Arbetslivsinstitutet.se

Arbetsledare/Samordnare, HVB för ensamkommande


2 platser Tillsvidare Heltid/Deltid

Arbetsledare/Samordnare söks till nystartad HVB-verksamhet för ensamkommande ungdomar i natursköna Frillesås beläget i Kungsbacka kommun.

Arbetsplats/område: HVB-Stallebacka gård. Positivum AB har skrivit ramavtal med Kungsbacka kommun och kommer under hösten att öppna två HVB- boende i kommunen. Det ena boendet riktar sig till ungdomar i asylprocessen och det andra boendet till de ungdomar som har fått PUT (permanent uppehållstillstånd).

Arbetsuppgifter: I din roll som arbetsledare kommer du att ansvara för den dagliga driften av boendet och samordna så att verksamheten flyter på. Vid behov har du föreståndaren och eller verksamhetschefen som stöttar dig.

Det dagliga arbetet: Du ansvarar för att den dagliga driften sköts i enlighet med vårt uppdrag från kommunen och att de rutiner som upprättats följs av både personal och de boende. Även bokning av vårdtider och kontakt med god man, skola, IFO- Kungsbacka och föreningslivet ingår i arbetsuppgifterna. Personalen för daganteckningar som du ansvar för att de sammanställs och journalförs i vårt dokumentationssystem INFOSOC.

Arbetsledning: Du ansvarar för att de finns personal på boendet och att schemat följs. Du ansvar även för delegering av arbetsuppgifter till övrig personal.

Personalansvar: Du ansvarar för personalfrågor och tillsammans med föreståndaren håller ni medarbetarsamtal och diskuterar lönesättning m.m. Även viss personaladministration ingår i arbetsuppgifterna.
Verksamhetsutveckling: Tillsammans med föreståndaren ansvarar för att genomföra kommunens övergripande mål på enheten. Du utvecklar samarbete och samverkan för barns och ungdomars bästa. Du kommer att ha ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom såväl Positivum AB som IFO i Kungsbacka.

Kvalifikationer: Du är antingen utbildad socionom eller har likvärdig teoretiska kunskaper på universitetsnivå. Meriterande är om du tidigare arbetat i ledande position och/eller med integration och då helst inom området ensamkommande barn och ungdomar.
Verksamheten ska bedrivas ur ett miljöterapeutiskt perspektiv där ram och struktur är grundläggande.

Du är en trygg arbetsledare som är engagerad och tar egna initiativ utifrån verksamhetens bästa. Du samordnar grupper och leder, motiverar och förser dina medarbetare med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma verksamhetsmål. Din kommunikation karaktäriseras av tydlighet och du har ett strategiskt tänkande och ett brett perspektiv på frågor. Eftersom verksamhet av denna typ är föränderlig över tid ser ska du ha lätt att anpassa dig till nya omständigheter. I pressade situationer förblir du stabil och lugn.
Du värdesätter olikheter, är lyhörd och har lätt för att samarbeta både med personal och med kommunens övriga verksamheter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Rickard Krogh
0728-577483
Arbetsledare Monir Salemi
0728-577486 0728-577483

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 14 August 2014
Ange referens: 0002
E-post: [email protected]

Positivum AB

Besöksadress

Göteborgsvägen 23 BV
Mölndal

Postadress

Göteborgsvägen 23 BV
Mölndal, 43130

Liknande jobb


Verksamhetschef Järfälla kommun, Vår.. 6 August 2014 Verksamhetschef
Gruppchefer till Bergsjöhöjd/Kallebäck Göteborgs stad, Soci.. 18 August 2014 Gruppchefer till Bergsjöhöjd/Kallebäck
Boendechef Skellefteå kommun So.. 25 August 2014 Boendechef
Baggium Vård Behandl.. 4 September 2014 Föreståndare/enhetschef