Bibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential. Med det strategiska läget vid E4/ riksväg 27 och järnvägslinjen Kust-till-Kust (Kalmar-Göteborg) samt linjen Halmstad - Nässjö/Jönköping ser vi Värnamo som ett framtida nav för logistik för södra Sverige. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv. Vår vision lyder: "Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar."
Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i nio förvaltningar. Det totala antalet anställda är drygt 2 700 personer och kommunens årliga omsättning är cirka 2 miljarder kronor. Vi har högst skattekraft i länet.

Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.

Kulturen är viktig faktor för att utveckla livskvaliteten för kommuninvånarna och bidra till att skapa kreativa miljöer. Under 2014 kommer kulturförvaltningen att flytta till Gummifabriken. Kulturförvaltningen formar sin verksamhet tillsammans med övriga aktörer i Gummifabriken, Campus och Värnamo näringsliv.

Som bibliotekschef ansvarar du för att planera, leda och driva biblioteksverksamheten i kulturförvaltningen där kulturchefen är närmaste chef.

Vi söker dig som har en akademisk examen med kultur/biblioteks¬inriktning, gärna dokumenterad ledarerfarenhet, erfarenhet av budgetarbete och offentlig administration med politisk styrning. Du har stort engagemang för och tankar om utveckling av biblioteks- och programverksamhet, både med traditionella och oväntade samarbetspartners. Du är bra på att kommunicera, både internt och externt, kan engagera dina medarbetare och få dem med dig i det pågående utvecklings- och förändringsarbetet. Du är bra på att få med-arbetare att utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje.

En viktig och spännande del i ditt arbete blir bibliotekets del i tillväxtprojektet Gummifabriken. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar.
Du har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt och har aktuella IT-kunskaper på biblioteksområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Martin Wennberg, Rektor
0370-378002
Martina Arvidsson, Rektor
0370-377242
Nedzad Sehic, (facklig) Lärarnas Riksförbund
070-7948070
Lärarförbundet, (facklig) Lärarförbundet
0370-377755
Carina Stridh Bjurhager, Rektor
0370-377826
Maria Carlsson, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-46742
Hanna Sjölin, Biblioteksstrateg
0370-377603
Åsa Storck, Tf Kulturchef
037077663
Kersti Linden, (facklig) DIK
0370-378160
Solgerd Wilhelmsson, (facklig) Vision
0370-377591
Karin Persson, Intraprenad ansvarig/Förskolechef
0370-377933
Lärarnas Riksförbund, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-377946
Birgitta Petersson, Elevhälsa chef
0370-377416
Mats Hoppe, Kommunchef
0370-377081
Agne Karlsson, Rektor
0370-378112
Dan-Ola Einarsson, Rektor
0370-377630
Ingela Hägg, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-377279
Niclas Jacobsson, Skolområdeschef
0370-378203
Svante Leo, Rektor
0370-378202
Torsten Svensk, (facklig) Lärarnas Riksförbund
070-8780859
Ulf Svensson, Förvaltningschef Bitr.
070-3012199
Håkan Axelsson, IT-chef
0370-377118
Enikö Ohlsson, Verksamhetschef
0370-377877
Inger Broddegård, Rektor
0370-377723
Mari Axeland Rapp, (facklig) Lärarnas Riksförbund
070-6952918
Solveig Benemark, Gruppledare
0370-377410
Ann Andréen, Sektionschef
0370-377410
Claes Karlsson, Fastighetschef
0370-377171
Anna Johansson, (facklig) Sverigets Ingenjörer
0370-377504
Anna Gradeen, Verksamhetschef
0370-377876
Bengt Einarsson, Förvaltningschef
0370-377000
Maria Karlsson, Administrativ assistent
0370-377399
Stefan Goodwin, (facklig) Vision
0370-377143
Fariba Roosta, Sektionschef
0370-377852
Pernilla Ståhl, Gruppledare
0370-377772
Anna Sundberg, Gruppledare
0370-377927
Rolf Gunnarsson, Rektor
0370-377731
Martin Turesson, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-377073
Arijeta Shatri, Områdeschef
0370-377156
KOMMUNAL, (facklig) Kommunal
0370-377518
Johan Grahn, Rektor
0370-377944
Jansson Sven-Åke, Bygglovsarkitekt
0370-377203
Birgit Johansson, Planchef
0370-377205
Lars Rosborg, Miljö-ochstadsbyggn.chef
0370-377207
Liselotte Andersson, (facklig) Vision
0370-377208
Annelie Andersson, Sektionschef
0370-377830
Rolf Gunnarsson, Rektor
0370-377731
Martin Turesson, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-377073
Lärarförbundet, (facklig) Lärarförbundet
0370-377755
Ann Andréen, Sektionschef
0370-377410
Maria Wagrelius, Gruppledare
0370-377158
Åsa Rocen, Biträdande Rektor
0370-377330
Agneta Markkula, (facklig) Vision
0370-377000
Daniella Rydberg, Biträdande Rektor
070-2224563
Lillemor Wiberg, Förskolechef
0370-377283
Martin Wennberg, Rektor
0370-378002
Martina Arvidsson, Rektor
0370-377242
Nedzad Sehic, (facklig) Lärarnas Riksförbund
070-7948070
Cecilia Kroon, Rektor
0370-377322
Anna Björstrand, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-378127
Annelie Forsgren, Områdeschef
0370-377472
Helen Ling, Rektor
0370-378201
Anette Sternevi, Rektor
0370-377763
Fredrik Ring, (facklig) Lärarnas Riksförbund
073-1513734
Dan-Ola Einarsson, Rektor
0370-377630
Ingela Hägg, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-377279
Madeleine Gustavsson, (facklig) LSR
0370-377415
Ann Lindqvist, Biträdande Omsorgschef
0370-377787
SACO, (facklig) SACO
0370-377000
Sophie Milde, Områdeschef
0370-377587
Marie Josefsson-Orre, Områdeschef
0370-377577
Savka Jelicic, (facklig) Vårdförbundet

Inger Gustavsson, (facklig) Vårdförbundet
0370-377575
Carina Stridh Bjurhager, Rektor
0370-377826
Maria Carlsson, (facklig) Lärarnas Riksförbund
0370-46742
Petra Johansson, Gruppledare
0370-377729
Tobias Hörnquist, Rektor
0370-377052
Bernt Ralfnert, Gymnasiechef
0370-377338
Åsa Storck, Tf Kulturchef
0370-377663
Hanna Sjölin, Biblioteksstrateg
0370-377603
Jessica Svensson, Förskolechef
0370-377305
Maria Wagrelius, Gruppledare
0370-377410
Karin Persson, Intraprenad ansvarig/Förskolechef
0370-377933
Liselotte Olofsson, Biträdande Rektor
0370-377943
Agne Karlsson, Rektor
0370-378112
Bo Holmberg, Förskolechef
0370-377276
Ing-Lis Lindahl, Förskolechef
0370-378062
Johanna Bergman, Biträdande Rektor
0370-378124
Ulf Svenzon, Skolområdeschef
0370-378001
Magdalena Lundquist, Rektor
0370-378014
Svante Leo, Rektor
0370-378202
KOMMUNAL, (facklig) Kommunal
0370-377518
Peter Karlsson, Bitr Förvaltningschef
0370-377435
Charlotte Jacobsson, Förvaltningsekonom
0370-377452
Fariba Roosta, Sektionschef
0370-377852
Anna Sundberg, Gruppledare
0370-377927
Karin Ringblom, Rektor
0370-378113
Annica Martinsson, Elevhälsa chef
0370-377235
Maria Sunesson, (facklig) SSR
0370-377228
Helen Egerhag, Samordnare
0370-377295
Hennie Kesak, Samordnare
0370-378013
Eva Lager, Områdeschef
0370-377036
Ilse Kastanius, Områdeschef
0370-377037
Sofie Starby, Sektionschef
0370-377922
Carina Häljestig Snöman, Personalsamordnare
0370-377444
Josefina Skepö, Sektionschef
0370-377923
Inger Svensson, Områdeschef
0370-377775
Anette Andersson, (facklig) Vårdförbundet
0370-377336
Ronnie Björkström, Produktionschef
0370-377175
Bengt Einarsson, Förvaltningschef
0370-377820
Magnus Svensson, Skolledningsresurs
0370-377078
Enikö Ohlsson, Verksamhetschef
0370-377877
Eva Stadig, (facklig) FSA
0370-377805
Mattias Mattsson, Medlare
0370-377044
Ulf Svensson, Förvaltningschef Bitr.
070-3012199
Anna Thuresson, Sektionschef
0370-377540
Anna Gradeen, Verksamhetschef
0370-377876
Christina Johansson, Administrativ assistent
0370-377020
Ann-Marie Malmström, Administrativ assistent
0370-81340
Charlotta Nielsen, Köksföreståndare
0370-377092
Ros-Marie Klasson, Områdeschef
0370-377034
Birgitta Grahn, Administrativ assistent
0370-377859
Lena Esselwall Carlsson, Administrativ assistent
0370-377841
Arijeta Shatri, Områdeschef
0370-377156
Monica Lembke, Koordinator
0370-377604
Gun Nilsson, (facklig) Vision
0370-377339
Ulla Kronqvist, Köksområdeschef
0370-378161
Conny Eskilson, Bygglovschef
0370-377392
Liselotte Andersson, (facklig) Vision
0370-377208
Helene Gustavsson, Förskolechef
0472-267882
Carola Nordin, Områdeschef
0370-377844
Joakim Norgren, Avd.chef Fritid/Park
0370-377265
Per-Olof Johansson, Arbetsledare
0370-377185
Axel Åhlin, Sektionschef
0370-377425
Mattias Wejklint, Handläggare
0370-377058
Camilla Johansson, Förskollärare
0370-377014
Helen Ask, Förskollärare
0370-377013
Anna Movander, Förskollärare
0370-377015
Liselotte Andersson, Gis-Samordnare

Håkan Sellgren, Mätningschef
0370-377214
Torbjörn Säleby, Gatuchef
0370-377521
Anna Johansson, (facklig) Sverigets Ingenjörer
0370-377504
Annelie Andersson, Sektionschef
0370-377830
Kerstin Brandt, Rektor
0370-377343
Pia Frisk, Samordnare
0370-377422
Frida Johansson, Förvaltningsekonom
0370-3777477
David Samuelsson, It-tekniker
0370-377126
Håkan Axelsson, IT-chef
0370-377118
Kerstin Berggren, Sektionschef
0370-377455
Malin Rancinger, Förskolechef
0370-378136
Bengt Einarsson, Förvaltningschef
0370-377410
Johanna Knutsson, Socialsekreterare
0370-377061
Johan Grahn, Rektor
0370-377944
Frida Klinth, Socialsekreterare
0370-377096
Annica Karlsson, Administrativ assistent
0370-377025
Annika Rosenqvist, Enhetschef
0370-377277
Agneta Markkula, (facklig) Vision
0370-377248
Camilla Hansson, Rektor
0370-377710
Hennie Kesak
0370-378013
Johanna Bergman
0370-378124
Inger Broddegård
0370-377723
Liselotte Olofsson
0370-377943
Helene Kristins
0370-378061
Daniella Rydberg
070-2224563
Johan Grahn
0370-377944
Annica Martinsson
0370-377235
Lena Gustavsson
0370-378149
Monica Lembke
0370-377604
Åsa Storck
0370-377663
Hanna Sjölin
0370-377603
Cecilia Kroon
0370-377322
Agne Karlsson
0370-378112
Lillemor Wiberg
0370-377283
Anna Gradeen
0370-377876
Anna Thuresson
0370-377540
Magdalena Lundquist
0370-378014
Carina Häljestig Snöman
0370-377444
Svante Leo
0370-378202
Anna Gradeen
0370-377846
Martin Wennberg
0370-378002
Martina Arvidsson
0370-377242
Ing-Lis Lindahl
0370-378062
Carina Stridh Bjurhager
0370-377826
Petra Johansson
0370-377729
Frida Klinth
0370-377096
Ann Andréen
0370-377410
Maria Wagrelius
0370-377410
Dan-Ola Einarsson
0370-377630
Ulf Svenzon
0370-378001
Kerstin Brandt
0370-377343
Bo Holmberg
0370-377276
Camilla Hansson
0370-377710
Annlouise Lidén
0370-377380
Fredrik Bergman
0370-377023
Axel Åhlin
0370-377425
Bengt Einarsson
0370-377410
Karin Ringblom
0370-378113
Peter Karlsson
0370-377435
Jan Holmqvist
0370-378025
Maritha Bogren
0370-377586
Eva Åström
0370-377780
Charlotta Nielsen
0370-377092
Charlotte Jacobsson
0370-377452
Tobias Hörnquist
0370-377052
Anette Sternevi
0370-377763
Annelie Andersson
0370-377830
Ilse Kastanius
0370-377037
Madelene Davidsson
0370-81441
Rolf Gunnarsson
0370-377731
Sophie Milde
0370-377587
Marie Josefsson-Orre
0370-377577
Maria Nilsson
0370-377717
Biträdande Rektor Cathrine Arnetorp
0370-377537
Gymnasiechef Bernt Ralfnert
0370-377226
Skolområdeschef Magnus Flink
0370-377338
Skolområdeschef Helene Kristins
0370-378061
Arbetsledare Kurt Pettersson
070-6758391
Bitr. Personalchef Lena Wallberg
0370-377230
Pesonalchef Caroline Palmqvist
0370-377471
Rektor Tobias Hörnquist
0370-377052
Personalsamordnare Kristina Rindert
0370-377885
Sektionschef Axel Åhlin
0370-377425
Verksamhetschef Fredrik Bergman
0370-377023
Områdeschef Annelie Forsgren
0370-377472
Verksamhetschef Enikö Ohlsson
0370-377877
Områdeschef Eva Åström
0370-377780
Sektionschef Kerstin Berggren
0370-377455
Områdeschef Marie Josefsson-Orre
0370-377577
Sektionschef Ann Andréen
0370-377410
Köksföreståndare Charlotta Nielsen
0370-377092
Köksområdeschef Ulla Kronqvist
0370-378161
Bibliotekschef Ann-Christin Ekelund
0370-377663
Förvaltningsekonom Charlotte Jacobsson
0370-377452
Bitr Förvaltningschef Peter Karlsson
0370-377435
Förvaltningschef Jan Holmqvist
0370-378025
Rektor Cecilia Kroon
0370-377322
Rektor Karin Ringblom
0370-378113
Rektor Svante Leo
0370-378202
Rektor Johanna Bergman
0370-378124
Elevhälsa chef Annica Martinsson
0370-377235
Skolområdeschef Ulf Svenzon
0370-378001
Rektor Martina Arvidsson
0370-377242
Rektor Magdalena Lundquist
0370-378014
Sektionschef Lizel Forsberg
0370-378076
Samordnare Johan Magnusson
0370-377835
Förskolechef Magnus Svensson
0370-377078
Områdeschef Linnea Axelsson
0370-777035
Områdeschef Meliha Pismo
0370-377495
Rektor Martin Wennberg
0370-378002
Rektor Camilla Hansson
0370-377710
Rektor Inger Broddegård
0370-377723
Förvaltningschef Bengt Einarsson
0370-377410
Förskolechef Malin Rancinger
0370-378136
Förskolechef Daniella Rydberg
0370-377280
Kommunchef Ulf Svensson
0370-377260
Verksamhetschef Julia Jönsson
0370-377846
Sektionschef Anna Thuresson
0370-377540
Bygglovschef Conny Eskilson
0370-377392
Miljönispektör Charlotte Gustavsson
0370-377744
Planchef Birgit Johansson
0370-377205
Miljö-ochstadsbyggn.chef Lars Rosborg
0370-377207
Förskolechef Jessica Svensson
0370-377305
Rektor Liselotte Olofsson
0370-377943
Miljö-och stadsbyggn.chef Lars Rosborg
0370-377207
Biträdande Rektor Anna Lundgren
0370-377797
Förskolechef Helene Gustavsson
0472-267882
Förman Samuel Willén
0370-377507
Produktionschef Ronnie Björkström
0370-377175
Rektor Johan Grahn
0370-377000
Intraprenad ansvarig/Förskolechef Karin Persson
0370-377933
Köksområdeschef Annika Linden
0370-377253
Rektor Annlouise Lidén
0370-377380
Rektor Anette Sternevi
0370-377763
Rektor Dan-Ola Einarsson
0370-377630
Förskolechef Inger Broddegård
0370-377723
Förvaltningschef Anders Nyberg
0370-377901
Simhallsföreståndare Per Sonne Hansen
0370-377526
Samordnare Hennie Kesak
0370-378013
Verksamhetschef Stina Gof
0370-377860
Tf Rektor Birgitta Petersson
0370-377826
Gruppledare Maria Wagrelius
0370-377410
Förskolechef Helen Ling
0370-378201
Områdeschef Sophie Milde
0370-377587
Biblioterkarie Helena Persson
0370-378070
Mätningschef Håkan Sellgren
0370-377214
Gruppledare Frida Adelbrant
0370-377096
Bygglovsarkitekt Jonny Engström
0370-377203
Verksamhetschef Håkan Axelsson
0370-377118
Förskolechef Lena Gustavsson
0370-378149
Förvaltningsekonom Frida Johansson
0370-3777477
Rektor Kerstin Brandt
0370-377343
Verksamhetschef Tobias Hörnquist
0370-378039
Livsmedelsinspektör Gulvayar Shuman
0370-377737
Rektor Svante Leo
0706607752
Förskolechef Ulla Dahlin
0370-378062
Personalsamordnare Carina Häljestig Snöman
0370-377444
Samordnare Helen Egerhag
0370-377295
Gruppledare Anna Sundberg
0370-377927
Specialpedagog Katarina Nyden
0370-378149
Rektor Svante Leo
0370-377343
Gruppledare Pernilla Ståhl
0370-377772
Samordnare Johanna Dahl
072-146 74 14
Samordnare Sarah Patel-Ericsson
072-146 73 90
Verksamhetschef Anna Gradeen
0370-377846
Verksamhetschef Arsim Ahmeti
0370-377870
Sektionschef Inga Gligic
0370-37 75 40
Samordnare Hennie Kesak
0370-378013
Samordnare Helen Egerhag
0370-377295
Personalsamordnare Tobias Haglund
0370-377231
Biträdande Omsorgschef Ann Lindqvist
0370-377787
Områdeschef Inger Svensson
0370-377775
Fastighetschef Claes Karlsson
0370-377171
Förskolechef Helene Gustavsson
0370-377304
Planchef Behnam Sharo
0370-377176
Verksamhetschef Helene Kristins
0370-378061
Rektor Andreas Westberg
0370-377331
Förskolechef Lena Gustavsson
0370-378149
Rektor Dan-Ola Einarsson
0370-377630
Områdeschef Arijeta Shatri
0370-377156
Administrativ assistent Lena Esselwall Carlsson
0370-377841
Enhetschef Linda Stenberg
0370-377438
Verksamhetschef Linda Stenbert
0370-377438
Köksområdeschef Magdalena Andersson
0370-378245
Köksområdeschef Charlotta Nielsen-Nylander
0370-377092
Rektor Johanna Bergman
0370-378124
Rektor Thomas Dahlgren
0370-377340
Rektor Martina Arvidsson
0370-377242
Rektor Cecilia Kroon
0370-377322
Biträdande Rektor Anna Skärin
0370-377798
Rektor Camilla Daher
0370-378112
Stadsarkitekt Behnam Sharo
0370-377176
Handläggare Madelene Tradefelt
0370-377178
Enhetschef Linda Stenberg
0370-37 74 38
Rektor Karin Ringblom
0370-378113
Sektionschef Inga Gligic
0370-377540
Rektor Martin Wennberg
0370-378002
Köksområdeschef Annika Linden
0370-377253
Rektor Johan Grahn
0370-377000
Rektor Malin Knuuttila
0370-378202
Verksamhetschef Magnus Flink
0370-377338
Rektor Dan-Ola Einarsson
0370-377630
Gruppledare Josefine Born
0370-377403
Gruppledare Johanna Lilja
0370-377496
Intraprenad ansvarig/Förskolechef Karin Persson
0370-377933
Sektionschef Britt-Marie Södervall
0370-377425
Ungdomshandledare Arsim Ahmeti
0370-377870
Köksföreståndare Madelene Davidsson
0370-81441
Förskolechef Inger Broddegård
0370-377723
Områdeschef Haris Sibonjic
0370-377043
Biträdande Rektor Caroline Öman

Förskolechef Carolina Sanden
0370-377852
Köksföreståndare Madelene Davidsson
0370-377502
Omsorgschef Gunnel Lundgren
0370-377400
Barn-och utbildningschef Elisabet Nord
0370-378025
Sektionschef Sofie Starby
0370-377922
Rektor Liselotte Olofsson
0370-377943
Förskolechef Magnus Svensson
0370-377078
Rektor Svante Leo
0370-377343
Rektor Anna Skärin
0370-377798
Biträdande Rektor Anna Lundgren
0370-377797
Förvaltningschef Jesper du Rietz
0370-377677
Enhetschef Annika Rosenqvist
0370-377277
Rektor Annlouise Lidén
0370-377380
Rektor Anette Sternevi
0370-377763
Gruppledare Ramona Andersson
0370-377833
Rektor Agne Karlsson
0370-378112
Förskolechef Jessica Svensson
0370-377305
Tf Rektor Birgitta Petersson
0370-377826
Förvaltningssekreterare Carita Forsell
0370-378011
Ekonomichef Kjell Fransson
0370-377157
Budgetsamordnare Monica Karlsson
0370-377183
Gruppledare Ulla-Karin Alnebo
0370-377410
Miljö-och stadsbyggn.chef Conny Eskilson
0370-377392
Förskolechef Daniella Rydberg
0370-377280
Områdeschef Karin Svensson
0370-377038
Områdeschef Alma Maslan
0370-377327
Områdeschef Agneta Ling
0370-377578
Omsorgschef Jenny Larsson
0370-377818
Förvaltningschef Heidi Skov Ragnar
0370-377743
Kulturchef Lars Alkner
0370-377604
Kultursekreterare Marlene Ulfsax
0370-377590
IT-chef Per Svenningsson
0370-378096
Mätningschef Danfilip Lundberg
0370-377221
Gis-Samordnare Liselotte Andersson
0370-377208
Gis-Samordnare Liselotte Andersson
0370-377208
Utvecklingsstrateg Helena Svensson
0370-377241
Elevhälsa chef Annica Martinsson
0370-377235
Omsorgschef Emilia Roholt
0370-377780
Områdeschef Katarina Svensson
0370-377692
Rektor Inga-Lill Svanholm
0370-377052
Förvaltningschef Harrieth Forsberg
0370-377141
Upphandlingsledare Mattias Hultqvist
0370-377181
Samordnare Bertil Åstrand
072-1477720
Samordnare Jasmina Keranovic
0370-378088
Sektionschef Ingrid Nedmark
0701-803800
Rektor Gunilla Blanche-Martinsson
0370-378314
Kvalitetschef Helena Svensson
0370-377241
Rektor Cathrine Arnetorp
0370-377537
Rektor Camilla Daher
0370-377826
Enhetschef Peter Fornander
0370-377938
Förskolechef Malin Rancinger
0370-378136
Projektledare Peter Fornander
0370-377938
Omsorgschef Helena Westh
0370-377801
Lokalvårdschef Katarina Wilstorp
0370-377288
Områdeschef Haris Sibonjic
0370-377521
Förskolechef Ulla Dahlin
0370-378062
Köksområdeschef Marina Söderström
0370-377845
Fastighetschef Anders Nyberg
0370-377901
Biträdande Rektor Helen Ling
0370-378201
Verksamhetschef Daniella Rydberg
0370-377280
Utvecklingschef Charlotta Johansson
0370-378159
Verksamhetschef Ingrid Nedmark
0370-378076
Gruppledare Hanna Lindahl
0370-377127
Utvecklingsstrateg Rigmor Åstrand-Broberg
0370-377424
Facklig företrädare Värnamo kommuns växel
0370-377000
Facklig företrädare Växel
0370-377000
Förvaltningschef Annelie Andersson
0370-377830
Administrativ assistent Kirsti Jäppinen
0370-377453
Samordnare Helena Gustavsson
0370-377981
Pesonalchef Åsa Johansson
0370-377471
Rektor Magdalena Lundquist
0370-378014
Biträdande Rektor Maria Boberg
0370-377508
Driftledare Samuel Willén
0370-377507
Fastighetsingenjör Sven Strömberg
0370-377184
Sektionschef Maria Svensson
0370-377158
Verksamhetschef Ingrid Lindblom
0370-378076
Kommunchef Ulf Svensson
0370-377260
Facklig företrädare Facklig företrädare
Via vxl 0370-377000
Verksamhetschef Linda Stenberg
0370-377885
Gruppledare Lena Dziobek
0370-378148
Verksamhetschef Maria Nilsson
0370-377717
Förskolechef Ulrika Pettersson
0370-377478
Områdeschef Ros-Marie Klasson
0370-377034
Räddningschef Anders Björk
0370-377940
Områdeschef Malin Forssmed
0370-37 72 73
Områdeschef Susanne Petersson
0370-377586
Omsorgschef Sandra Lindgren
0370-377623
Områdeschef Ilse Kastanius
0370-377037
Områdeschef Eva Lager
0370-377036
Hälsokoordinator Therese Strömberg

Verksamhetschef Linda Stenberg
0370-377438
Bitr Förvaltningschef Britt-Marie Södervall
0370-377425
Områdeschef Annika Andersson
0370-37 78 44
Omsorgschef Annika Andersson
0370-377844
Områdeschef Sandra Lindgren
0370-37 73 27
Sektionschef Pernilla Ståhl
0370-377772
Administratör Suzy Thelin
0370-377738
Enhetschef Hennie Kesak
0370-378013
Arbetsledare Per-Olof Johansson
0370-377185
Områdeschef Jenny Larsson
0370-377818
Enhetschef Pär Liljekvist
0370-377902
Administrativ chef Mikael Persson
0370-377335
Områdeschef Linda Björk
0370-37 70 38
Planeringsarkitekt Emma Nordstrand
0370-377297
Områdeschef Sandra Lindgren
0370-37 76 23
Områdeschef Emilia Roholt
0370-377780
Driftledare Patrik Petersén
0370-377174
Driftledare Thomas Lindkvist
0370-377070
Sektionschef Josefina Skepö
0370-377923
Förskolechef Jessica Arousell
0370-377723
Exploateringschef Lars Magnusson
0370-377121
Miljöchef Lasse Arnesson
0370-377207
Verksamhetschef Eva Nilsson
0370-378076
Logistikansvarig Christer Johansson
0370-377963
Bitr Förvaltningschef Britt-Marie Södervall
0370-377072
Biträdande Rektor Lisbeth Karlsson
0370-377386
Enhetschef Rosenqvist, Annika
0370-377277
Rektor Knuuttila, Malin
0370-378202
Rektor Grahn, Johan
0370-377000
Rektor Einarsson, Dan-Ola
0370-377630
Biträdande Rektor Bergenholtz, Helena
0370-377797
Sektionschef Starby Sofie
0370-377922
Sektionschef Tommy Ohlsson
0370-378267
Rektor Lundqvist, Magdalena
0370-378014
Biträdande Rektor Eriksson, Kristina
0370-377508
Rektor Wennberg, Martin
0370-378002
Elevhälsa chef Martinsson, Annica
0370-377235
Rektor Kroon, Cecilia
0370-377322
Rektor Bergman, Johanna
0370-378124
Biträdande Rektor Karlsson,Lisbeth
0370-377386
Rektor Skärin Anna
0370-377798
Rektor Olofsson, Liselotte
0370-377943

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Värnamo kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Vi tillämpar individuell lönesättning
  • Tillsvidare Tillsvidare

Besöksadress

Se hemsida
None

Liknande jobb


30 October 2018

20 February 2019

Bibliotekschef

Bibliotekschef

28 January 2020

Biblioteksjef

14 February 2020