Beslutande förrättningslantmätare Linköping

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Lantmäteriet, Fastighetsbildning söker beslutande förrättningslantmätare till kontoret i Linköping.

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.Division Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsbildning över hela landet och har kontor på cirka 70 orter. Divisionen är indelad i fyra regioner - norra, södra, östra och västra. Fastighetsbildning är i en spännande förändringsfas där vi bland annat behöver beslutande förrättningslantmätare för att bemöta omvärldskrav och nå våra strategiska mål. Lantmäteriet söker nu beslutande förrättningslantmätare till kontoret i Linköping.
Vi erbjuder dig en attraktiv och dynamisk arbetsplats i en lärande organisation med mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som beslutande förrättningslantmätare handlägger och utreder du mest ärenden där sökande till förrättningar är överens. Till mindre del handlägger du även förrättningar där personer inte är överens, lite beroende av dig som får jobbet. Du gör lagtolkningar med hjälp av riktlinjer samt håller sammanträden när så krävs.
I arbetsuppgifterna som beslutande kan det ingå sysslor såsom handledare för beredande förrättningslantmätare, delta i olika teamarbete och vara ett stöd åt dina kollegor samt att företräda myndigheten externt. Vi arbetar aktivt med en produktionsutjämning över landet vilket innebär att man kan komma att handlägga ärenden på annan ort.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med inriktning lantmäteri eller juridik.
Du har något eller några års erfarenhet av yrket förrättningslantmätare.
Då tjänsten innebär mycket kontakter med sakägare lägger vi stor vikt vid nedan beskriva personliga egenskaper.
Det behövs utifrån kontakten med sakägare att du är lyhörd och en mycket god kommunikatör såväl skriftligt som muntligt samt att du har pedagogik - och konflikthanteringsförmåga.
Du behöver vara drivande, lojal och självgående men ändå ha god samarbetsförmåga då teamarbete av olika slag kan ingå i tjänsten.
Du har högskoleutbildning med inriktning lantmäteri eller juridik.
Du har något eller några års erfarenhet av yrket förrättningslantmätare.
Då tjänsten innebär mycket kontakter med sakägare lägger vi stor vikt vid nedan beskriva personliga egenskaper.
Det behövs utifrån kontakten med sakägare att du är lyhörd och en mycket god kommunikatör såväl skriftligt som muntligt samt att du har pedagogik - och konflikthanteringsförmåga.
Du behöver vara drivande, lojal och självgående men ändå ha god samarbetsförmåga då teamarbete av olika slag kan ingå i tjänsten.
Du behöver vara strukturerad och handlingskraftig då arbetsuppgifterna är av i huvudsak beslutande karaktär och det är viktigt att kunna driva processen framåt på ett kvalitetssäkert men ändå effektivt sätt.
B-körkort krävs.

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer så kontakta gärna Jimmi Danielsson, enhetschef, telefon 036-152681. Fackliga företrädare är för Lantmäteriakademikerna/SACO, Magnus Landgren, 040-6608183 och för ST inom Lantmäteriet, Ulla Gruvhagen telefon 0470-747160. Våra e-postadresser är fornamn.efternamn@lm.se.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Om du väljer att skicka annonsen per brev, märk då kuvertet och ansökan med referensnummer 302-2013/4581, senast 2014-01-07. Postadressen till oss är Lantmäteriet 801 82 Gävle. Handlingar per brev skannas. För att skärmbilden av handlingarna inte ska bli svårlästa ber vi dig så långt som möjligt undvika kraftiga färger som bakgrund eller mörkt skuggad bakgrund.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: LANTMÄTERIET
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid

Besöksadress

Lantmäterigatan 2C
None

Postadress

None
Gävle, 80182

Liknande jobb


Mättekniker till spännande uppdrag - Geoteam Stockholm

25 March 2018

19 February 2014

Förrättningslantmätare

25 July 2016