Barnsekreterare

Arbetsbeskrivning

Placeringsenheten

Placeringsenheten arbetar med barn och ungdomar som är i behov av vård i familjehem och vi följer dem under hela deras placeringstid utanför det egna hemmet. Socialnämnden är vår arbetsgivarnämnd och vi ingår i Myndigheten IFO barn och unga 0-20 år. Inom myndigheten finns även en mottagningsenhet, fyra utredningsenheter, en kontakt- och familjehemsenhet, en familjerättsenhet och en socialjoursenhet. Myndighetsarbetet är organiserat mot geografiska områden motsvarande socialnämndens fyra individutskott.
För att möta de nya lagkraven i Stärkt skydd och stöd till barn pågår en förändring av familjehemssekreterarnas placeringsarbete. Genom en uppdelning av arbetsuppgifterna i två inriktningar, barn och familjehem, är målsättningen att bilda ett bra team runt det placerade barnet. Arbetet sker i nära samarbete med Kontakt- och familjehemsenheten som ansvarar för rekrytering, basutredning och utbildning av uppdragstagare samt med de fyra barn- och ungdomssenheterna när behov av placering utanför hemmet behövs.
Enheten leds av en enhetschef och består av två arbetsgrupper med 19 familjehemssekreterare. Dessa är fördelade på var sin gruppledare som ansvarar för den närmaste arbetsledningen. En kvalificerad familjehemssekreterare finns som en resurs till dem som är nya i yrket. Till stöd i administrationen finns två assistenter. Externhandledning finns, utöver introduktionsprogram och mentorskap kan adekvat fortbildning erbjudas.

Arbetsuppgifter
Placeringsenheten arbetar med barn och unga som är i behov av vård i familjehem, HVB-hem och olika former av eftervård. I enhetens ansvar ingår även ensamkommande barn som är i behov av familjehem.
I rekryteringsfasen av familjehem är barnsekreteraren med vid matchningsutredningen. Barnsekreteraren ska noga följa vården och ha enskilda samtal med barnet/ungdomen i de olika placeringsformerna. Ansvaret för att placeringen fungerar enligt vårdplan ingår i barnsekreterarens arbetsuppgifter som innefattar överväganden/omprövningen av vården enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Arbetet innebär kontakter och samarbete med både vårdgivare och myndigheter och kan medföra långa resor. Uppföljningen av placeringarna sker enligt licens för BBiC. När det gäller familjehemsplacerade barns skolgång arbetar vi enligt SkolFam modellen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen som har flerårig erfarenhet av utredningsarbete inom IFO-området/psykosocialt arbete med barn i vård eller erfarenhet av placeringsarbete i familjehem/HVB-hem. Det är meriterande att du har utbildning i metoder för samtal med barn. Arbetet kräver stor förmåga till självständighet och förmåga att driva ärendena framåt. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, kunna arbeta under tidspress, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga.
B-körkort är nödvändigt.

Upplysningar
Anna Sjömark, enhetschef 018-727 58 02
Lena Jeremiasen, gruppledare 018-727 87 26
Eva Andersson, gruppledare 018-727 61 01

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Vision, 018-727 24 30

Har du frågor gällande registrering av din ansökan kontakta HR Center 018-727 23 02.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

"I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten".

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Angerdal Skoglund

Christoffer Nilsson

Margareta Svenningsson

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Uppsala kommun Uppsala
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt Överenskommelse
  • Tillsvidareanställning, som familjehemssekreterare med inriktning barn. 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Besöksadress

Kungsängsvägen 27
None

Postadress

HR Center
Uppsala, 75375

Liknande jobb


Familjehemssekreterare

10 March 2008

10 March 2008

Familjehemssekreterare

24 April 2008

familjevårdskonsulent

12 April 2008