Beslutande förrättningslantmätare till Malmö

Arbetsbeskrivning

Lantmäteriet, Fastighetsbildning söker beslutande förrättningslantmätare till kontoret i Malmö

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.Division Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsbildning över hela landet och har kontor på cirka 70 orter. Divisionen är indelad i fyra regioner - norra, södra, östra och västra. Fastighetsbildning är i en spännande förändringsfas där vi bland annat behöver beslutande förrättningslantmätare för att bemöta omvärldskrav och nå våra strategiska mål. Lantmäteriet söker nu en beslutande förrättningslantmätare till kontoret i Malmö.
Vi erbjuder dig en attraktiv och dynamisk arbetsplats i en lärande organisation med mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som beslutande förrättningslantmätare handlägger du självständigt ärenden av varierande komplexitet däribland ärenden med tvistiga inslag och infrastrukturförrättningar. Du gör lagtolkningar med hjälp av riktlinjer samt håller sammanträden när så krävs.
I arbetsuppgifterna som beslutande ingår det sysslor såsom handledare för beredande förrättningslantmätare, delta i olika teamarbete och vara ett stöd åt dina kollegor samt att företräda myndigheten externt. Vi arbetar aktivt med en produktionsutjämning över landet vilket innebär att man kan komma att handlägga ärenden på annan ort.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med inriktning lantmäteri eller juridik.
Du har något eller några års erfarenhet av yrket förrättningslantmätare.
Tjänsten innebär mycket kontakter så väl internt som externt och vi lägger därför stor vikt vid att du formulerar dig väl i tal och skrift.
Du behöver vara strukturerad och handlingskraftig då arbetsuppgifterna är av i huvudsak beslutande karaktär och det är viktigt att kunna driva processen framåt på ett kvalitetssäkert men ändå effektivt sätt.
B-körkort krävs.

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer så kontakta gärna Ulrika Ekebjär, enhetschef, telefon 040-660 80 36. Fackliga företrädare är för Lantmäteriakademikerna/SACO, Magnus Landgren, telefon 040-XXXX  och för ST inom Lantmäteriet, Gurli Nilsson telefon 040-XXXX. Våra e-postadresser är [email protected]
Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Om du väljer att skicka annonsen per brev, märk då kuvertet och ansökan med referensnummer 302-2013/4589, senast 2014-01-07. Postadressen till oss är Lantmäteriet 801 82 Gävle. Handlingar per brev skannas. För att skärmbilden av handlingarna inte ska bli svårlästa ber vi dig så långt som möjligt undvika kraftiga färger som bakgrund eller mörkt skuggad bakgrund.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lantmäterihandläggare

Lantmäterihandläggare

7 april 2020

Förrättningslantmätare, Västervik

Förrättningslantmätare, Västervik

6 april 2020

3 april 2020