Badmästare

Arbetsbeskrivning

Ystad är staden som präglas av en medeltida stadskärna, som erbjuder museer, historiska byggnader och en filmproduktion på frammarsch. Här finns också en miljö med milslånga sandstränder, vackra naturområden och charmerande fiskelägen samt en sällsynt kvalitet i form av livsrum, utveckling och framtidstro.

I Ystads kommun vill vi att alla medarbetare ska få förutsättningar till en god hälsa. Vi erbjuder dig en rökfri arbetsplats och möjlighet att träna hos någon av de 11 friskvårdsaktörer som vi har avtal med.

Uppförandet av en helt ny och modern badanläggning pågår för fullt och ska stå färdig i september 2014. Badet är en del av en större idrotts- och publikanläggning som planeras stå helt färdig 2016. Vill du veta mer om badet – gå in på www.ystad.se.


ARBETSUPPGIFTER
Huvudsakliga arbetsuppgifter är bevakning, simundervisning, babysim, gruppträning, vattengymnastik, skötsel av badanläggningen, kassa- och receptionsarbete samt städuppgifter.
Arbetsuppgifter i badcafé och den planerade idrottsanläggningen kan bli aktuellt.


KVALIFIKATIONER
Du har badmästarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Simlärar- samt livräddarutbildning är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning inom babysim och någon form av instruktörsutbildning för gruppträning i vatten.
Du har kundfokus med hög servicekänsla, är flexibel samt har en god ansvars-, initiativ- och samarbetsförmåga. Som person är du positiv, noggrann i ditt arbete och har förmåga att entusiasmera och motivera andra. Du tycker om att arbeta i team likväl som självständigt när det krävs.
Du har datorvana och erfarenhet från tidigare arbete vid badanläggning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ronny Pålsson
0411-57 73 18
Bengt Elsin
0411-57 76 68
Barbro Lundberg

Kristina Josbrant
0411-57 75 32
Mattias Rosenquist
0709-47 75 01
Kerstin Irehjelm LR

My Larsson Lärarförbundet

Stefan Ahlbeck
0411-57 74 80
Maria Annellsson
0411-57 73 94
Ann Jakobsson
0411 - 57 74 21
Fredrik Lindberg
0411-577342
Käthe Ivarsson
0411-577354
Eva Månsson
0411-577090
Bo Stenqvist
0411-57 74 76
Alexandra Hansson
0411 - 57 79 77
Christine Ekdahl
0411-57 76 42
Bitr rektor Bo Stenqvist
0411-57 74 76
Lärarförbundet Bengt Elsin
0411-57 76 68
Lärarnas Riksförbund Barbro Lundberg

Verksamhetsledare, Resursenheten Stefan Ahlbeck
0411-57 74 80
Fritidsledare Fredrik Lindberg
0411-57 73 42
Fritidsledare Anna-Lena Nilsson
0411-57 73 42
Verksamhetsledare Käthe Ivarsson
0411-57 73 54
Badvaktmästare Jessica Bohman
0411-57 73 37/57 73 46
Områdeschef Bengt Persson
0411-57 75 02
Lärarförbundet Rebecca Holm Kanfall
0411-57 73 24
Eva Månsson, rektor
0411-57 70 90
Lärarförbundet Marie-Louise Nilsson
0411-57 76 93
Lena Malmquist Bibliotekschef
0411-57 72 89, 0709-47 72 89
Ingrid Borg IT-Bibliotekarie
0411-57 77 29, 0709-47 77 29
Lena Hagman DIK
0411-57 77 42
Verksamhetsledare Yvonne Andelic
070-752 19 50
Rektor Carolina Thornström
0411-57 78 00
Chef för Administration och Bemanning Stefan Ahlbeck
0411-57 74 80
Rektor Ronny Pålsson
0411-57 73 18
Chef Fritid och Hälsa Christine Ekdahl
0411-57 76 42
Fritidskonsulent Jerker Åkesson
0411-57 73 49
Förskolechef Åse Cimmerholm
0411-57 80 70
Förskolechef Agneta Sigmundsson
0411-57 80 20
Lärarnas Riksförbund Marie Billing
0708-46 00 05
T f anläggningschef Ulf Isaksson
0411-57 72 25
Fritidsintendent Jerker Åkesson
0411-57 73 49
Lärarförbundet Rebecca Holm-Kanfall
0411-57 73 24
Förskolechef Maria Annellsson
0411 - 57 73 94
Rektor Eskil Persson
0411-55 10 31
Rektor Jim Priest
0411-611 39
Bibliotekschef Lena Malmquist
0411-577289, 0709477289
Tf rektor Eva Månsson
0411-57 70 90
Rektor Eva Månsson
0411-57 70 90
Rektor Petra Larsson
0709-47 75 03
Utbildningschef Bengt Persson
0411577502
Utbildningschef Ingrid Tjärnehov
0411-57 71 95
Tf rektor Eva Månsson
0411-577090
Tf anläggningschef Ulf Isaksson

Fritidsintendent Jerker Åkesson

Rektor Jim Priest
0411-611 39
Rektor Kristina Josbrant
0411-57 75 32
Rektor Henrik Evald

Rektor Eva Månsson
0411-577090
Förskolechef Martina Nebrelius
0411-57 76 19
Verksamhetsledare Yvonne Andelic
0411-577323
Bitr rektor Bo Stenqvist
0411-57 74 76
Utbildningschef Ingrid Tjärnehov
0411-57 71 95
utbildningschef Bengt Persson
0411-577502
Chef Fritid och Hälsa Christine Ekdahl
0411-57 76 42, 0709-47 76 42
Rektor Edvinshemsskolan Jonas Thun

Caféansvarig, Ystad Arena Jenny Olsson
0411-57 73 37
Chef Bad och Idrottsanläggningar Marita Sysmäläinen
0411- 57 73 10
Chef Kulturskolan Marie Sandvik

Bibliotekschef Lena Malmquist
0411-57 72 89
IT-bibliotekarie Ingrid Borg
0411-57 77 29
Verksamhetsledare modersmål/studiehandledning Yvonne Andelic

Rektor Petra Larsson
0411-57 75 03
Utbildningschef Bengt Persson

utbildningschef Ingrid Tjärnehov
0411-577195
Rektor Cecilia Björklund
0411-577800
Konstmuseichef Yrr Jonasdottir
0411 57 72 98
Verksamhetsledare Barn och Elevhälsan Pia Ståhlbrand
0411-578081
Medicinskt ledningsansvarig Skolsköterska Kerstin Ovesson
0411- 55 10 71
Förskolechef Marianne Johansson
0411-57 72 93
Rektor Mottagningsskolan i Ystad Yvonne Andelic
0411-577323
Rektor Petra Larsson
0411-577503
Kulturchef Charlotta Blom
0411-57 72 78
Nämndssekreterare Lena Persson
0411-577335
Rektor Michael Kjellemar
0411-61139
Biträdande rektor Annika Ekberg

Rektor Linus Persson

Rektor Lena Schmidt

Rektor Josephine Müllern

Utvecklingschef Håkan Persson

Rektor Eva Månsson
0411-57 70 90
Biträdande rektor Johan Larsson
0411-577981
Eva Månsson, rektor
0411-57 70 90
Biträdande rektor Bo Stenqvist
0707 137646
Förste kock Monica Hansson

Biträdande rektor Cecilia Åberg Karlsson
0411-577800
Rektor Ingela Dahlqvist

Rektor Michael Kjellemar

Bitr. rektor Camilla Svensson
0411-611 39
Kristina Josbrant
0411477532
Förskolechef Agneta Sigmundsson
0411-578070
Rektor Yvonne Andelic
0411-577323
Förskolechef Anna-Märta Jarleklint

Verksamhetschef Barn och Elevhälsan Pia Ståhlbrand
0411-578081
Rektor Ewa Österlind

Chef Bemanningen Henrik Evald
0411-577762
Chef för Administration och Bemanning Stefan Ahlbeck
0411-57 74 80
Förskolechef Maria Annellsson
0411-57 73 94, 0709 47 73 94
Verksamhetsansvarig Caroline Åberg
0411-577476
Kulturchef Charlotta Blom

Bitr. rektor Camilla Svensson
0411- 57 80 32
Rektor Jonas Thun
0411-57 72 68
Förskolechef Maria Annellsson
0411- 577394
Rektor Maria Törngren

Specialpedagog Caroline Åberg
0411-577773
Samordnare Caroline Isgren

Rektor Mottagningsskolan i Ystad Yvonne Andelic
0411-577323
Förvaltningschef Christer Olofsson
0411-57 73 15, 0709-47 73 15
Chef Administration och Bemanning Stefan Ahlbeck
0411-57 71 01
Utbildningschef Lars-Inge Persson

Förskolechef Maria Annellsson
0411-57 73 94
rektor Mottagningsskolan Yvonne Andelic
0411577323
Fordonslärare Berth Hansson
070-43 40 515
Förskolechef Aida Gaco
0411-578020
Rektor Cecilia Björklund
0411-578090
Rektor Yvonne Andelic
0411-577323
ställföreträdande utbildningschef stefan Ahlbäck

Bibliotekarie Paulina Sjöberg
0704-34 05 16
Studie- och yrkesvägledare Marianne Christoffersson
0709-23 07 10
Enhetschef, kosten Monica Hansson

Verksamhetsledare Patrick Kronvall
0411-577736
Chef för Administration och Bemanning Stefan Ahlbeck
0411-57 7101
Rektor Annika Ekberg

Rektor Mattias Rådmark
0704 – 311 700
Rektor Alexandra Birch

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad
  • 4 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan.
  • Heltid / deltid. 75 - 100 % Schemalagd arbetstid med helg- och kvällstjänstgöring. Tillsvidareanställning

Besöksadress

Piparegränd 3 27180 Ystad
None

Postadress

Nya Rådhuset
Ystad, 27180

Liknande jobb


Badmästare

Badmästare

20 February 2020

Badvärd till badhuset i Vingåkers kommun

Badvärd till badhuset i Vingåkers kommun

20 February 2020

Bokningsansvarig/badmästare

31 January 2014

Simlärare/Badvärd

17 October 2013