Arbetslivsinstitutet.se

Barnmorskor till Kvinnokliniken i Malmö


2 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Arbetstider: Dag/natt Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker snarast. Placering i Malmö.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni och består av Skånes universitetssjukhus och den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 100 medarbetare och en omsättning om drygt 12 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid mot att vara bland de bästa.

På Kvinnokliniken föds cirka 9000 barn per år fördelade med 5000 förlossningar i Malmö och 4000 i Lund. Det finns två perinatalavdelningar, en i respektive stad. I Malmö finns både normala och komplicerade förlossningar efter graviditets vecka 28. Arbetsplatsen är såväl dynamisk som mångkulturell där vi tar vara på allas kompetens och tillsammans utvecklar vi kvinnokliniken i Region Skåne.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som vill utvecklas inom ditt yrkesområde hos oss på Kvinnokliniken i Malmö. Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete inom resursteamet. Detta innebär att man har en årsarbetstidsmodell. På heltid är arbetstiden 1989 timmar per år, vilket motsvarar 38,25 timmar per vecka och man planerar självständigt sin arbetstid i samråd med kollegorna i resursteamet. Detta för att man skall tillgodose verksamhetens behov och kunna utvecklas inom flera enheter inom obstetriken. I arbetsuppgifterna ingår det att bemanna på förlossningsavdelningen, perinatalavdelningen, specialistmödravården och KKD (Kvinnoklinikens telefonrådgivning).

På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svensk barnmorskelegitimation och språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet både av förlossningsvård och perinatalvård.

Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med ett gott bemötande och ger våra patienter bästa möjliga vård. Flexibilitet är ett krav och du anpassar dig lätt till nya arbetsuppgifter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Elisabeth Olhager, verksamhetschef
046-17 82 86
Facklig representant hänvisa till lokal facklig

Lejla Mehica
040-33 74 38
www.vardforbundet.se Vårdförbundet
0771-420 420
Carina Mähl - Tf Enhetschef
046-17 81 00
Victoria Weiderstrand - HR -specialist
046- 17 79 57
www.vision.se

Eva Schumacher - Enhetschef
046-17 83 56
Kirsten Jönsson - Kommunal
046-17 80 68 (avd.)
Maria Hommel - Vårdförbundet
046-17 80 68 (avd.)
Elisabeth Pranter - Enhetschef
040-33 69 39
Vårdförbundet Malmö, Expedition
040- 33 30 76
Mona Bungum - Laboratoriechef
0768-87 10 07
Aleksander Giwercman - Verksamhetschef
0768-87 02 12
Ann-Charlotte Nordblad - Enhetschef
040-33 27 26
Anna Weberg - Vision
040- 33 69 42
Charlotte Brattström - Sektionschef
046- 17 83 87
Anna Modin - Dietist
040- 33 22 04
Caroline Lindblom - Naturvetarna
040- 33 81 24
Maria Wallin, enhetschef
046-17 80 70
Christina Frid, Vision
0410-55396
Sara-Lena Strånge, enhetschef
046-17 81 41
Anna Pettersson, sektionsledare
046-17 81 62
Vårdförbundet Lund
046-17 23 77
Anette Månsson, Avdelningschef
046-17 81 14
Kristel Björkman, Vårdförbundet
046-17 80 65
Maria Wallin, tf enhetschef
046-17 80 70
Saerun Jonsdottir, tf områdeschef
046-17 81 25
Vårdförbundet, exp
040-33 30 76
Carina Törnkrantz - T.f. enhetschef
046- 17 81 79
Thomas Andersson - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Lena Carlsén - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Helen Magnusson - Kommunal
046- 17 82 00
Kathe Wedin
040-33 35 42
Charlotte Magnusson
046-17 10 00
Carina Hermansson, tf enhetschef
046-17 80 20
Marie Lundström, områdeschef
046-17 80 10
Vårdförbundet exp.
040-33 30 76
Enhetschef Pernilla Runsten
046-17 27 10
Undersköterska Ulrica Mårtensson
046-17 11 68
Birthe Andreasen, enhetschef
046-17 25 48
Catharina Strömberg, teamledare
046-17 25 47
Johanna Ahlstedt, Vårdförbundet
046-17 24 49
Jenny Gullberg, Vårdförbundet
046-17 24 49
Ej anträffbar vecka 8 Lisbeth Larsson - Enhetschef
040- 33 68 30
Annika Olofsson - Medicinsk sekreterare
040-33 66 59
Åke Lernmark, Professor
040-39 19 01
Susanne Bergergård, Områdeschef
0768-871605
Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 23 95
Malmö Läkareförening
040-33 60 40
Naturvetarna Region Skåne
046-17 39 50
Jonas Häger - Enhetschef
046- 17 20 08
Vårdförbundet exp
0771-420 420
Kristina Anderson - Tf enhetschef
046- 17 80 42
Lena Rollof - Vårdförbundet (semester vecka 9)
046- 17 83 81
www.vardforbundet.se - Vårdförbundet

Enhetschef Beatrice Croneman-Pileby
040-33 17 40
Operationssjuksköterska/sektionsledare Christina Bengtsson
046-17 16 75
Alexandra Rönnängsgård, Vårdförbundet
046- 17 75 40
Camilla Tropp-Ekelund, områdeschef
0768-890293
Gunilla Palmqvist, Vision
046-17 17 87
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Louise Brisard, Vårdförbundet
046-17 10 00
Marie Olsson, enhetschef
040-33 64 68
Helen Wilhelmsson, stf enhetschef
040-33 17 25
SKTF Eva-Lott Kron
040- 33 67 75
Annette Hansson, Enhetschef
046-17 24 67
Carina Rabe, Teamledare
040-33 25 93
Annika Larsson, Vision
046-17 70 78
Maria Mårtensson - Leg sjukgymnast
046- 17 83 88
Sonja Andersson- Marforio - Fysioterapeuterna
046- 17 83 91
Charlotte Petersson, Kommunal

Anna Hansson - Legitimerad dietist
046- 17 84 12
Marika Kanthe - Legitimerad dietist
046- 17 84 13
Barnakuten Marie Lundström, områdeschef
046-17 80 10
Marie Mogren, Kommunal
046-17 80 12/046-17 80 14
Enhetschef Eva Stridsberg-
040-33 67 91
Kommunal Maria Zettersköld-
040- 331741
Helena Keller - Enhetschef
040- 33 16 63
Annika Federley - Vårdförbundet
040- 33 76 05
Maria Nermark - Psykologförbundet
046-17 36 87
Lisbeth Larsson, Enhetschef
040- 33 68 30
Therese Strid, Vårdförbundet

tf enhetschef Anki Johnelius -
046-17 36 66
Vision Gunilla Palmqvist -
046-17 17 87
Enhetschef Christine Radermacher -
046-17 25 45
Vårdförbundet exp.
040-33 13 10
Kommunals exp
046-17 19 55
Kathe Wedin, Enhetschef
040-33 35 42
Margareta Larsson, Sektionsledare
046-17 78 44
Karin Ingesson, Vårdförbundet
046-17 25 08
Maria Wallin - Enhetschef
046-17 80 70
Anna Schönander - Vårdförbundet
046- 17 80 62
Susanne Blomberg, enhetschef
040-33 10 37
Ida Nilsson, Vårdförbundet
040-33 16 42
Kristel Ringström, Kommunal
040-33 16 42
Marita Nilsson, Enhetschef
040 33 21 95
Vårdförbundet expedition
040 33 13 10
Clas Rosdahl - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Enhetschef Lotta Nordblad -
040- 33 27 26
Vision Anna Weberg -
040- 33 69 42
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Ulrika Biörklund Brogren, Enhetschef
046-17 59 04
Ulla Caverius, Sektionschef
046- 17 84 82
Anders Dybjer, Divisionschef
046- 17 49 33
Camilla Rosenquist, Enhetschef
040- 33 20 88
Hanna Holst, Enhetschef
040- 33 20 88
Gunilla Bonli, Enhetschef
040- 33 83 83
Elisabeth Pranter, Enhetschef
040- 33 69 39
Anette Lindström, Områdeschef
040- 33 75 34
Nils Gromert, Områdeschef
046-17 80 36
Eva Schumacher, Enhetschef
046- 17 83 56
Andreas Herbst - Verksamhetschef
040-33 20 86
Verksamhetschef Charlotta Sahlström-Englesson
046-17 17 78
Sektionschef Åke Svensson
040-33 17 66
Barbro Tedin - Enhetschef
046-17 25 48
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Eva Engvall, Enhetschef
046- 17 25 03
Ann-Kristin Eriksson Herzog, Områdeschef
046- 17 25 28
Enhetschef Anki Johnelius -
046-17 36 66
Ann-Kristin Eriksson Herzog - områdeschef
046-17 25 28
Beatrice Croneman-Pileby, Enhetschef
040-33 17 40
Christina Bengtsson, Operationssjuksköterska/Sek
046-17 16 75
Anders Åkerlund - Verksamhetschef
0705-647178
Eva Bergquist, Psykolog
046- 17 84 67
Martina Harling, HR-specialist
046- 17 79 57
Beatrice Croneman-Pileby, Enhetschef
040-33 17 40, från och med 16/6 0703-67 19 11
Christina Bengtsson, Operationssjuksköterska/Sek
046-17 16 75, 040-33 15 27, 040-33 27 59
Christine Radermacher, Enhetschef
046-17 25 45
Johan Lundgren - Sektionschef
046-17 82 87
Anders Pramborn, områdeschef
0705-644 818
Carrado Cilio, Professor
0704-33 03 38
Ann-Kristin Eriksson-Herzog, Områdeschef
0705-643 470
Ingrid Bernstrup Hallberg - Områdeschef
040- 33 14 48
Bodil Wiklund - Enhetschef
040- 33 27 94
Anna Jaxelius - HR specialist
0705- 41 94 48
Camilla Rosenquist, Enhetschef
070-641 41 96
Hanna Holst, Enhetschef
070-641 49 77
Ann-Kristin Eriksson Herzog, Områdeschef
046-17 25 28
Kristina Jönsson, Enhetschef
046-17 25 31
Eva Linell, Enhetschef
046-17 82 70
Petra Weigel, Sjuksköterska
046-17 82 20
Charlotta Sahlström-Englesson, Verksamhetschef
046- 17 10 00 (vxl)
Magnus Bruze, Professor och sektionschef
040- 33 17 60
Charlotta Sahlström-Englesson, Verksamhetschef
046- 17 17 78
Anders Pramborn, Områdeschef. Kontakt vecka 27-2
0705-644 818
Marita Nilsson, Enhetschef. Kontakt vecka 30
040-33 21 95
Lena Andersson - Områdeschef
046- 17 82 22
Charlotte Erngren, kontaktperson vecka 31-33
046-17 83 63
Pia Teleman, Sektionschef Benign gynekologi
046-17 25 34
Bengt Lindberg - Sektionschef
040-33 19 68
Anette Månsson, enhetschef
046-17 81 14
Charlotte Erngren, områdeschef
046-17 83 63
Elizabet Tomulevska, enhetschef Hudmottagningen
040-33 21 94
Agneta Olofsson, enhetschef Hudmottagning Lund
046-17 31 61
Ann-Charlotte Nordblad, enhetschef Ögonkliniken
040-33 27 26
Barn avd 62 och avd 64 Saerun Jonsdottir, områdeschef
046-17 81 25
Ingrid Colberger-Rudbäck, specialistsjukskötersk
046-17 80 64
Eva Stridsberg, Enhetschef
040-33 67 91
Maria Zettersköld, Undersköterska
040-33 17 41
Carina Hermansson, enhetschef
046-17 80 20
Johan Lundgren - Sektionschef Barn- och ungdomsm
046-17 82 87
Ingrid Tonning-Olsson – Psykolog Barn- och ungdo
046-17 84 19
Mikael Korduner - Sektionschef
046-17 20 31
Marie-Louise Hammartorp, Enhetschef
040-336787
Catarina Sundberg
040-33 17 45
Charlotte Erngren, Områdeschef
046-17 83 63
Aynur Günes, sjuksköterska
040 - 33 16 42
Anette Lindström, områdeschef VO Ögon
040-33 75 34
Carina Mähl - Enhetschef
046-17 81 00
Silvia Vermes - Arbetsterapeut
046- 17 83 90
Åsa Blomberg - Enhetschef
040-33 27 91
Camilla Tropp-Ekelund - Områdeschef
046-17 17 80
Agneta Nilsson, Enhetschef
046-17 13 54
Lotta Nordblad, Enhetschef
040-33 27 26

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 June 2014
Ange referens: A395837

Region Skånes universitetssjukvård, division 2

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Barnmorska till Förlossning Centric Care 12 May 2014 Barnmorska till Förlossning
Barnmorska rotation Förlossning/BB Falun Landstinget Dalarna,.. 16 May 2014 Barnmorska rotation Förlossning/BB Falun
Barnmorskor i sommar till Skaraborgs sjukhus. Ofelia Vård AB 20 May 2014 Barnmorskor i sommar till Skaraborgs sjukhus.
BARNMORSKOR - sommar 2014, flera orter Region Skåne, Semest.. 30 May 2014 BARNMORSKOR - sommar 2014, flera orter