Arbetslivsinstitutet.se

Avdelningschef till avdelningen för tillstånd och prövning


1 platser Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag. Energimarknadsinspektionen har cirka 100 anställda, varav de flesta har sin arbetsplats vid huvudkontoret i Eskilstuna. Vi har även ett lokalkontor Stockholm.
Om avdelningen
Till avdelningen för tillstånd och prövning vänder sig nätföretagen för
att ansöka om tillstånd för att få bygga och använda elnät. Just nu pågår en
stor utbyggnad av elnät i Sverige. Anledningen är främst vindkraftsutbyggnaden,
men även därför att de befintliga näten byggs om och förstärks. Samtidigt ska
flera befintliga tillstånd förlängas.

Dina arbetsuppgifter
Som chef för avdelningen för tillstånd och prövning ansvarar du för en
effektiv handläggning av ansökningar om koncessioner för att bygga och använda
el- och gasnät. Vidare svarar du även för prövning av skäligheten i
nätföretagens avgifter för anslutningar till näten. Du blir chef för en
avdelning med 15 medarbetare, främst jurister och administratörer. Arbetet sker
i nära samverkan med övriga avdelningschefer. Du rapporterar till
generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Din profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som chef för en verksamhet
där effektivitet och ordning och reda står i fokus. Du ska ha akademisk examen,
företrädesvis inom juridik även om andra examina kan vara aktuella beroende på
arbetslivserfarenhet.
Du har god kännedom om lagstiftningen på energimarknaderna eller har goda förutsättningar för att
snabbt sätta dig in i det regelverk som gäller. Du har god förståelse för den
roll en tillsynsmyndighet har. Ditt ledarskap ska vara värdegrundsbaserat och
präglas av en delegerande och coachande attityd. Som chef är du van att
motivera, stödja och utveckla medarbetare.

Du tycker om att arbeta utifrån ett processorienterat förhållningssätt och att lösa problem på ett
kreativt och smidigt sätt. Arbetet innebär många kontakter med företag och
privatpersoner. Därför krävs det att du har mycket god social förmåga och lätt
för att kommunicera. Rollen som avdelningschef ställer krav på såväl
kommunikations- som samarbetsförmåga och stor integritet. Du är lyhörd och
agerar snabbt och är trygg som ledare.

Upplysningar samt telefonnummer
Om du har frågor är du välkommen att ringa till Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson, tfn 016-16 27 02 (nås v 27
och 32). Fackliga kontaktpersoner är för SACO Jonas Grape 016-16 25 33 (nås v 29-30), för ST Lena Ellidotter 016-16 27 12 (nås v27).

Din ansökan
Din ansökan inklusive CV och personligt brev ska vara inkommen senast den 11 augusti 2013.
Du gör din ansökan via vår hemsida www.ei.se, om du söker på
annat vis, hänvisa till diarienummer 2013-102031

Kontaktpersoner på detta företaget

Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör
016-162702
Johnny Henriksson,
016-162792
Roger Husblad, Avdelningschef
016-162760
Anders Wallinder,
016-162525
Sara Sundberg, Avdelningschef
016-162713
Caroline Törnqvist, Avdelningschef
016-162770
Tommy Johansson, Avdelningschef
016-162558
Therése Hindman Persson, Chefsekonom
016-16 25 64
Kristina Östman, Fackliga företrädare Saco-S
016-16 25 28
Erik Blomqvist, Facklig företrädare ST
016-16 27 77
Hanna Abrahamsson, Chef rättssekretariatet
016-16 27 38
Anna Elvkull, Avdelningschef
016-16 25 63
Jonas Lindblom,
016 - 16 25 57
Gustav Wigenborg,
016-16 25
Elin Grahn,
016-16 25 04
Anna Elfwén,
016-16 25 42
Rebecka Thuresson, Enhetschef
016-16 27 52
Ulrika Matsson, Badenoch and Clark rekryteringskonsult
073-684 75 57
Ulrika Matsson, Rekryteringskonsult Badenoch and Clark
073-684 75 57
Pia Nurmi, Enhetschef
016-16 27 58
Louise Goding,
016-16 25 44
Martina von Bothmer, HR generalist
016-16 25 84
Daniel Norstedt, Bitr avdelningschef
016-16 27 31

Ansök

>

Energimarknadsinspektionen

Besöksadress

Box 155
None

Postadress

Box 155
Eskilstuna, 63103

Liknande jobb


Biträdande avdelningsföreståndare Statens institutions.. 9 July 2013 Biträdande avdelningsföreståndare
Områdeschef tidig bedömning Försäkringskassan 24 July 2013 Områdeschef tidig bedömning
Bolagsverket, Utveck.. 5 August 2013 Avdelningschef Utvecklingsavdelningen