Arbetslivsinstitutet.se

Bildningschef


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats.
Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet.
Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.
Bildningsförvaltningen innefattar all bildning i kommunen, från förskola, grundskola, fritidshem, särskola upp till gymnasieskola och vuxenutbildningen. Förvaltningen har en budget i balans på ca 900 Mkr. Kommunen har eget gymnasium, söderslättsgymnasiet och det finns privata entreprenörer inom barnomsorg och grundskola. Den politiska nämnden har tagit fram måldokument som beskriver den målbild och det konkreta mål som förvaltningen ska sträva efter. Nämnden uttrycker en önskan att den nya förvaltningschefen ihop med all personal ska våga prova nya vägar för att höja bildningsnivån och resultaten ytterligare i kommunen.

Du kommer att arbeta i enlighet med vår vision: Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktig hållbar tillväxt. Läs gärna mer på www.trelleborg.se

Ditt spännande uppdrag som förvaltningschef för bildningsförvaltningen blir att leda den samlade bildningsverksamheten i Trelleborgs kommun, från idé till planering, genomförande och uppföljning. Som operativ chef har du det strategiska och övergripande ansvaret och rapporterar till kommundirektören. Mål och uppföljning sker i nära samråd med bildningsnämnden.

Du ska leda och utveckla organisationen och verkar därigenom aktivt för en god samordning av kommunens verksamhet. Till din hjälp har du direkt rapporterande ledare och specialister så som rektorer, förskolechefer, biträdande förvaltningschef och stödfunktioner. En av uppgifterna blir att ytterligare arbeta med positioneringen av gymnasieskolan som är mest utsatt för konkurrens från alternativen i grannkommunerna.

Direkt underställd kommundirektören ingår du i förvaltningschefgruppen där du förväntas delta med stor kompetens och engagemang inom kommungemensamma frågor.

Vi söker dig som har akademisk utbildning eller kompetens som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta i en bildningsorganisation är meriterande. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda genom andra chefer och trivs med att utveckla medarbetare och organisationer som helhet. Vidare har du erfarenhet av ledande arbete i politisk styrd organisation och i direkt arbete med förtroendevalda. Du är visionär och ser möjligheter.

Den vi söker är en drivande och kraftfull ledare som coachar, utvecklar och skapar vi-känsla. Du är en utpräglad kommunikatör som är rak och tydlig. Du har förmågan att kunna lyssna in och motivera dina medarbetare och ge dem de befogenheter som krävs för att lyckas och känna delaktighet. Vår nya förvaltningschef ska vara pådrivande i att finna nya vägar för att uppnå målen för förvaltningen.

I denna rekrytering samarbetar vi med Personal Direkt AB. Chefsrekryterare Ann Myhrman når du på 070-605 40 66.

Sista ansökningsdag är 2013-10-03 och du söker tjänsten på www.personaldirekt.se under lediga tjänster/Förvaltningschef Bildningsförvaltningen i Trelleborg. Eftersom vi arbetar med löpande första urval ber vi dig som är intresserad av tjänsten att söka så snart som möjligt.

(Till denna tjänst kan du inte söka via vårt rekryteringsystem på knappen nedan)

 
Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulrika Book
0410-73 39 76
Suzanne Horn
0410-73 34 25

Ansök

>

Trelleborgs kommun

Besöksadress

x
None

Liknande jobb


Askersunds kommun, K.. 19 September 2013 Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef till grundskolorna i Härryda kommun Härryda kommun, Sekt.. 7 November 2013 Verksamhetschef till grundskolorna i Härryda kommun
Gymnasiechef till Almåsgymnasiet i Borås Vega HR AB 5 December 2013 Gymnasiechef till Almåsgymnasiet i Borås