Arbetslivsinstitutet.se

Attraktiv skärgårdskommun söker Personalchef


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid enligt ök Heltid/ Ej specificerat

30 minuter utanför Stockholm ligger Österåker med centralorten Åkersberga. I Österåkers kommun arbetar 2000 personer med Sveriges viktigaste jobb. Det gör vi genom högt ställda mål såsom; bästa skolan i länet, högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade, professionell kommunal service och gott bemötande, ekonomi i balans, en trygg miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Vi har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Du som arbetar hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.

 Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker dig som vill anta uppdraget att driva och leda vidareutvecklingen inom personalområdet i Österåkers Kommun och på så sätt bidra till att kommunen stärker sin position som attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Personalchefen har ansvaret att leda och utveckla Österåkers Kommuns personalarbete. Arbetet på personalenheten stödjer kommunens olika verksamheter på ett sådant sätt att verksamheterna i sin tur kan utföra sina uppdrag till medborgare och kunder med hög kvalité och på ett effektivt sätt.

Personalchefer rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. I rollen ingår ansvar för Personalenhetens två delar: Lön och HR. I rollen ingår direkt personalansvar för tre HR-konsulter och en Lönechef. Enheten har en övergripande roll i arbetsgivarfrågor men också en stödjande funktion till förvaltningarna. Personalenheten utvecklar, följer upp och utvärderar Österåkers kommuns strategiska och övergripande arbete inom ramen för arbetsgivarrollen.

Arbetsbeskrivning

Rollen som personalchef handlar till stor del om att förstå behovet av stöd och utveckling inom personalområdet hos kommunens verksamheter och tillsammans med personalenhetens medarbetare utveckla och kommunicera personalarbetet ut till verksamheterna.  Arbetet förutsätter därför ett övergripande samarbete mellan enheter och förvaltningar. I uppgiften ingår att företräda personalenheten och förankra strategiska val som enheten gör såväl i Kommunens ledningsgrupp som i kommunstyrelse, nämnder och till viss del även i våra kommunala bolag. Personalchefen ansvarar för att vara motorn i det strategiska personalarbetet.

Uppdraget kräver förmåga till helhetssyn och övergripande analytiskt, strategiskt och systematiskt tänkande. För att fortsätta arbetet med att uppnå kommunens mål med bland annat vara en attraktiv arbetsgivare krävs att du tar initiativ och har nya idéer och angreppssätt. Du driver och förverkligar dessa genom att omvandla visioner till mål och handling i nära samarbete med chefer, politiker, medarbetare och arbetstagarorganisationer. I det dagliga arbetet leder och motiverar du dina medarbetare och skapar engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom personal- och arbetslivsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig inom relevant område. Du har erfarenhet av kvalificerad strategiskt personalarbete och god vana att arbeta med processer och projekt som spänner över breda samarbetsytor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta fram och implementera personalstrategier.

Du ska ha dokumenterad ledarerfarenhet. Du har goda kunskaper och erfarenhet av tillämpning av lagar och avtal inom arbetsrättens område. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet är meriterande. Då vi genom samverkansavtal har tät dialog med fackliga företrädare är erfarenhet av samverkan ett krav.

Som person har du ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt till ditt arbete och din omgivning samtidigt som du har hög integritet och trivs med stort eget ansvar.

Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3 kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) att genomföras innan anställning.

Ansökan sker i samarbete med Experis, läs annonsen i sin helhet och ansök genom att klicka här. 


Österåker är en skärgårdskommun i stark tillväxt och utveckling, en av landets snabbast växande kommuner. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen genom fritidsboende och turister. Nyföretagandet är starkt och arbetslösheten mycket låg. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med vattenkontakt. Flera spännande bostadsområden byggs och permanentboende i skärgården lockar allt fler. Österåker samarbetar med andra kommuner för att möta den ökade tillväxten, genom en gemensam vision att skapa 50 000 nya arbetstillfällen. För mer information se även osteraker.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Åsa Häger, Rektor
08-54081554
Johanna Allard, Utbildningsledare
08-540 815 53
Sara Schildt, Adm. Chef
08-54081710
Henrik Kempe, Rektor
08-540 810 45
Yvonne  Aili, Enhetschef
08-54081235
Lennart Froby, Samordnare
08-540 81234
Erica  Sundberg, Samordnare
08-54081245
Ulf  Carlqvist, SSR
08-540
Daniela  Balladares, VISION
08-54081225
Monika Smidestam, IT-chef
08 540 810 17
Eva Huzelius, Bitr. rektor
08-540 818 02
Irene Georgellis, Rektor
08-54081864
Sigbritt Sundling, Enhetschef
08-540 814 62
Birgitta Johansson, Admin chef
+468-54081722
Helena  Edström, Rektor
08-54081835
Helena Cronberg, Kommunikationschef
+46 8-540 810 83
Peter  Kjell , Enhetschef
08-54081507
Åsa Häger, Rektor
08-54081554
Helena  Edström, Rektor
08-54081835
Yvonne  Aili, Enhetschef
08-54081235
Lennart Froby, Samordnare
08-540 81234
Patric Flodin, Bitr. rektor
08-540 817 68
Lisa Jansson, Enhetschef
08-54081431
Anne  Simmasgård, Socialchef
08-54081242
Ingalill Lundholm, Samordnare
+46854081498
Sigbritt Sundling, Enhetschef
08-540 814 62
Anna Zaar, Rektor
08-54081935
Annika Weimer, Verksamhetsledare Elevhälsa

Ami Josefsson, Rektor
0736-252102
Margaretha Scheja, Rektor
08-54081919
Anna Anderman, Väg- och trafikchef
08-540 813 67
Birgitta Brådhe, enhetschef
08 540 81209
Merja Pulkkinen, samordnare
08-540 812 78
Ulrika  Perry, Adm. Chef
08-540 817 10
Eva Huzelius, Bitr. rektor
08-540 818 02
Henrik Kempe, Rektor
08-540 810 45
Hans Sköld, Enhetschef
0854081402
Magnus Haglund, Rektor
08-540 817 72
Eva Lidén Birath, Verksamhetsledare
08-54081632
Helén  Jaktlund, Enhetschef
08-54081266
Ulrika Perry, Administrativ chef
073-663 4149
Catrin Josephson, enhetschef
08-540 812 05
Caroline Ojanlatva, Tf rektor
08-54081933
Birgitta Johansson, Admin chef
+468-54081722
Ana Fjelkestam, Förskolechef
08-540 818 95
Yvonne  Aili, Enhetschef
08-540 812 35
Pia Badlund, Samordnare
08-540 812 39
Mats Övergaard, Utredare
08-540 814 60
Daniella Balladares, Facklig representant/Vision
08-540 812 91
Anne  Simmasgård, Socialchef
08-540 812 42
Dalila Altamirano, Förskolechef
08-54081455
Sara Salminen, Samordnare
08 54081591
Sara Löf, Enhetschef

Helena  Edström, Rektor, Enhetschef
08-540 81835
Ann-Charlotte Andersson, Kostchef
08-54081202
Ulla Koivuperä, Kökschef
08-54081923
Pia Lindholm, samordnare
0854081499
Annika  Helin, Bitr rektor
08-54081727
Kerstin Johansen, Sakkunnig utbildning

Björn Moe, Förvaltningschef

Eva Gauffin, Utbildningsledare
08-540 815 77
Daniela Balladares, Facklig representant/Vision
08-540 812 91
Kari Karvonen, Chefsrekryterare
08-50895461
Anders Wedin, Verksamhetschef Utbildning
08-540 810 75
Yvonne  Claesson, Förstelärare Ma/NO

Helén  Jaktlund, Enhetschef
+46854081266
Irene Georgellis, Rektor
08-540 81772
Lennart Froby, Samordnare
08-540 812 34
Ann Andersson, Samordnare
08-540 812 88
Renée Sörman, Facklig representant Vision
08-540 814 73
Tove Eriksson, Verksamhetschef
08-54081431
Charlotte Ryhre, Förskolechef
08 54081381
Maria  Dernell, Bitr Rektor
0736-443655
Ulf Carlqvist, Samordnare
08-540 812 47
Ingela Lindgren, Samordnare
08 54081601
Anneli Åkersten, Samordnare
08 54081678
Josefin Bandh,

Eva Naumburg, Rektor
08-540 814 23
Matilda Persson, Förstelärare
08-540 815 52
Per-Olof Kroon, Biträdande samhällsbyggnadschef
08-540 81 533
Kent Gullberg, Samhällsbyggnadschef
08-54081464
Daniel Nygårds, Facklig företrädare Sveriges Ingenjörer
08-540 813 54
Lena Brodin, Facklig företrädare Vision
08-540 813 72
Helena  Vik, Sakkunnig Förskola
08-54081471
Anders Lindblad, Tf Skoldirektör
073-4366254
Irene Georgellis, Rektor

Helena Melin, Administrativ chef

Ingalill Lundholm, Samordnare
+468-540 814 98
Linda  Rainsson, Biträdande rektor
08-540 817 69
Margot Franzén, Tf enhetschef
08-540 814 45
Annika Weimer, Bitr. rektor
08-54081944
Fredrika Andersson,

Ann Bisenius, Verksamhetschef utbildning
08-540 81092
Eva Naumburg, Representant Skolledarna
08-540 814 23
Ida Karlsson, Ombud Lärarförbundet

Caroline Widesköld, Personalkonsult
08-540 81149
Carola Larsson, Usk/arbetsplatsombud
08-54081253
Mats Övergaard, Vision
08-540 814 60
Kalpana Westerlund, SSR
08-540 812 01
Sanna Öquist, Facklig representant SSR
08-540 814 75
Thordis Sjöstrand, Rektor
04608-54081864
Helen Danielsson, Förskolechef
08-540 813 86
Kent Henningson, Produktionschef
08 540 81097
Elisabeth Karlstedt, Kommunal
08-54081130
Ami Josefsson, Skolledarförbundet
08-54081892
Ylwa Pousette, Bitr. Rektor
08-540 811 94
Maria Filipsson, Rektor
08-54081919
Kerstin Kempe, Utvecklingsledare
08-54081000
Helena Cronberg, Kommunikationschef
+46 8-540 810 83
Jonas  Bolander, Rektor Ljusterö och Roslagskulla skola
08-54081824
Daniel Palm, Bitr. rektor Åk 4-9

Marie Engström, rektor
0854081916
Eva Naumburg, Förskolechef
08-540 814 23
Emma Hammenstig, Förstelärare
0736252088
Jessica Fröblom, Administrativ assistent
08-540 812 75
Ann-Sofie Holmertz, Enhetschef
08-540 812 90
Helen Engberg, Förskolechef
08-540 813 86
Sofia Olsson, Kökschef
0854081945
Eva  Nordenhem, Kostchef
0854081202
David Lidin, MAS
08-540 814 81
Helena  Edström, Rektor
08-540 81835
Leif Söderholm, Enhetschef, vuxenstödsenheten
08-54081000
Susanne Fäldt, chef

Susanne Fäldt, chef
08-540 810 02
Charlotte Hedlund, Strategisk planeringschef
08-540 813 69
Marie Åkeby, Projektadministratör
08-540 811 57
Daniel Nygårds, Facklig företrädare - Sveriges Ingenjörer
08-540 813 54
Marcus Jönsson, Facklig företrädare - Vision
08-540 813 56
Linn Sandegård, Projektledare
0854081310
Staffan Erlandsson, Skoldirektör
08-540 810 55
Leif Söderholm, Enhetschef, vuxenstödsenheten
08-54081205
Vone Östergren, Enhetschef

Therese Haugen, Bemanningsassistent
0854081240
Christina  Pribil, Kock med köksansvar
017563307
Ingalill Lundholm, Samordnare
08-540 814 98
Nicolas Ferreira, Enhetschef
08-540 812 11
Lena Giertz, Enhetschef

Maria Glasberg, Samordnare
+460736443801
Per Gunnarsson, Enhetschef

Fredrik Nestor, Exploateringschef
08-540 811 66
Alternativt genom Marie Åkeby, Projektadministratör
08-540 811 57
Nina Andersson, Exploateringsingenjör
08-540 811 69
Henrik Kempe, Rektor
073-6252137
Sara  Löf, Enhetschef
08 540 815 94
Thordis Sjöstrand, Rektor
08-54081864
Eva Lenard, Biträdande Rektor
0736443700
Stephanie Dargren,
08-54081673
Elisabet Tångring, Facklig representant, Vision

Maria Bengs, Planchef
08-540 813 68
Ingrid Kärrsten, Facklig företrädare - Sveriges Arkitekter
08-540 813 09
Malin Widefjäll, Facklig företrädare - Lärarförbundet
073-624 94 75
Annika Weimer, tf rektor
08 540 819 44
Lena Ådahl, Förskolechef

Anna Zaar, Rektor

Hanna  Jäger, Enhetschef
08-54081431
Sigbritt Sundling, Stabschef
08-540 814 62
Marie Engström, rektor
0854081892
Charlotte Ryhre, Förskolechef
08 540 813 83
Ann-christin Ottander, Enhetschef
08-540 812 64
Jannes Karlsson, Rektor musikskolan
073-6252119
Ida Heldemar, Tf Förskolechef
08-54081981
Josefin Bandh, Tf enhetschef

Katarina Nilsson, Kart-och mätchef

Annika Weimer, Rektor
08 540 819 44
Yvonne Claesson, tf bitr rektor
08-540 819 49
Malin  Lundin, tf bitr rektor
073-663 42 23
Zahra Shams, Bitr. chef på Modersmålsenheten
073-6634269
Mohammed Khoban, Budget- och kvalitetschef
08-54081043
Björn Moe, Kvalitetsstrateg
08-54081519
Jenny Nyrén, rektor
08-540 81916
Christina Awerstedt, Rektor
08-540 817 20
Maria  Lindström, Miljö- och hälsoskyddschef
08-540 813 02
Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
08-540 813 14
Lezlie Lindhé, Miljö- och hälsokyddsinspektör
08-540 813 11
Martin Roth-Lundin, Biträdande enhetschef
08-540 817 02
Tiina Karlsson, Speciallärare

Daniel Palm, Rektor
0736443941
Jonas  Bolander, Rektor Ljusterö och Roslags-Kulla skolor och försk
08-54081824
Jonas  Bolander, Rektor Ljusterö och Roslags-Kulla skola
08-54081824
Stephanie Dargren, TF Verksamhetschef, Vård och omsorg
08-540 810 00
Sanna Kjellin Anderson, Enhetschef

Pia Nilsson, Kock med köksansvar
08 540 819 45
Eva  Nordenhem, Kostchef
08 540 812 02
Monica Andersson, Enhetschef
08-540 812 50
Jennifer Haapala, Bitr enhetschef/kökschef
+46-08-540 81562
Johanna Lindholm, Bitr enhetschef/kökschef
+46-08-540 81563
Måns Waldensten, Bitr enhetschef/kökschef
+46-08-54081564
Susanne Doverhall, Bitr enhetschef/kökschef
+46-08-540 81561
Susanne Doverhall, Kökschef
08-54081958
Pia Coldenberg, Förskolechef
08-540 81299
Emma Hammenstig, förskolechef
08-54081383
Yvonne Claesson, Bitr rektor
08-540 819 49
Malin  Lundin, Bitr rektor
08 540 819 35
Anna Zaar, Rektor
08-54081123
Tina  Surtmann, Förskollärare
08-54081124
Sara Schildt, Rektor
08-540 817 05
Anna Strand, Rektor
08-540 814 23
Johanna Wennelin, Förskolechef
08-540 819 81
Anna  Zaar, Rektor
08-54081123
Kommunal .,
08-540 811 30
Susanne Fäldt, Enhetschef
0854081000
Maria Farneman, Bitr. rektor
073-6252136
Annika Weimer, Rektor Tråsättraskolan
08 540 819 44
Henrik Kempe, Elevhälsochef
073-6252137
Marika Ångman, Samordnande skolsköterska
08-540 811 29
Jessica Aoun, Lokalförsörjningschef
08-54081301
Annika Weimer, Rektor Tråsättraskolan
08- 540 819 44
Malin Lundin, Bitr rektor
08 540 819 35
Lillemor Thelander,

Sofie Öhnell, Förskollärare
08-540 813 82
Annica Fogelberg, Biträdande enhetschef
08-540 811 95
Matilda Persson, Biträdande Rektor
08-540 815 52
Jan-Olof Friman, Kommundirektör

Ida Karlsson, HR-konsult

Eva Nordenhem, Kostchef
08 540 812 02
Anders Wedin, Verksamhetschef utbildning
08-540 81075
Henrik Kempe, Elevhälsochef
073-625 21 37
Eva Naumburg, Förskolechef
08-540 819 85
Petra Fredlund, Förskolechef Skånsta förkskolor
08-540 818 95
Johanna Wennelin, Förskolechef
073-625 20 52
Helen Engberg, Förskolechef
08-54081386
Marjut Westin, Förskolechef
08-540 815 14
Helena Edström, Enhetschef
08-540 81835
Sara Löf, Enhetschef
08 540 815 94
Anna Dopazo, Samordnare/Arbetsanpassare
08 540 811 82
Daniel Nygårds, Facklig företrädare - Sveriges Ingenjörer
08-540 813 54
Ingrid Kärrsten, Facklig företrädare - Sveriges Arkitekter
08-540 813 09
Emma Hammenstig, Förskolechef
0854081383
Susanna Kiesel, Socialdirektör

Mats Övergaard, Vision
08-540 812 16
Mia Kuylenstierna, Förskolechef
08-540 81988
Anette Tingström, tf Enhetschef

Susanne Doverhall, Bitr.enhetschef
08-540 815 61
Reza Moein, Enhetschef
08-540 815 94
Katja Alatalo, Boendestödjare
073-644 36 33
Alexandra Rydin, Facklig företrädare - Sveriges Ingenjörer
08-540 813 50
Annika Weimer, Rektor
08- 540 819 44
Henrik Kempe, Chef central elevhälsa
073-6252137
Marie Engström, rektor
08-54081892
Josefin Bandh, Enhetschef

Matilda Persson, Biträdande rektor
0736252212
Sara Jäger, Rektor
08-54081834
Suzanne Persson,

Magdalena Roth, Musiklärare, facklig kontaktperson, Lärarförbundet
070-572 37 92
Anna Corbett, Enhetschef Bibliotek och kultur
08 540 814 27
Jonas Gruvaeus, Facklig företrädare - DIK

Helena Edström, Enhetschef
09-540 818 35
Pia Jonason, Enhetschef Ungdomsmottagningen
0736-25 23 06
Birgitta Johansson, Administrativ chef
08-540 817 27
Jonas Bolander, Rektor
08-540 818 24
ylwa pousette,

Pauline Gröholt, Enhetschef
08-54081289
Jessica Korell,
08-54081918
Maria Filipsson, Rektor
08-54081919
Eva Lidén Birath, Biträdande rektor
08-540 816 32
Jessica Korell, Biträdande rektor
08-54081918
Linnea Spång, Upphandlingschef
08-54081165
Jeanette Loo, Enhetschef

Maria Dernell, Rektor
0736443655
Maria Arnvaller, Rektor
08-540 818 64
Malin Hansson, HR-chef
08-540 810 40

Ansök

Sista ansökningsdatum: 20 August 2018

Österåkers kommun

Besöksadress

Österåker 18486 Österåker
None

Postadress

Hackstavägen 22
Åkersberga, 18486

Liknande jobb


Sveriges lantbruksun.. 19 August 2014 Personalchef
Travellink AB 16 May 2016 We are looking for an HR Manager Nordic
Borgholms kommun, Ko.. 19 February 2014 Personalchef