Arbetslivsinstitutet.se

Arbetsledare inom LSS


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att bli aktuellt. För att anställning ska kunna bli aktuell skall du kunna lämna utdrag ur belastningsregister.

Enköping förenar småstadens charm, trygghet och livskvalitet med närheten till storstadens puls. Det strategiska läget i Mälardalen gör kommunen till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. Enköping är en av landets snabbast växande städer och vi är drygt 40 000 invånare. Välkommen till Enköping - Sveriges närmaste stad!Detta arbete är inom resultatenheten Tre liljor som år 2014 innehåller fem verksamheter, både gruppbostäder och boendestöd. Den administrativa ledningen består av en resultatenhetschef och, från och med nu, två arbetsledare. Dessa har kontor på Linbanegatan i Enköping och verksamheterna är utspridda över Enköping och Hummelsta.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetsledare har du ett fritt arbete med mycket ansvar. Du arbetar inom resultatenheten Tre liljor och bildar ledningen tillsammans med Resultatenhetschef och ytterligare en arbetsledare.
Du kommer att ansvara för två till tre verksamheter varav ett är ett nybygge som beräknas öppna hösten 2014. I ansvaret ingår det operativa ansvaret för verksamheterna. Varje verksamhet har även en gruppledare som är ett stöd för dig och verksamheten. Du arbetar främst mot personalgrupperna och en stor del av ditt arbete är att arbeta med återkoppling och sammanhållning med dessa.
Du kommer att ha kontor på Linbanegatan i Enköping. Verksamheten bedrivs utifrån ett Salutogent förhållningssätt.

KVALIFIKATIONER
Du har högeskoleutbildning inom lämpligt område exempelvis Psykologi, Socialt arbete.

Du har god kännedom om kundgruppen och om autismspektrumstörning. Du är bra på att handleda personal och har en god social förmåga.
Du är bra på att planera och genomföra aktiviteter för såväl personal som kunder, vet när det behövs och kan ligga steget före och förekomma problem.

Du kan uttrycka dig lättförståeligt och är bekväm med att skriva rutiner och riktlinjer. Det är meriterande om du är kunnig i Excel.

Du är trygg i lämplig metodik, exempelvis MI, bildstöd, seriesamtal. Du har erfarenhet av att arbeta direkt med kunder med stödbehov. Du har varit med och tagit fram ett anpassat stöd för personer med diagnos inom autismspektrumstörning.


Vi välkomnar sökande av båda könen oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulrika Edlund, Resultatenhetschef Lillsidan/Mali
0171-62 61 50
Therese Blomqvist
0171-418041
Sari Lundberg
0171-625967
AnneLie Axelsson
0171-625910
Camilla Lönnholm
0171-626666
Carina Lundberg
0171-62 564 8
Kommunal
0171-62 54 64
Annette Larsson
0171-62 61 40
Kerstin Giertta, Resultatenhetschef
0171-62 59 40
Laila Forsgren, Arbetsledare
0171-62 59 83
Kerstin Sjöberg, Vision
0171- 62 50 00
Barbara Lundgren
0171-625235
Kersti Zetterström
0171-625533
Torgny Hellström
0171-625278
Stefan Lundin
0171-625991
Annelie Hagen
0171-625968
Ulrika Lundblad
0171-625969
Åsa Andersson
0171-625434
Peter Torvfelt
0171-62 63 68
Helena Dahlgren
0171-625973
Vårdförbundet
0171-418041
Kommunal Åsa Andersson
0171-625434
Kerstin Giertta, Resultatenhetschef
0171-62 59 40
Laila Forsgren, Arbetsledare
0171-62 59 83
Resultatenhetschef Sari Lundberg
0171-625967
Bemanningsassistent AnneLie Axelsson
0171-625910
Bemanningsassistent Camilla Lönnholm
0171-626666
Bemanningsassistent Carina Lundberg
0171-62 564 8
Arbetsledare, LSS Annette Larsson
0171-62 61 40
Resultatenhetschef, LSS Maria Vahlström
0171-625976
Vision Helena Dahlgren
0171-625973
Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson
0171-62 59 36
Ordförande SSR Emma Waern
0171-625399
SKTF Gunilla Hoffsten
0171-62 59 62
Arbetsledare Susanne Haugsbak
070-1626733
Kommunal Susanne Eriksson

Resultatenhetschef Ann-Sofie Lund
0171-62 55 82
Vårdförbundet Therese Blomqvist
0171-418041
Arbetledare Lotta Nyberg
0171-62 59 65
Arbetsledare Siv Rosgårdh
0171-62 59 51
Administratör Personlig assistans Anki Wesche
0171-62 59 66
Resultatenhetschef Ljunggårdens omvårdnadsboende Elisabeth Agge
0171-62 57 10
Vårförbundet Therese Blomqvist
018-677051
Resultatenhetschef Hanne Rönnback
0171-62 59 06
Facklig företrädare Kommunal
0171-62 54 64
Resultatenhetschef Kryddgården demensboende och k Ulla Lundin
0171-62 69 55
Resultatenhetschef Kristina Löfqvist
0171-44 66 71
Resultatenhetschef, LSS Boende Tre Liljor Rasmus Sundström
0171-62 59 26
Arbetsledare Katarina Adolfsson
0171-626296
Arbetsledare Ann Holmqvist
0171-62 61 13
Bemanningsassistent Karin Nilsson
0171-625674
Resultatenchef, LSS Socialpsykiatrin Susanna Stålhand
0171-62 59 58
Resultatenhetschef, LSS Boende Rubinen Anette Karlsson
0171-62 59 75
Arbetsledare; LSS Boende Trädkronan Susann Hallbeck
0171-62 59 52
Arbetsledare, LSS Boende Tre Liljor Katarina Adolfsson
0171-62 62 96
Arbetsledare Angelica Ryderdahl
0171-626240
Koordinator Birgitta Larsson
0171-626509
Kommunal Solveig Styrsven
0171-626518
Resultatenhetschef Camilla Johansson Eltermann
0171-625988
Facklig företrädare Kommunal
0171-625464
Resultatenhetschef Camilla Johansson Eltermann
0171-625988
Kommunal
0171-625464
Resultatenhetschef Stadsgården Ulla Lundin
0171-626955
PTP-psykolog, Akademiska sjukhuset Johannes Arnesson

Arbetsledare, Enköpings kommun Johan Selgeryd
0171-62 59 58
Resultatenhetschef Katarina Löfberg
0171- 62 73 50
Biträdande resultatenhetschef Rebecka Larsson
0171-62 59 83
LSS- och psykiatrichef Agneta Åkesson
0171-625963
VISION Gunilla Hoffsten
0171-62 59 62
Ledarna Dan Persson

Kommunal
0171-62 54 64
Lärarförbundet Peter Torvfelt
0171-62 63 68
Arbetsledare, LSS Boende Tre Liljor Katarina Adolfsson
0171-626296
Arbetsledare Angelica Ryderdahl
0171-62 61 40
Resultatenhetschef, LSS Boende Tre Liljor Rasmus Sundström
0171-62 59 26
Arbetsledare Helen Lundgren

Chef Kommunrehab Sirpa Huisman
0171-625659
Arbetsterapeut Hanna Dalsjö
0171-62 56 91
samordnare för fysioterapeut/sjukgymnastgruppen Agneta Öztomsuk
0171-625944
samordnare för arbetsterapeutgruppen Hanna Dalsjö
0171-62 59 24
Resultatenhetschef Elisabeth Agge
0171-62 57 10
Resultatenhetschef Sari Lundberg
0171-62 59 06
Resultatenhetschef Ulla Lundin
0171-62 69 55
Resultatenhetschef Helen Lundgren

Arbetsledare Pernilla Gunnarsson
0171-62 63 11
Arbetsledare Johan Selgeryd
0171-62 59 58
Resultatenhetschef Kristina Löfqvist
0171-626295
Arbetsledare/sjuksköterska Lena Hannila
0171-626136
Sjuksköterska Inga-Lena Ottosson
0171-626511
Koordinator Åsa Hedberg
0171-626509
Administrativ chef Barbara Lundgren
0171-625235
Resultatenhetschef Maria Vahlström
0171-62 59 76
Arbetsledare Jenny Hadrati Johansson
0171-62 61 30
Arbetsledare Leona Malmberg Åsing
0171-62 61 32
Bemanningsassistent Camilla Lönnholm
0171-62 66 66
Arbetsledare Lotta Nyberg
0171-62 59 65
Resultatenhetschef, LSS Maria Vahlström
0171-625976
Arbetsledare Jessica Oscarsson
0171-62 59 65
Resultatenhetschef Tre liljor Rasmus Sundström
0171-62 59 26
Arbetsledare Jeanette Clasénius
0171-62 56 84
Arbetsledare Hemtjänst Centrum Rose-Marie Lehnström
0171-62 56 87
Resultatenhetschef, Rubinen Anette Karlsson
0171-62 59 75
Resultatenhetschef, Trädkronan Britt-Louise Laurén
0171-62 59 53
Resultatenhetschef Andreas Bergold
0171-62 59 38
Bemanningsassistent Camilla Lönnholm
0171-62 62 38
Bemanningsassistent AnneLie Axelsson
0171-62 62 34
Resultatenhetschef 4YOU!! Helen Lundgren
0171-62 59 67
Samordnare Carina Lundberg
0171-62 66 65
Resultatenhetschef Stadsgården Ulla Lundin
0171-62 69 55
Vänligen kontakta växel Facklig kontaktperson
0171-62 50 00
Resultatenhetschef Camilla Johansson Elterman
0171-62 59 88
Bitr Resultatenhetschef Gläntans omvårdnadsboende Lena Hannila
0171-62 65 45
Koordinator Åsa Hedberg
0171-626509
Resultatenhetschef, Socialpsykiatrin Susanna Stålhand
0171-62 59 72
Resultatenhetschef, Barnverksamheten Andreas Bergold
0171-62 59 38
Verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen Maria Palm
0171-62 56 78
Resultatenhetschef Kristina Löfqvist
0171-62 62 95
Koordinator Marit Hovind
0171-626519
Arbetsledare Elisbeth Rambrant
0171-62 6380
enhetschef Leona Malmberg Åsing
0171-62 61 32
Förvaltningschef Marie Palmgren
0171-62 51 36
Förvaltningschef Marie Palmgren

Arbetsledare Katarina Adolfsson
0171-62 62 96
Arbetsledare Ida Boman
0171-627333
Resultatenhetschef Åkersbergs omvårdnadsboende Ulrika Edlund
0171-62 73 30
Arbetsledare Helena Dahlgren
0171-625973
Projektledare/enhetschef Trygg hemgång Linda Bejersten

Nuvarande resultatenhetschef Tre liljor Rasmus Sundström
0171-625926
Kommunal
0171-62 50 00
Arbetsledare Lotta Nyberg
0171-62 64 51
Verksamhetsområdeschef Agneta Åkesson
0171-625963
Enhetschef Kommunrehab Elisabeth Eriksson Tillaeus

Sjuksköterska Jessica Yttring
0171-626984
Arbetsledare Hemtjänst Centrum Rose-Marie Lehnström
0171-62 56 87
Arbetsledare Susanne Haugsbak
0171-626138
Resultatenhetschef Björkbacken Elisabeth Agge
0171-62 57 10
Verksamhetsområdeschef Maria Palm
0171-62 56 78
Resultatenhetschef Kerstin Giertta
0171-62 59 40
Resultatenhetschef Helen Lundgren
0171-62 62 95
Resultatenhetschef Rasmus Sundström
0171-625582
Resultatenhetschef Gläntans omvårdnadsboende Lena Hannila
0171-62 65 45
Arbetsledare Siv Rosgårdh
0171-625951
Arbetsledare Elisabeth Rambrant
0171-625965
Resultatenhetschef Ann-Sofie Lund
0171-62 59 67
Arbetsledare Gunnel Österlund
070-520 72 14
Arbetsledare Rubinen Helena Dahlgren
0171-625973
Arbetsledare; LSS Boende Trädkronan Susann Hallbeck
0171-62 59 52
Arbetsledare Barnverksamheten John Carlsson
0171627811
Resultatenhetschef Margareta Botolfs
0171-62 59 26
Arbetsledare Carl-MIkael Muschött
0171-626855

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 4 May 2014
Ange referens: A389727
Övrigt: Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Enköpings kommun Vård och omsorg

Besöksadress

Kungsgatan 42 74580 Enköping
None

Postadress

None
Enköping, 74580

Liknande jobb


Boendechef - Semestervikariat Norsjö kommun 29 April 2014 Boendechef - Semestervikariat
Skövde kommun, Bosta.. 5 May 2014 Enhetschef Bostadsgrupp Ryd
Föreståndare till Gunnilse Ungdomskollektiv Göteborgs stad, SDF .. 13 May 2014 Föreståndare till Gunnilse Ungdomskollektiv
Sektionschef Sociala resursförvaltningen Malmö stad, Sociala .. 5 June 2014 Sektionschef Sociala resursförvaltningen