Arbetslivsinstitutet.se

Arbetsledare Arbetsmarknads och missbruksenheten


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Flen tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer kommer ske löpande. Tillträde omgående.

I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa.

Välkommen till Flens kommun - Sörmlands hjärta.

Arbetsplats
Socialförvaltningen ger stöd och omsorg till Flens kommuninnevånare. Förvaltningen har tre avdelningar, Avdelningen för utbildning, stöd och integration, Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning och Avdelningen för myndighetsutövning. Tjänsten som yrket hör till enhet/område inom avdelning. Arbetsmarknads- och missbruksenheten är en enhet inom Socialförvaltningens Utbildning stöd och integrations avdelning.

Arbetsmarknadsenheten strävar efter att öka utbildnings- och sysselsättningsnivån hos kommuninvånarna. Verksamheten styrs av lagar och politiska beslut och därtill kundernas behov av stöd i sin arbetsutveckling. Arbetsmarknadsenheten (AME) består av arbetsmarknadscoacher, studie- och yrkesvägledare, olika bidragsanställda samt enhetschef. Ett nära samarbete sker med försörjningsstöd och arbetsförmedling. Vi har tre arbetslag som består av motivationslaget, Nålsögat och servicelaget. Då nuvarande arbetsledare för servicelaget har gått i pension rekryterar vi ny arbetsledare.

Missbruksenheten (Nova) består av en samordnare, alkohol och drogteraput, en alkohol- och drogterapeut samt en boendecoach. Nova arbetar med att förebyggande, stödjande och behandlande. Enheten arbetar även med personer med missbruksproblem enligt tolvstegsmodellen. NOVA innefattar primärbehandling, eftervård, anhörig- och boendestöd. Övriga metoder som används är HAP (Haschavänjningsprogrammet), MI (Motiverande intervju) samt återfallsprevention. Inom NOVA finns även ett kategoriboende kopplat till behandlingen med sex platser. Inom NOVA finns också möjlighet till samtal för män som utövar våld i sin relation.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att leda en arbetsgrupp med visst behov av stöd. I arbetet ingår att samverka med arbetsförmedlingen och försörjningsstöd. Gruppen är en mindre grupp och deltagarna är i behov av arbetsprövning. Det kan bland annat handla om att få in rutiner, komma igång med att arbeta och hitta en motivation att arbeta framåt mot långsiktiga mål. Servicearbeten som arbetslaget utför är av praktiskt natur och ofta av kortare slag. Det kan bland annat vara att flytta möbler eller ställa i ordning inför större möten. Det är även viktigt att du själv kan arbeta praktiskt. Servicen sker till hela kommunen.

Kompetens
Vi söker dig som har en beteendevetenskaplig eller likvärdig utbildning. Gärna erfarenhet av motiverande arbete. Du som söker ska vara bra på att samordna deltagare och arbete, allt sker under stort eget ansvar. Du ska vilja och kunna samarbeta och vara självgående. Vi ser att du har ett inre driv av att arbeta med människor och tror på allas lika värde. Du är tydlig, flexibel och kan sätta gränser. Eftersom det även handlar om praktiskt arbete behöver du vara lösningsfokuserad och viss praktiskt lagd.
Socialförvaltningen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Flens kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Flens kommun erbjuder subventionerad friskvård och är en rökfri arbetsplats.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Enhetschef Anna Väst
0157-43 03 87
Specialistsocionom Elleonor Kjellström
0157-43 03 65
Områdeschef Monika Yllén
0157-43 07 50
Områdeschef Ann-Katrine Trybom
0157-43 12 85
Områdeschef Margot Henriksson
0157-43 07 80
Områdesassistent Gunilla Svensson
0157-43 07 81
Enhetschef Arbetsmarknads och missbruksenheten Mia Gustafsson
0157- 43 03 64
Rektor, vuxenutbildning Anna-Lena Karlsson
0157-43 09 11
Avdelningschef Jenny Eriksson
0157-43 03 91
Områdeschef Inger Qvarnström
0157-43 07 61
Områdeschef Inger Qvarnström
0157-43 07 61
Områdeschef Hälso- och sjukvården Johan Holmåsen
0157- 43 08 60
Avdelningschef Utbildning, stöd och integration Ola Nordqvist
0157-43 03 60
Enhetschef Barn- och familjeenheten Magdalena Palmcrantz
0157-43 04 00
Områdeschef Johan Holmåsen
0157-43 08 60
Enhetschef Pernilla Krantz
0157-430345
Bitr. områdeschef Samira Redzepovic
0157-43 15 70
Avdelningschef Myndighetsutövning Jenny Eriksson
0157 - 43 03 91
Tf Enhetschef Carita Eriksson
0157- 43 04 60
Biträdande områdeschef Ulla Andersson
0157-43 07 00
Enhetschef Arbetsmarknads och missbruksenheten Mia Gustafsson
0157 - 43 03 64
Biträdande områdeschef Mari Rydberg
073-200 65 62
Tf Enhetschef Carita Eriksson
0157-430 460
Akademikerförbundet SSR Ann-Christine Salenby
0157- 43 03 78
, Avdelningschef Myndighetsutövning Jenny Eriksson
0157 - 43 03 91
Områdeschef Pernilla Krantz
0157-430345
Chef för myndighethetsenheten Jenny Eriksson
0157 - 43 03 91
Enhetschef,Utredningsenheten ekonomiskt bistånd Jenny Demervall
0157-43 04 70
Bitr. områdeschef Mari Rydberg
0157-430 820
Områdeschef Josefin Sandqvist
0157-431270
Enhetschef Monica Cedergren
0157430345

Ansök

Sista ansökningsdatum: 1 July 2015
E-post: ansokan@flen.se
Övrigt: Välkommen med ansökan märkt Arbetsledare AME Intervjuer kommer ske löpande.

Flens kommun, Socialförvaltningen

Besöksadress

Flens Kommun
None

Postadress

Sveavägen 1
FLEN, 64281

Liknande jobb


Finspångs kommun - K.. 24 May 2016 Koordinator inom rehabilitering
Camphill Häggatorp 4 February 2014 Socialterapeut
Hässleholms kommun 25 April 2017 Socialrådgivare till Barn och ungdomssupporten
Statens institutions.. 26 March 2014 Samordnare/terapeut MTFC