Arbetslivsinstitutet.se

Barnmorska, visstid, till Ungdomsmottagningen i Helsingborg


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser 3 - 6 månader Deltid Enligt avtal. Deltid. 75%-100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller 2014-09-01 till och med 2014-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Inom Primärvården Skåne finns 13 ungdomsmottagningar som är organiserade i fem områden med varsin enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Mottagningarna är fungerade och trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Personalen består av barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkare. Vi arbetar med ungdomar i åldern 12 år tills den dagen ungdomen fyller 23 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom; sexuell hälsa, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar samt fysisk och psykisk ohälsa. Läs mer på ungdomsmottagningen på www.umskane samt www.umo.se

På Ungdomsmottagningen Helsingborg arbetar idag sju barnmorskor, fyra kuratorer, en sjuksköterska, en undersköterska samt gynekolog och Barn-och ungdomsläkare.

ARBETSUPPGIFTER
Är du utbildad barnmorska med intresse och en genuin vilja att arbeta med frågor gällande ungas sexualitet och hälsa välkomnar vi din ansökan snarast!

Dina arbetsuppgifter som barnmorska kommer innefatta områdena sexualitet och hälsa med mål att förebygga oönskade graviditeter samt förhindra uppkomst och spridning av sexuellt överförbara infektioner. Du kommer huvudsakligen att arbeta med rådgivningssamtal, undersökningar, STI-diagnostik, behandling och kontaktspårning. I ditt arbete ingår även ett aktivt informations- och upplysningsarbete.. Du bör därför ha intresse av såväl enskilt patientarbete som arbete med grupper. Arbetet förutsätter medarbetare med engagemang och stor respekt för unga människors livsvillkor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och erfarenhet av preventivmedelsrådgivning. Språkkunskaper som motsvarar svenska C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kolleger, ha en positiv grundsyn och en genuin vilja att arbeta förebyggande. Har du utbildning i sexologi ser vi detta som meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, välkommen med din ansökan snarast.


ÖVRIGT
På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Ywa Daugaard
0451-29 82 29
Irene Hendriksson
0451-29 82 35
Verksamhetschef Eva Rekman
0768-93 07 29
www.slf.se Läkarförbundet

Birgitta Göteson, enhetschef
0766-48 64 57
Catharina Weman-Persson, verksamhetschef
0768-89 01 05
Maria Hårsmar, Vårdförbundet
044-309 00 10
Christin Gehander - Enhetschef Malmö
040-33 83 25
Gunilla Löf - Teamledare
040-33 63 90
Jacek Ozimek (Vårdförbundet)
0722-10 05 17
Ingrid Vesterberg - Verksamhetschef
0768-87 08 06
Grete Schov, Vision
0411-99 53 06
Jazek Ozimek, Vårdförbundet
040-33 32 70
Ylva Månsson, Kommunal
0768-93 03 78
Enhetschef Ywa Daugaard
0451-29 82 29, 0451-29 80 45
Annelie Carmedy (Vårdförbundet)
0410-554 78
Kristina Fridell Petersson - Sjuksköterska
0410-550 10
Tina Olofsson - Verksamhetschef
0768-89 03 56
Bo Kastlund - Läkarförbundet
0451-29 81 38
Kerstin Nordlöf - Enhetschef
040-33 81 91
Eva-Lena Kronqvist Lindén (Vårdförbundet)
040-33 82 70
Enhetschef Joakim Wollin

Verksamhetschef Eva Rekman

Elsie Jönsson, Kommunal
0414-39 76 00
Rekryterare Anna Mannheimer
040-62 57 499
Enhetschef Johanna Axelsson Mattsson

Enhetschef Stefan Hult

Kurator Pia Fogelberg-Skoglösa
046-27 52 406
SSR Christina Fredlund
040-62 39 551
Kurator Cecilia Larsson
0413-35 12 64
SSR Christina Fredlund
040-6239551
Kurator Marie Samuelsson
0418-45 42 36
Enhetschef Marie-Louise Berséus

Kurator Christina Fredlund
SSR 040-6239550
Anträffbar efter den 19/2 Ingela Lantz - Enhetschef
0708-86 91 74
Camilla Hallin (Vårdförbundet)
0417-49 78 22
Mariette Andersson, Verksamhetschef
0705-131741
www.vision.se

Svetlana Dojcinovic-Markovic, Läkarförbundet
044-309 01 95
Barnmorska Annika Wallin
Vårdförbundet 042-4062290
www.vardforbundet.se

Gunilla Banke - Enhetschef
044- 309 02 50
Bitte Berggren - Enhetschef
0702- 18 53 03
Titti Lundqvist - Vårdförbundet
0411- 99 55 40
Stefan Hult, enhetschef
076-648 60 24
Ulrika Svensson, barnmorska
046-275 24 05
Linda Morberg, barnmorska
046-275 24 07
Anette Larsson - Enhetschef
0706-09 25 83
Kerstin Lundgren (LSR)
044-309 16 47
Eva Rekman, Verksamhetschef
0768-930729
Anita Helgesson, teamledare och även facklig rep
044-309 05 15
Eva Rekman, Verksamhetschef
076-8930729
Karin Malteson, sjukgymnast
044-309 05 24
Professions- och fackförbundet för Sveriges fysi
http://www.fysioterapeuterna.se/
Kerstin Andersson - Enhetschef Palliativ vård oc
0768-93 04 07
Birgitta Martens - Enhetschef Palliativ vård och
0732-59 43 37
Peter Tenghamn, Enhetschef VC Solbrinken
0451-298195
Marie Lindell, Verksamhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-298045
Lone Lindholm, Vision
046-171774
Birgitta Landin - Verksamhetschef
0705-625 140
Percy Olsson - Läkarförbundet
044-309 03 19
Inga-Lill Holm - Läkarförbundet
0479-898418
Ingela Lantz - Enhetschef
0708-86 91 74
Eva Rekman, Verksamhetschef

Anita Helgesson, Teamledare
044-309 05 15
Britt Karlsson, Undersköterska
044-309 05 10
Enhetschef Lena Norlund-
0702-85 17 38
Distriktssjukgymnast Mattias Dahl-
0435- 666330
LSR Erika Huveröd-
0435- 666330
Vårdförbundet, www.vardforbundet.se

Karin Rådberg - Enhetschef ASIH Lund
046-17 70 62
Camilla Tengvall - Tf. Enhetschef vårdavdelning
046-17 70 48
Kristina Karlsson - Teamledare ASIH
046-17 71 07
Lisa Mossberg (Vårdförbundet)
046-17 70 94
Anna Krämer, Verksamhetschef

Cecilia Nilsson, Läkarförbundet
0411-99 58 39
Grethe Schou, Vision
0411-99 53 06
Enhetschef Ywa Daugaard
0451-29 80 45
Vårdförbundet Christina Erlandsson
0451-29 80 46
Eva Tobiaeson - Enhetschef
0410-558 10
Gunilla Andersson, Enhetschef

Elisabeth Liljerehn, Verksamhetschef

Maria Nermark, Psykologförbundet

Tina Olofsson, Verksamhetschef

Enhetschef Kristianstad Anette Larsson -
0768-09 25 83
Vårdförbundet Kristianstad Kristina Lindholm -
044-309 16 47
Birgitta Göteson - Enhetschef
044-309 00 04
Ann-Louise Norlund - Verksamhetschef
044-309 00 43
Ewa-Marie Johannesson, Verksamhetschef
0413-35 10 29
Anna Hedlund, Dietist
040- 623 40 05
Martina Jansson, Naturvetarna
0766-48 60 55
Tina Hermelin, Dietist
044-309 00 29
Jonas Arvidsson, Dietist
0451-29 80 38
Karin Borgman-Remse - Verksamhetschef Palliativ
0705-53 63 34
Ingrid Vesterberg - Verksamhetschef Palliativ vå
0768-87 08 06
Bengt Sallerfors - Områdeschef Palliativ vård oc
0725-85 18 84
Carl Johan Fürst - Professor Palliativt Utveckli
0708-74 76 00
Ola Häggström - Läkarförbundet, lokalt ombud Pal
0411-99 50 00
Marina Ornell - Läkarförbundet, lokalt ombud Pal
0431-58 70 05
Carl Johan Fürst, Professor i palliativ medicin
046- 222 14 51
Kerstin Andersson, Enhetschef Helsingborg
0768- 93 04 07
Birgitta Martens, Enhetschef Ängelholm
0732- 59 43 37
Karin Melander, Divisionschef Primärvård
046-275 19 63
Charlotta Ankarlilja, HR-ansvarig
0721-91 88 98
Ywa Daugaard, Enhetschef VC Vänhem
0451-29 80 45
Peter Tenghamn, Enhetschef VC Solbrinken
0451-29 81 95
Marie Lindell, Verksamhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-29 80 45
Bo-Anders Paradis, Verksamhetschef
044- 30 90 100
Linda Björklund, Sjuksköterska
044- 30 90 083
Anette Larsson - Enhetschef
070- 609 25 83
Christina Wendel - Enhetschef
076- 887 00 95
Anna Krämer, Verksamhetschef
0768- 89 06 12
Malin Jönsson, HR-specialist (för upplysningar k

Divisionschef Primärvård Karin Melander
046-275 19 63
HR-specialist Malin Jönsson (Kontakta för fackliga kontaktpers
0703- 71 88 67
Tina Olofsson - Verksamhetschef för Vårdcentrale
0768-89 03 56
Lena Norlund - Enhetschef Vårdcentralen Perstorp

Charlotte Thrane - Enhetschef Vårdcentralen Åpar

Eva Rekman, Verksamhetschef
044-309 05 27
Johanna Axelsson-Mattsson, Enhetschef
0703- 52 69 40
Elisabeth Liljerehn, Verksamhetschef
0703- 62 88 59
Mariette Andersson, Verksamhetschef
0705-13 17 41
Birgitta Landin, Verksamhetschef
0705-62 51 40
Camilla Thurn, Teamledare
0479-89 84 13
Christin Gehander, Enhetschef
040-33 83 25 el. 040-33 20 70, måndag till fredag
Gunilla Löf, Teamledare
040-33 20 70, måndag till fredag kontorstid
Marie-Louise Berséus - Enhetschef
0766-48 60 49
Jessica Klein - Barnmorska, kontaktperson vecka
042-406 22 90
Ywa Daugaard, Enhetschef VC Vänhem-Vittsjö
0451-29 80 45
Birgitta Göteson - Enhetschef
0766-48 64 57
Gunilla Banke, verksamhetschef
044-3090250, 0768-871355
Eva Sigfridsson, enhetschef
0703-27 81 48
Boel Simonsson - Verksamhetschef
0702- 83 77 77
Eva Rekman, Verksamhetschef
0768-930 729
Anna Nilsson, Teamledare
0414-397 600
Pernilla Alriksson, Verksamhetschef
0766- 48 66 77
Agneta Meijer Bengtsson - Enhetschef
0416-49 77 00
Theres Olsson, Enhetschef
0768-93 04 50
Björn Widlund, Verksamhetschef/Distriktsläkare
0762-66 48 04
Ingela Lantz, Enhetschef
0417-49 78 00
Enhetschef Johanna Axelsson-Mattson

Verksamhetschef Ewa-Marie Johannesson
0413-351029
Dietist Elin Westher
0410-359893
Anna Öhgren, Enhetschef
044-309 03 73

Ansök

Sista ansökningsdatum: 11 July 2014
Ange referens: A407542

Region Skånes skånevård Kryh, primärvård

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Landstinget i Österg.. 14 April 2014 Barnmorska sökes till Ungdomshälsan i Norrköping
Landstinget Västerno.. 26 October 2016 Barnmorska till Ungdomsmottagningen i Sundsvall
Sigtuna kommun, Resu.. 11 March 2015 Barnmorska, ungdomsmottagning, sommarvikarie
Region Gotland, Visb.. 8 July 2014 Barnmorska