Arbetslivsinstitutet.se

Avdelningschefer/Vårdadministratörer, vårdadministrativa enheten, Karlstad


3 platser Individuell lönesättning Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland!ARBETSUPPGIFTER
Avdelningschefer/vårdadministratörer, vårdadministrativa enheten, division opererande, Karlstad.

Division opererande specialiteter innefattar verksamhetsområdena kirurgi, onkologi, ortopedi, An-Op-IVA, steriltekniska enheten, ögon, kvinnosjukvården, patienthotellet, öron-näsa-hals samt vårdadministrativa enheten. Divisionen har i sin helhet ca 1300 medarbetare.

Inom divisionens vårdadministrativa enhet arbetar hela divisionens c:a 100 administratörer, främst placerade ute på de olika verksamheterna inom Centralsjukhuset i Karlstad. En gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utveckla vården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom den vårdadministrativa gruppen.

Vi söker nu 3 st avdelningschefer/vårdadministratörer till den vårdadministrativa enheten inom division opererande. Varje avdelningschef får ett ansvarsområde inom den administrativa enheten fördelade på 1)ortopeden/onkologen, 2)öron/ögon respektive 3) kirurgen. Uppdraget innefattar att tillsammans med den vårdadministrativa ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Viss del av tjänsten innebär också att delta i det dagliga produktionsarbetet inom vårdadministration.
Som avdelningschef ingår du i den vårdadministrativa enhetens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst som vårdadministratör inom Landstinget i Värmland.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har vårdadministrativ utbildning, gärna för tjänsten adekvat vidareutbildning i t ex hälso- och sjukvårdsadministration. Tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap är en merit, men inget krav. Du bör ha en mycket god kunskap om Landstinget i Värmlands IT-system.
Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande
attityd, och ser möjligheter istället för hinder. Du tycker om att arbeta i grupp, har en förmåga att tänka strategiskt, en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tina Crafoord, bitr verksamhetschef
nås via sekr 054-61 60 38
Annicka Ekendahl, verksamhetschef vårdadministra
054-61 53 33
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef v
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95, 070-257 45 65
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95
Tobias Kjellberg, divisionschef
054-61 43 92 (sekr)
Anncathrin Larsson, avdelningschef
054-64 53 06
Åsa Kvarnström, Vision, via växeln
054-61 50 00
Göran Källvik, avdelningschef
054-61 57 07
Helen Dahl, hörselpedagog
054-61 58 19
Birgitta Johansson, SRAT
054-61 78 52
Linda Sundquist, Lärarförbundet
054-61 63 91
Inga-Britt Carlson, avdelningschef
054-61 59 72
Anncathrin Larsson, avdelningschef
054-61 53 06
Annicka Ekendahl, verksamhetschef
054-61 53 33
Ingela Palmquist, avdelningschef
054-61 61 62
Anna Renklint, avdelningschef
0570-71 24 89
Leif Persson, teknisk chef ambulanshelikoptersju
054-61 43 51, 070-262 42 13
Maria Norén Eriksson, avdelningschef
0570-71 20 89
Susann Plate, överläkare
0570-71 20 00 vx
Regina Dahl, fysioterapeut
070-148 57 52
Jessica Eriksson, avdelningschef vårdadministrat
054-61 53 83
Inga-Britt Carlson, avdelningschef vårdadministr
054-61 59 72
Sabina Jansson, verksamhetsutvecklare IT-frågor
054-61 76 68
Mary Kasanen Olsson, avdelningschef ortopedavdel
0570-71 23 71
Anna Renklint, avdelningschef vårdadministrativa
0570-71 24 89
Anna Renklint, avdelningschef vårdadministration
0570-71 24 89
Ingela Palmquist, avdelningschef vårdadministrat
054-61 61 62
Kristina Adrian Karlsson, verksamhetschef vårdad
054-61 76 89
Annette Källvik, avdelningschef vårdadministrati
054-61 58 36, 072-561 50 21
Ann-Katrin Norén, avdelningschef
0570-71 20 28
Eva Stjernström, områdeschef
054-61 41 47, 070-509 41 57
Karl Grönqvist, bitr avdelningschef
054-61 79 95
Annika Lindell, tf avdelningschef
054-61 43 98
Eva Stjernström, områdeschef
054-61 41 57, 070-509 41 57

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 21 July 2013
Ange referens: Dnr CSK/132897
Övrigt: Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert. Utdraget får inte vara äldre än ett år. Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Landstinget i Värmland, Division opererande specialiteter

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår Landstinget i Kalmar län 30 July 2013 Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår
Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA Landstinget i Kalmar län 30 July 2013 Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA
Verksamhetschef, Clinicum Landstinget i Österg.. 7 August 2013 Verksamhetschef, Clinicum