Arbetslivsinstitutet.se

Arkeolog


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde omgående, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Länsstyrelsen Dalarna är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län.
Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.


ARBETSUPPGIFTER
Kulturmiljöarbetet syftar till att bidra till ett hållbart och attraktivt samhälle för nuvarande och kommande generationer. Samhällets minnen efter gångna generationers liv är en väsentlig del i detta arbete. Fornlämningar utgör de äldsta fysiska spåren och belyser en mångfald av samhällsformer, folkgrupper och kulturer. Som arkeolog kommer du att arbeta med fornlämningar, arkeologi och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning samt arbeta efter nationella och regionala mål och strategier.

Arbetsuppgifterna består i att handlägga arkeologiska undersökningar, fornlämnings- och kulturlandskapsärenden samt planyttranden i samråd med andra sakområden, kommuner och andra intressenter. Du kommer att delta i samråd och dialoger för att kulturmiljöfrågor beaktas i samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor. I tjänsten ingår att bereda och skriva yttranden och beslut för ärenden. Du ska göra besiktningar och bedömningar av fornlämningar och arkeologiska undersökningar i fält, rådgivning, tillsyn, delta i tvärsektoriella samråd samt att utveckla verksamhetsområdets metoder, rutiner och arbetssätt. Ett prioriterat område är arbetet med länsstyrelsens webb och andra informationsinsatser inom kulturmiljöområdet.

KVALIFIKATIONER
Krav
• Du har högskoleutbildning med nordeuropeisk arkeologi som huvudämne
• Du har mycket god erfarenhet av arbete med arkeologiskt fältarbete och uppdragsarkeologisk verksamhet
• Du har goda kunskaper om kulturmiljölagen, men även kunskap om tillämpliga delar i miljöbalken och plan- och bygglagen
• Du har erfarenhet av handläggning av fornlämningar och kulturlandskapsfrågor
• Du har erfarenhet av arbete med informationsproduktion och pedagogik
• B-körkort

Meriterande
• Högre akademisk examen i arkeologi och/eller annan relevant högskoleutbildning inom verksamhetsområdet, t.ex. kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällplanering, byggnadskultur m.m.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning på länsstyrelse eller annan statlig myndighet
• Utbildning inom information, kommunikation eller pedagogik
• Erfarenhet av fornminnesinventeringar, MKB-arbete el. motsvarande
• Erfarenhet av framtagandet av kulturmiljöprogram eller motsvarande
• Erfarenhet av webbarbete
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper om GIS och arbetat med bl.a. rektifieringar

Personliga egenskaper
• Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Du är strukturerad, konstruktiv, smarbetsvillig och initiativtagande
• Du har ett tvärsektiorellt synsätt och ser helheter

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Vi tar gärna emot samtal av dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

funktionssamordnare Per Johansson
010-225 03 41
platsansvarig Idrekontoret John Halvarsson
010-225 03 35
Lotta Larson, Kommunikationschef
010-225 02 04
Länsantikvarie Fredrik Sandberg
010-225 04 60
Funktionssamordnare Ann-Louise Haglund
010-22 50 284
enhetschef Per-Erik Sandberg
010-225 03 02
Funktionssamordnare Veronica Moraeus
010-22 50 481
funktionssamordnare Anna Myrtin
010-225 02 88
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-22 50 443
Kajsa Sjösvärd
010-22 50 461
Ylva Thörn, landshövding
010-22 50 201
Camilla Fagerberg, länsråd
010-22 50 202
enhetschef Mattias Strömberg
010-22 50 230
Personalhandläggare Anders Stål
010-22 50 231
funktionssamordnare Kajsa Sjösvärd
010-225 00 00
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-225 00 00
enhetschef Mikael Selander
010-225 03 88
funktionssamordnare Sten-Rune Lundin
010-225 03 80
Susanne Källberg Bergkvist, ekonomichef
010-22 50 206
chef viltfunktionen Jonas Bergman
010-22 50 317
funktionssamordnare Stefan Tansbo
010-225 03 08
länsveterinär Olle Rydell
010-22 50 411
rättschef Marie Hammerin - Söderström
010-225 04 78
Funktionssamordnare Frida Ryhag
010-22 50 458
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-22 50 443
Funktionssamordnare Kajsa Sjösvärd
010-22 50 461

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 May 2016
Ange referens: 112-4518-2016

Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Besöksadress

Åsgatan 38 79184 FALUN
None

Postadress

Åsgatan 38
FALUN, 79184

Liknande jobb


Handläggare med arkeologisk inriktning Länsstyrelsen i Gävl.. 15 June 2016 Handläggare med arkeologisk inriktning
Antikvarie Länsstyrelsen i Väst.. 17 June 2016 Antikvarie
Länsstyrelsen i Gotl.. 8 July 2016 Arkeolog
Handläggare för fornlämningsärenden Länsstyrelsen i Stoc.. 8 August 2016 Handläggare för fornlämningsärenden