Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arbetsbeskrivning

Picea kulturarv behöver från april/maj 2020 ytterligare en arkeolog/kulturmiljökonsult till förväntade uppdrag. Vi söker en erfaren arkeolog med lång erfarenhet till en tillsvidareanställning (vi har även behov av ytterligare personal med kortare erfarenhet, se separat annons).


Om företaget
Picea kulturarv är ett mindre, kooperativt företag verksamt inom arkeologi- och kulturmiljöområdet. Verksamheten vilar på tre ben:
• Uppdragsarkeologi enligt 2 kap KML
• Kulturmiljöutredningar
• Kulturarvspedagogik, forskning och utveckling
Verksamheten är helt finansierad av externa uppdrag. Företaget är vinstdrivande men vinsten återinvesteras i verksamheten. Kooperativet ägs och styrs av medlemmarna, och personalen är vår viktigaste resurs. Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med möjlighet till mycket inflytande och ansvar, bra lönevillkor, friskvårdsbidrag, möjlighet till vidareutbildning.
Picea kulturarv är medlem i Svensk Uppdragsarkeologisk Branschorganisation (SUBo) och har kollektivavtal.


Arbetsuppgifter och anställning
Vi har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster inom uppdragsarkeologin samt kulturmiljöutredningar. Bland annat arbetar vi med flera större kraftledningsprojekt, där det ingår inventeringar i fält, kulturmiljöunderlag till miljöprövningen/tillståndsansökan samt omfattande rapportarbete. Vi kommer under året genomföra arkeologiska utredningar och undersökningar med KML-beslut och samtidigt arbetar vi med ett flertal kulturmiljöutredningar åt bl.a. Trafikverket. Arbetsuppgifterna kan därför vara mycket varierande.


Placeringsorten är primärt Göteborg men annan placering kan bli aktuell. Vi arbetar över hela landet och det förekommer därför mycket resor med övernattning på annan ort i tjänsten. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande med högt arbetstryck under perioder.


Sökande
Vi tror att du har arbetat minst fem år inom uppdragsarkeologin med arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar, och/eller som kulturmiljökonsult med inventeringar, kulturmiljöutredningar, kulturarvsanalyser, MKB-arbete etc. Oavsett ämnesbakgrund krävs vana att skriva rapporter, leda projekt, sköta kontakter med uppdragsgivare, myndigheter mm. Beroende på bakgrund kommer arbetsuppgifterna bestå i projektledning samt fält-och rapportansvar för arkeologiska utredningar och undersökningar med för/efterarbete såsom arkivstudier,fyndhantering, projektledning etc; kulturarvsanalyser, kulturmiljöutredningar och MKB-arbete åt bland annat Trafikverket, kommuner och andra myndigheter.


Den vi söker ska vara en prestigelös, social person som tycker om att arbeta i grupp. Eftersom företaget är ett mindre, kooperativt företag är samarbete, personligt ledarskap, ordning och reda, några viktiga egenskaper som vi värdesätter. Formell utbildning och erfarenhet från arkeologiområdet är viktigt, men minst lika viktigt är personliga egenskaper. Vi ser gärna sökande som har andra intressen än arkeologi. I urvalet av sökande kommer vi också bedöma vad personen kan tillföra kooperativet, i fråga om personliga egenskaper, bakgrund och erfarenheter, men även möjligheter till framtida uppdrag.


Ska-krav:
•Akademisk examen på lägst magister/masternivå med huvudämne i arkeologi eller kulturgeografi, alternativ bebyggelseantikvarie eller annan utbildning där minst 90 hp arkeologi ingår. (En kandidatexamen med lång fält- och rapporterfarenhet bedömer vi motsvarar de kraven)
•Minst fem års erfarenhet inom uppdragsarkeologi eller som konsult med fornminnesinventering, kulturmiljöutredningar, kulturarvsanalyser, MKB-arbete
•Goda GIS-kunskaper
•Rapporterfarenhet från arkeologiska utredningar och undersökningar alternativt kulturmiljöutredningar och MKB:er
•Goda kunskaper i KML, RAÄ:s allmänna råd till uppdragsarkeologin, PBL och Miljöbalken
•Projektledarerfarenhet
•Möjlighet att resa i tjänsten med övernattning på annan ort
•B-körkort


Meriterande är:
•Lång arbetslivserfarenhet utöver erfarenhet från arkeologi/kulturarvsområdet
•Erfarenhet av offertarbete/undersökningsplaner, fältansvar, ekonomisk uppföljning etc
•Inventeringsvana
•Fornreg-utbildning
•Erfarenhet från handläggningsarbete på Länsstyrelsen
•Erfarenhet av upphandlingar enligt KML och LOU.
•Erfarenhet av landskapsanalyser
•Erfarenhet/utbildning inom arkeobotanik och miljöarkeologi
•Erfarenhet av forskning och att driva eller koordinera forskningsprojekt
•Forskarutbildning/disputerad/Lic i arkeologi/kulturgeografi
•Erfarenhet av publikt arbete och förmedling
•Goda språkkunskaper utöver svenska/engelska


Ansökan och urval
Urval kommer ske löpande utifrån de krav som ställs i våra nuvarande uppdrag, förväntade framtida uppdrag samt utifrån personliga egenskaper. Vänta därför inte med din ansökan. Anställning beror också på om uppdrag blir beställda eller ej.
Svenska är arbetsspråk men vi tar gärna emot ansökningar från personer med annat modersmål, och personer som inte kan svenska idag (men som vill lära sig).
Ansökan ska bestå av personligt brev och CV, med utförlig beskrivning av dina kunskaper och dina erfarenheter, samt referenser. Ange referens 006 i ansökan.
Vi tar gärna emot frågor om tjänsten, arbetsuppgifterna, placeringsort.
Kontaktperson: Benjamin Grahn Danielson, tel 073182 19 59, [email protected]
OBS. Vi undanber oss alla kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag.

Sammanfattning

Postadress

Kåserigatan 2
Hisings Backa, 42242

Liknande jobb


Projektutvecklare

16 april 2020

Antikvarie/Museipedagog

25 oktober 2010

Vi söker en arkeolog!

Vi söker en arkeolog!

1 april 2020

En eller flera arkeologer sökes

16 februari 2010