Arbetslivsinstitutet.se

Barnmorska


1 platser Tillsvidare Deltid Individuell lönesättnign Tillsvidare 50 % from 2014-01-07

Barnmorska på Ungdomsmottagningen

Tillsvidare 50 % from 2014-01-07

Ungdomsmottagningen i Haninge drivs av kommunen. Vår målsättning är att främja god sexualitet och samlevnad, en positiv identitetsutveckling och hälsosam livsstil hos ungdomar och vi arbetar förebyggande individuellt och på gruppnivå. Vår målgrupp är ungdomar upp till 23 år. UM:s styrka är att företrädare för de sociala, psykologiska och medicinska kompetenserna samarbetar.

Arbetsuppgifter
Barnmorskans arbete innebär att möta unga kvinnor och män i samtal om sex och samlevnad, graviditet och abort. Barnmorskan ger preventivmedelsrådgivning och förskriver preventivmedel, utför undersökningar, provtagning för graviditet och STI och gör bedömningar vid gynekologiska och andrologiska besvär, vid oro, vid sexuella problem och hänvisar vid behov vidare till läkare och kurator.
Det förebyggande och utåtriktade arbetet utförs tillsammans med övrig personal och omfattar information ute i skolorna och studiebesök i grupp
Vi samverkar med skola, socialförvaltning, psykiatri, polis och sjukvård mm
Du kommer främst att samarbeta med tre barnmorskor och tre kuratorer.


Kvalifikationer:
Barnmorska med förskrivningsrätt. Erfarenhet från ungdomsmottagning eller annan liknande verksamhet. Goda erfarenheter av datajournalsystemet TakeCare samt erfarenhet av insättning av P-stav och spiral.

Personliga egenskaper
Du ska ha god samarbetsförmåga, vara empatisk och vara relationsskapande.
Speciella krav ställs på förmåga att arbeta i team samtidigt som du ska vara självgående.

Kontaktpersoner:
Pernilla Åström, barnmorska 0703014035
Birgitta Granström, barnmorska 0703014035
Åsa Dahlin, avdelningschef 08-606 72 07
Bengt Tellberg, tf avdelningschef 08-606 82 88

Skriftlig ansökan med meritförteckning och personligt brev

Tillsättningen sker under förutsättning av att tjänsten inte behöver tas i anspråk av övertalig person.

Ange referensnummer i rubriken. Det är viktigt att du anger referensnummer annars vet vi inte vilken tjänst du söker hos oss.

Skicka ansökan med referensnummer 70/13 senast 2013-11-03 till: [email protected] eller
Haninge kommun, Socialförvaltningen, Ingmarie Wagland, 136 81 HANINGE

Haninge kommun vill som arbetsgivare spegla vårt moderna samhälle där olikheter möts och samverkar. Mångfald och olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge kommunens invånare en service med hög kvalitet. Haninge kommun är finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Lars Lestander
08-6068168
Enhetschef Linda W Fällgren
08-6068111
1:e handläggare Anna Larsson
08-6067336
Facklig företrädare
08-60600
Enhetschef Birgitta Blom
08-606 72 33
Enhetschef Kerstin Nygren
08-6068189
Avdelningschef Karin Eklöf
08-606 82 01
Enhetschef Åse-Marie Önnestam
08-606 93 47
Avdelningschef Xerxes Fallah
08-606 73 02
MAS Ingrid Alm Persson
08-606 80 10
Enhetschef Lars Sundström
08-606 87 59
Enhetschef Barbro Söderman
08-606 81 94
Samordnare Mia Sparring
08-606 71 92
samordnare Eva Wahlström
08-6068441
enhetschef Marie Karlberg
08-606 81 49
enhetschef Ulrika Thorsson
08-606 8463
socialsekreterare Elisabeth Arvidsson
08-606 82 03
enhetschef Ulrika Thorsson
08-606 84 63
enhetschef Britt Garmaeus
08-606 7308
socialsekreterare Elinor Beer
08-606 78 96
Verksamhetschef Dirk Westphal
08-606 81 73
Enhetschef Fredrik Holmström
08-606 82 93
Enhetschef Joachim Litzén
08-606 82 82
samordnare Elisabeth Bakke
08-606 92 78
Enhetschef Gunilla Lundén
08-606 7328
Enhetschef Anette Berggren
08-606 8041
enhetschef Erja Tuomikoski

enhetschef Jenny Aspling

Enhetschef Gunilla Lundén
08-606 73 28
enhetschef Daniel Allinger
08-606 7026
tf. enhetschef Mattias Grundström
070-606 1757
Enhetschef Rose-Marie Larsson
08-606 7531
enhetschef Joachim Litzen
08-606 8282
enhetschef Rita Wångstedt
070-6398012
enhetschef Anette Lundberg
08-606 7989

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 November 2013
Ange referens: 70/13
E-post: [email protected]

Haninge kommun, Socialförvaltningen

Besöksadress

Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2
Handen

Postadress

None
HANINGE, 13681

Liknande jobb


Barnmorska till Ungdomsmottagningen Gamlestaden Göteborgs stad, SDF .. 12 December 2013 Barnmorska till Ungdomsmottagningen Gamlestaden
Legitimerad Barnmorska - Stockholms Stadsmission Stockholms Stadsmission 20 December 2013 Legitimerad Barnmorska - Stockholms Stadsmission
Barnmorska Primärvården/Landsti.. 20 January 2014 Barnmorska