AT-läkare

Arbetsbeskrivning

Västra Götalandsregionen

En AT chef ansvarar för samtliga AT-läkare och företräder AT frågor i sjukhusets ledning. AT-kliniken består av cirka 80 medarbetare. Vårt område har en spännande geografisk variation, vilket innebär att du kan välja att arbeta i tätort, småstad, landsbygd, skogsbygd eller kustnära vid din vårdcentralsplacering.

Vi erbjuder dig 21 månaders tjänstgöring fördelat mellan NÄL och Uddevalla sjukhus (Strömstad, Lysekil och Bäckefors bemannas av specialister). Du har möjlighet att välja en valfri period på 6-7 veckor, inom någon specialitet i NU-sjukvården. Det kan till exempel vara geriatrik, gynekologi, ögon, hud, öron-näsa-hals, reumatologi, barn, BUP eller infektion.

NU-sjukvården har under våren cirka 18 block med start i februari och maj.     

Blockinnehåll:

- 5 månader internmedicin
- 6 veckor ortopedi
- 1 vecka röntgen
- 3 månader kirurgi
- 3 veckor anestesi
- 6-7 veckor valfri del (kan väljas bort)
- 3 månader psykiatri
- 6 månader allmänmedicin

Din tjänstgöring börjar med en introduktionsvecka med bland annat akutdagar i medicin och kirurgi samt hjärt- och lungräddning. AT-tjänsten innefattar också ledarskapsutbildning samt att du får möjlighet att delta på regionalt AT-forum första året. Under andra året får du möjlighet att delta på AT-stämman. Du deltar i 10-20 utbildningsdagar/år och en AT-lunch/månad. Du deltar i grupphandledning under hela AT-tiden.

Två gånger om året firar vi alla färdiga AT-läkare!

Intervjuer kommer att ske i vecka 41.

Bifoga skriftliga referenser och betyg för tjänstgöring som läkare samt läkarexamensbevis, Socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT alternativt studieintyg. Bifoga gärna även ditt vetenskapliga arbete.
Om du inte har möjlighet att skanna eller ladda upp dokumenten i din ansökan kontakta snarast Mary Johansson, 010-435 68 23 eller Cimona Sjöstrand, 010-435 68 22 på HR Rekryteringsenhet

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Harriet Hogevik, AT-chef
010-435 67 00
Kristofer Wennerström, studierektor Primärvården
0733-94 82 49
Cimona Sjöstrand, HR Rekryteringsenhet
010-435 68 22
Viktoria Börjesson, SYLF
vxl 010-435 00 00, vxl

Sammanfattning

  • Arbetsplats: NU-sjukvården, AT-klinik Trollhättan
  • 18 platser
  • 100%. Tillträde: Februari eller maj visstidsanställning mer än 6 månader eller längre

Besöksadress

Ledningskansliet
None

Postadress

Ledningskansliet
Trollhättan, 46185

Liknande jobb


6 at-block vid Lasarettet i Enköping

30 augusti 2010

AT-läkare i Värnamo

1 september 2010