Arbetslivsinstitutet.se

Avdelningschefer, barn- och ungdomspsykiatri, Karlstad


2 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: Vikariat 12 månader, med möjlighet till ordinarie chefsbefattning.

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland!



ARBETSUPPGIFTER
Vikarierande avdelningschefer, Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Värmland är ett verksamhetsområde inom division psykiatri. Vårt uppdrag är ta hand om barn och unga med psykisk problematik samt att bidra till en positiv förändring för varje barn och ungdom som kommer i kontakt med oss. Verksamheten har en helhetssyn på barn och familj, god tillgänglighet, kontinuitet i behandlingsrelationer och tydligt formulerade behandlingsmål. Verksamheten har ett länsövergripande uppdrag.

Barn- och ungdomspsykiatrin är förlagd till Karlstad med mottagningar även vid flera av länets kommuner. Verksamheten är idag indelad i fyra enheter, Enheten för utredning och behandling, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering, Enheten för intensiva insatser samt Administrativ enhet.

En viktig uppgift är att vara aktiv i verksamhetens ledningsgrupp för att där tillsammans med övriga chefer driva utvecklingen av en högkvalitativ och effektiv Barn- och ungdomspsykiatri. Vi jobbar med att införa LEAN i verksamheten som innebär att ständigt verka för ett ökat värde för patienten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lämplig högskole- eller universitetsexamen. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete och ledarskapserfarenhet är meriterande. Du har erfarenhet och intresse av att vara chef i en dynamisk organisation där personal- och ekonomifrågor samt samverkan är viktiga delar.

Dina personliga egenskaper är bland annat att du har lätt för att samverka med andra samt att du har förmåga att inspirera andra och är kommunikativ.

Kontaktpersoner på detta företaget

Margaretha Hagberg, avdelningschef
054-61 83 78
Monica Olofsson, Vision
054-61 24 23
Christina Sand, verksamhetschef
054-61 83 29
Kontakta den lokala fackliga företrädaren för di
054-61 50 00 vx
Petter Tunlind, Psykologförbundet
054-61 71 33
Mika Tatti, avdelningschef
054-61 83 82
Anna Niss Jonsson, vårdförbundet
054-61 71 95
Ing-Marie Knutsson, avdelningschef Enheten för u
054-61 51 52
Magnus Åsehäll, avdelningschef Enheten för neuro
054-61 83 30
Helen Persson, Psykologförbundet
054-61 83 53
Jenny Belenos, SSR
054-61 43 69
Ann-Christine Ivarsson, DIK
054-61 50 00 vx
Yvonne Kisberg, Lärarförbundet
054-61 83 26
Linda Bengtsson, Vision
054-61 46 53
Ulrika Gullberg, avdelningschef Enheten för utre
054-61 42 77
Karin Lövgren, avdelningschef Enheten för neurop
054-61 83 62
Karin Haster, divisionschef
054-61 40 82, 070-214 99 92
Lena Isaksen, chefsöverläkare
054-61 83 22
Kerstin Aldefors-Persson, HR-strateg
054-61 40 84, 070-218 78 16
Kontakta den lokala företrädaren för ditt förbun
054-61 50 00
Ing-Marie Knutsson, tf verksamhetschef
054-61 51 52
Elisabeth Rimeika, Läkarföreningen via växeln
054-61 50 00
Els den Teuling, verksamhetschef / barn och ungd
054-61 83 40
Ulrika Gullberg, t.f. avdelningschef
054-61 42 77
Anna Tång, avdelningschef
054-61 71 88
Ulrika Gullberg, avdelningschef allmänpsykiatris
054-61 42 77
Åsa Karlsson, avdelningschef NP mottagning norr
054-61 71 24
Åsa Karlsson, avdelningschef
054-61 71 24
Anna Nordling, avdelningschef
054-61 83 82
Anna Tång, avdelningschef NP 1
054-61 71 88
Maria Svensson, verksamhetschef
054-61 83 30
Maria Unenge Hallerbäck, medicinskt ledningsansv
054-61 71 30
Lena Lundh, vårdadministratör
054-61 83 71
Anna Tång, avdelningschef neuropsykiatrisk motta
054-61 71 88
Patricia Henriksson, avdelningschef allmän barnp
054-61 42 77

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 5 July 2013
Ange referens: Dnr CSK/132745
Övrigt: Inför anställning i division psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastnings-register. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Samtal från bemanningsföretag och rekryteringsföretag undanbeds.

Landstinget i Värmland, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Avdelningschef till Landstingshälsan Landstinget Blekinge.. 27 June 2013 Avdelningschef till Landstingshälsan
Verksamhetschef/Områdeschef Närhälsan, Södra Boh.. 20 June 2013 Verksamhetschef/Områdeschef