Behandlingsansvarig/bitr. avdelningsföreståndare

Arbetsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS vårdar ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. Vården sker i allmänhet utan den enskildes samtycke enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och Lagen om vård av vuxna missbrukare, LVM. SiS ansvarar också för de ungdomar som dömts för brott enligt Lagen om sluten ungdomsvård, LSU. SiS har för närvarande 34 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem spridda över hela landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Antalet anställda är ca 2 500 och den ekonomiska omslutningen ca 1,7 miljarder kronor. ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER Bågen är en öppen utslussavdelning för pojkar mellan 16-20 år, som är dömda till Sluten Ungdoms Vård (LSU). Arbetsuppgifter: . Att stödja och metodutveckla avdelningspersonalen i de dagliga arbetsuppgifterna, utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. . Att utveckla och ansvara för att dokumentationen omkring ungdomarna följer SiS riktlinjer i form av t.ex. journalsammanfattningar och behandlingsplaner. . Att ansvara för utvecklandet och genomförandet av ART (Aggression Replacement Training). . Att upprätthålla kontakten med externa samarbetspartners som t.ex. SiS centrala placeringsenhet, andra institutioner och socialtjänsten. . Att ställföreträda under den ordinarie Föreståndarens frånvaro. . Att tillsammans med Föreståndaren fungera som arbetsledare för personalgruppen och vara behjälplig/ansvara för administrativa rutiner som lönerapportering mm. KVALIFIKATIONER Den arbetsmetod som Bågen håller på att utveckla, bygger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt, varför vi ser det som särskilt meriterande om du har utbildning i lösningsfokuserad korttids terapi och/eller familjearbete och metodutveckling. Vi ser gärna att du är leg psykolog, socionom, beteendevetare eller att du har någon form av utbildning inom ledarskap eller personalutveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar i liknande situation. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska vara minst 25 år och körkort (B) krävs, då arbetet kan innebära resor.

Sammanfattning

Liknande jobb


Boendestödjare

19 december 2010