Arbetsledare Arbetsmarknads och missbruksenheten

Arbetsbeskrivning

I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa.

Välkommen till Flens kommun - Sörmlands hjärta.

Arbetsplats
Socialförvaltningen ger stöd och omsorg till Flens kommuninnevånare. Förvaltningen har tre avdelningar, Avdelningen för utbildning, stöd och integration, Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning och Avdelningen för myndighetsutövning. Tjänsten som yrket hör till enhet/område inom avdelning. Arbetsmarknads- och missbruksenheten är en enhet inom Socialförvaltningens Utbildning stöd och integrations avdelning.

Arbetsmarknadsenheten strävar efter att öka utbildnings- och sysselsättningsnivån hos kommuninvånarna. Verksamheten styrs av lagar och politiska beslut och därtill kundernas behov av stöd i sin arbetsutveckling. Arbetsmarknadsenheten (AME) består av arbetsmarknadscoacher, studie- och yrkesvägledare, olika bidragsanställda samt enhetschef. Ett nära samarbete sker med försörjningsstöd och arbetsförmedling. Vi har tre arbetslag som består av motivationslaget, Nålsögat och servicelaget. Då nuvarande arbetsledare för servicelaget har gått i pension rekryterar vi ny arbetsledare.

Missbruksenheten (Nova) består av en samordnare, alkohol och drogteraput, en alkohol- och drogterapeut samt en boendecoach. Nova arbetar med att förebyggande, stödjande och behandlande. Enheten arbetar även med personer med missbruksproblem enligt tolvstegsmodellen. NOVA innefattar primärbehandling, eftervård, anhörig- och boendestöd. Övriga metoder som används är HAP (Haschavänjningsprogrammet), MI (Motiverande intervju) samt återfallsprevention. Inom NOVA finns även ett kategoriboende kopplat till behandlingen med sex platser. Inom NOVA finns också möjlighet till samtal för män som utövar våld i sin relation.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att leda en arbetsgrupp med visst behov av stöd. I arbetet ingår att samverka med arbetsförmedlingen och försörjningsstöd. Gruppen är en mindre grupp och deltagarna är i behov av arbetsprövning. Det kan bland annat handla om att få in rutiner, komma igång med att arbeta och hitta en motivation att arbeta framåt mot långsiktiga mål. Servicearbeten som arbetslaget utför är av praktiskt natur och ofta av kortare slag. Det kan bland annat vara att flytta möbler eller ställa i ordning inför större möten. Det är även viktigt att du själv kan arbeta praktiskt. Servicen sker till hela kommunen.

Kompetens
Vi söker dig som har en beteendevetenskaplig eller likvärdig utbildning. Gärna erfarenhet av motiverande arbete. Du som söker ska vara bra på att samordna deltagare och arbete, allt sker under stort eget ansvar. Du ska vilja och kunna samarbeta och vara självgående. Vi ser att du har ett inre driv av att arbeta med människor och tror på allas lika värde. Du är tydlig, flexibel och kan sätta gränser. Eftersom det även handlar om praktiskt arbete behöver du vara lösningsfokuserad och viss praktiskt lagd.
Socialförvaltningen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Flens kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Flens kommun erbjuder subventionerad friskvård och är en rökfri arbetsplats.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Enhetschef Anna Väst
0157-43 03 87
Specialistsocionom Elleonor Kjellström
0157-43 03 65
Områdeschef Monika Yllén
0157-43 07 50
Områdeschef Ann-Katrine Trybom
0157-43 12 85
Områdeschef Margot Henriksson
0157-43 07 80
Områdesassistent Gunilla Svensson
0157-43 07 81
Enhetschef Arbetsmarknads och missbruksenheten Mia Gustafsson
0157- 43 03 64
Rektor, vuxenutbildning Anna-Lena Karlsson
0157-43 09 11
Avdelningschef Jenny Eriksson
0157-43 03 91
Områdeschef Inger Qvarnström
0157-43 07 61

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Flens kommun, Socialförvaltningen
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Flen tillämpar individuell lönesättning.
  • Intervjuer kommer ske löpande. Tillträde omgående.

Besöksadress

Flens Kommun
None

Postadress

Sveavägen 1
FLEN, 64281

Liknande jobb


Socialterapeut

19 mars 2020

31 maj 2016

Träffpunktsamordnare

22 juli 2014