Arbetslivsinstitutet.se

Barnmorska till Barnmorskemottagning i Ystad


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Barnmorskemottagningarna är tolv till antalet och är placerade geografiskt utspridda. Storleken på mottagningarna varierar och inom gruppen finns det fyra familjecentraler. Verksamheten följer de ackrediteringsvillkor som gäller för Region Skånes BMM.

På barnmorskemottagningen i Ystad arbetar fyra barnmorskor och två undersköterskor med lång och bred erfarenhet av kvinnohälsa, graviditetsövervakning, föräldragrupper, förlossningsförberedelse i vatten samt av preventivmedelsrådgivning, cellprovskontroller och rådgivning/provtagning för sexuell hälsa. Barnmorskemottagningen samarbetar med Barnmorskemottagningarna på vårdcentralerna Skurup och Sjöbo, på dessa tre enheter arbetar 11 personer.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en barnmorska till Barnmorskemottagningen i Ystad. Du erbjuds ett omväxlande och stimulerande arbete. I dina arbetsuppgifter ingår det att arbeta inom ”Sexuell och Reproduktiv Hälsa” enligt de ackrediteringsvillkor som föreligger för barnmorskemottagningarnas (BMM) verksamheter inom Region Skåne.KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt samt har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå B2 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som en fördel om du har giltigt B-körkort.

Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens för att ge patienterna bästa möjliga vård. Därtill är du serviceinriktad, har ansvarskänsla och har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Det är viktigt att du brinner för ditt yrke och du tycker att det är positivt att arbeta i en konkurrerande verksamhet. Då enheten har 12 barnmorskemottagningar fördelade över sjukvårdsområde Kryh ser vi positivt på förmågan att kunna se helheten i verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vänligen inkom med din ansökan snarast!

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Ywa Daugaard
0451-29 82 29
Irene Hendriksson
0451-29 82 35
Verksamhetschef Eva Rekman
0768-93 07 29
www.slf.se Läkarförbundet

Birgitta Göteson, enhetschef
0766-48 64 57
Catharina Weman-Persson, verksamhetschef
0768-89 01 05
Maria Hårsmar, Vårdförbundet
044-309 00 10
Christin Gehander - Enhetschef Malmö
040-33 83 25
Gunilla Löf - Teamledare
040-33 63 90
Jacek Ozimek (Vårdförbundet)
0722-10 05 17
Ingrid Vesterberg - Verksamhetschef
0768-87 08 06
Grete Schov, Vision
0411-99 53 06
Jazek Ozimek, Vårdförbundet
040-33 32 70
Ylva Månsson, Kommunal
0768-93 03 78
Enhetschef Ywa Daugaard
0451-29 82 29, 0451-29 80 45
Annelie Carmedy (Vårdförbundet)
0410-554 78
Kristina Fridell Petersson - Sjuksköterska
0410-550 10
Tina Olofsson - Verksamhetschef
0768-89 03 56
Bo Kastlund - Läkarförbundet
0451-29 81 38
Kerstin Nordlöf - Enhetschef
040-33 81 91
Eva-Lena Kronqvist Lindén (Vårdförbundet)
040-33 82 70
Enhetschef Joakim Wollin

Verksamhetschef Eva Rekman

Elsie Jönsson, Kommunal
0414-39 76 00
Rekryterare Anna Mannheimer
040-62 57 499
Enhetschef Johanna Axelsson Mattsson

Enhetschef Stefan Hult

Kurator Pia Fogelberg-Skoglösa
046-27 52 406
SSR Christina Fredlund
040-62 39 551
Kurator Cecilia Larsson
0413-35 12 64
SSR Christina Fredlund
040-6239551
Kurator Marie Samuelsson
0418-45 42 36
Enhetschef Marie-Louise Berséus

Kurator Christina Fredlund
SSR 040-6239550
Anträffbar efter den 19/2 Ingela Lantz - Enhetschef
0708-86 91 74
Camilla Hallin (Vårdförbundet)
0417-49 78 22
Mariette Andersson, Verksamhetschef
0705-131741
www.vision.se

Svetlana Dojcinovic-Markovic, Läkarförbundet
044-309 01 95
Barnmorska Annika Wallin
Vårdförbundet 042-4062290
www.vardforbundet.se

Gunilla Banke - Enhetschef
044- 309 02 50
Bitte Berggren - Enhetschef
0702- 18 53 03
Titti Lundqvist - Vårdförbundet
0411- 99 55 40
Stefan Hult, enhetschef
076-648 60 24
Ulrika Svensson, barnmorska
046-275 24 05
Linda Morberg, barnmorska
046-275 24 07
Anette Larsson - Enhetschef
0706-09 25 83
Kerstin Lundgren (LSR)
044-309 16 47
Eva Rekman, Verksamhetschef
0768-930729
Anita Helgesson, teamledare och även facklig rep
044-309 05 15
Eva Rekman, Verksamhetschef
076-8930729
Karin Malteson, sjukgymnast
044-309 05 24
Professions- och fackförbundet för Sveriges fysi
http://www.fysioterapeuterna.se/
Kerstin Andersson - Enhetschef Palliativ vård oc
0768-93 04 07
Birgitta Martens - Enhetschef Palliativ vård och
0732-59 43 37
Peter Tenghamn, Enhetschef VC Solbrinken
0451-298195
Marie Lindell, Verksamhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-298045
Lone Lindholm, Vision
046-171774
Birgitta Landin - Verksamhetschef
0705-625 140
Percy Olsson - Läkarförbundet
044-309 03 19
Inga-Lill Holm - Läkarförbundet
0479-898418
Ingela Lantz - Enhetschef
0708-86 91 74
Eva Rekman, Verksamhetschef

Anita Helgesson, Teamledare
044-309 05 15
Britt Karlsson, Undersköterska
044-309 05 10
Enhetschef Lena Norlund-
0702-85 17 38
Distriktssjukgymnast Mattias Dahl-
0435- 666330
LSR Erika Huveröd-
0435- 666330
Vårdförbundet, www.vardforbundet.se

Karin Rådberg - Enhetschef ASIH Lund
046-17 70 62
Camilla Tengvall - Tf. Enhetschef vårdavdelning
046-17 70 48
Kristina Karlsson - Teamledare ASIH
046-17 71 07
Lisa Mossberg (Vårdförbundet)
046-17 70 94
Anna Krämer, Verksamhetschef

Cecilia Nilsson, Läkarförbundet
0411-99 58 39
Grethe Schou, Vision
0411-99 53 06
Enhetschef Ywa Daugaard
0451-29 80 45
Vårdförbundet Christina Erlandsson
0451-29 80 46
Eva Tobiaeson - Enhetschef
0410-558 10
Gunilla Andersson, Enhetschef

Elisabeth Liljerehn, Verksamhetschef

Maria Nermark, Psykologförbundet

Tina Olofsson, Verksamhetschef

Enhetschef Kristianstad Anette Larsson -
0768-09 25 83
Vårdförbundet Kristianstad Kristina Lindholm -
044-309 16 47
Birgitta Göteson - Enhetschef
044-309 00 04
Ann-Louise Norlund - Verksamhetschef
044-309 00 43
Ewa-Marie Johannesson, Verksamhetschef
0413-35 10 29
Anna Hedlund, Dietist
040- 623 40 05
Martina Jansson, Naturvetarna
0766-48 60 55
Tina Hermelin, Dietist
044-309 00 29
Jonas Arvidsson, Dietist
0451-29 80 38
Karin Borgman-Remse - Verksamhetschef Palliativ
0705-53 63 34
Ingrid Vesterberg - Verksamhetschef Palliativ vå
0768-87 08 06
Bengt Sallerfors - Områdeschef Palliativ vård oc
0725-85 18 84
Carl Johan Fürst - Professor Palliativt Utveckli
0708-74 76 00
Ola Häggström - Läkarförbundet, lokalt ombud Pal
0411-99 50 00
Marina Ornell - Läkarförbundet, lokalt ombud Pal
0431-58 70 05
Carl Johan Fürst, Professor i palliativ medicin
046- 222 14 51
Kerstin Andersson, Enhetschef Helsingborg
0768- 93 04 07
Birgitta Martens, Enhetschef Ängelholm
0732- 59 43 37
Karin Melander, Divisionschef Primärvård
046-275 19 63
Charlotta Ankarlilja, HR-ansvarig
0721-91 88 98
Ywa Daugaard, Enhetschef VC Vänhem
0451-29 80 45
Peter Tenghamn, Enhetschef VC Solbrinken
0451-29 81 95
Marie Lindell, Verksamhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-29 80 45
Bo-Anders Paradis, Verksamhetschef
044- 30 90 100
Linda Björklund, Sjuksköterska
044- 30 90 083
Anette Larsson - Enhetschef
070- 609 25 83
Christina Wendel - Enhetschef
076- 887 00 95
Anna Krämer, Verksamhetschef
0768- 89 06 12
Malin Jönsson, HR-specialist (för upplysningar k

Divisionschef Primärvård Karin Melander
046-275 19 63
HR-specialist Malin Jönsson (Kontakta för fackliga kontaktpers
0703- 71 88 67
Tina Olofsson - Verksamhetschef för Vårdcentrale
0768-89 03 56
Lena Norlund - Enhetschef Vårdcentralen Perstorp

Charlotte Thrane - Enhetschef Vårdcentralen Åpar

Eva Rekman, Verksamhetschef
044-309 05 27
Johanna Axelsson-Mattsson, Enhetschef
0703- 52 69 40
Elisabeth Liljerehn, Verksamhetschef
0703- 62 88 59
Mariette Andersson, Verksamhetschef
0705-13 17 41
Birgitta Landin, Verksamhetschef
0705-62 51 40
Camilla Thurn, Teamledare
0479-89 84 13
Christin Gehander, Enhetschef
040-33 83 25 el. 040-33 20 70, måndag till fredag
Gunilla Löf, Teamledare
040-33 20 70, måndag till fredag kontorstid
Marie-Louise Berséus - Enhetschef
0766-48 60 49
Jessica Klein - Barnmorska, kontaktperson vecka
042-406 22 90
Ywa Daugaard, Enhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-29 80 45
Birgitta Göteson - Enhetschef
0766-48 64 57
Gunilla Banke, verksamhetschef
044-3090250, 0768-871355
Eva Sigfridsson, enhetschef
0703-27 81 48
Boel Simonsson - Verksamhetschef
0702- 83 77 77
Eva Rekman, Verksamhetschef
0768-930 729
Anna Nilsson, Teamledare
0414-397 600
Pernilla Alriksson, Verksamhetschef
0766- 48 66 77
Agneta Meijer Bengtsson - Enhetschef
0416-49 77 00
Theres Olsson, Enhetschef
0768-93 04 50
Björn Widlund, Verksamhetschef/Distriktsläkare
0762-66 48 04
Ingela Lantz, Enhetschef
0417-49 78 00
Enhetschef Johanna Axelsson-Mattson

Verksamhetschef Ewa-Marie Johannesson
0413-351029
Dietist Elin Westher
0410-359893
Anna Öhgren, Enhetschef
044-309 03 73

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 March 2014
Ange referens: A379104
Övrigt: På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

Region Skånes skånevård Kryh, primärvård

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Barnmorska Landstinget i Jönköp.. 27 February 2014 Barnmorska
Barnmorska Närhälsan Barnmorske.. 4 March 2014 Barnmorska
Barnmorska, Funäsdalens hc Jämtlands läns landsting 4 March 2014 Barnmorska, Funäsdalens hc
Barnmorska,  Hörnefors hälsocentral Västerbottens läns l.. 7 March 2014 Barnmorska, Hörnefors hälsocentral