Arbetslivsinstitutet.se

Arbetsterapeut 2 st 75%


2 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Deltid. Dagtid. Tjänsten som arbetsterapeut omfattar 75 % tillsvidare och 75% vikariat på 6 månader Vid heltid kan även annan befattning eller arbetsplats komma ifråga. Tillsvidareanställning, tillträde: Efter överenskommelse

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Divisionen Social omsorg är en gemensam organisation för kommunens äldre- och handikappverksamheter. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Som arbetsterapeut i Division Social omsorg får du ett självständigt arbete. Du kommer att arbeta mot kommunens särskilda boenden eller i kommunens hemsjukvård. Arbetsuppgifterna består bl.a. av bedömning, handledning av personal, hjälpmedelsförskrivning, utprovning av hjälpmedel och hålla i utbildning för omvårdnadspersonal mm

KVALIFIKATIONER
Leg. arbetsterapeut
Erfarenhet Krävs
Körkort erfordras
Ha lätt för samarbete, hög ansvarskänsla, förmåga till helhetsperspektiv
Se positivt på utvecklings/förändringsarbete
Datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linnea Herbertsson
0155-45 75 51
Maud Bohman

Helena Persson
0155-24 84 55
Victor Eriksson Gonzalez
0155-24 88 46
Per Norrhäll
0155-24 86 48
Anna Möller
073-662 23 95
Katarina Steneskog
0155-24 78 92
Marianne Franzén
0155-24 84 64
Peter Johnsson
0155-24 88 42
Annica Andersson
0155-24 89 56
Annelie Lybark
0155-24 80 74
Monica Andersson
0155-248918
Glenn Andersson
0155-24 85 70
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
Gunilla Rehnholm
0155-45 77 86
Marie Sjöström
0155-24 85 34
Inga-Lill Hedström
0155-24 84 73
Gabriel Billing
0155-24 80 46
Ylva Larsson
0155-45 74 91
Torstensson Bodil

Elisabeth Norberg

Madeleine Stenberg
073-662 24 59
Elisabeth Svensson
0155-24 80 26
Monica Andersson
0155-24 89 18
Marie Cedergren
0155-24 82 64
Ann Nordblom
073-662 21 81
Karin Rolf
0155-45 70 59
Ottosson Annica
0155-24 89 37
VISION Monica Andersson
0155-24 89 18
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
Enhetschef Katarina Steneskog
0155-24 78 92
Enhetschef Marianne Franzén
0155-24 84 64
Vision Per Norrhäll
0155-24 86 48
Enhetschef gruppboende Hanna Sundqvist
0155-45 77 35
Eva Karlsson
0155-24 84 73
Enhetschef Gabriel Billing
0155-24 80 46
Stabschef Annica Ottosson
0155-24 89 37
Enhetschef Mikael Andersson
0155-24 84 66
Kommunal Eva Karlsson
0155-24 84 73
Enhetschef Ulla-Carin Sjögren
0155-24 80 81
Områdeschef Peter Johnsson
0155-24 88 42
Myndighetschef Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Karin Rolf
0155-45 70 59
Enhetschef Victor Eriksson Gonzalez
0155-24 88 46
Samordnare/projektledare Annica Andersson
0155-24 89 56
Enhetschef Anna-Karin Enetjärn Magnusson
0155-45 74 72
Sjuksköterska Anita Skoog
073-773 78 82
enhetschef Isabell Runfeldt
0155-24 82 35
Enhetschef Henrika Lundberg
0155-24 80 58
områdeschef Glenn Andersson
0155-24 85 70
Områdeschef Iris Pettersson
0155-24 80 25
Enhetschef Linnea Herbertsson
0155-45 75 51
FSA Maud Bohman

Områdeschef Elisabeth Svensson
0155-24 80 26
Sjuksköterska Zenita Wiberg
0155-45 78 14
Akademikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
Divionschef Ann Malmström
0155-24 86 07
Enhetschef rekrytering Disa Heed
0155-248677
Kommunal
0155-24 84 92
Föreståndare Kerstin Röjlar
0155-24 86 48
Enhetschef Linnea Herbertsson
0155-24 85 11
Enhetschef Hanna Sundqvist
0155-45 77 35
Inga-Lill Hedström
0155-24 84 79
Enhetschef Ann Nordblom
073-662 21 81
Vårdförbundet Madeleine Stenberg
073-662 24 59
Akademikerförbundet SSR Jeanette Wallström

Akademikerförbundet SSR Angelica Wallström

Enhetschef FIA-verksamheten Cecilia Ankarfjäll
0155-24 85 22
Projektledare Mette Hesselgren
0155-24 85 20
Ungdomsstödjare Angelica Wallström
0155-24 78 59
Planeringschef Henrik Haugness
0155-24 89 91
SACO Barbro Netterstedt Lustig

Kommunal Inga-Lill Hedström
0155-24 84 79
Enhetschef HR-team Katarina Netterstedt
0155-45 77 27
tf myndighetschef Annika Malmström
0155-24 85 19
Akademikerförbundet SSR Barbro Netterstedt Lustig

Områdeschef Ewa Karlzon
0155-247531
Administrativ chef Birgitta Harvyl
0155-24 87 23
Enhetschef Helena Persson
0155-24 84 55
Enhetschef Sara Gibro
0155-45 77 86
Områdeschef (semester v 29-33) Iris Pettersson
0155-24 80 25
Områdeschef Ewa Karlzon
0155-24 75 31
tf myndighetschef (semester v 33-34) Annika Malmström
0155-24 85 19
Myndighetschef (semester v 30-32) Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Linnea Bock
0155-24 85 11
Enhetschef rekrytering Disa Heed
0155-24 86 77
Enhetschef Anna Lännholm Lövgren
0155-248694
Enhetschef Mari Harryson
0155-45 77 73
Enhetschef Catarina Lindgren
0155-24 78 17
Enhetschef Karin Rolf
0155-45 70 59
Enhetschef Elisabeth Svensson
0155-248026
Enhetschef Gun-Britt Eriksson
0155-24 89 98
Enhetschef Emma Ejeblad
0155-457735
Enhetschef Hanna Sundqvist
0155-248522
Enhetschef, Rönnliden Carina Eriksson
0155-24 03 34
Enhetschef Anna-Karin Enetjärn Magnusson
0155-45 74 72
Enhetschef rekrytering Disa Heed

Enhetschef Inga-Lill Gustavsson
0155-45 78 30
Enhetschef Kerstin Karlsson Röjlar
0155-24 78 33
Tolvstegsbehandlare Mats Flike
073-773 72 84
Enhetschef Petra Wärmfeldt-Ödling
0155-24 84 80
Enhetschef Annika Ekström
0155-24 80 79
Team-ledare adm. enheten Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Annika Malmström
0155-24 85 19
Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten Katarina Steneskog
Tfn 0155-24 78 92
Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten Marianne Franzén
Tfn 0155-24 84 64
Områdeschef Ylva Larsson
0155-45 74 91
Enhetschef Maria Chabo
0155-248861
Kvalitetsutvecklare Monica Berg
0155-24 75 58
Enhetschef Anneli Edman
0155-457853
Enhetschef Gunilla Rehnholm
0155-45 77 75
Enhetschef Anna Lännholm Lövgren
0155-457561
tf Enhetschef Nils Buck
0155-248534
Omsorgschef Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Inga-Lill Gustavsson

Enhetschef Ann Gustafsson Nordblom
0155-457571
Verksamhetschef Iris Pettersson
0155-24 80 25
Enhetschef Susanne Karlsson
0155-248511
Enhetschef Peter Johnsson
0155-24 88 42
HR-konsult Jan Axelsson
0155-24 87 49
HR-konsult Johanna Strömberg
0155-247868
Verksamhetschef Ewa Karlzon
0155-24 75 31
Tf Myndighetschef Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Lise-Lott Carman
0155-24 84 89
Utvecklingsstrateg Maria Hallström
0155-24 86 52
Ekonom Susanne Karlsson
0155-24 78 31
Ekonom Diana Hemanus
0155-24 82 04
Enhetschef Lina Eklund
0155-24 80 23
Enhetschef Veronika Palmblad
0155-45 77 75
Enhetschef, Myntan Cecilia Sanchez
0155-24 85 34
Enhetschef Coert Schuiten
0155-457735
Enhetschef Klas Karlsson
0155-24 87 68
Administratör Tanja Wahlström
0155-45 78 91
Myndighetschef Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Jonas Malmkvist
0155-248998
Enhetschef Kajsa Lindvall
0155-457821
Enhetschef Maria Cedergren
0155-24 82 64
Enhetschef Ann-Christin Jansson
0155-45 78 16
Enhetschef, Myntan Monika Stenius
0155-45 76 01
Enhetschef HR-enhet. Katarina Netterstedt
0155-45 77 27
Enhetschef Gisela Aalto Bertling
0155-457471
1:e Familjehemssekreterare Anna-Karin Rentoft Wivegg
0155-45 76 94
Enhetschef Birgitta Falkeborn
0155-457375
Enhetschef Gunilla Rehnholm
0155-45 77 85
Enhetschef Catarina Lindgren
0155-45 70 32
HR-konsult Therése Andersson
0155-457722
Enhetschef, Korttidsboende & Dagverks Mbg Pernilla Björklund
0155-45 76 15
Enhetschef Kristina Silverarfve
0155-45 77 78
Divisionschef Stefan Heinebäck
0155-24 85 73
HR specilaist Lisa Karlsson
0155-24 84 94
Enhetschef Anders Carlsson
0155-248646
Teamchef Marianne Gustavsson
0155-24 82 68
Systemansvarig Marjam Hjerstrand
0155-45 77 03
Enhetschef Minela Sarac
0155-24 75 36
Enhetschef Daniel Ehrnstén
0155-248691
Enhetschef Marie Sjöström
0155-24 88 61
Föreståndare Veronica Holmgren
0155-248819
Enhetschef Rekrytering/Pool Inga-Lill Gustavsson

Verksamhetschef Karin Lindgren
0155-457491
Catarina Sjögren-Daun
0155-457749

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 14 July 2013
Ange referens: A339649
Övrigt: Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Nyköpings kommun - Division Social Omsorg

Besöksadress

Ö. Rundgatan 11 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Arbetsterapeut Landstinget i Kalmar län 1 July 2013 Arbetsterapeut
Arbetsterapeut Avesta Personalstrategerna AB 1 July 2013 Arbetsterapeut Avesta
Arbetsterapeut till boendestöd Östhammar kommun, So.. 4 July 2013 Arbetsterapeut till boendestöd
Arbetsterapeut Landstinget Sörmland 5 July 2013 Arbetsterapeut