Arbetslivsinstitutet.se

Avdelningschef till avd för konsulttjänster


1 platser Tillsvidare Heltid

Statens servicecenter genomför organisationsförändring from 1 januari 2014. I samband med det söker vi nu två avdelningschefer. Parallellt med denna tjänst utannonserar vi också en tjänst som avdelningschef till avdelningen för ekonomi-administrativa och e-handelstjänster.

Statens servicecenter utformar och erbjuder tjänster inom området administrativt stöd till myndigheter i syfte att uppnå sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet för staten som helhet. Myndigheten har idag 250 anställda. Vi startade den 1 juni 2012 och finns i Gävle, Stockholm och Östersund. Statens servicecenter erbjuder ekonomi- och e-handelstjänster samt löneadministrativa tjänster. Vår utmaning är att bli en betydande aktör inom våra områden. Detta ställer krav på ständig tillväxt av nya kunder, ökad effektivitet och utveckling av befintliga och nya tjänsteområden.

Verksamheten som avser ekonomi- och redovisningskonsultarbete bryts ur nuvarande avdelning för ekonomiadministrativa tjänster och bildar en ny Stockholmsbaserad avdelning för konsulttjänster. Konsulterna vänder sig till mindre kunder och tar ett omfattande helhetsansvar. På detta sätt ger vi konsultverksamheten bättre förutsättningar att utvecklas.

Vill du anta utmaningen tillsammans med oss?

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
Som chef för den nya avdelningen blir det din uppgift att ansvara för att utveckla och effektivisera verksamheten inom konsulttjänster. Kundkontakter kommer att utgöra en viktig del för att nå våra mål.

Som avdelningschef för konsulttjänster ansvarar du vidare för ledning, samordning och uppföljning av verksamheten inom avdelningen och för att verksamheten bedrivs med god intern styrning och kontroll.

Du har även ansvar för att de överenskommelser som träffats med myndighetens kunder följs och att de tjänster som tillhandahålls utförs effektivt och med god kvalité.

Du har personal- budget- och uppföljningsansvar för avdelningen, rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning
Flerårig erfarenhet av chefsbefattning
Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete
Erfarenhet av statlig sektor
Erfarenhet av att kommunicera med ett stort antal olika intressentgrupper

Dessutom är det meriterande om du har:
Erfarenhet från konsultarbete
Erfarenhet av statlig redovisning

Vidare ska du ha förmåga:
Att arbeta mål- och resultatorienterat med god förmåga att verkställa planer och skapa resultat
Att engagera och driva arbetet framåt samt vara initiativrik
Att bygga och vidmakthålla förtroendefullt samarbete med våra intressenter
Att uttrycka dig väl i tal och skrift

Övrigt

Anställningen innebär en del resande.
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Anställningens placering är i Stockholm.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta generaldirektör Thomas Pålsson, tel 010-456 03 00.
Fackliga kontakter är Susanne Eriksson, ST, tel 010-456 03 53, Therése Rosén, Saco-S, tel 010-456 00 91, Anéa Elfving, Seko, tel 08-791 42 59.

Ansökan med personligt brev och meritförteckning skickas senast 2013-10-17 till [email protected] eller till Statens servicecenter märkt Ansökan avdelningschef konsulttjänster Dnr 10504-2013/2511.

Kontaktpersoner på detta företaget

Generaldirektör Thomas Pålsson
010-456 03 00
ST Susanne Eriksson
010-456 03 53
Saco-S Therése Rosén
010-456 00 91
Seko Anéa Elfving
08-791 42 59
ST Evelina Ohlsson
010-456 03 71
Avdelningschef Mattias Gustafsson
010-4560388
Avdelningschef Hans Tynelius
010-4560123
Enhetschef Harriet Trotsman
010-4560189
Enhetschef Gunilla Helling
0104560031
Enhetschef Charlotte Fransson
010-4560099
Enhetschef Maria Svärdfeldt
010-4560273
Avdelningschef Johan Göthberg
010-4560176
Generaldirektör Thomas Pålsson
0104560300
Tf. informationssäkerhetschef Wiggo Öberg
0702929412
Enhetschef Maria Svärdfeldt
0104560273
Enhetschef Åsa Sjödin
010-456 02 70
Enhetschef Katarina Sundqvist
010-456 0128
Avdelningschef Johan Göthberg
0104560176
Ulrika  Jobs Gunnarsson , Ekonomichef
0104560320
Lars  Grundström, Informationssäkerhetschef
010-4560158
Harriet Trotsman, Enhetschef
010-456 01 89
Charlotte  Fransson, Enhetschef
0104560099
Johan  Göthberg, Avdelningschef
0104560176
Britt Zetterberg, HR-chef
010-45 60 121
Thomas  Pålsson, Generaldirektör
010- 45 60 300
Lars  Grundström, Informationssäkerhetschef/säkerhetschef
010-4560158
Åsa  Sjödin, Enhetschef
010-4560270
Christer Egnér, Enhetschef
010-456 01 50
Nils Bladh, Enhetschef
010-456 00 52
Ann-Sofie Sjögren, Enhetschef
010-456 03 26
Desirée Vängman, Enhetschef
010-456 01 53
Lina Bardosen, Enhetschef
010-456 02 00
Ann-Sofi Hjelm-Thuresson, Enhetschef
010- 45 60 364
Helén Schwhilik Edin, Enhetschef

Eva  Lillhannus, Gruppledare
010-4560377
Nils Bladh, Enhetschef
010-4560052
Carina Lindström, Lönekonsult
010-4560061
Katarina  Sundqvist , Enhetschef
010-456 01 28
Gunilla  Bruun, Avdelningschef
0104560095
Mona Mattsson, Enhetschef
0104560152
Lars  Grundström, Säkerhetschef
010-4560158
Gustaf Johnssén, Chefsjurist
010-4560154
Fredrika Henriksson, Avdelningschef
010-4560460
Charlotte  Fransson, Enhetschef
010-4560099
Carina Rystedt, Enhetschef
010-4560386
Nils  Svensson , Enhetschef
010-4560455
Gustaf Johnssén, Rättschef
010-4560154
Nils Svensson, Enhetschef
010-4560455
Maria Svärdfeldt, Avdelningschef
010-4560273
Helena Östman, Kommunikationschef
010-456 05 58
Michaela Breyer Sjöstedt, Enhetschef
010-4560352
Christer Persson, Tf enhetschef, rättsenhet 1
010 - 456 05 24
Annika Andersson, Faklig kontaktperson ST

Towa Eng, Facklig kontaktperson Saco-S

Mikael Nordelind, tf. enhetschef
010-456 03 37
Lars Grundström, Säkerhetschef
010-4560158
Annika Andersson, Facklig kontaktperson ST

Thomas Pålsson, Generaldirektör
010 - 456 03 00
Beatrice Bergström Molin, HR-chef
010-456 04 88

Ansök

> E-post: [email protected]

STATENS SERVICECENTER

Besöksadress

RUDDAMMSGATAN 30
GÄVLE

Postadress

FE 15
GÄVLE, 80171

Liknande jobb


Klinikchef Gotland Jordbruksverket, DV .. 30 September 2013 Klinikchef Gotland
Avdelningschef till avd för konsulttjänster STATENS SERVICECENTER 1 October 2013 Avdelningschef till avd för konsulttjänster
Läkemedelsverket 7 October 2013 Enhetschefer
Avdelningschef till avdelningen för ea/e-handel STATENS SERVICECENTER 1 October 2013 Avdelningschef till avdelningen för ea/e-handel