ARBETSLEDARE INOM BYGG

Arbetsbeskrivning

CMAX AB är ett ungt och expanderande företag inom byggsnickerier och har en specialinriktning på gipsning inom alla områden. Vi är ett fristående byggentreprenadföretag som genom kunskap och engagemang skapar mervärde i de projekt vi genomför.

Vem är du?

Du är en flexibel projekt- och byggsnickeriledare med en inriktning på gipsning. Din arbetsuppgift omfattar allt från golvarbete till projektledning, slutgranskning och ansvar för projektets genomförande. Du är självgående, kreativ och drivande som person och har en god kunskap om byggbranschen och de lagar och regelverk som styr vår bransch. Du måste tycka om att ta ett eget ansvar och självständigt driva projekt framåt och därmed vara knutpunkten till att alla inblandade parter jobbar mot samma mål. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor, du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. I ditt arbete har du ett strategiskt synsätt och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du har vidare goda ledaregenskaper och är duktiga på att leda och samordna grupper och är en referenspunkt för andra. Det är självklart för dig att skapa en god teamkänsla som kännetecknas av engagemang och delaktighet. Du har goda kunskaper i serbokroatiska och engelska, i tal och skrift. För tjänsten är det även ett krav att du innehar B-körkort.

Utbildning som krävs;
. Byggledarutbildning
. Byggsnickeriutbildning
. Gipsmontageutbildning

Erfarenhet som krävs;
. Minst 5 års erfarenhet av projekt- och byggsnickeriledning
. Minst 5 års praktisk erfarenhet av byggsnickerier
. Minst 5års praktisk erfarenhet av gipsmontage
. Minst 5 års praktisk erfarenhet av att leda och samordna arbete på byggarbetsplatsen
. Lång erfarenhet inom mätningsteknik, konstruktionsteknik och beräkningsarbetsteknik
. Lång praktisk erfarenhet och goda kunskaper inom detaljritningsarbeten

Ditt arbete kommer att omfatta/bestå av:
. Projekt- och byggsnickeriledning
. Ansvara för mätnings, konstruktions och beräkningsarbete
. Upprättning av arbets detaljritningar
. Ansvara att detaljritningar följs
. Ansvara för utförda snickeri och gipsningsmontagearbete
. Ansvara, leda och samordna arbete på byggarbetsplatsen
. Delta i kontroll och slutgranskningen av byggprojektet

Sammanfattning

  • Arbetsplats: CMAX AB
  • 1 platser
  • Heltid

Liknande jobb


Arbetsledare

Arbetsledare

28 maj 2020

Arbetsledare

Arbetsledare

25 maj 2020

14 maj 2020