Arbetslivsinstitutet.se

AT-läkare till Helsingborgs lasarett


11 platser Heltid. Tidsbegränsad anställning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Den nya förvaltningen Skånevård Sund samlar de tidigare förvaltningarna Ängelholms sjukhus, Helsingsborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, Psykiatri Skåne och del av Primärvården Skåne (28 vårdcentraler, BVC och MVC, Centrum för Primärvårdsforskning samt Flyktinghälsan) med totalt 8 100 medarbetare.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.

Läs mer om AT vid Helsingborgs lasarett under Forskning & Utbildning, www.helsingborgslasarett.se

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu AT- läkare med tillträde 2014-03-01

Helsingborgs lasarett består av Division Närsjukvård och Division Kirurgi.
AT-blocken inom Helsingborgs lasarett omfattar planerad tjänstgöring på 18 månader för att erhålla läkarlegitimation.

Allmäntjänstgöringen omfattar tjänstgöringsavsnitt inom Internmedicin 6 månader (inkl Anestesi och Diagnostisk vecka). Kirurgi/Ortopedi 3 månader, Psykiatri 3 månader och Allmänmedicin 6 månader. Akutdelen inom såväl Internmedicin som Kirurgi/Ortopedi sker i samarbete med Akutcentrum. Den inbördes ordningen kan variera vad gäller Kirurgi/Ortopedi och Psykiatri.

Vid Helsingborgs lasarett bedrivs specialiserad akutsjukvård samt tyngre specialiserad planerad vård.

Du som AT - läkare får en egen mentor som följer dig genom hela AT-perioden. Utöver det har du en studierektor vid varje placering. Som AT - läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, STRAMA – utbildning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar.

Våra AT - läkare fyller en viktig funktion i sjukvården! Välkommen att utvecklas som kliniker i en interaktiv miljö på Helsingborgs lasarett!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läkarexamen eller motsvarande. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala. http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska ha godkänt kunskapsprov (TULE). Bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Vi fäster stor vikt vid att du som person är engagerad, initiativrik, kommunikativ och har ledaregenskaper.

Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
- CV som innehåller alla utbildningar från gymnasium eller motsvarande samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid, med från- och till datum angivet i år, månad, dag. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
- Ett personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT i Helsingborg.
- Bevis om läkarexamen, Ladokutdrag eller motsvarande.
- Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska även bifoga bevis om godkänt kunskapsprov (TULE) samt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer den 9, 10 och 14 oktober 2014. Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, förordar vi att du begränsar antalet ansökningar till tre, varav ett skall anges som förstahandsval. Detta för att vi ska kunna beakta dina önskemål om placering i urvalsprocessen.

Mer information om hur du söker AT hittar du på www.skane.se/atst

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Malmros Boo, Enhetschef
042-406 39 02
Maria Hallberg Molin, Enhetschef
042-406 32 04
Sandra Olsson, Vårdförbundet
042-406 15 75
Gunilla Bengtsson, enhetschef
042-406 19 13
Solveig Svensson, Vision
042-406 31 67
Anne Andersson - Enhetschef
042-406 17 47 (Semester v. 29-32)
Lisa Hansson - Vårdförbundet
042-406 16 90
Eva Sällström, områdeschef
042-406 50 44
Anna Nilsson, personalspecialist
042- 406 10 69
Maria Gullberg - Vision
042-406 17 72
Karin Olsson, områdeschef, tillgänglig från 29/7
042-4065102
Camilla Ekstrand, sjuksköterska
042-406 23 56
Tanja Lundin, Vårdförbundet
042-4062370
Marie Nielsen, områdeschef
042-406 24 22
Kommunals expedition
042-4061284
Lilian Hagert - Medicinsk sekreterare
042-406 25 85
Ingela Fors - Chefssjukgymnast
042-406 25 02
Jessica Kristiansson - Teamledare
042-406 82 11
Caroline Friestad - FSA
042-406 25 26
Maria Nelderup, Enhetschef
042-406 15 19
Vårdförbundet Helsingborg
042-406 12 82
Pia Isaksson, enhetschef
042-406 51 11
Vision
042-406 12 83
Cecilia Adamidou
042-406 37 52
Vårdförbundet, Expedition Skåne 020-35 35 00

Charlotte Wiseman, enhetschef
042-406 15 97
Ulrika Berrocal Duarte, enhetschef
042-406 24 16
Elisabeth Grönvall, Vårdförbundet
042- 40 615 61
Carina Sjöstrand Nilsson, Enhetschef
042-406 16 36
Anja Backlund, Vårdförbundet
042-406 31 00
Kristina Sveningsson Jonsson
042-406 15 71
Marie Lennartsson
042-406 17 79
Per Kjellin Studierektor Kir/Ort

Tony Heine Studierektor Akutavsnitt

Fredrik Utter Studierektor Kardiologi

Farshid Sheikhvand Studierektor Psykiatri

Anna Jarslund Studierektor Primärvård

Christina Nordqvist HR-specialist
042-406 50 62
Kristina Sveningsson Jonsson
042-406 15 71
Renita Lönnblad
042-406 34 81
Personalspecialist Anna Nilsson
042-406 61 069
Helsingborg Vårdförbundet
042-406 12 85
Carina Christiansson
042-4062123
Kerstin Fält
042-4062397
Britt-Marie Tilling, enhetschef
042-406 24 09
Camilla Saresjö, chefssekreterare
042-406 15 13
Maj-Britt Ågren, Vision
042-406 24 11
Marianne Nilsson - Enhetschef
042-406 22 22
Maria Sidéras Hüttel - Vårdförbundet
042-406 22 21
Mona Svensson - Områdeschef
042-406 50 45
Verksamhetschef Anders Lindmark
042-406 16 89
Överläkare, sektionsöverläkare Neurologi Karin Johnsson
042- 406 16 51
Läkarförbundet Lars Danielsson
042-406 10 00
Överläkare, sektionsöverläkare gastroenterologi Hans Linander
042- 406 16 55
Läkarförbundet Lars Danielsson
042- 406 32 78
Enhetschef Anna-Carin Börjedahl
042-406 14 86
Vårdförbundet Elisabeth Grönvall
042-4061563
Birgitta Adamsson Dahlstedt, Enhetschef
042-406 17 81
Renita Lönnblad - Enhetschef
042-406 34 81
Anne Andersson - Enhetschef
042-406 17 47
Marie Lennartsson, enhetschef
042-406 17 79
Valentina Bala - Enhetschef
042-406 37 48
Kristina Eidfelt - Enhetschef
042-406 35 58
Susanne Söderstjerna - HR-specialist
0418-45 41 15
Lilian Hagert (Skyddsombud Vision)
042-406 25 85
Enhetschef akutmottagningen Margaretha Martinsson
042-406 31 75
Områdeschef Birgitta Nilsson
042-406 50 87
Enhetschef Ambulans Helsingborg-Höganäs Håkan Kerren
0702-06 23 59
Enhetschef Ambulans Ängelholm Anette Karlsson
0701-04 98 86
Vårdförbundet, Ambulansverksamheten Anton Ingoldsson

Kommunal Martin Kepka

Enhetschef Marie Lennartsson
042-406 17 79
Områdeschef Eva Sällström
042-406 50 44
Vision Maria Gullberg
042-406 17 72
Maria Hallberg Molin, Enhetschef
042-406 32 04
Pia Malmros Boo, Enhetschef
042-406 39 02
Enhetschef Linda Thronée
042-40 61 509
Ylva Sandberg - Enhetschef
042-406 50 42
Pia Svensson - Klinikassistent
042-406 23 02
Monica Olsson, Vision
042-406 28 81
Bjarne Hansen - Sektionsöverläkare och docent
042-406 37 47
Anders Lindmark - Verksamhetschef Specialiserad
0727-07 50 13
Lars Danielsson - Läkarförbundet
042- 406 32 78
Enhetschef Kristina Ejdelind
042-406 35 81
HR specialist Anna Nilsson
042-406 10 69
Fredrik Jonsson - Verksamhetschef
070- 441 33 55
Astrid-Helene Andreasen - Läkarförbundet
042-406 33 28
Eva-Lott Bronnvall, personalspecialist
046-2751978
Per Kjellin Studierektor Kir/Ort

Tony Heine Studierektor Akutavsnitt

Fredrik Utter Studierektor Kardiologi

Farshid Sheikhvand Studierektor Psykiatri

Anna Jarslund Studierektor Primärvård


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 October 2013
Ange referens: A347346
Övrigt: Region Skåne värdesätter alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vi arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Region Skåne. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Region Skåne samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat. Nu kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig, www.skane.se/jobb. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Region Skåne, Helsingborgs lasarett

Postadress

Olympiahuset plan 3
Helsingborg, 25187

Liknande jobb


AT-läkare till Hässleholms sjukhusorganisation Region Skåne, Hässle.. 3 September 2013 AT-läkare till Hässleholms sjukhusorganisation
AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund Region Skåne, Skånes.. 3 September 2013 AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund
AT-läkare till Lasarettet i Landskrona Region Skåne, Lasare.. 3 September 2013 AT-läkare till Lasarettet i Landskrona
AT-läkare till Ängelholms sjukhus Region Skåne, Ängelh.. 3 September 2013 AT-läkare till Ängelholms sjukhus