Bibliotekschef

Arbetsbeskrivning

Mörbylånga kommun på södra Öland är en tillväxtkommun med drygt 14 000 invånare. Här kombinerar du den lilla kommunens fördelar med det korta avståndet till stadslivet i Kalmar. Här finns ett fantastiskt kulturarv, en dynamisk tillväxtregion, med rika möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter samt en mycket annorlunda natur. Här finns världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

I Mörbylånga kommun finns tre bibliotek, i Färjestaden, i Mörbylånga och i Degerhamn. Skolbibliotek finns i Färjestaden, Mörbylånga, Degerhamn, Glömminge, Torslunda och Gårdby. Kommunens bibliotek har en hög servicenivå, en växande utlåning och en intensiv sommarperiod. Kommunen arbetar för att biblioteken ska vara en del av kultursatsningarna för att nå alla kommuninvånare, med tydlig betoning på barn och ungdomar. Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun är en del av kommunens Kultur- och näringslivssektor.

Mörbylånga kommun har ca 1 200 medarbetare. Vill du bli en av oss?ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en ledare för biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun. Du har ansvar för personal och ekonomi. Du leder och utvecklar verksamheten, tillsammans med bibliotekens medarbetare. Du samarbetar med övriga chefer i kommunen. Du är bibliotekets röst utåt och skall skapa nätverk och förtroende för bibliotekens verksamhet inom och utanför kommunen. Du deltar i bibliotekens dagliga arbete.

KVALIFIKATIONER
Du har magisterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I din roll som bibliotekschef ser du möjligheterna till utveckling, liksom vad biblioteken kan betyda för kommunens utveckling i stort. Som ledare är du tydlig och lyhörd med förmåga att skapa engagemang och ett gott arbetsklimat.
Du intresserar dig för utvecklingsfrågor och har blick för vad som är aktuellt inom biblioteksverksamheten.
Det är av särskild vikt att du är insatt i frågor relaterade till IT och e-tjänster. Erfarenhet av arbetsledning är ett krav. Du bör ha dokumenterat goda egenskaper som chef. Du bör ha erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation samt en bred och allsidig erfarenhet inom biblioteksområdet.

ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sara Brogård
0485-47225
Susanne Stighag
0485-47278
Rose-Marie Gottfridsson
0485-47430
Birgitta Roskvist
0485-472 58
Barbro Knutsson
0485-47380
Christer Molinder
0485-47196
Eine Svensson
0485-47197
Michael Jildestad
0485-47158
Helena Djukanovic
0485-47257
Torbjörn Almqvist
0485-476 06
Annelie Smedberg
0485-472 69
Ylva Gustafsson
0485-47194
Johan Miedl
0485-47105
Monica Högberg
0485-47011
Christina Lavesson
0485-47071
Annica Ohlsson
0485-47018
Helene Fällman
0485-47032
Ingegerd Sjöstrand
0485-47431
Jennie la Fleur
0485-47364
Lena Persson
0485-470 00
Linn Bergsten
0485-47286
Lisbeth Nilsson
0485-47102
Jan Bolin
0485-47089
Viktoria Dimond Gustavsson
0485-470 81
Dennis Johansson
0485-47341
Magnus Sjöstedt
0485-47113
Per Lindgren
0485-47287
Jenny Westerlund
0485-47307
Christina Davoust-Wennberg
0485-47126
Förskolechef Annelie Smedberg
0485-472 69
Lärarförbundet Helena Djukanovic
0485-47257
Verksamhetschef Ann-Katrin Ståhl
0485-47350
Ledarna Ronny Kutterberg
08-598 993 11
Rekryteringskonsult Lennart Pettersson
0764-080 127
SSR Viktoria Dimond Gustavsson
0485-470 81
Vision Helene Fällman
0485-47032
Tf. IFO-chef Jan Bolin
0485-47089
Socialsekreterare Bertil Carlsson
0485-47747
Verksamhetschef Inga-lena Herrmann
0485-47095
Sektionschef Ann Willsund
0485-47190
Kommunal Birgitta Roskvist
0485-472 58
Personalchef Christina Lavesson
0485-47071
Rektor Eine Svensson
0485-47197
LR Torbjörn Almqvist
0485-476 06
Enhetschef Rose-Marie Gottfridsson
0485-47430
Enhetschef Jonas Carlsson
0485-47429
Tf. Föreståndare Michael Garnman
0485-47758
Tf. Föreståndare Sandra Karlsson
0485-47758
Rektor Linnea Danielsson
0485-47230
Verksamhetschef Magnus Sjöstedt
0485-47113
Skolledarförbundet Sara Brogård
0485-47225
Skolledarna inom lärarförbundet Michael Jildestad
0485-47158
Enhetschef Marion Rasmussen-Nilsson
0485-47214
Vårdförbundet Fredrik Lilja
0485-47446
Enhetschef Eva-Britt Nilsson
0485-47285
Enhetschef Malin Henriksson
0485-472 86
Förskolechef Susanne Ek
0485-47177
Enhetschef Jenny Westerlund
0485-47307
kostchef Johan Miedl
0485-47105
Bitr. rektor Lotta Ståhl
0485-474 88
Teknisk chef Niclas Beermann
0485-470 40
Mark- och Exploateringschef Bengt Johansson
0485-470 72
Vision Helen Fällman
0485-47032
Bemanningschef Jennie Jansson
0485-47077
Enhetschef Dennis Johansson
0485-47341
Enhetschef Per Lindgren
0485-47287
Enhetschef Ingegerd Sjöstrand
0485-47431
Fritidsgårdsansvarig Barbro Knutsson
0485-47380
Tf. förskolechef Mia Rylander

Tf. förskolechef Sofie Elvå

Rektor/Förskolechef Sara Brogård
0485-47225
Lärarförbundet Annelie Petersson
0485-47787
Kommunchef Monica Högberg
0485-47011
Rektor Ylva Gustafsson
0485-47194
SSR Mona Kull
0485-47377
LR Malin Komstedt
0485-47634
Vårdförbundet Fredrik Lilja
0485-47412
Miljöchef Cajsa Elfverson
0485-47060
Vision Sten Forsberg
0485-47062
Familjebehandlare Caroline Borrhed
0485-47313
Akademikerförbundet SSR Viktoria Dimond Gustavsson
0485-470 81
FSA Lena Persson
0485-47397
Kultur- och näringslivschef Martin Hedenmo
0485-47150
DIK Annica Ohlsson
0485-47018
Lärarförbundet Birgitta Nylander

Rektor Lotta Ståhl
0485-474 88
Tf. Föreståndare Michael Garnman
0485-47759
Rektor Olof Engblom
0485-47702
Enhetschef Christina Davoust-Wennberg
0485-47126
Förskolechef Lisbeth Nilsson
0485-47102
Nås genom växeln Vision
0485-47000
stadsarkitekt Marie-Christine Svensson
0485-470 64
SAR Ylva Hammarstedt
0485- 472 98
VA-ingenjör Billy Gidö
0485-47041
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln
0485-470 00
Tf. Förskolechef Lotta Nilsson

Rektor Lena Johansson
0485-473 76
Verksamhetsområdeschef Magnus Sjöstedt
0485-47113
Enhetschef Marita Lundby
0485-47804
Projektledare Eija Vartiainen
0485-47484
Rektor Christer Molinder
0485-47196
Musikledare Michael Jildestad
0485-47158
Förskolechef Mia Rylander

Sektionschef Ann Willsund
0485-470 00
Förskolechef/Biträdande Rektor Ulrika Reje
0485-47875
Leg. Arbetsterapeut Eva Ager
0485-47371
Ekonomichef Rickard Brivald
0485-47 031
Verksamhetsområdes chef Mörbylånga kommun Anna Lindquist
0485-473 54
Socialchef Borgholms kommun Ewa Ekman

Myndighetschef Klas-Göran Gidlöf
0485-47089
Leg arbetsterapeut Karin Stiltberg
0485-47397
Leg. Sjukgymnast Johan Darell
0485-47379
Enhetschef Joakim Östh
0485-47745
Enhetschef Malin Furberg
0485-477 59
Enhetschef Lillemor Eklund
0485-47133
1:e Socialsekreterare Susanne Jonsson-Norrby
0485-47356
Sektionschef Ann Willsund

Rektor Caroline Prahl
0485-47627
Leg. Sjukgymnast Henrik Palmgren
0485-47451
Bibliotekschef June Söderström
0485-47153
Plan- och byggchef/Stadsarkitekt Marie-Christine Svensson
0485-470 64
Sektionschef Ann Willsund
0485-471 90
Vik. Fritidsgårdschef Eleonor Rosenqvist
0485-472 93
Verksamhetsområdeschef Anna Lindquist
0485-473 54
Förskolechef Lotta Nilsson
0485-478 76
Kanslichef Ulf Åman
0485-47014
Administratör Poolen Ingela Nyblom
0485-47077
Förskolechef/Biträdande Rektor Ulrika Reje
0485-478 75
Bibliotekarie Helena Rosén Johansson
0485-47159
IT-Bibliotekarie Jennie Aagesson
0485-47701
Enhetschef Maria Palm
0485-474 29
Enhetschef Jenny Westerlund
0485-47126
Gatuingenjör David Eriksson
0485-47091
Enhetschef Pernilla Ekholm
0485-476 39
Rektor tillika förskolechef Helena Djukanovic
0485-47488
Informatör Annica Ohlsson
0485-47018
Myndighetschef Klas-Göran Gidlöf
0485-470 89
Enhetschef Susanne Perseius
0485-47307
Verksamhetsområdeschef David Idermark
0485-47113
Enhetschef/Utvecklare Josefin Johansson
0485-476 09
Rektor Lena Rickardsson
0485-47194
Enhetschef Torborg Karlsson
0485-47580
Enhetschef Ola Svensson
0485-47600
Rektor Olof Engblom
0480-47702
Rektor Eva Egrenius Cegrell
0485-47197
Rektor Sara Brogård
0845-47225
Miljöchef Cajsa Lindberg
0485-47060
Bemanningschef Jennie Jansson Finder
0485-47077
Myndighetschef Malin Furberg
0485-477 59
Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl
0485-47350
Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig Elaine Nyquist
0485-47315
Bitr. rektor Annelie Everås
0485-47428
Projektledare infrastruktur Peter Asterberg
0485-470 37
Bitr. kostchef Ulrica Svenzén
0485-47142
Leg. Sjukgymnast Johan Johnsson
0485-474 51
Biträdande Rektor Ulrika Reje
0485-478 75
Ekonomichef Rickard Brivald
0485-470 31
Vik. bitr. Rektor Linus Hellman
0485- 476 10
Enhetschef Ola Svensson
0485-476 00
Bitr. rektor Olof Engblom
0480-47702
Rektor Sara Brogård
0485-47225
Personalkonsult Johanna Tholin
0485-47180
Enhetschef Christina Davoust Wennberg
0485-47307
Utvecklingschef Josefin Johansson
0485-476 09
Enhetschef Jennie la Fleur
0485-474 51
Enhetschef Sandra Claesson

Enhetschef Pia Gustavsson
0485-473 46
Rektor tillika förskolechef Helena Djukanovic
0485-474 88
Enhetschef Marion Rasmussen-Nilsson
0485-472 14
Rektor Sara Brogård
0485-472 25
Bitr. Rektor Annelie Everås
0485-474 28
Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig Elaine Nyquist
0485-473 15
Bitr. rektor Olof Engblom
0485-47702
Förskolechef Sofie Elvå
0485-474 58
Samordnare för förebyggande teamet Jonas Eriksson
0485- 47387
Enhetschef Jennie la Fleur
0485-475 44
Driftchef Ingulf Fagö
0485-470 44
Personalkonsult Johanna Tholin
0485-471 80
Personalstrateg Magnus Ivarsson
0485-473 83
Informatör Annica Ohlsson
0485-470 18
Kultur- och näringslivschef Martin Hedenmo
0485-471 50
Enhetschef Dennis Johansson
0485-473 41
Bemanningschef Jennie Jansson Finder
0485-470 77
Enhetschef Sofi Ludvigsson
0485-475 51
Enhetschef Jenny Westerlund
0485-471 26
Miljöchef Staffan Åsén
0485-478 44
Livsmedelsinspektör Katarina Proos Vedin
0485-470 68
Enhetschef Conny Legell
0485-473 07
Tf Kommunchef Ann Willsund
0485-471 90
Rektor/Förskolechef Mariette Andersson
0485-47488
Enhetschef Mathilda Eriksson
0485-47121
Kock Ricard Stolpe
0485-47838
Enhetschef Sandra Claesson
0485-472 85
Kommunikatör Annica Ohlsson
0485-470 18
Kock Ricard Stolpe
0485-478 38

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mörbylånga Kommun* MÖRBYLÅNGA
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-01-01

Besöksadress

38680 MÖRBYLÅNGA
None

Postadress

Trollhättevägen 4
MÖRBYLÅNGA, 38062

Liknande jobb


Bibliotekschef

25 July 2014

Bibliotekschef

13 May 2014

Bibliotekarie

12 May 2014

Bibliotekschef

14 August 2014