Arbetsmiljöinspektörer till Växjö

Arbetsbeskrivning

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Dnr 2015/024408

Vi söker arbetsmiljöinspektörer med placering på filialkontoret i Växjö. Tillsynsarbetet kommer i första hand genomföras inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Arbetet bedrivs några dagar i veckan ute på arbetsplatserna inom regionen. Resor till filialkontoret sker regelbundet för olika möten.

Region Syd har även tillsyn inom Skåne län och det kan även förekomma resor inom detta län.

Ditt nya jobb

innebär att du inspekterar arbetsmiljön på arbetsplatser inom olika branscher, förvaltningar, myndigheter och organisationer. Du ställer krav på de brister i arbetsmiljön som du identifierar vid inspektionen och återkopplar skriftligen till arbetsgivaren. Du följer sedan upp att bristerna åtgärdas och lämnar underlag för rättsliga åtgärder, till exempel sanktionsavgifter. Du informerar om arbetsmiljöregler och lyfter fram positiva effekter av arbetsmiljöarbete till arbetsgivare och skyddsombud.

I arbetet ingår att möta och leda samtal med såväl företagsledning, arbetsgivare, skyddsombud, fackliga representanter som övriga anställda. Att samarbeta internt men även samverka externt med exempelvis andra myndigheter och organisationer är något du tycker är en naturlig del i arbetet.

Ditt arbete är självständigt och målstyrt med tydliga resultatkrav. Det innebär att du tar ansvar för och planerar så att ditt arbete på bästa sätt bidrar till att målen för verksamheten uppnås. Med din kunskap och erfarenhet bidrar du till att utveckla verksamheten. Under det första anställningsåret genomgår du en omfattande internutbildning där viss kurstid förläggs på annan ort.

Inom Arbetsmiljöverket finns en inspektionsavdelning bestående av fem regioner. Regionkontoren är placerade i Umeå med filialkontor i Luleå och Sundsvall, Örebro med filialkontor i Falun, Stockholm med filialkontor i Linköping, Göteborg med filialkontor i Jönköping och Malmö med filialkontor i Växjö.  

Vi söker dig som har

* högskoleutbildning minst 120 p enligt det gamla eller minst 180 hp enligt det nya högskolesystemet eller annan utbildning som bedöms likvärdig
* minst fem års arbetslivserfarenhet
* mycket god kommunikativ förmåga
* utvecklad personlig mognad och självtillit
* lätt för att samarbeta och skapa kontakter
* förmåga att ställa krav och kan hantera att bli ifrågasatt
* administrativ förmåga, är självgående samt arbetar strukturerat och målinriktat
* goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
* B-körkort då det innebär mycket resor inom regionen och ibland övernattning  

Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerade uppgifter inom något av följande: 

* arbetat med myndighetsutövning
* arbetat i en roll med uppgifter inom arbetsmiljöområdet
* yrkeshygien
* bygg och anläggning
* vård och omsorg
* jord- och skogsbruk
* folkhälsovetenskap
* riskmanagement
* organisatoriska och sociala frågor
* kunskaper inom något annat språk än svenska

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Mer om anställningen

Tjänsterna är på heltid och tillsvidare anställningar med start den 15 januari 2016. Vi tillämpar individuell lönesättning.  

Om du har frågor

kan du ringa Peter Burman, regionchef 010-730 97 93 . Fackliga kontaktpersoner är Johan Jiveström för SACO-S, 010-730 95 62 och Anders Herwin för Fackförbundet ST inom Arbetsmiljöverket, 010-730 90 49.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets roll och uppdrag på www.av.se

 

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2015

Kontaktpersoner på detta företaget

se annons

Peter Burman
+46 0107309793
Peter Johansen
+46 0107309905
Monica Björk
+46 0107309751
Ulrika Scholander
010-730 9400

Sammanfattning

Besöksadress

Vattenverksvägen 47
None

Postadress

212 43 Malmö
Malmö, 21243

Liknande jobb


KMA-ansvarig till Nåiden Bygg AB

27 april 2020

Arbetsmiljökonsult

25 oktober 2010

Senior Arbetsmiljökonsult

25 oktober 2010

20 mars 2020