedlingen finns specialister för arbetssökande som har funktionsnedsättningar inom syn, döv och hörsel. Specialisterna är audionomer, dövkonsulenter, synpedagoger, psykologer och socialkonsulenter m fl.

Enheten Syn Döv Hörsel Syd, som har 27 anställda, söker nu en synspecialist med placering i Växjö. Arbetsområdet är i första hand Småland och Blekinge men även Skåne kan förekomma.

Synspecialister inom arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlare som behöver stöd i sitt arbete med kunder som har en synnedsättning eller blindhet som medför nedsatt arbetsförmåga. Specialistens insats är konsultativ och sker oftast på individnivå. Ett vanligt förekommande uppdrag är att genomföra en synfunktionsutredning som klargör hur synnedsättningen påverkar den arbetssökandes förutsättningar för arbete och studier. Ett annat viktigt uppdrag är att föreslå lämpliga arbetsplatsanpassningar. Samverkan med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer är ett vanligt inslag i synspecialistens arbete. Dokumentation är en viktig och vanligt förekommande arbetsuppgift.
Teamarbete förekommer tillsammans med övriga specialister och SIUS-konsulenter inom Arbetsförmedlingen rehabilitering.

Vi söker dig som har:


• Högskoleutbildning med rehabiliteringsinriktning
• Påbyggnadsutbildning inom synområdet:
Magisterexamen i specialpedagogik med inriktning synpedagogik och synpedagogiskt arbete. Alternativt har du utbildning och eller erfarenhet som bedöms likvärdig, vilket
innebär kompetens inom:
- Ögonmedicin
- Optik
- Synrehabilitering
- Hjälpmedelsområdet (hjälpmedel som kan kompensera en synnedsättning)
• B-körkort

Som synspecialist hos oss måste du vara självgående och samarbetsinriktad. Du måste ha förmågan att se möjligheter och lösningar snarare än problem och detta gäller inte minst på teknikområdet. Då jobbet innebär möten med många människor krävs en god empatisk förmåga och du måste kunna kommunicera på ett omdömesfullt och tydligt sätt. Likaså krävs en god analytisk förmåga och ett gott omdöme eftersom synspecialisten har att hantera omfattande information i de olika uppdragen.

Meriterande arbetslivserfarenhet:


• God branschkännedom och erfarenhet från synrehabiliteringsområdet
• Erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering
• Erfarenhet av att arbeta konsultativt

Övrigt
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid men arbetstiden kan anpassas utifrån arbetsförmåga. Vi tillämpar sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten sker regelbundet. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, vilken senast skall vara inkommen den 4 september 2016. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Du kommer åt länken på vår hemsida eller platsbanken.

Kontaktpersoner på detta företaget

Frida Biller, Arbetsförmedlingschef
010-487 63 43
Laila  Öhrling, Arbetsförmedlingschef
010-487 42 66
Christine Ekdahl Persson, Arbetsförmedlingschef
010-4871942
Åke Söderqvist, Enhetschef
010-486 96 29
Peter  Andersson, Arbetsförmedlingschef
010-486 84 18
Lena Hertzberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 42 43
Pär Netsman, Sektionschef
010-488 01 62
Jeanette Magnusson, sektionschef
010-4866927
Sofia  Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-487 44 04
Ann-Marie Dabergott, Sektionschef
010-4860740
Håkan Ahlin, Facklig företrädare ST
010-486 01 14
Horst Rothardt, Facklig företrädare SACO
010-4869040
Gunnar Carlson, Facklig företrädare SEKO
010-486 19 09
Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef Af Sundsvall
010-486 24 38
Christer Andersson, Facklig företrädare SEKO
010-487 38 51
Gunilla  Hågestam-Lindberg, FAcklig företrädare ST
010-486 77 69
Kristina  Olsson, FAcklig företrädare SACO
010-487 15 76
Ulla Strauss, Enhetschef
010-486 99 31
Josefin Gullbrand, Saco
010-487 55 45
Hamid Moafi, SEKO
010-486 72 82
Göran Carlsson, ST
010-486 18 62
Lars Erik Sundvall, Kontaktperson ST
010-487 00 07
Viola Johansson, Kontaktperson SACO-S
010-487 15 04
Eddie Garcia, Kontaktperson SEKO
070-563 89 57
Hans-Olof Bengtsson, HR-partner
010-486 12 04
Josefin Gullbrand, Facklig företrädare Saco
010-487 55 45
Leif Lindfors, Enhetschef
010-486 63 69
Britt-Marie Fransson, Kontaktperson SACO
010-486 31 53
Sören Johansson, Kontaktperson SEKO
010-486 52 84
Katarina Söderqvist, Kontaktperson ST
010-486 96 57
Claes Svahnström, Arbetsförmedlingschef
010-487 00 42
Liselott Malmström, Sektionschef
010-486 70 20
Pero  Banovic, Facklig företrädare ST
010-486 10 33
Karin  Fälth, Facklig företrädare Saco-S
010-487 70 37
Lena Lidefjord, HR -partner
010-487 40 24
Anna Palmgren, Sektionschef
010-486 53 30
Magnus Westlund, Sektionschef
010-487 98 50
Jens Palmér, Facklig företrädare ST
010-486 83 44
Johan  Gustafsson, Facklig företrädare Saco-S
010-487 40 30
Maria Haglund, Arbetsförmedlingschef
010-486 37 62
Lena Bergman, Sektionschef
010-487 18 91
Christina Wåhlin, Senior HR-partner
010-487 05 93
Torbjörn Viktorsson, Facklig företrädare ST
010-487 26 96
Sofia Stenbom, Arbetsförmedlingschef
010-486 98 20
Mattias Lundgren, ST
010-487 12 11
Maria Nystedt, SACO
010-487 32 20
Roger Jönsson, SACO
010-488 14 58
Torbjörn Johansson, Arbetsförmedlingschef Norra Värmland
010-486 50 86
Anna-Carin Kuhlmark, Facklig företrädare SACO
010-487 50 82
Charlotte Björfeldt, Facklig företrädare ST
010-487 41 25
Christer Strömstedt, Enhetschef
010-486 98 79
Mikael  Åsander, SACO
010-488 15 66
Mari Nilsson, SEKO
010-487 23 36
Ludwigh Eriksson, Kvalificerad handläggare
010-486 27 44
Mattias Carlsson, sektionschef Af Ånge
010-487 46 94
Anette  Lövgren, Kontaktperson ST
010-487 39 66
Kristina  Olsson, Kontaktperson SACO
010-487 15 76
Maria Haglund, Arbetsförmedlingschef Karlskoga
010-486 37 62
Louise Lidman, Sektionschef Norra Värmland
010-486 63 08
Christer Strömstedt, Chef Enheten utbildningsproduktion
010-486 98 79
Andreas Deniz, Saco
010-486 21 98
Per Samuelsson, ST
010-486 92 34
Gunnar Carlson, SEKO
010-486 19 09
Charlotte Palmborg, Arbetsförmedlingschef
010-486 83 11
Mattias  Rundgren, Sektionschef
010-486 90 80
Roger Linde, Facklig företrädare ST
010-486 65 26
Ulf Fagerström, Facklig förträdare SACO
010-486 29 31
Christer Strömstedt, Chef
010-486 98 79
Åsa Rosendal, Arbetsförmedlingschef Arvika
010-486 89 92
Carina Lindh, HR-partner
010-486 12 58
Sofie Geprägs, Facklig företrädare SACO
010-487 57 49
Ejup Ramadani, Sektionschef Af Nässjö
010-486 88 04
Andreas Appelberg, Sektionschef Af Nässjö
010-486 07 47
Maria Karlsson, Sektionschef Af Nässjö
010-487 48 87
Karin Björkman, Sektionschef Af Nässjö
010-486 14 23
Nada Mladenovic, Arbetsförmedlingschef
010-486 72 81
Ingemar Johansson, Facklig företrädare ST
010-486 51 07
Annelie Ahmt, Facklig företrädare SACO
010-487 40 63
Lejla Basic, Sektionschef
010-4873326
Eva-Lott Thörnblad, HR-partner
010-487 03 09
Christofer Björk, Facklig företrädare ST
010-486 14 49
Ulf Törnkvist, Facklig företrädare SEKO
010-487 04 46
Eva Bäck, Arbetsförmedlingschef
010-4860978
Emma  Larsson, Facklig företrädare SACO
010-4866030
Bengt Proos, Facklig företrädare SEKO
010-4868753
Mia  Karlsson, Facklig företrädare ST
010-4876572
Bo Nordin, Sektionschef
010-487 35 67
Gunbritt Sigtryggsson, SACO
010-486 94 18
Peter Sehlin, ST
010-486 84 33
Anna Johansson, SEKO
010-487 46 04
Carina  Hubertsson, Arbetsförmedlingschef
010-4864478
Per Wadling, Facklig företrädare ST
010-487 05 81
Linda Brorsson, Facklig företrädare SACO
010-488 18 46
Leif Lindstrand, Facklig företrädare SEKO
010-486 63 70
Ciccie Jisborg, Tf.Enhetschef
010- 487 68 17
Marianne Ek, Facklig företrädare Saco
010-486 24 40
Maria Björkegren, Facklig företrädare ST
010-486 14 25
Anna Johansson, Facklig fföreträdare SEKO
010-487 46 04
Gunilla Ljungnér, Sektionschef Helsingborg Service
010-486 66 02
Bengt Andersson, Arbetsförmedlingschef Af Helsingborg Service
010-486 03 40
Amra Hadziahmetovic, Sektionschef Helsingborg Service
010-486 37 26
Kristina Winter, Facklig företrädare ST
010-487 36 44
Inga-Lill Tjulander, Saco
010-487 68 28
Ciccie Jisborg, Enhetschef
010- 487 68 17
Lars Häggbring, Enhetschef
010-486 37 58
Esma Zahirovic, Facklig företrädare Saco S
010-486 59 60
Krystyna  Frankowska, Facklig företrädare SEKO
010-486 31 64
Mette  Nilsson, HR Partner
010-486 73 60
Anna-Carin Sandberg, Enhetschef
010-486 92 45
Aneli Eriksson, Saco
010-486 26 43
Ingela Bremholm, ST
010-486 69 24
Britt-Mari Olsson, Sektionschef
010-486 80 34
Mats Gottschalk, Sektionschef Personalavdelningen Syd
010-486 34 22
Eva-Lott Thörnblad, Facklig företrädare ST
010-487 03 09
Christine  Karlowsky , Facklig företrädare SACO-S
010-487 00 97
Almasa Idrizovic, Enhetschef
010-486 45 50
Camilla Kjernald, OFR/ST
010-486 25 16
Gunilla Nemcek, Saco
010-487 53 03
Raoof Naghshbandi, SEKO
010-486 74 14
Magnus Gustafsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 36 65
Katja Holm Östling, SACO
010-488 16 09
Eddie Garcia, SEKO
010-488 16 12
Monica Mörtzell, ST
010-487 29 02
Elisabeth Nilsson, Enhetschef
010-486 27 06
Eva Brynte, Facklig representant Saco
010-486 18 16
Bo Nyqvist, Facklig representant ST
010-487 41 32
Anna  Johansson, Facklig företrädare SEKO
010-487 46 04
Siv Jansson, ST
010-487 40 79
Lennart Edman, AMO Öst, Chef interregionla resurser Uppsala
010-4862312
Åsa Wiklund, SACO
010-487 09 48
Thomas Hedlöf, SEKO
010-487 16 74
Elisabeth  Nilsson, Enhetschef
010-4862706
Eva  Brynte, Facklig representant Saco
010-4861816
Bo  Nykvist, Facklig representant ST
010-4874132
Anna Johansson, Facklig representant SEKO

Peter Bengtsson, Sektionschef
010-486 12 23
Magnus Fransson, Sektionschef
010-486 31 67
Katarina  Olander, Sektionschef
010-488 31 53
Bo Nyqvist, Facklig representant ST
010- 487 41 32
Anna  Johansson, Facklig företrädare SEKO
010- 487 46 04
Hans Fritz, Arbetsförmedlingschef Kalmar
010-486 32 27
Johan  Gustafsson, Saco-S
010-487 40 30
Mickael Listh, SEKO
010-486 65 64
Sivert Iveslätt, ST
010-486 46 68
Leif Holst, HR-partner
010-486 43 83
Jan Johansson, Arbetsförmedlingschef
010-486 47 14
Gun-Britt Sigtryggsson, Facklig företrädare SACO
010-486 94 18
Monica Mörtzell, Facklig företrädare ST
010-487 29 02
Anna Johansson, Facklig företrädare SEKO
010-487 46 04
Jan  Johansson, Projektledare
010-486 47 14
Gun-Britt Sigtryggsson, Saco
010-486 94 18
Monica Mörtzell, ST
0771-41 64 16
Benny Berglöw, Af-chef
010-486 12 50
Jan-Åke Olander, ST
010-486 80 52
Thomas Klasson, SACO
010-486 56 72
Pero Ostojic, Seko
010-488 16 15
Tina  Ersson, Arbetsförmedlingschef
010-487 2642
Margareta Carlström-Nilsson, Facklig företrädare ST
010-487 26 35
Örjan Karlsson, Facklig företrädare SACO
010-486 55 37
Juhlia Fagerlund, Facklig företrädare SEKO
010-486 29 26
Gert Sternskog, Arbetsförmedlingschef Af Malmö Samverkan
010-486 97 96
Ann-Charlotte Andersson, Facklig företrädare SEKO
010-486 03 68
Mats Fager, Facklig företrädare SACO
010-486 29 29
Staffan O´Bar, Facklig företrädare ST
010-488 20 23
Jelena Maric, Sektionschef
010-486 71 19
Per Engdahl, Sektionschef
010-486 26 05
Elisabeth Olivares, ST
010-488 19 60
Fredrik  Jonsson, SACO
010-488 01 07
Eva  Brynte, Facklig representant Saco
010-486 18 16
Anna  Johansson, Facklig representant SEKO
010- 487 46 04
Karin Olovson, Sektionschef
010-486 80 78
Carin Karlsson, SACO
010-488 39 15
Tomas  Hedlöf, SEKO
010-487 16 74
Peter Udd, ST
010-487 42 68
Britt-Mari Enholm Gahnström, Enhetschef
010-486 26 16
Sabina Löfgren, Saco
010-486 66 42
Christer  Andersson, SEKO
010-487 38 51
Elisabet Döring, Af-Chef
010-486 22 33
Kent Bergkvist, Facklig företrädare OFR
010-486 55 86
Henrik Öhrn, Facklig företrädare Saco
010-488 31 21
Hamid Moafi, Facklig företrädare SEKO
010-486 72 82
Laila  Öhrling, Af chef
010-487 42 66
Birgitta Dahlberg, SACO
010-488 17 53
Marina Gidlund, ST
010-486 33 69
Kurt-Göran Lundkvist, SEKO
010-486 67 88
Veronica Hörnström, SACO
010-487 34 57
Karl-Erik Allström, ST
010-486 02 43
Werner Unni , Sektionschef
010-487 24 66
Tomas Hallqvist, Sektionschef
010-488 58 02
Elisabeth Björkroth, SACO
010-488 57 61
Emelie Edfalk, ST
010-488 56 26
Hanna  Rylander, ST
010-488 39 14
Bengt Proos, SEKO
010-486 87 53
Emma  Helmersson, Saco
010-486 60 30
Eva Bäck, Arbetsförmedlingschef
010-486 09 78
Lars Skrufve, SACO
010-486 94 18
Agneta Nordlander, ST
010 487 24 47
Peter Frost, Chef Af Strömsund
010-486 32 71
Måns-Erik  Espvall, SACO
010-486 28 54
MaiChristine Sandström, ST
010-486 92 86
Susanne Salomonsson, HR Partner
010- 488 03 47
Gregory  Golding, Arbetsförmedlingschef
010-487 29 83
Agneta  Hultman-Svensson, Facklig företrädare ST
010-486 44 86
Johan Gustafsson, Facklig representant Saco-S
010-487 40 30
Ulf Tärnkvist, Facklig företrädare SEKO
010-487 04 46
Ulf Enbom, tf enhetschef
010-486 25 42
Nina Eskelinen-Lindgren, Kontaktperson SACO
010-487 21 96
Birgitta Nilsson, Kontaktperson ST
010-488 10 06
Håkan Hillerstig, Arbetsförmedlingschef
010-486 42 70
Johnnie Håkansson, Saco
010-486 38 03
Pia Livefalk , ST
010-486 99 19
Mats Karlsson, AF-chef
010-486 55 29
Anders Blomgren, SACO
010-4861501
Afaf Amermouch Mattsson, ST
010-486 0304
Marie Magnell, SEKO
010-486 6939
Carina Friis, Arbetsförmedlingschef
010-487 27 41
Jenny Kellander, Sektionschef Af Lund
010-486 47 78
Sara Kastman, Sektionschef Af Lund
010-486 36 43
Helen Rickard, Facklig företrädare SEKO
010-486 88 80
Anna Viklund, Arbetsförmedlingschef
010-487 09 44
Susanne Forssell Ols, SACO
010-486 31 30
Martin Karlsson, ST
010-486 71 26
Mats Lundström, SEKO
010-486 67 35
Theodore Froidevaux, Facklig företrädare SACO
010-486 32 79
Mona Mårtensson, Arbetsförmedlingschef
010-486 60 66
Ulrica Cavallin, Enhetschef
010-487 28 21
Gustaf Brattberg, SACO
010-487 52 68
Susanne Eriksson, ST
010-486 28 37
Heidi Skov Ragnar, Arbetsförmedlingschef Värnamo
010-486 59 81
Johan Gustafsson, Facklig företrädare Saco-S
010-487 40 30
Emma Rejdvik, ST chefssektion
010-486 88 54
Mats Erik Lundberg, Saco
010-486 67 34
Ingegerd Weiderholm, Enhetschef
010-487 07 53
Hans-Olof  Bengtsson, HR partner
010-486 12 04
Peter Sand Larsson, Enhetschef
010-486 60 78
Marianne Jakobsson, Saco
010-487 60 02
Camilla Kjernald, ST
010-486 25 16
Daniel  Warelius, Arbetsförmedlingschef Nässjö
010-487 29 01
Cathrine Almqvist Schön, Facklig företrädare ST
010-486 93 32
Agneta Hultman Svensson, Facklig företrädare ST
010-486 44 86
Annika Viljevik, Enhetschef
010-486 09 11
Eva Larsson, Facklig företrädare SACO
010-486 28 99
Göran Carlsson, Facklig företrädare ST
010-486 18 62
Anders  Söderman, Arbetsförmedlingschef
010-486 96 28
Britt-Marie Jervhed-Karvonen, SACO
010-486 48 72
Karin  Högberg, ST
010-486 43 40
Pia Carlson, Arbetsförmedlingschef
010-4861934
Ann-Sofie Påhlman, Facklig företrädare ST-Chef
010-486 26 88
Carolina Gianola, Sektionschef, AF Malmö Vård och Adm
010-486 36 14
Klas-Erik Holmqvist, Arbetsförmedlingschef Malmö Bryggan
010-486 44 07
Annika Pegelow, Arbetsförmedlingschef Af Malmö Service
010-486 84 43
Michael Prenbo, Facklig företrädare SEKO
010-486 87 50
Caterina Holmström, Enhetschef
010-4864381
Tina Gullstrand, Facklig företrädare SACO
010-4863559
Håkan Andreasson, Facklig företrädare SEKO
010-486 3714
Gabriella Bouizgarne, Arbetsförmedlingschef
010-486 17 07
Björn Karlsson, Facklig representant ST
010-486 53 40
Thomas  Olsson, Facklig representant Saco
010-487 17 42
Johan Krusensjö, Facklig representant Saco
010-488 11 75
Wictoria Palmetorp, Af-chef
010-487 41 69
Carina  Löfström, ST
010-4877091
Caroline Eklöf Fagerlund, Saco
010-487 52 50
Nicklas  Jeppsson, Sektionschef
010-4874020
Mona Svensson, Sektionschef
010-4870189
Åsa Rosendal, Arbetsförmedlingschef
010-486 89 92
Per Israelsson, Facklig företrädare SACO
010-486 46 53
Marie Fredriksson, Facklig företrädare ST
010-487 43 54
Jessica Löhman, Arbetsförmedlingschef Hofors-Sandviken
010-487 24 93
Samuel Edsmyr, Facklig representant ST
010-487 42 54
Josefine L´estrade, Facklig representant Saco
010-4874406
Christer Andersson, Facklig representant SEKO
010-487 38 51
Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingschef
010-486 49 93
Jonas Balte, Sektionschef
010-486 10 23
Annica Östh, Facklig företrädare Saco-S (Kungälv)
010-487 48 14
Mattias Thörn, Facklig företrädare SACO (Ale)
010-487 45 27
Christer Andersson, Sektionschef
010-4860387
Lena  Henriksson, ST
010-486 6150
Mats Bergström, SACO
010-486 68 81
Marie Magnell, SEKO
010-486 69 36
Tommy Sjögren, Sektionschef
010-486 95 40
Jesper Niklasson, Sektionschef
010-488 08 77
Christina  Gutiérrez-Malmbom, Sektionschef AF Kalmar
010-486 36 92
Mikael Holmåker, Facklig företrädare SACO-S
010-487 54 69
Anneli Bringmyr, Sektionschef
010-486 17 65
Linda Ilmrud, Sektionschef
010-486 45 61
Camilla Gevsjö, Facklig företrädare ST
010-486 30 56
Jenny Svensson, Facklig företrädare Saco S
010-488 18 08
Sara B. Jacobsson, Sektionschef
010-486 13 42
Fia Mukka, Facklig företrädare SACO
010-486 78 53
Sofi Gellberg, Sektionschef Af Bromölla Kristianstad
010-4875308
Thomas  Hannjö, Sektionschef Af Broby Kristianstad
010-4874559
Annelie Lundquist Ekbladh, Sektionschef Af Etableringen Kristianstad
010-486 67 40
Mats Hartman, Arbetsförmedlingschef
010-4864002
Olle Hyensjö, Arbetsförmedlingschef
010-486 45 40
Staffan Persson, Facklig företrädare ST
010-486 85 76
Kenneth Gustavsson, Sektionschef
010-4863643
Leila Gustavsson, ST
010-4863655
Thomas Simonsson, SACO
010-4875319
Kristina Petersson, Facklig företrädare OFR/ST
010-488 30 94
Jan-Olof Gustafsson, Facklig företrädare, SACO-S
010-487 50 85
Amela Ruscukic-Topalovic, Sektionschef
010-486 90 89
Amel Lulic, Facklig företrädare Saco-S
010-488 32 88
Kjell Corshammar, Facklig företrädare ST
010-486 20 49
Liselott Lundqvist, Sektionschef
010-486 68 06
Maria Rostedt, Facklig företrädare Saco-S
010-488 05 11
Gunnar Carlson, Facklig företrädare SEKO
010-4861909
Håkan Ahlin, Facklig företrädare ST
010-4860114
Camilla Friberg, Facklig företrädare SACO
010-4863222
Jeanette Magnusson, Sektionschef
010-486 69 27
Gunilla Dahlin-Mattsson, HR-Partner
010-488 55 12
Marcus Nordenberg, SACO
010-488 08 91
Frida Cronsioe, Af chef
010-486 20 53
Christer Andersson, Kontaktperson SEKO
010-487 38 51
Jaleh Warner, Kontaktperson ST
010-487 34 01
Hanna Göllas , Kontaktperson Saco
010-487 57 96
Mohamed Chabchoub, Arbetsförmedlingschef
010-486 19 92
Bitte Östrand, SACO
010-486 82 45
Lilli-Ann  Vainionpää, ST
010-487 06 16
Mickael Listh, kontaktperson SEKO
010-486 65 64
Bitte Östrand, kontaktperson SACO
010-486 82 45
Lilli-Ann  Vainionpää, kontaktperson ST
010-487 06 16
Sverker  Bodevärn, Chef
010-486 15 75
Malin  Ullström, kontaktperson ST
010-487 38 40
Niklas  Jonsson, Kontaktperson SACO
010-488 09 79
Ken Green, Arbetsförmedlingschef
010-486 34 81
Susanne Högberg, Sektionschef
010-487 27 84
Ali Yilmaz, SACO
010-488 42 47
Ulrika Jörkander, Arbetsförmedlingschef
010-486 52 69
Kemal  Basic, Sektionschef
010-486 10 61
Kerim  Metahni, Sektionschef
010-488 03 83
Charlotte Jorfors, Sektionschef
010-488 58 82
Maria Kindahl, Af-chef
010-486 56 35
Roger Lindberg, Sektionschef
010-486 65 27
Ulrika Wahlberg, Sektionschef
010-487 06 13
Mojgan Azar-Bahar, Saco
010-486 09 55
Susanne T Berlouis, ST
010-486 13 41
Frida Cronsioe, Arbetsförmedlingschef
08-486 20 53
Mia  Karlsson, ST
010-487 65 72
Jessica Löhman, Arbetsförmedlingschef Hofors-Sandviken
010-487 24 93
Josefine L´estrade, Kontaktperson Saco
010-487 44 06
Britt-Marie Forslund , ST
010-486 30 83
Britt-Marie Jervhed-Karvonen, ST
010-486 48 72
Sofia Stenbom, Arbetsförmedlingschef Vilhelmina, Dorotea, Åsele
010-486 98 20
Roger Jönsson, ST
010-486 52 34
Sofie Carlsson, Bitr. Marknadsområdeschef
010-486 85 92
Teodore Froidevaux, Facklig företrädare SACO
010-486 32 79
Henrik Moralo, Sektionschef
010-487 43 83
Lena Jonsson, ST
010-487 37 80
Håkan Åsberg, SACO
010-487 56 12
Marit Nordstrand, Arbetsförmedlingschef
010-486 78 18
Eva Nevtelen, Sektionschef
010-486 74 56
Irina Jonströmer, Sektionschef
010-486 33 29
catrine Hagelborg, Sektionschef
010-487 52 10
Helene Ternblad, Arbetsförmedlingschef Varberg
010-487 02 57
Anna Lindblom, Facklig företrädare Saco
010-488 10 62
Margareta Eliasson, Facklig företrädare Saco
010-487 69 20
Marie Pettersson, Facklig företrädare ST
010-486 86 59
Björn Eriksson, Enhetschef
010-486 26 94
Susanna Petersson, Saco
010-486 86 89
Åke Söderqvist, Enhetschef
010-486 96 29
Anna-Lena Alm, Facklig företrädare Saco
010-486 02 46
Per Renström, Arbetsförmedlingschef
010-486 88 64
Ulla Hellberg Johansson, ST
010-487 25 34
Lena Sundin, SACO
010-487 00 09
Anna Svensson, Enhetschef
010-487 00 65
Gudrun Spilsbury, Facklig företrädare ST/OFR
010-486 97 37
Imad Hammo, Facklig företrädare Saco S
010-486 38 92
Birgitta  Reimert, HR-partner
010-486 18 89
Åsa Jacobs, ST
010-486 08 22
Pia Persbo, Sektionschef
010-486 45 20
Fredrik  Stiernström, Kontaktperosn Saco
010-487 38 30
Gunilla  Hågestam-Lindberg, Kontaktperson ST
010-486 77 69
Åsa Viksten, HR-partner
010-486 34 91
Lotta Nilsson, Facklig företrädare SACO
010- 486 7599
Sara Dahlin, Arbetsförmedlingschef
010-486 21 08
Carola Jonsson, Fakligföreträdare ST
010-486 51 71
Peter Frost, Af-Chef Strömsund
010-486 32 71
Måns-Erik  Espvall, Kontaktperson SACO
010-486 28 54
MaiChristine Sandström, Kontaktperson ST
010-486 92 86
Susanne  Salomonsson , Personalenheten
010-488 03 47
Jakob  Olsson, Sektionschef
010-4868140
Claes Persson, Facklig företrädare ST
010-4875066
Rebecca Wänghult, Facklig företrädare Saco
010-4881743
Lotta Andersson, Facklig företrädare ST
010-486 48 98
Raoof Naghshbandi, Facklig företrädare SEKO
010-486 74 14
Almasa Idrizovic, Enhetschef AR Trollhättan
010-486 45 50
Camilla Kjernald, Facklig företrädare OFR/ST
010-486 25 16
Leif Keyser, Facklig företrädare Saco
010-4883091
Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingschef
010-486 72 54
Karolina Johansson, Sektionschef
010-487 35 40
Frida Javaheri, Facklig representant ST
010-488 44 69
Carina Johansson, Facklig representant SACO
010-486 49 75
Kjell Corshammar, Facklig företrädare OFR-S
010-486 20 49
Jonas Sundqvist, Arbetsförmedlingschef
010-486 99 94
Jessica Johnsson, Facklig företrädare ST
010-486 50 20
Lena Jonsson Åberg, Facklig företrädare SACO
010-486 61 71
Joakim Lindberg, Facklig företrädare SEKO
010-487 50 03
Karin Ekblad, Facklig representant ST
010-486 27 86
Thomas Olsson, Facklig representant Saco
010-487 17 42
Mattias Carlsson, sektionschef Af Ånge
010-487 46 94
David Fridlund, Arbetsförmedlingschef
010-488 17 09
Cecilia Inga Andersson, Facklig företrädare ST
010-486 03 85
Carina Wickström, Arbetsförmedlingschef
010-487 08 97
Anette Andersson, Sektionschef
010-486 03 70
Patrik Jatko, Facklig företrädare ST
010-488 05 77
Susanna Dahlén, Facklig företrädare SACO
010-487 48 43
Carl-Axel Sandén, Bitr. avdelningschef AR
010-486 92 52
Lars-Johan Eklund, Facklig företrädare SACO
010-486 24 28
Annicka Carlsson, Sektionschef
010-486 18 82
Gunilla Tollen-Andersson, Facklig företrädare ST
010-487 04 01
Sonja Lövgren Ternman, Facklig företrädare SACO
010-487 02 60
Gunilla Kanrell , Sektionschef
010-487 47 73
Linda  Matstoms, Sektionschef
010-487 37 65
Henrik Glamsjö, Sektionschef Örebro
010-487 64 22
Marc-Antonio Pauletta, Sektionschef Örebro Syd
010-486 84 01
Raili Strömberg, Sektionschef Örebro Norr
010-487 38 90
Tina Nordqvist, Facklig företrädare ST
010-486 78 46
Elisabet Döring, Sektionschef
010-486 22 33
Jenny Persson, Sektionschef
010-487 25 22
Inger Eriksson, Enhetschef
010-486 45 68
Ewa Rosberg, Fackli företrädare SACO
010-486 90 04
Inger-Elisabeth Robertsen, Facklig företrädare, ST/OFR
010-486 89 29
Ewa Rosberg, Facklig företrädare SACO
010-486 90 04
Fredrika  Henriksson , Af Chef
010-486 42 02
Kristina  Olsson , SACO
010-487 15 76
Mia  Karlsson, Kontaktperson ST
010-487 65 72
Henryk Blok, Sektionschef
010-486 15 33
Liselotte Kristensen, Sektionschef
010-4865777
Christian Kling, Sektionschef
010-4873093
Peter Carpholt, Sektionschef
010-486 18 80
Malin Ullström, ST
010-487 38 40
Niklas Jonsson, SACO
010-488 09 79
Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 80 84
Britt-Marie Lindberg, Facklig företrädare ST
010-487 28 74
Dan Folkesson, Facklig företrädare Saco
010-486 30 66
Stefan Pettersson, Sektionschef
010-486 86 83
Ulrika Svahn Lodin, Facklig företrädare Saco
010-487 00 79
Kim Granqvist, HR-partner
010-488 42 38
Peter Eriksson, ST
010-486 84 41
Micaela Pierre, Sektionschef
010-487 1967
Päivi Lindberg, Facklig företrädare ST
010-486 6519
Liljana Talevska, Facklig företrädare SACO

Ingela  Bredesen, Sektionschef
010-486 17 59
Cecilia Falkenström, SEKO
063-16 33 83
Tommy  Lennartsson, ST
010-488 38 03
Ted Buskenström, Saco
010-487 92 69
Peter Husberg, Sektionschef
010-486 45 31
Mats Björklund, SACO
010-488 26 59
Ulf Törnqvist, SEKO
010-488 26 59
Arne Lundström, OFR/ST
010-486 66 98
Carola Larsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 58 85
Helene Haglund, SEKO
010-486 56 93
Kicki Helmersson, SACO
010-486 43 80
Linnéa Öberg, OFR
010-486 43 43
Leif Holst, Senior partner
010-486 43 83
Thomas Hansson, HR-partner
010-48 85 710
Charlotta  Edenvik, Arbetsförmedlingschef
010-486 22 83
Göran Pettersson, Facklig företrädare ST
0771-41 64 16
Hannes Ageland, Facklig företrädare SACO
010-488 53 14
Helena Titz, Projektledare Ung Framtid
010-487 03 82
Annelie Ahmt, Facklig företrädare Saco S
010-487 40 63
Stefan Hedström, Facklig representant Saco
010-488 45 03
Raoof Naghshbandi, Facklig representant SEKO
010-486 74 14
Staffan Persson, Facklig företrädare ST
010-4868576
Mia Karlsson, ST
010-487 65 72
Erik Bakkman, Enhetschef
010-488 57 47
Ida Rönnblom, Delprojektledare
010-487 36 88
Åsa Vallin, Sektionschef
010-486 08 87
Patrick Markström, ST
010-486 71 47
Mattias Lindh, Sektionschef
010-4867202
Helen Haglund, SEKO
010-486 56 93
Mona Svensson, Sektionschef
010-487 01 89
Lillemor Ahrberg, Sektionschef
010-488 60 96
Gabriella Persson Turdell, Arbetsförmedlingschef
010-486 85 24
Anna Nordlund, Kontaktperson SEKO
010-486 06 89
Sandra  Lundin Hedlund, Kontaktperson ST
010-487 97 56
Ulrica  Cavallin, Enhetschef
010-487 28 21
Maria  Kvarnlöf, Leg. Psykolog
010-486 58 40
Carina Lindgren , Verksamhetssamordnare
010-487 40 58
Malin Bergkvist Andersson, HR Partner
010-487 36 18
Thomas Fager, Sektionschef
010-486 29 30
Calle Fredin, Sektionschef
010-486 31 85
Jonas Lindh, Facklig representant SACO
010-488 04 83
Jennie Arnesson, Facklig representant ST
010-486 85 39
Antonis Kassitas, Sektionschef
010-486 55 64
Pernilla Stengård, Facklig företrädare OFR/ST
010-487 31 19
Ulrika Liss Palmborg, Fackilg företrädare SACO
010-487 44 56
Anna-Britta  Antonsson, Sektionschef
010-487 50 13
Malin Broberg, Sektionschef
010-486 17 75
Peter Larsson, Sektionschef
010-486 60 01
Eva Domeij, Facklig företrädare SACO
010-486 22 29
Ingemar Hermansson, Facklig företrädare ST
010-487 61 52
Peter Stenebjer, Sektionschef
010-487 36 41
Kristin Bäcke, Facklig företrädare ST
010-488 52 23
Anders Svensson, Facklig företrädare SACO
010-488 43 53
Camilla  Jansson, Sektionschef
010-487 23 30
Lena Jonsson, ST
010-487 37 80
Birgitta Westring Sandberg, Enhetshef
010-487 08 22
Jan Sundkvist, HR partner
010-486 48 41
Elisabet Eriksson, SACO
010-486 27 07
Katarina Arnquist, ST
010-486 07 78
Joel  Ekfeldt, HR Partner
010-488 67 49
Mia Karlsson, ST
010-486 48 61
Mia Karlsson, Facklig representant ST
010-486 48 61
Catarina Sjöstrand, Arbetsförmedlingschef Norra Bohuslän
010-486 19 54
Carina Fransson, Facklig företrädare Saco
010-486 31 56
Håkan Mattsson, Facklig företrädare ST
010-486 71 89
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingschef
010-487 20 50
Magda  Åström, ST
010-486 68 71
Madelene Engh, SACO
010-488 02 40
Lena Loo, SEKO
010-487 36 16
Ingemar Hansson, Sektionschef
010-486 39 32
Nina Krave, Facklig företrädare Saco
010-488 38 46
Joakim Brättemark, Facklig företrädare ST
010-487 36 08
Malin Olofsson, Sektionschef
010-488 60 70
Ted Buskenström, Saco
0771-55 10 70
Annikki Gröndahl, ST
0771-55 10 70
Elisabeth Fyhr, Sektionschef Arbetsförmedlingen Falun
010-486 33 03
Petra Palmestål, Finsam
023- 82 635
Johan Eklund, Facklig företrädare ST
010-486 24 24
Peter Hellsten, Facklig företrädare Saco
010-486 52 59
Eva Sjölin, Biträdande Marknadschef MO Småland
010-486 23 74
Cathrine  Almqvist Schön, Facklig företrädare ST
010-486 40 17
Daniel  Warelius, Arbetsförmedlingschef Växjö
010-487 29 01
Mikael Sturesson, Sektionschef
010-486 99 39
Helen Nilsson, Facklig företrädare Saco
010-488 06 99
Per Olsson, Facklig företrädare ST
010-486 81 64
Marcus Nordström, SACO
010-488 08 91
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingschef Af Gävle
010-486 45 16
Janet Frisk, Kontaktperson ST
010-487 35 70
Agneta Sandvärn, SACO
010-486 92 40
Mattias Carlsson, sektionschef, vecka 28
010-487 46 94
Lena Cantzler, Sektionschef, vecka 29-30, 32
010-486 18 77
Linda  Viklund, Sektionschef, vecka 31
010-487 09 80
Anneli  Bergqvist, SEKO
010-487 24 29
Mats Frank, Sektionschef
010-486 31 70
Per Wadling, Facklig företrädare ST vecka 28
010-487 05 81
Gunnar Carlberg, Facklig företrädare ST vecka 29
010-486 19 07
Ulf Fagerström, Saco
010-486 29 31
Fredrik  Gustafsson , SEKO
010-487 29 24
Roger Linde, ST
010-486 65 26
Monika  Krenchel , Sektionschef v. 30.31
010-487 38 28
Christina Andersson, Sektionschef
010-486 03 92
Ann-Christin Johansson, Arbetsförmedlingschef
010-486 49 59
Linda Karlström, Facklig företrädare Saco
010-487 01 26
Håkan Leo, Facklig representant ST
010-486 62 15
Monica  Svedin, Sektionschef
010-488 16 90
Ulf Törnkvist, SEKO
010-487 04 46
Arne Lundström, ST
010-486 66 98
Anette  Lövgren, Kontaktperson ST
073-0302765
Tomas Hedlöf, Seko

Juhlia fagerlund, Seko

Abir Ibrahim, ST

Krister Lindfors, Verksamhetssamordnare

Björn Zetterlund, Facklig företrädare SACO
010-487 11 38
Lina Andrén, Arbetsförmedlingschef
010-486 06 15
Robert Sivars Karlsson, Sektionschef
010-486 55 36
Lotta Nilsson, Facklig representant SACO
010-486 75 99
Johan Rosengren, Fackligrepresentant Seko
010-486 90 11
Leif  Johansson, Sektionschef (v.26)
010-486 51 32
Petra Koppel, Sektionschef (v.27-29)
010-486 57 23
Arben Doroci, Sektionschef (v.30-31)
010-486 22 32
Antonella Acciai, Sektionschef

Madeleine Tollstedt, Saco

Ali Motakefi, ST

Martin  Hellgren, HR Partner

Lennart Sarwe, HR-partner, vecka 30-31
010-486 91 85
Birgitta  Reimert, HR-partner, vecka 32-34
010-486 18 89
Jenny Svensson, Facklig företrädare Saco S, vecka 30, 32-33
010-488 18 08
Cecilia  Myrén, Facklig företrädare ST, vecka 33-34
010-487 40 45
Lena Jonsson Åberg, Facklig representant Saco
010-486 61 71
Göran Karlsson, Facklig representant ST
010-486 53 55
Isabelle Sjöman, HR-partner (v.29-31)
010-488 58 24
Jessica Carling, HR-partner
010-488 28 55
Göran Engvall, Sektionschef
010-487 21 04
Ludwigh Eriksson, ST
010-486 27 44
Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingschef
010-486 62 20
Mariana Giuricici, Sektionschef
010-486 33 82
Stig Larses, ST
010-487 33 50
Sofia  Karlsson, Sektionschef
010-487 44 04
Kerstin Wirehn, Facklig företrädare Saco S
010-487 10 53
Ulf Törnkvist, Facklig företrädar SEKO
010-487 04 46
Maria Karlsson, Sektionschef
010-487 48 87
Cathrine  Almqvist Schön, Facklig företrädare ST
010-4864017
Sanja Kasunic, Sektionschef
010-487 29 15
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 45 01
Andreas Olsson, Sektionschef
010-487 40 98
Roberto Borglund, Saco
010-488 20 76
Joel Ekfeldt, HR-partner
010-488 67 49
Linnea Blom, Saco
0270-739 42
Eva Hallberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 28 79
Petra Kalling, Sektionschef
010-486 07 02
Carina Augustsson, Facklig företrädare SACO
010-486 08 99
Tiia Rask, Facklig företrädare ST
010-486 72 13
Therese Sjögren, AF chef
010-488 57 92
Margareta Eriksson, Sektionschef
010-486 28 14
Kicki Helmersson, SACO

Linnéa Öberg, ST

Helen Haglund, SEKO

Josefina Rydén, Facklig företrädare Saco
010-4879725
Edina Suljanovic, Fackig representant ST

Git Axnemon, Arbetsförmedlingschef
010-486 58 98
Charlotte Bergström, Facklig företrädare ST
010-486 94 32
Annika  Sundin Gustafsson, Facklig företrädare Saco
010-486 99 50
Ulf Schultzberg, Saco
010-487 48 99
Boel Edman Jansson, ST
010-487 33 57
Andreas  Söderqvist, Seko
010-486 96 31
Ola Axelsson, enhetschef AR
010-486 09 45
Monica Berger, Saco
010-486 13 15
Tomas Hedlöf, Seko
010-487 16 74
Göran  Dreyer, ST
010-486 22 43
Monica Ståhl, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar
010-486 97 70
Susanne Pettersson- Graff, Facklig företrädare ST
010-486 99 36
Jenny Grieves, Facklig företrädare SACO
010-487 71 33
Jörgen Karlsson, Sektionschef
010-487 70 68
Liljana Talevska, Facklig företrädare SACO
010-487 0215
Peter Eriksson, Facklig företrädare ST
010-486 84 41
Anna  Johansson, SEKO
010- 487 46 04
Tomas Kyhlberg, Sektionschef
010-488 23 51
Tanja Tajic Björkman, Sektionschef
010-488 40 75
Inggerd Backer-Meurker, Facklig representant ST
010-486 09 87
Anna Scherlin, Facklig representant Saco
010-488 19 00
Malin Karlefors Fredell, Sektionschef
010-486 55 25
Patricia Ahlqvist, ST
010-487 24 14
Linda Helmer, Seko
010-488 00 54
Sara Brundin, Sektionschef AF Härnösand
010-487 57 76
Andreas Lång, Kontaktperson SACO
010-488 10 02
Lena Loo, Kontaktperson SEKO
010-487 36 16
Elisabeth Holmqvist, Kontaktperson OFR/ST
010-486 43 85
Fredrika  Henriksson , Arbetsförmedlingschef
010-486 42 02
Mikael Listh, Facklig företrädare SEKO
010-486 65 64
Klas Tviksta, Facklig företrädare SACO
010-487 04 94
Jaleh Warner, Facklig företrädare ST
010-487 34 01
Lennart Edman, Enhetschef
010-486 23 12
Karin Wallén, Saco
010-488 32 51
Lena Gustafsson, Facklig företrädare Saco
010-487 39 35
Göran Carlsson, Facklig företrädare OFR/ST
010-486 18 62
David Gunnarsson, Sektionschef
010-488 27 93
Karin Sargent, Facklig företrädare ST/OFR
010-486 93 14
Ulf Törnkvist, Facklig representant SEKO
010-487 04 46
Robert Scarlini, Enhetschef Göteborg Kransen
010-486 93 26
Jan-Ingemar Johansson, Enhetschef Mölndal Halland
010-486 50 16
Eva Carlsson, Facklig företrädare Saco
010-486 19 06
Hans Fogelmark, Facklig företrädare ST
010-486 30 60
Evelina  Staaf, HR-Partner
010-488 46 51
Thomas Lantz, Facklig företrädare Seko
010-487 42 05
Carina Brandstedt, Enhetschef
010-486 17 20
Anita Wäster, Facklig företrädare SACO-S
010-4870721
Ann-Brith Sköld, Sektionschef
010-486 95 65
Cecilia  Myrén, Facklig företrädare ST
010-487 40 45
Mats Wallertz, Sektionschef
010-486 68 86
Lasse Fredriksson, Facklig företrädare ST
010-486 32 05
Carin  Svensson, Sektionschef
010-487 32 47
Christer Hansson, Facklig företrädare ST
010-486 39 22
Linda Schön, Marknadschef Småland Blekinge
010-486 93 49
Tina Hynne, Enhetschef
010- 486 45 44
Anna-Lena Alm, Facklig representant Saco
010-486 02 46
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingschef
010-486 45 16
Janet Frisk, Facklig företrädare ST
010-487 35 70
Mickael Listh, Facklig företrädare SEKO
010-486 65 64
Johan Westergren, Facklig företrädare SACO
010-488 29 07
Lars Borgemo, Arbetsförmedlingschef
010-488 87 27
Nina Bengtsson, HR Partner
0104863290
Eva Eriksson, Facklig företrädare SACO
010-486 28 76
Björn Norberg, Sektionschef
010-486 77 53
Ulrica Rutfors, Sektionschef
010-488 40 69
Linnéa Öberg, ST
010-486 43 43
Carina Malmstedt, Sektionschef Kärnverksamheten
010-488 59 22
Nina El-Hasan, Sektionschef Etableringsuppdraget
010-486 24 87
Jonas Runemark, Facklig företrädare Saco
010-486 90 67
Martin Henningson, Facklig företrädare ST
010-486 42 18
Eva Bäck, Sektionschef
010-486 09 78
Monica  Svelander, ST
010-487 01 88
Carina Lindgren, Enhetschef
010-487 40 58
Anneli Larsson, Facklig företrädare SACO
010-486 58 65
Inger Schroeder, AF-chef
010-486 93 41
Fily Sawo, Facklig företrädare SEKO
010-486 2069
Susanne Pettersson Graff, facklig representant SEKO
010-486 90 36
Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingschef
010-4866220
Carola Jonsson, Faklig representant ST
010-486 51 71
Ulf Schultzberg, Facklig representant SACO
010-487 48 99
Linda Helmer, Facklig representant Seko
010-488 00 54
Roger Pettersson, Sektionschef
010-488 60 30
Lars-Erik  Eriksson, ST
010-486 27 41
Helena Larsson, HR-partner
010-488 59 10
Malin Richardson, Sektionschef
010-488 60 95
Hanna Källman, ST
010-488 47 22
Emelie Olsson, Rekryteringskonsult
010-488 81 78
Malin Ullström, Sektionschef
010-487 38 40
Örjan  Löf, Sektionschef
010-48879 12
Mona  Åman, SACO
010-486 03 02
Karl-Erik  Allström, ST
010-486 02 43
Hans  Nolander, Enhetschef Upphandlingsavdelningen
010-486 77 26
Pasi Keskikastari, ST
010-486 56 07
Seppo Rytkönen, SACO
010-486 91 32
Håkan  Hillerstig, Enhetschef
010-486 42 70
Carola Jonsson, ST
010-486 51 71
Marcus  Karlström, Sektionschef
010-488 02 53
Sara Sakhnini, Facklig företrädare SEKO
010-488 60 82
Håkan Ahlin, Facklig företrädare OFR/ ST
010-486 01 14
Ulrika Abrahamsson, Facklig företrädare Saco-S
010-487 71 84
Matilda Mattisson, Sektionschef
010-488 36 33
Katarina Olander, Sektionschef
010-488 31 53
Ulf Törnkvist, Facklig förträdare SEKO
010-487 04 46
Kjell Bergsten, Sektionschef
010-488 83 86
Madeleine  Graff, ST
010-488 78 49
Tobias  Forssén, SACO
010-488 65 08
Nina Bengtsson, HR Partner
010-486 32 90
Leif  Johansson, Sektionschef
010-486 51 32
Muharem Idrizovic, Facklig representant Saco
010-486 45 51
Sten M Larsson, Facklig företrädare ST
010-488 79 64
Anders Hassel, Facklig representant Seko
0771-75 76 11
Aida Masic, Facklig företrädare ST
010-488 78 19
Patrik Lockner, Sektionschef
010-486 66 20
Andreas  Lång, Kontaktperson SACO
010-488 10 02
Carina Landén, Sektionschef
010-486 59 62
Martin Carlén, Facklig företrädare ST
010-486 19 29
Ingrid Järnland, Facklig företrädare Saco
010-486 48 24
Anders Hassel, Facklig företrädare Seko
0771-75 76 11
Mats Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 55 29
Cia Holmér, Sektionschef
010-486 49 73
Afaf Amermouch Mattsson, ST
010-486 03 04
Anders Blomgren, SACO
010-486 15 01
Anette Hedman Åberg, Facklig företrädare Saco
010-488 10 75
Ulf Törnqvist, Facklig företrädare SEKO
010-487 04 46
Linda Lindgren, Enhetschef
010-488 86 93
Linda Fahlén, SACO (även för yrkesspecifika frågor)
010-486 63 99
Kenny Jonsson, Sektionschef
010-486 51 99
Jim Köhlström, ST
010-488 16 93
Stina Bergman, Saco
010-487 58 10
Emelie Olsson, Rekryterare
010-488 81 78
Ulrika Bird-Radolovic, Facklig företrädare Saco
010-488 19 33
Berit  Kvist, Sektionschef
010- 486 98 75
Jonas Erlandsson, Sektionschef
010-488 71 54
Lina  Westerberg, SECO
010-488 45 75
Mats Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 44 29
Ann-Sofie Brink, Enhetschef AR Helsingborg
010-486 17 67
Klas Holmqvist, HR-Partner
010-486 44 07
Tina Svensson, Facklig företrädare SACO
010-487 38 87
Monica Carnert, Facklig företrädare ST
010-486 18 73
Anna-Karin Forshell, Företrädare Saco-S
010-488 10 44
Bacaj Arlind, Företrädare OFR/ST
010-486 09 71
Mats Lindblad, Sektionschef
010-488 93 70
Karin Stam, Leg. psykolog
010-487 28 27
Jennie Bloom-Rudhe, Sektionschef
010-486 15 37
Anita Wäster, Facklig företrädare SACO
010-487 07 21
Ann-Britt Leijon, Enhetschef
010-486 61 56
Lisbeth Hyvönen, Enhetschef
010-486 45 45
Sofia Englund, Rekryterare
010-488 69 21
Örjan  Adolfsson , ST
010-488 05 29
Jesper Sonestedt, Enhetschef AR Kristianstad
010-4873642
Emma Bjerstedt, Facklig företrädare OFR/ST
010-4881281
Agneta Levin, Facklig företrädare SACO
010-488 79 36
Malin Löfvenring, ST
010-488 39 76
Mikael Listh, SEKO
010-486 6564
Erica Sund, Facklig företrädare ST
010-488 12 09
Sofie Ekholm, Facklig företrädare SACO
010-487 57 49
Ewa Rosberg, Psykolog, SACO
010-486 90 04
Carl  Wiström, Psykolog
010-487 10 60
Esa Yli-Tokola, sektionschef
010-488 90 60
Johan Älverstad, Chefstrainee
010-487 32 34
Helena  Titz, Projektledare Ung Framtid
010-487 03 82
Laila  Öhrling, Sektionschef
010-487 42 66
Marina  Gidlund, ST
010-486 33 69
Johanna Zidén, SACO
010-488 67 74
Helena Westin, Sektionschef
010-488 78 99
Håkan Åsberg, Kontaktperson SACO
010-487 56 12
Lena Jonsson, Facklig kontaktperson ST
010-487 37 80
Eddie Garcia, Facklig kontaktperson SEKO
010-488 16 12
Hans Mats, Chefstrainee
010-488 44 90
Helena Törling, Facklig företrädare ST
010-487 04 24
Malin Löfvenring, Kontaktperson ST
010-488 39 76
Mikael Listh, Facklig representant SEKO
010-486 65 64
Gregory  Golding efter v 30, Arbetsförmedlingschef
010-487 29 83
Magnus Erixson, Sektionschef
010-488 80 48
Jenny Sarrion, Sektionschef
010-487 59 83
Lana  Besirevic, Sektionschef
010-487 34 67
Aida Kurtovic, Facklig företrädare SEKO
010-486 01 58
Fredrik Carlson, Facklig representant SACO
010-487 54 64
Pia Albihn, Facklig företrädare ST
010-486 02 16
Unni Werner, Enhetschef
010-487 24 66
Mattias Oscarsson, Kontaktperson SACO
010-488 73 04
Pia Richardsson, Kontaktperson SEKO

Carola Larsson, Arbetsförmedlingschef
010-486 58 85
Henrik Vincent, HR-partner
010-488 85 05
Carina Gustavsson, SACO
010-487 26 44
Monica Eriksson, Enhetschef
010-487 27 60
Elin Åkerström, Rekryterare
010-488 69 20
Ritia Gawad, Saco

Veronica Dahl, enhetschef
010-487 19 70
Annica Hohl, sektionschef
010-487 17 19
Markku Lahnalampi, sektionschef
010-488 62 06
Henrik Johansson, sektionschef
010-488 80 64
Tessa  James, HR-partner
010-488 89 91
Sabina Hasic, SACO
010-487 59 72
Emma Vilhelmsson, ST
010-48 81730
Håkan Lind, Sektionschef
010- 488 08 03
Ann-Brith Sköld, Sektionschef
010-486 95 65
Maria Karlsson, Sektionschef
010-487 48 87
Michal Ulatowski, Sektionschef
010-488 03 18
Cecilia  Myrén, Facklig företrädare ST
010-487 40 45
Erik Lundgren, Facklig företrädare SEKO
010-488 57 87
Diana  Lagesson, Facklig företrädare Saco-S
010-488 68 91
Monica  Roxne, Sektionschef
010-486 36 62
Hannes Ageland, Facklig företrädare SACO
010-487 84 72
Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingschef
010-488 83 33
Jens Palmér, Facklig representant ST
010-486 83 44
Anna Magnusson Kroon, Sektionschef (tillgänglig v 30)
010-486 69 03
Stefan  Danielsson, Sektionschef (tillgänglig från v 31)
010-488 69 08
Josefine L´estrade, Saco
010-487 44 06
Anna Magnusson Kroon, Sektionschef (tillgänglig vecka 30)
010-486 69 03
Stefan  Danielsson, Sektionschef (tillgänglig från vecka 31)
010-488 69 08
Åsa Jacobs, Kontaktperson ST
010-486 08 22
Irene Ahle, Enhetschef
010-48 72046
Ulrika Bird-Radolovic, Facklig företrädare SACO
010-48 819 33
Göran Carlsson, Facklig företrädare ST
010-48 618 62
Marie Magnell, Facklig företrädare SEKO
010-48 669 36
Lena Wikberg, Tf Enhetschef
010-487 09 81
Peter Bergman, SACO
010-488 14 33
Ann-Katrin Österman, Sektionschef, Stenungsund
010-4868218
Anna Skyland, Sektionschef, Stenungsund
010-486 96 06
Samir  Rajic, Sektionschef, Kungälv
010-488 17 78
Safet Peci, Sektionschef, Ale
010-487 49 00
Sofia Stenbom, Sektionschef
010-486 98 20
Sara Norlin, Saco
010-488 46 16
Hanna Florin, Facklig företrädare SEKO
010-488 25 78
Agneta Nordstedt, Facklig företrädare SACO
010-486 40 07
Therese Jansten, Sektionschef
010-486 48 43
Malin Skoglund, Sektionschef
010-487 53 30
Tone Sandöy-Norelius, Facklig representant ST
010-486 93 05
Jes Petersen, Sektionschef
010-488 82 24
Anna  Wallin, SEKO
010- 487 46 04
Jimmy Fahlberg, Sektionschef
010-488 81 97
Stefan  Danielsson, Sektionschef
010-488 69 08
Pernilla Högberg, Facklig företrädare SACO
010-487 56 05
Tina Gullstrand, Facklig företrädare SACO
010-486 35 59
Håkan Andreasson, Facklig företrädare SEKO
010-486 37 14
Marita Sallander-Persson, Facklig företrädare ST
010-487 49 31
Kristina Ersson, Af-chef
010-487 26 42
Björn Palmqvist, Sektionschef
010-4487 31 06
Robert Wiström, Enhetschef
010-488 80 88
Peter Bornemar, Facklig företrädare Saco-S
010-486 16 80
Camilla Veide, Facklig företrädare ST
010-487 07 50
Lena Ahlman, Facklig företrädare SACO
010-486 01 29
Karin Lindgren Eklund, Enhetschef Ar Lund
010-486 53 93
Ulrika Westergren, Sektionschef
010-487 08 77
Andreas Bengtsson, ST
010-486 79 36
Pernilla Schöld, Saco
010-486 93 54
Ulf Schultzberg, Facklig företrädare SACO
010-487 48 99
Andreas Olofsson, Sektionschef
010-4864827
Sandra Scherman, Saco
010-486 93 56
Siv Sandberg, ST
010-486 93 01
Kjetil Snapa, Enhetschef
010-486 96 21
Christina Storm Wiklander, Marknadschef Marknadsområde Södra norrland
010-486 98 58
Fredrik Sööberg, Sektionschef
0104875151
Carina Johansson, Fackligrepresentant Saco
010-486 49 75
Edina Suljanovic, Fackig företrädare ST
010-488 08 45
Linnea Blom, Saco
070-6644963
Mirzal Celhasic, Arbetsförmedlingschef
010-486 19 81
Karin Welam Tornemalm, Sektionschef
010-487 07 67
Tony Dicander, Sektionschef
010-488 15 50
Jeanette Martin, Sektionschef
010-488 79 29
Fredric Carlsson, Facklig företrädare SACO
010-487 54 64
Jeanette  de la Mau, Facklig företrädare ST
010-486 21 85
Madeleine Printz, Facklig företrädare ST
010-486 87 51
Eva Tander, Facklig företrädare SACO
010-487 02 24
Åsa Holmberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 08 21
Sevasti Ioannidou, Sektionschef
010-486 45 98
Berzani Anter, Sektionschef
010-486 07 25
Bitte Sehlin, Sektionschef
010-487 62 89
Said Melegy, Facklig representant SACO
010-488 25 35
Monica Ståhl, Marknadsschef Södra Mälardalen Östergötland
010-486 97 70
Lena Hector, Personalavdelningen
010-486 40 33
Susanne Pettersson-Graff, ST
010-486 90 36
Jenny Grieves, SACO
010-487 71 33
Catharina  Westerberg, Facklig företrädare ST
010-487 57 97
Anna  Jonsson, SACO
010-487 50 38
Jerry Hansson, Facklig företrädare SEKO
010-486 39 37
Ulrika Norman, Sektionschef
010-486 78 42
Handan Gül, SEKO
010-487 29 20
Amra Hadziahmetovic, Sektionschef Af Helsingborg/Höganäs
010-486 37 26
Jonas Pahlén, Facklig företrädare ST
010-487 32 98
Sejran Morina, Facklig företrädare SEKO
010-486 73 73
Mattias Jonsäter, Facklig företrädare SACO
010-487 45 64
Therese Jansten, Sektionschef
010-486 48 43
Said Melegy, Facklig representant SACO
010-488 25 35
Fily Sawo, Facklig företrädare Seko
010-48 62069
Peter Holmsten, Arbetsförmedlingschef
010-486 44 28
Susanne Pettersson-Graff, ST
010-486 9036
Fily Sawo, SEKO
010-48 62069
Monica Ståhl, Arbetsförmedlingschef
010-486 97 70
Lena Hector, HR Region Mitt
010-486 40 33
Elisabeth Fyhr, Sektionschef
010-486 33 03
Jonas Gryth, Sektionschef
010-488 92 18
Marie Örjes, Sektionschef
010-486 82 06
Peter Aspman, Facklig företrädare ST
010-487 43 37
Cecilia  Palm, Sektionschef
010-486 83 09
Sofie Löfqvist, Sektionschef
010-488 28 77
Boel Edman Jansson, ST
010-4873357
Åsa Norrman, Sektionschef
010-486 76 87
Åke Söderqvist, Sektionschef
010-486 96 29
Ulrika Liss Palmborg, Facklig företrädare SACO
010-487 44 56
Eric Alderhorn, Enhetschef
010-487 40 91
Elina Sandberg, HR-partner
010-486 09 49
Angelica  Vuletic, Sektionschef
010-488 30 05
Sarah Rogström, Facklig kontaktperson Saco
010-4868939
Kristina Bengtsson, Sektionschef
010-486 81 46
Sara Pettersson, HR-Partner
010-488 77 50
Ejup Ramadani, Sektionschef
010-4868804
Erik Lundgren, Facklig företrädare SEKO
010-488 57 87
Charlotta  Backström, Sektionschef
010-486 02 53
Jaleh Warner, ST
010-487 34 01
Emelie Preinitz, Enhetschef
010-487 32 60
Anna Olsson, ST
010-487 26 33
Klas Tviksta, Saco
010-487 04 94
Katarina Enquist-Bohlin, Enhetschef
010-486 25 88
Susanne Pettersson Graff, ST
010-486 90 36
Anders Hahlin, Arbetsförmedlingschef
010-486 37 76
Carola Jonsson, Facklig representant ST
010-486 51 71
Ulf Schultzberg, Facklig representant ACO
010-487 48 99
Nicklas Leviné, Sektionschef
010-487 40 20
Anna Wallin, Facklig företrädare SEKO
010-487 46 04
Peter Tyskling, Facklig företrädare ST
010-488 27 46
Elin  Häggqvist, Facklig företrädare Saco
010-4881513
Emma Rastbäck, Facklig företrädare Seko
010-488 07 59
Kerstin Bernehag, Facklig företrädare ST
010-486 11 39
Dan Dahlén, SACO
010- 488 24 10
Elina Sandberg, HR-partner
0104860949
Ulrika Landberg, Facklig företrädare Saco
010-486 60 96
Christer Hansson, Facklig representant ST
010-486 39 22
Zila Conejeros, Sektionschef
010-487 53 31
Anne Sundberg, Enhetschef
010-4869951
Tommy  Myrsten, Facklig företrädare SACO
010-486 74 06
Moa  Engström, Psykolog
010-4883703
Sara Pettersson, HR-partner
010-4887750
Jörgen  Olsson, Sektionschef
010-4888100
Lars Larsson , ST
010-4885636
Anneli  Bergqvist, SEKO
010-487 24 29
Maria Andersson, Sektionschef
010-486 06 99
Lisa  Höglund, SACO
010-487 37 64
Ulrika Johansson-Vik, ST
010-48 729 40
Johan Rosengren, Seko
010-486 90 11
Peter Pettersson, Sektionschef
010-486 84 91
Lena Cantzler, Sektionschef
010-486 18 77
Niklas Serrebo-Hansson, SACO
010-488 79 02
Per Danielsson, Psykolog
010-4879611
Doris Larsson, Sektionschef
010-488 74 96
Kristin  Braag, Sektionschef
010-487 17 81
Anders  Blomgren, SACO
010-486 15 01
Peter  Larsson, Sektionschef
010-487 37 14
Jörgen Engenström, SEKO
010-487 23 32
Henrik Svedberg, Sektionschef
010-487 01 12
Linda Johannisson, Hr-Partner
010- 487 63 79
Gunnar Carlson, Facklig representant SEKO
010-486 19 09
Anneli Albinsson, Facklig företrädare ST
010-486 02 07
Marianne Olsson, Facklig företrädare Saco
010-488 25 23
Kjell Corshammar, facklig föeträdare ST
010-4862049
Marcus Karlström, Sektionschef
010-488 02 53
Lars Öhlund, Arbetsförmedlingschef
010-486 79 66
Hans Berggren, HR-Partner
010-486 12 76
Emma Rastbäck, Facklig representant Seko
010-488 07 59
Lotta Björkdahl-Andersson, Facklig företrädare ST
010-486 48 98
Britt-Mari Olsson, HR Chef Region Nord
010-486 80 34
Gunilla Dahlin-Mattsson, Senior HR-Partner
010-488 55 12
Birgitta  Reimert, Saco
010-486 18 89
Kristina Kumbrant, ST
010-486 58 26
Thomas Carlsson, Sektionschef
010-486 05 08
Michal Ulatowski, Sektionschef
010-488 03 18
Diana  Lagesson, Facklig företrädare Saco-S
010-488 68 91
Tony Dicander, Sektionschef
010-4881550
Lotta Engman, Facklig företrädare ST
010-488 46 26
Kenneth Gustafsson, Sektionschef
010-486 3643
David Andersson, Facklig kontaktperson Saco
010-487 5583
Annika Forslind, Facklig företrädare ST
010-486 3078
Hans-Olof  Bengtsson, Sektionschef
010-486 12 04
Susanna Petersson, Facklig företrädare Saco
010-486 86 89
Linda  Viklund, Sektionschef
010-487 09 80
Tommie Sjödin, SEKO
010-488 09 99
Johan Bissman, Sektionschef
010-1861394
Fredrik Mörtberg, Kontaktperson ST
010-488 40 39
Marcus Löwing, Kontaktperson SACO
010-487 62 64
Emma Rastbäck, Kontaktperson Seko
010-488 07 59
Oskar Söderberg, Sektionschef
010-48 696 71
Erland Fischer, Sektionschef Norra Mälardalen
010-486 30 15
Jan-Erik Nyström, Bitr Verksamhetsområdeschef Norra Mälardalen
010-486 79 14
Carola Jonsson, Facklig representant ST
010-488 00 54
Wictoria Palmetorp, Enhetschef
010-487 41 69
Lillian Eijvergård, Facklig ST
010-486 23 49
Henrik  Svensson , Sektionschef
010-488 86 38
Maria  Marten, Sektionschef
010-4881654
Johan Bissman, Sektionschef
010-486 13 94
Göran Pettersson, Facklig företrädare ST
070-668 85 35
Erland Fischer, Verksamhetssamordnare
010-486 30 15
Jan-Eric Nyström, Bitr Verksamhetsområdeschef Norra Mälardalen
010-486 79 14
Carola Jonsson, ST
010-488 00 54
Nicklas Lantz, Sektionschef
010-486 59 90
Ariosto Casellanos, Sektionschef AF Malmö
010-488 76 49
Carina  Lagerstedt, Sektionschef Af Simrishamn
010-486 58 95
Sari Harju, Arbetsförmedlingschef
010-486 40 04
Catarina Dverre, Psykolog
010-487 97 55
Djengiz Schagatay, Psykolog
010-486 93 35
Anna Berlin, Saco
010-487 16 12
Peter Löfstrand, Sektionschef
010-487 41 21
Laila  Sundberg, ST
010-487 00 08
Gabriella Gylling, Sektionschef
010-487 02 10
Lise-Lotte Lindmark, Sektionschef
010-488 86 91
Mikael Henriksson, Facklig representant ST
010-488 12 12
Hilda Lison, Facklig representant SACO
010-488 20 58
Margareta Krantz, SECO
010 486 57 51
Jesper Sonestedt, Enhetschef AR Kristianstad
010-487 36 42
Ann-Lis Talik, Facklig företrädare ST
010-487 02 11
Sherko Karim, Facklig företrädare ST
010-486 55 48
Catarina Backgård, Facklig företrädare Saco
010-486 18 52
Sofie Fridolfsson, Senior HR-partner
010-487 29 31
Stefan Norin, Sektionschef
010-488 77 73
Håkan Hillerstig, Arbetsförmedlingschef
010-4864270
Carina Dagbro, Sektionschef AF Kalmar
010-488 78 90
Anna-Karin Forsberg, HR-partner
010-486 76 81
Anna Palm Agrotis, Facklig företrädare Saco S
010-487 69 07
Sara Alfredsson, Facklig förtroendeman ST
010-486 03 64
Helen Haglund, Facklig förtroendeman SEKO
010-486 56 93
Andreas Johansson, Facklig företrädare Saco S
010-488 73 31
Linda Stenvall, SACO
010-48 720 36
Chatarina Vesterlund, ST
010-487 08 29
Ulrika Westergren, Verksamhetssamordnare
010-487 08 77
Arlind Bacaj, Företrädare OFR/ST
010-486 09 71
Christer Andersson, Seko
010-487 38 51
Sofia Lindberg, Sektionschef
010-487 41 11
Irene Ahle, Enhetschef
010-487 20 46
Annika Jarander, SACO
010-486 48 16
Kalle Östergren, Sektionschef
010-486 03 34
Karin Johansson, Sektionschef
010-487 59 93
Jonas  Andersson, ST

Johanna Kågestam, Sektionschef
010-487 32 40
Pia Holmberg

Dan Dahlén, Facklig företrädare SACO
010- 488 24 10
Staffan Edholm, Facklig företrädare ST
010-486 22 91
Björn Zetterlund, Facklig företrädare Saco
010-4871138
Sara Axén, Sektionschef
010-487 01 92
Marc-Antonio Pauletta, Sektionschef
010-486 84 01
Eddie Garcia, Kontaktperson SEKO
010-488 16 12
Elenor Olsen, Kontaktperson ST
0771-416 416
Anna  Persson, Kontaktperson SACO
0104876872
Emma Vilhelmsson, Facklig representant ST
010-488 17 30
Marita Myrberg, Facklig företrädare ST
010-486 74 05
Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingschef Af Malmö Kungsgatan
010-486 33 21
Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingschef Af Storgatan Malmö
010-486 57 62
Christine Ekdahl Persson, Arbetsförmedlingschef Af Skåne Syd
010-487 19 42
Mats Hartman, Arbetsförmedlingschef Af Skåne Öst
010-4864002
Lennart Sarwe, HR-partner
010-486 91 85
John Nilsson, Enhetschef AR Malmö
010-486 75 82
Lotta Rempe, Facklig Företrädare SACO
010-488 57 55
Mikael Listh, SEKO
010-486 65 64
Fredrik Karlberg, SACO
010-487 51 69
Irene Ahle, Enhetschef
010-48 720 46
Linda Fahlén, SACO
010-486 63 99
Katarina  Söderqvist, Kontaktperson ST
010-486 96 57
Mikael Listh, Kontaktperson SEKO
010-486 65 64
Susanne Erkers, HR-Partner
010-486 27 94
Janet Frisk, Facklig representant ST
010-487 35 70
Jeannette Radstake Gustavsson, Sektionschef
010-487 16 72
Gloria Gruber, Facklig företrädare ST
010-487 64 30
Carola Persson, Facklig företrädare SEKO
010-486 85 11
Kristina Wallmon, facklig SACO
010-488 30 70
Ann-Kristin Hope, facklig SACO
010-487 69 21
Carola Gathala, facklig ST/OFR
010-488 46 13
Anna Högberg, Sektionschef
010-486 05 69
Karin Blomnell, Sektionschef Skövde/Härnösand
010-486 01 23
Helena Wallskog, Sektionschef Östersund
010-488 85 91
Pär Lönner, Facklig företrädare SACO-S
010-488 52 52
Rudi  Mölling, Facklig företrädare Saco-S
010-488 85 59
Weronica Danielsson, Chef
010-488 88 90
Gun  Lauri, Fackligt Företrädare SACO
010-487 57 62
Lena Andersson, Facklig företrädare SACO
010-487 54 41
Jesper Sonestedt, Enhetschef AR Helsingborg
010-487 36 42
Peder Yderhag, Sektionschef Region Syd
010-488 92 88
Birgitta  Reimert, Faclig företrädare SACO
010-486 18 89
Kristina Kumbrant, Facklig företrädare ST
010-486 58 26
Theofania Lazaridis, SACO
010-486 61 16
Sandra Nietlisbach, HR-partner
010-486 02 27
Pernilla  Sandell, Enhetschef
010-486 1763
Gunnar  Carlson , SEKO
010-486 19 09
Camilla Kjernald, Facklig företrädare ST
010-486 25 16
Mats-Erik Lundberg, Facklig företrädare Saco
010-486 67 34
Marcus Sjöblom, Sektionschef
010-488 30 20
Karin Alsterjsö, Sektionschef, etablering
010-486 02 78
Tord Andersson, Sektionschef, Af Varberg
010-486 04 97
Kim Andersson, Facklig företrädare Saco
010-488 63 10
Karin Alsterjsö, Sektionschef
010-486 02 78
Malin Löfvenring, Sektionschef
010-488 39 76
Lars Larsson , ST
010-4885636
Lars-Erik Eriksson, ST
010-486 27 41
Lina Linder, Facklig företrädare SACO
010-488 57 42
Kemal Basic, Sektionschef
010- 486 10 61
Marianne  Olsson, Facklig företrädare Saco
010-488 25 23
Evelina Lindell, Sektionschef
010-488 03 21
Eva Östlund, ST
010-487 52 31
Martin Beckman, Rekryteringskonsult
010–487 01 30
Daniel Boskovic, Sektionschef
010-486 16 89
Karl  Ask, ST
010-488 91 90
Daniel  Gustavsson Bermejo, ST
010-487 69 64
Lina Mackic, Saco
010-488 21 44
Carola  Persson , SEKO
010-486 85 11
Lina  Westerberg, Chefstrainee
010-488 45 75
Thomas Wolf, Enhetschef
010-487 98 76
Sofia Eugenzon Persbeck, HR-Strateg
010-486 28 60
Peter Eriksson, Facklig företrädare ST
010-487 98 76
Jennie Bjälkensäter, Sektionschef Jobb och utvecklingsgarantin
010-487 66 82
Karolina Johansson, Sektionschef SIUS
010-487 35 40
Christian Koch, Sektionschef Ekonomistyrning
010-487 45 06
Roland  Karlsson , SACO
010-486 55 44
Susanne Håkansson , ST
010-486 38 16
Paul Stenberg, Sektionschef
010-487 30 49
Filip Andersson, Sektionschef
010-488 32 62
Lina Andersson, Sektionschef
010-486 62 57
Fredrik Jonsson, SACO
010-488 01 07
Fredrik Fürstenhoff, Sektionschef
010-487 27 47
Niklas Eklund, ST
010-487 53 11
Fredrik Skoglund, Enhetschef
010-486 49 93
Marianne Mattsson, Facklig representant Saco
010-486 72 07
Anders Wikström, Facklig representant ST
010-487 09 39
Anders Eriksson, Arbetsförmedlingschef
010-4860403
Annelie Riesbeck, Sektionschef
010-487 01 69
Marianne Wimmerström, HR-partner
010-488 91 10
Alex Ajlec, Sektionschef
010-486 01 62
Sara Alfredsson, Facklig företrädare ST
010-486 03 64
Cristian Koch, Sektionschef Ekonomistyrning
010-487 45 06
Karin Welam Tornemalm, Chef
010-487 07 67
Peder Yderhag, Sektionschef
010-488 92 88
Mette Nilsson, Senior HR Partner
010-486 73 60
Birgitta  Reimert, Facklig företrädare SACO
010-486 18 89
Josephine Marklund, SACO
010-488 73 65
Johan  Bäckström, Sektionschef
010-4860584
Edita Gasal, SACO
010-487 50 52
Gunilla Grip, Facklig Företrädare SACO
010-486 34 85
Petra Johannesson, Sektionschef AF Malmö Kungsgatan
010-486 50 63
Lotta  Nilsson, SACO
010-486 75 99
Bo Ekström, ST
010-486 15 77
Johan Rosengren , SEKO
010-486 90 11
Hanna  Block, Sektionschef AF Skåne Öst
010-488 92 45
Jakob Olsson, Sektionschef, Af Skåne Nord Mitt
010-486 81 40
Henriikka Airaskorpi, Sektionschef AF Malmö Vård o Adm.
010-488 17 93
Jakob Kristiansson, Sektionschef AF Lundaregionen
010-488 07 08
Håkan Olofsson, Sektionschef
010-488 83 85
Måns-Eric Espvall, Kontaktperson SACO
010-486 28 54
Mikael  Listh, Kontaktperson Seko
010-4866564
Seppo Rytkönen, Facklig företrädare SACO
010-486 91 32
Per Samuelsson, Facklig företrädare ST
010-486 92 34
Anja Clausin, Enhetschef Upphandling 2
010-488 42 48
Eva  Theisz , Verksamhetsområdeschef
010-488 88 20
David  Olsson , SACO
010-487 42 91
Per  Samuelsson , ST
010-486 92 34
Mari  Nilsson, SEKO
010-487 23 36
Anna Wilder, Facklig representant ST
010-487 10 05
Ulrika  Bird-Radolovic , Saco-S
010-488 19 33
Björn Eriksson, Enhetschefs Karlstad
010-486 26 94
Per-Ola Persson, Sektionschef
010-486 85 62
Dorotea Danielsson, Facklig företrädare ST
010-486 21 38
Vera Zapisotska, Facklig företrädare SACO
010-488 04 18
Margareta  Olsson Dahlgren , Enheten Strategi
010-480 60 61
Björn Eriksson , Enhetschef Karlstad
010-486 26 94
Per Samuelsson, Facklig företrädare ST
010-486 9234
Seppo Rytkönen, Facklig företrädare SACO
010-4869132
Margareta  Olsson Dahlgren , Enheten Strategi
010-486 80 61
Nicklas Svalmark, sektionschef
010-48 72228
Jocelyn Gillström, Facklig representant SACO
010-486 33 76
Catarina Örtengren, Projektledare
010-486 82 11
Elke Lehmann, Sektionschef
010-486 61 49
Malin Lundin, Rekryteringskoordinator
010-488 64 51
Christina Nordström, Enhetschef, Arkitektur och Projekt
010-486 09 37
Carina Tell, Sektionschef
010- 487 02 42
Carina Wickström, Sektionschef
010-487 08 97
Anna Norrström, Sektionschef
010-486 92 39
Niklas  Magnusson, Sektionschef
010-488 70 70
Ali-Reza Foroozani, enhetschef
010-486 30 55
Mikael Listh, SEKO
010-486 65 64
Anna Johansson, HR Partner
010-488 58 42
Kristina Ekberg, Af-chef
010-486 23 79
Margareta Carlström-Nilsson, ST
010-487 26 35
Mattias Risslén , SEKO
010-487 56 86
Kristina Ekberg, Enhetsområdeschef
010-486 23 79
Anna Persson, Sektionschef
010-486 16 54
Therese Waller Östling, tf Enhetschef Chefslutveckling
010-486 82 84
Caroline Ericsäter, Rekryterings-partner
010 486 21 11
Yalda Karimkhani, Biträdande enhetschef Stockholm Enhet Globen
010-487 15 18
Claudia Zamorano, Biträdande enhetschef Stockholm Enhet Globen
010-48 66 221
Edita  Gasal, Facklig företrädare Saco
010-487 50 52
Johan Gabrielsson, Enhetschef
010-486 06 02
Niklas Faager, Sektionschef
010-486 75 17
Gunilla  Dyrhage , Enhetschef
010 - 4887595
Theofania Lazaridis, SACO
010 - 486 61 16
Carina Carlberg-Berglund, ST
010 - 487 62 23
Ulf  Törnkvist, SEKO
010 - 487 04 46
Klas Mikaelsson, Sektionschef
010-488 70 70
Linda Plahn, Enhetschef
010-488 40 30
Linn Ögren, Facklig företrädare Saco
010-488 82 87
Yvonne Fundahn, Facklig företrädare SEKO
010-486 32 92
Annette Wahrby, Sektionschef, internservice
010-4870590
Andreas Deniz, Facklig företrädare SACO
010-486 21 98
Malin Lundin, Rekryteringspartner
010-488 64 51
Gunnar  Carlson , Facklig företrädare SEKO
010-486 19 09
Fredrik Andersson, Facklig företrädare ST
010-486 04 07
Annika Sundén, Analysdirektör
010-488 94 20
Karin Berglind, Sektionschef
010-487 41 00
Elin Åkerström, Rekryterare
010-488 69 20
Fredrik Mörtberg, Facklig företrädare ST
010-488 40 39
Eva Jansson, Facklig företrädare SACO
010-487 44 65
Fredrik Mörtberg, Facklig representant ST
010-488 40 39
Andreas Mångs, Facklig representant Saco
010-488 31 94
Camilla Viotti, Sektionschef
010-486 18 86
Theofania Lazaridis, SACO-s
010-486 61 16
Arne Lundström, Facklig företrädare ST
010-486 66 98
Theofania Lazaridis, Facklig företrädare SACO
010-486 61 16
Fredrik Bäcklund, Sektionschef
010-486 09 79
Susanne Håkansson , Facklig företrädare ST
010-486 38 16
Roland  Karlsson , Facklig företrädare SACO
010-486 55 44
Helen Haglund, Facklig företrädare SEKO
010-486 56 93
Sargon Suberkli, Sektionchef
010-486 01 00
Martin Kruse, Chef för Avdelningen Upphandling
0104883680
Ann-Christin Tumlin, Sektionschef
010-486 40 12
Mikael Hvinlund, Kommunikationsdirektör
010-486 14 79
Gunilla  Dyrhage , Enhetschef
010 - 488 75 95
Johanna Nilsson, Rekryterare
010-488 89 37
Fredrik Andersson, Facklig företrädare OFR/ST
010-486 04 07
Helén Justegård, Facklig företrädare Saco-S
010-486 53 20
Lena Lidefjord, Rekryterings-partner
010-487 40 24
Cathrin  Fogelberg, Sektionschef
010-4864025
Åsa Skiöld, Facklig företrädare ST
010-486 95 59
Alexis Alsén, Sektionschef

Peeder Salenvall, HR-partner

Pierre Pijnenburg, Sektionschef
010-488 18 77
Pernilla Olofsson, Byggstensansvarig
010-487 68 46
Caroline Ericsäter, Rekryterings-partner

Stefan Popovic, Marknadsområdeschef
010-486 87 40
Ingela Larsson, SACO
010-487 37 97
Anders Persson, Förvaltningsdirektör
010-487 68 92
Charlotte Arfwidson, Sektionschef

Stina Sandbladh, Bitr. Enhetschef
010-488 27 92
Mattias Risslén , Facklig företrädare SEKO
010-487 56 86
Maria Holmqvist, SACO
010-486 13 37
Caroline Ericsäter, Rekryteringspartner
010 486 21 11
Lotta Utbult, Sektionschef
010-488 23 10
Nagehan Tanhan, Arbetsförmedlare
010-488 69 91
Lennart Thuresson, SACO
010-487 58 07
Anneli Gauffin, ST
010-486 33 38
Emil Wolfbrandt, Sektionschef
010-486 43 83
Ingela Larsson, Facklig företrädare SACO
010-4873797
Annica Leifsdotter, Enhetschef
010-488 58 50
Peter Eriksson, Facklig representant ST
010-486 84 41
Åsa Hammarberg, Facklig representant Saco
010-487 65 11
Peter Håkansson, Chef, upphandlingsavd.
010-487 71 86
Anna  Åhlén, ST
072-589 34 57
Seppo  Rytkönen, SACO
010-486 91 32
Viktoria Byback, Stabschef Förvaltningsavdelningen
010-488 39 11
Andreas Deniz, Facklig företrädare SACO-S
010-486 21 98
Helen Haglund, Facklig företrädare SEKO
010-486 56 93
Christina Nordström, Enhetschef, Arkitektur och Projekt
010-486 09 37
Gregory Golding, Tf Enhetschef
010-487 29 83
Helén Justegård, Facklig företrädare Saco-S
010-4865320
Annika Nordström, HR-Partner
010-488 52 40
Lisa Cajander, Enhetschef
072- 593 86 16
Linda Lagerstrand, Rekryterare
010-487 07 24
Åsa Skiöld, ST
010-486 95 59
Mattias Andersson, Biträdande CIO
010-486 71 84
Filippa Jennersjö, CIO
010-488 72 76
Åse-Marie Linderö, Enhetschef
010-486 62 66
Stefan Högman, Facklig företrädare ST
010-486 43 51
Victoria Kornedal, Facklig företrädare SACO
010-488 80 92
Lena Bröderman, HR-partner
010-487 41 03
Gunnar Carlson, Facklig representant SEKO
010-486 19 09
Imran Rahman, Sektionschef
010-487 60 56
Maria  Berglund, Facklig företrädare ST
010-487 80 83
Liljana Talevska, Facklig företrädare SACO
010-487 02 15
Agneta Falk, Enhetschef

Carin Carlberg Berglund, Facklig företrädare ST
010-487 62 23
Mats Lundström, Facklig företrädare SEKO
010-486 67 35
Lotta Råberg, Sektionschef
010-487 28 36
Arne Lundström, Facklig företrädare ST
010-486 66 98
Stig Martinsson, Enhetschef

Konstantinos Irina, Sektionschef
010-4860455
Seppo Rytkönen, Facklig företrädare SACO
010-486 91 32
Ulf Törnkvist, Facklig företrädare SEKO
010-487 04 46
Mikael Sundqvist, Enhetschef
010-487 20 64
Pia  Holmberg, Experis
08-50895404
Stefan Adeen, Sektionschef
010-487 27 59
Mats Lundström, Representant Seko
010-486 67 35
Andreas Sjögren, Stabschef HR-avdelningen
0702448377
Peter Eriksson, Facklig företrädare ST
010-486 84 41
Helena Wallskog, Sektionschef Östersund
010-488 85 91
Håkan  Söderqvist, Sektionschef
010-486 33 10
Tobias Persson , Facklig företrädare SEKO
010-488 01 31
Pia Holmberg, Experis
08-50895404
Robert  Hansson, Sektionschef
010-486 39 65
Lennart Gustafsson, Personalchef
010-487 00 63
Kristina Kumbrant, Personalspecialist
010-486 58 26
Gunilla Åberg Ekstedt, Enhetschef
0104863274
Kjell  Lindergård,
vxl 0771-600000
Anna Sarkany, Företrädare SACO
010-4864371
Monica Johansson, Föreeträdare ST
010-486 50 51
Bengt Wiktorén, Enhetschef
010-488 76 18
Ingela Larsson, SACO
010-487 9737
Alexis Alsén, Sektionschef
010-487 08 24
Annacarin Solander, tf sektionschef
010-488 31 76
Alexis Alsén, Sektionschef
010-487 08 24
Pia Troy, Verksamhetssamordnare
010-487 04 65
Kian Wingård Sten, Enhetschef
010-488 26 62
Irene Andersson, Sektionschef
010-486 05 79
Annika  Andersson, sektionschef
010-488 82 29
Ivana Boban Jagodic, Rekryterare
010-487 10 89
Anders Persson, Verksamhetsområdeschef
010-4876892
Peter Eriksson, Facklig företrädare ST
010-4868441
Marie Carlsson-Brandt, Arbetsförmedlingschef
010-486 19 31
Erika  Svärd, SEKO
010-488 36 55
Ingela Larsson, SACO
010-487 97 37
Seyfi  Dogan, ST
010-486 22 24
Ahmet Music, SACO
010-486 20 63
Linda Lagerstrand, Rekryterare
0046104870724
Björn Norestig, Tf Sektionschef
010-487 65 27
Gunnar Carlson, Facklig företrädare SEKO
010-486 19 09
Mikael Sjöholm, Sektionschef
010-488 73 13
Bemvindo Kimenga, Sektionschef
010-488 25 82
Camilla  Lundgren, Sektionschef
010-4867321
Anna  Rangborg, Rekryteringskonsult

Azar Fakouri, SACO
010-488 68 68
Åsa Frank, Sektionschef
010-486 04 15
Carin Carlberg Berglund, Facklig företrädare ST
010-487 62 23
Izabella Jonasson Ny, Sektionschef
010-488 21 49
Rayan Hajjaj, Rekryteringspartner

Arne Lundström, Facklig företrädare OFR/ST
010-486 66 98
Per-Fredrik Lindahl, Enhetschef
010-488 26 96
Bernth Hultman, Facklig företrädare ST
010-486 44 89
Malin Lundin, Rekryterings-partner
010-488 64 51
Mats Lundström, Facklig företrädare SEKO
010-486 67 35
Jonas Åkerstedt, Sektionschef
010-486 41 53
Ivana Boban Jagodic, Rekryteringspartner
010-487 10 89
Lotta Råberg, Sektionschef
010-487 28 36
Pia Holmberg
+46703146866
Per-Ola Persson, Sektionschef
010-486 85 62
Emma Ardbo Johnard , Enhetschef
010-487 77 47
Ingela Larsson, Facklig representant SACO
010-487 37 97
Stefan Olson, Sektionschef
0104870977
Frida  Nordström, Sektionschef
010-4867767
Gunilla Åberg Ekstedt, Enhetschef Avtal, IT och förhandlingsrätt
0104863274
Helena Äleklint, SACO
010-487 09 90
Monica Johansson, ST
010-4865051
Anna  Rangborg, Rekryteringskonsult
010-487 69 55
Lena Wassén
+46725142936
Pernilla Olofsson, Byggstensansvarig

Lisa Cajander, Enhetschef
010-487 07 80
Patricia Lundbäck, Facklig representant ST
010-487 20 91
Gunnar Carlsson, Facklig representant SEKO
010-486 19 09
Gregory Golding, Enhetschef
010-487 29 83
Mats Åström, SACO
010-488 51 10
Maria Dalhage, ST
010-486 39 11
Ulf Törnkvist, SEKO
010-487 04 46
Bengt Wiktoren, Enhetschef
0104887618
Björn Knutsson, Saco-s

Eva Vigant, ST
010-487 09 22

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid/ Ej specificerat

Besöksadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA 63105 Eskilstuna
None

Postadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA
Eskilstuna, 63105

Liknande jobb


Rådgivare inom synområdet till Östra regionen

23 June 2015

Dammfriskolan söker specialpedagog

17 June 2015

Synpedagog med optikerkompetens

3 October 2016

Synpedagog till Synenheten vuxna i Malmö

28 April 2017