Arbetslivsinstitutet.se

Arbetsledare (RLC-befäl utan personalansvar) till Regionledningscentralen (


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Schema. Tillsvidareanställning

Stockholms regionledningscentral, RLC, är en arbetsplats i händelsernas centrum.
RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av såväl verksamhet som arbetsklimat. RLC är navet i regionens blåljusverksamhet och hanterar idag ca 1,4 miljoner telefon- och radioanrop, samt ca 450 000 händelserapporter per år. Här leds och planeras dessutom alla större händelser i regionen.
Arbetsplatsen är förlagd på Kungsholmen och består av 3 sektioner där RLC-operatörer, RLC-befäl, gruppchefer, vakthavande befäl, regionala insatsledare samt stödverksamheter arbetar sida vid sida.

Nu söker vi arbetsledare till RLC Region Stockholm.ARBETSUPPGIFTER
Arbetsledare RLC ansvarar, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen.
Arbetsledare RLC arbetsleder ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden, men har inte personalansvar.

I arbetet som arbetsledare RLC ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska arbetsledare RLC kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna.

Arbetsledare RLC leder den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. Arbetsledare RLC ansvarar även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla PKC och växel underrättad om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet.

Arbetsledare RLC fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen.KVALIFIKATIONER
• Polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014:1104).
• Kunskap i MS Office-paketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
• Erfarenhet som arbetsledare/arbetsledning
• Bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet
• Kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet.


MERITERANDE
• Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
• Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse
• Operatörsutbildning enligt FAP 140-1
• Ledarskapsutbildning, direkt nivå/motsvarande
• Kunskap om operativ ledning
• Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU).
• Kunskap i relevanta IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.


PERSONLIGA EGENSKAPER
• Förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service
• Förmåga att via RLC-operatörer leda och ge yttre resurser erforderligt stöd för att fullgöra tilldelade uppdrag.
• Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.
• Ha tillit och förtroende för människors förmåga och vilja att bidra
• Förmåga att kommunicera tydligt och rakt och vara lyhörd, vilket inkluderar förmågan att läsa av medarbetarnas reaktioner i enskilda ärenden
• Förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut
• Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier
• Förmåga att realisera polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten.


Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Sista ansökningsdag är 16 januari 2019. Ansök i form av CV samt personligt brev.
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med ansvarig HR-konsult: Monika Gråhammar tfn 0725118829.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Gruppchef Shakila Mohammad
010-5686714
Gruppchef Carina Karlsson-Kriström
010-563 58 48
Kommissarie & kanslichef, LPO Rinkeby Jörgen Ohlsson
010-56 304 88
Sektionschef Johan Andersson

Ledningsstöd Leo Hoffman

Gruppchef barn Margaretha Forsberg
010-56 460 91
gruppchef vuxen Lena Holmstedt
0105646113
Gruppchef Robert Lorentzon
010-56 354 85
Sektionschef Kent Drougge
010-56 354 79
Sektionschef Rikard Gunzenheimer, 010-562 80 63

Tf. kanslichef Maria Hedman
010-63 47 89
HR-konsult Monika Gråhammar
010-56 32328
Gruppchef Carina Karlsson-Kriström
010-568 64 75
Tf Gruppchef Shakila Mohammad
010-568 64 41
Gruppchef Daniel Godman

Gruppchef Thomas Ed
010-564 63 90
tf stallchef Therese Lindberg

Expeditionen rytterienheten Tjänstgörande befäl vid rytterienheten
010-563 88 79
Kent Drougge, chef för IT-forensiska sektionen 0

Gruppchef RLC, region Stockholm Lena Balazs Eriksson
070-778 60 29
Gruppchef Fordon Intern Service 3 Fredrik Enhol
010-564 20 42
Gruppchef PO Nord Anna Gerdelius
010-563 16 19
Gabriel Hast Samils
010-56 320 55
Stallchef Ann-Chatrin Zazzi

HR-Konsult Cecilia Sandström

Gruppchef PO Nord Veronica Sander
0708-951308
Gruppchef PO City Hanna Karlén
0733-31 53 63
Gruppchef PO Syd Patrik Sehlin
0708-951634
Gruppchef Liza Valdez Garcia Olsson
073-044 57 97
Gruppchef Teknik- och metodikgruppen Lena Balazs Eriksson
010-56 407 63
Gruppchef Robert Lorentzson
010-56 354 85
Gruppchef Roger Bergelin
010-563 54 64
Rekryterande chef Niclas Stefansson
010-56 308 88
Gruppchef PO Syd Jonas Hilding
010-564 26 13
Rekryterande chef Huddinge Sara Gardevåg

Rekryterande chef Skärholmen Roger Kämpe

Rekryterande chef Södertälje Marika Huotarinen

Rekryterande chef Globen Peter Rodahl

Rekryterande chef Tina Erving

Rekryterande chef Sollentuna Tina Erving

Rekryterande chef Solna Susan Ahonen

Rekryterande chef Anna Diagos

Rekryterande chef Magnus Alensand

Rekryterande chef Maria Konstantinidou

Anna Gerdelius (PO Nord)
010-563 16 19
Anna Diagos (PO City)
010-563 39 46
Sandra Karman (PO Syd)
010-564 36 94
Rekryterande chef PO Nord Susanne Rosdahl
010-563 03 90
Rekryterande chef PO City Magnus Alensand
010-563 36 14
Rekryterande chef Daniel Hermansson

PO Nord Anna Gerdelius
010-563 16 19
Områdeskansliet City Magnus Alensand
010-563 36 14
PO Syd Sandra Karman
010-564 36 94
Sektionschef RLC Karin Berggren
070-3352120
Chef David Holgersson
072-538 05 90
Rekryterande chef Maria Granström

Gruppchef Carina Eilertsen

Lars Hammarsjö

Rekryterande chef Alice Nordberg Ekengren
073-425 60 81
Martin Bergholm
070-2716934
Marie Spjuth, 073-364 34 16


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 January 2019
Ange referens: C24237/2019

Polismyndigheten, Polisregion Stockholm

Besöksadress

Polhemsgatan 30 10226 Stockholm
None

Postadress

Box 12256
Stockholm, 10226

Liknande jobb