Bibliotekschef

Arbetsbeskrivning

Högskolan Dalarna söker

Bibliotekschef

(Ref nr DUP 2014/213/30)

Högskolan Dalarnas bibliotek befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Vi flyttar just nu in i vårt nya och moderna bibliotek som har en spännande utformning där ny teknik möter det traditionella högskolebiblioteket. Till denna inspirerande biblioteksmiljö söker Högskolan en chef som ska leda och vidareutveckla verksamheten.

Biblioteket består av två enheter, Falun och Borlänge, som tillsammans har 16 anställda. Anställning är på heltid och tillträde enligt överenskommelse, vi tillämpar provanställning.

Arbetsuppgifter
Bibliotekschefen har ett övergripande ansvar att strategiskt och operativt utveckla, effektivisera och leda biblioteksverksamheten. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och bidrar till att högskolans strategiska mål uppfylls. Vidare företräder du verksamheten internt, nationellt och internationellt. Bibliotekschefen ingår i högskolans ledningsråd

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap eller en utbildning som vi bedömer som motsvarande.

Du har kunskap om vetenskaplig informationsförsörjning. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Du har erfarenhet från arbete vid vetenskapligt bibliotek och dokumenterad erfarenhet av ledarskap är meriterande.

Som person har du förmåga att arbeta målinriktat. Du ser utvecklingsmöjligheter och kan med din kreativitet hitta hållbara lösningar som driver verksamheten framåt. Du skapar goda relationer, och bygger nätverk. Du ser behov och fördelar uppgifter och resurser samt kan entusiasmera andra.

Övrigt
Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald!


Ansökningshandlingar
Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt uppgift om referens. Ansökan skall ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2014-04-02.

Betygshandlingar tas med till eventuell intervju.

Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg

SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
verksamhetsledare Eva Hämberg
023-77 84 67
Verksamhetsledare Ann-Marie Mohlin
023-77 84 67
Akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef för omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Projektledare Dala Sports Academy Sofia Brorsson
0701-910685
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76
Akademichef Gustav Boklund
023-77 89 05
Ämnesföreträdare Sverre Widén
023-77 80 53
Avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-77 84 46
Medieproducent Annika Blomqvist
023-77 82 62
Chef NGL-centrum Robert Andersson
023-77 81 37
Avdelningschef Akademin Hälsa och Samhälle Jan Sandberg
023-77 83 76
Avdelningschef Akademin Hälsa och Samhälle Anna Sandberg
023-77 84 72
Professor och forskningsledare Jenny Isberg
023-77 84 16
Professor i Energi och miljöteknik Ewa Wäckelgård
070-1679101
Falu Energi & Vatten Bengt Östling
023-77 49 90
Akademichef Akademin Hälsa och Samhälle Stina Jeffner
023-77 89 33
Avdelningschef omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Akademichef Hälsa och Samhälle Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Ämnesföreträdare idrotts- och hälsovetenskap Jenny Isberg
023-77 84 16
Ämnesföreträdare Åsa Wedin

Avdelningschef Lena Perrault

Professor i omvårdnad och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 72
TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
Ämnesföreträdare Åsa Wedin
023-77 83 65
Avdelningschef Agnés Sandin
023-77 85 09
Ämnesansvarig i ljud- och musikproduktion Johnny Wingstedt

Studierektor Andrew Scott
023-77 83 22
Ämnesföreträdare Thomas Sedelius
023-77 84 51
TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Professor i omvårdnad och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 46
Avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-77 84 46
KPT-prepresentant Fredrik Remes
070-5086518
Fredrik Remes
070-5086518
Chef Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna Bengt Ericsson
023-77 82 03
Verksamhetsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Eva-Lena Embretsen
023-77 82 91
Kontaktperson för studenter m funkitonsnedsättning Anette Jönsson
023-77 84 93
Chef avdelningen för studentservice Eva Bäck
023-77 84 57
Docent Mats Rönnelid
023-77 87 07
Docent bitr projektledare EMC Chris Bales
023-77 85 11
Projektledare Sofia Brorsson
0701-910685
Avd chef Jan Sandberg
023-77 83 76
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76
Docent, projektledare Mats Rönnelid
023-77 87 12
Docent Bitr.proj.ledare Chris Bales
023-77 87 07
Henrik Janols
023-77 86 08
Ingemar Nygren
023-77 88 32
Professor Ewa Wäckelgård
070-1679101
Lönehandläggare Maria Svensson
023-77 80 47
Personalchef Pia Berg
070-191 06 88
Förvaltningschef Bengt Eriksson
070-699 18 70
Arkivarie/utredningsledare Rolf Björkman
023-77 81 70
Ämnesföreträdare Lovisa Berg

Avdelningschef Loretta Qwarnström

Loretta Qwarnström
023-77 83 88
Yvonne Blomberg

Personalassistent Margareta Malmgren Scholz
023 - 77 81 48
Akademichef Stina Jeffner
023 - 77 89 33
Avdelningschef Jan Florin
023 - 77 84 46
Christina Romlid
023 - 77 80 00
Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
TCO ST
023 - 77 80 00
Avdelningschef Loretta Qwarnström

Ämnesansvarig Chatarina Edfeldt

Avdelningschef Jan Sandberg
023 - 77 83 76
Ämnesföreträdare Tobias Rudholm Feldreich
023 - 77 85 93
Saco-S Christina Romlid
023 - 77 80 00
TCO- ST
023 - 77 80 00
TCO-lärarförbundet Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
universitetslektor Lovisa Sumpter
023-77 87 47
avdelningschef Magnus Jobs
023-77 84 55
akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Saco-S Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Magnus Jobs
023 - 77 84 55
Ämnesföreträdare pedagogik Mats Lundgren

Utbildningschef rektorsprogrammet Ulf Nytell

OFR Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
Ingemar Nygren
023 - 77 88 32
Avdelningschef Henrik Janols
073-846 86 02
Ämnesföreträdare Johanne Maad
023 - 77 81 69
OFR Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
Avdelningschef Maria Görts
023 - 77 84 05
Ämnesansvarig Johnny Wingstedt
023 - 77 80 00
Akademichef Elin Holmsten
023 - 77 83 01
Forskningsledare Àrni Sverrison
023 - 77 83 38
Chef Dalacampus Jörgen Fältsjö
023 - 77 86 55
Docent energi och miljöteknik Mats Rönnelid
023 - 77 87 12
Avdelningschef Ann Hedlund
023-77 86 02
Ämnesföreträdare Ing-Marie Andersson
070-656 70 20
Personalchef Pia Berg
070-19 10 688
Avdelningschef Klas Sundberg
023 - 778954
Ämnesföreträdare Lena Bjerhammar
023 - 77 86 24
professor och forskningsledare Monika Vinterek
023 82 85-77
docent och ämnesföreträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
Jan Sandberg
023-77 83 76
OFR Anna-Carin Jonsson
023-77 80 00
Ämnesföreträdare Anders Törnqvist
023 - 77 83 58
ämnesansvarig Patrik Larsson

ämnesansvarig Catharina Nyström Höög

OFR Anna-Carin Jonsson
023-77 80 00
avdelningschef Torsten Blomkvist
023-77 82 94
Avdelningschef Styrning och kvalitet Jonas Tosteby

Scao-S Christina Romlid
023- 77 80 00
Personalassistent Fredrik Remes
070-50 86 518
Personalchef Pia Berg
023 - 77 83 66
Bibliotekschef Margareta Malmgren Scholz
023 - 77 81 48
Ämnesföreträdare Hans-Erik Hellborg
023 - 77 89 44
Avdelningschef Klas Sundgren
023 - 77 89 54
Docent och ämnesföretträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023 - 77 88 51
Professor och forskningsledare Monika Vinterek
023 - 77 82 85
Avdelningschef Jan Sandberg
023 - 77 83 76
akademichef Stina Jeffner
023-77 80 33
Docent och ämnesföreträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023 - 77 88 51
Professor Monika Vinterek
023 - 77 82 85
akademichef Stina Jeffner
023-778933
professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-778472
avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-778446
Projektledare KTP Fredrik Remes
070-508 65 18
Professor och forskningsledare Ewa Wäckelgård
070-167 91 01
Biträd. forskningsledare Mats Rönnelid
070-690 87 12
Ämnesföreträdare Gun Nyberg
023-77 83 24
Avdelningschef Renée Flackin
023-77 85 41
professor och forskningsledare Monika Vinterek
023-77 82 85 070-344 40 87
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76 070-256 99 94
Avdelningschef Loretta Qwarnström
023-77 83 88
Professor Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef Jan Florin
023-77 84 46
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Sverre Wide
023-77 80 50
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
Professor socialt arbete Christian Kullberg
0735-043081
ämnesansvarig Vera Nigrisoli Wärnhjelm

avdelningschef Agnès Sandin

ekonomichef Christer Sundin
023-77 80 70 070-58 133 50
forskningsledare inom Ak. Industri och samhälle Lennart Westman
070-327 51 39
Sandvik Materials Technology (SMT) Mattias Gärdsback
070-616 25 69
ämnesföreträdare Tobias Feldreich
023-77 85 93
avdelningschef Renée Flacking
023-77 85 41
professor Mikael Olsson
023-77 86 43
docent Ulf Bexell
023-77 86 23
forskningsledare Lennart Westman
023-77 89 70
akademichef Gustav Boklund
023-77 89 05
professor Göran Engberg
023-77 85 66
Ämnesföreträdare och docent Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
Forskningsledare och professor Monika Vinterek
023-77 82 85
Avdelningschef Loretta Qvarnström
023-77 83 88
Ämnesföreträdare Charlotte Lindgren

lektor i ljud- och musikproduktion, ämnesansvarig Johnny Wingstedt

studierektor huvudomr. ljud- och musikproduktion Berk Sirman
023-77 88 59
avdelningschef Maria Görts
023-77 84 05
ämnesföreträdare Petter Kohlset
070-631 52 49
avdelningschef Anders Forsman
023-77 89 56
ämnesföreträdare pedagogiskt arbete Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
bibliotekschef Margareta Malmgren Scholz
023-77 81 48
professor Ewa Wäckelgård
070-167 91 01
ämnesföreträdare Lovisa Sumpter

Ämnesföreträdare Chatarina Edfeldt

avdelningschef inom Akademin Industri och samhälle Anders Forsman
070-684 97 65
studierektor för forskarutbildning Bengt Persson
023-77 86 64
Head of Dep. Computer and Information Science Anders Forsman
+46 70-684 97 65
Study Director for the PhD programme Bengt Persson
+46 23-77 86 64
Ämnesansvarig Susanna Heldt Cassel
023-77 85 31
Personalchef Pia Berg
070-191 06 88
Ämnesföreträdare Åsa Wedin

Studierektor Marianne Pettersson

Avdelningschef Torsten Blomkvist

Avdelningschef Eva Bäck
023-77 84 57
enhetschef Louise Kling
023-77 83 81
Patrik Andersson
073-66 56 806
Fredrik Remes
070-50 86 518
Ämnesföreträdare Sverre Wide
023-77 80 53
Forskningsledare och professor Ewa Wäckelgård
070- 167 91 01
biträdande forskningsledare Mats Rönnelid
070-690 87 12
Ämnesansvarig Yvonne Blomberg

Katharina Lind
070-77 00 248
Dalacampus - KTP Fredrik Remes
070-50 86 518
Vassbo-projektet Mats Leonardsson
070-74 65 942
Tf Bibliotekschef Hans Danelid
023-77 81 87
Personalchef Pia Berg
023-77 83 66
Förvaltningschef Bengt Eriksson
023-77 80 30
Magnus Jobs, Avdelningschef
46(0)23 77 84 55
Jan Florin, Avdelningschef
46(0)23 77 84 46
Ann Hedlund, Avdelningschef
46(0)23 77 86 02
Klas Sundberg, Avdelningschef
46(0)23 77 89 54
Torsten Blomkvist, Avdelningschef
46(0)23 77 82 94
Patrik Larsson, Ämnesansvarig
46(0)23 77 85 49
Marit Halldén , ämnesföreträdare
023-778083
Chris Bales, Tech. Dr and project leader
023-778707
Ewa  Wäckelgård, Professor (research leader)
070-167 91 01
Loretta Qwarnström, Avdelningschef

Lovisa Berg, Ämnesföreträdare

Jan Sandberg, Avdelningschef
46(0)23 77 83 76
Mats Tegmark, Utbildningsledare
+46(0)23 778304
Carmen Zamorano-Llena, Universitetslektor

Henrik Janols, Avdelningschef
46(0)23 77 86 08
Johan Kostela, Avdelningschef
46(0)23 77 81 46
Anders Forsman, Avdelningschef
46(0)23 77 89 56
Bengt Persson, Studierektor
023-778664
Patrik Larsson, Ämnesansvarig
023 - 77 85 49
Anders Forsman, Avdelningschef/ Head of Division
+46 23 77 89 56
Bengt Persson, Studierektor/ Director of Studies
+46 23 77 86 64
Maria Görts, Avdelningschef
46(0)23 77 84 05
Yvonne Blomberg, Ämnesansvarig

Christina Romlid, Saco-S
46(0)23 77 82 92
Torsten Blomkvist, Avdelningschef
46(0)23 77 83 88
Agnès Godel, Avdelningschef
023-778309
Elin Holmsten, Akademichef
46(0)23 77 83 01
Lars Båtefalk, Biträdande ämnesansvarig
023-778426
Charlotte Lindgren, Avdelningschef

Bengt Ericsson, Chef
46(0)23 77 82 03
Stina Jeffner, Akademichef
46(0)23 77 89 33
Åsa Bruhn, Avdelningschef Idrotts- och hälsovetenskap
023778026
Marie Klingberg-Allvin, Prorektor
46(0)23-77 84 69
Torsten Blomkvist, Avdelningschef

Patrick Kenger, Avdelningschef
46(0)23 77 83 99
Mikael Olsson, Professor

Göran Engberg, Professor

Ingemar Nygren,

Irma Vaarala, Studierektor
023-77 83 60
Robert Andersson, Avdelningschef
023-77 81 37
Ulrica Momqvist, Informationschef

Peter Gabrielsson, Avdelningschef
023-778599
Renée Flacking, Director of Postgraduate studies
46(0)23 77 85 41
Anders Forsman, Head of Department
46(0)23 77 89 56
Mark Dougherty, Professor in Computer Technology
46(0)23 77 85 35
Niklas  Rudholm, Professor nationalekonomi

Renée Flacking, Studierektor för forskarutbildning
46(0)23 77 85 41
Mark Dougherty, Professor Datateknik
46(0)23 77 85 35
Ann Hedlund, Akademichef
46(0)23 77 86 02
Tobias Heldt, Avdelningschef
46(0)23 77 87 32
Petra Hedgren, Universitetsadjunkt och programansvarig
46(0)23 77 88 08
Maria  Lindgren Leavenworth , Studierektor Umeå universitet
090-786 52 41
Lars-Olof Nordqvist, Chef Fastighetsavdelningen
46(0)23 77 81 10
Jenny Svärd, Processledare KTP
073-068 26 28
Susanna Heldt Cassel, Subject Representative
+46 23-77 85 31
Tobias Heldt, Head of Department
023-77 87 32
Tobias Heldt, Avdelningschef
023-77 87 32
Susanna Heldt Cassel, Ämnesföreträdare
+46 23-77 85 31
Ulrica Momqvist, Informationschef
46(0)23 77 80 40
Per Edén, Processledare
070 369 85 50
Tommy Norgren, VD Kraftkonsult i Skandinavien AB
070 672 11 16
Åsa Wedin, Ämnesföreträdare
023-77 83 65
Lars Matsson, Balungstrand Sågverk
072 550 07 94
Tao Yang, Biträdande ämnesansvarig
46(0)23 77 85 06
Per Edén, Processledare
023 - 77 85 50
Jenny Svärd, Processledare KTP
073 068 26 28
Jonas Tosteby, Chef Utbildnings- och forskningskansliet
46(0)23 77 83 61
Tobias Heldt, avdelningschef vid Akademin Industri och Samhälle
023-77 87 32
Ulla-Karin Schön, Projektledare, handledare
46(0)23 77 85 77
Henrik Janols, Head of department
46(0)23 77 86 08
Christer Sundin, Ekonomichef
46(0)23 77 88 70
Louise Vestlie, Enhetschef
46(0)23 77 83 81
Maria Thulemark, Processledare
023-778961
Bengt Eriksson, Förvaltningschef
46(0)23 77 80 30
Stefan Rodheim, Chef NGL-Centrum
46(0)23 77 81 39
Marita Hilliges, Rektor
023-778043
Eva Nordgren, Bibliotekschef
023-778148
Ola Wiklund, Processledare KTP
070-541 27 00
Per Edén, Processledare KTP
023 - 77 85 50
Peter Sörell, JPS Teknik
070-672 30 07
Stefan Eriksson, Digital Koordinator
46(0)70555 80 96
Ulrica Momqvist, Kommunikationschef
46(0)23 77 80 40
Madeleine Jansson, Studentrekryterare
46(0)23 77 85 48
Ulrica Momqvist, Kommunikationsschef
46(0)23 77 80 40
Magnus Jobs, Akademichef
46(0)23 77 84 55
Anna Ehrenberg , Ansvarig forskningsledare
023-778472
Lillemor Vallin Eckardt , Avdelningschef
46(0)23778336
Anna Parkhouse, Ämnesföreträdare
+4623-77 89 06
Anneli Andersson, Enhetschef
46(0)23 77 89 11
Peter Gustavsson Lidman, Chef avd. Studentservice
023-778457
Siril Yella, Avdelningschef
023-77 8801
Ewa  Wäckelgård, Ämnesansvarig
070-167 91 01
Johan Kostela, Processledare
46(0)23 77 81 46
Richard Durlow, VD, Momentum Software
070-922 12 35
Maria Sundberg, Avdelningschef
023-77 81 89
Astrid  Alnås-Widén, Avdelningschef
46(0)23 77 88 93
Johan Kostela, Processledare KTP
46(0)23 77 81 46
Jörgen  Hellberg, ägare, Invent AB
070-211 33 80
Brita Westberg, Personalchef
46(0)23 77 83 66
Astrid  Alnås-Widén, Avdelningschef
+46(0)23-778893
Joel Strandell, VD
073-504 66 54
Ingemar Nygren, Ämnesrepresentant
023-888832
Fredrik  Remes, Processledare KTP
023 - 77 83 87
Klas Germunder,

Freddy Lund, CEO Tenstar Simulation AB
+46 70 65 64 533
Ninni Wallfelt, Avdelningschef
023-778058
Reza Mortazavi, Ämnesansvarig
023-77 85 20
Michael Oppenheimer, Int. studentrekryterare
46(0)23 77 87 20
Peter Gabrielsson, Samordnande chef

Maria Görts, Akademichef
46(0)23 77 84 05
Eva Hämberg, Avdelningschef
023-778467
Charlotte Lindgren, Ämnesföreträdare

Lars  Krantz, Avdelningschef
023 778739
Marianne  Pettersson, Ämnesföreträdare

Sammanfattning

Besöksadress

Selma Lagerlöfsplatsen
None

Postadress

None
FALUN, 79188

Liknande jobb


30 October 2018

20 February 2019

Bibliotekschef

Bibliotekschef

28 January 2020

Biblioteksjef

14 February 2020