Arbetslivsinstitutet.se

Biomedicinsk analytiker till Fysiologiska kliniken


1 platser Tillsvidare Heltid Anställningarna är vikariat med heltidstjänstgöring till och med 31 augusti 2014. Arbete på kvällar kan förekomma. 2013-12-01 eller enligt överenskommelse

Fysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset, Örebro

Verksamhetsbeskrivning:
På Fysiologiska kliniken utförs sedvanliga fysiologiska undersökningar med tyngdpunkt på noninvasiva hjärt- och kärlundersökningar. Vi är cirka 35 anställda; läkare, biomedicinska analytiker och läkarsekreterare och utför cirka 20 000 undersökningar per år. På kliniken bedrivs en del forskning.

Kvalifikationer:
Vi söker två legitimerade biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi och med erfarenhet att självständigt kunna utföra ultraljudsundersökningar på kärl och/eller hjärta.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Norgren Holst, avdelningschef
019-602 62 17
Jill Kjellberg Eriksson, Vårdförbundet
019-602 62 15
Ole Brus, SACO
019-602 62 30
Mia Wahlter-Haponski, avdelningschef
019-602 26 62
Cecilia Larsson och Sofia Berglind-Sernander, Vårdförbundet
019-602 16 27
Sophia Norrtorp Ohlin, sektionschef
019-602 23 39
Carina Ragnemyr, samordnade sjuksköterska
019-602 23 45
Daniel Pettersson, Psykologförbundet
0581-608 52 21
Ylva Sars, avdelningschef avdelning 27
019-602 32 66
Helena Strömberg, avdelningschef avdelning 37
019-602 37 29
Helen Hellström, Vårdförbundet
019-602 32 37
Maria Birger, Vårdförbundet
019-602 32 37
Ann-Cathrine Carlsson, avdelningschef, avd 29
019-602 30 68
Eva Nestvall, avdelningschef, avd 39
019-602 30 06
Sören Andersson, verksamhetschef
019-602 13 11
Hans Fredlund, medicinskt ledningsansvarig läkare, mikrobiologi
019-602 35 81
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 65
Claes-Mårten Ingberg, områdeschef
019-602 78 86
Jennie Änghagen, HR-strateg
019-602 37 16
Louise Bohr Mordhorst, Läkarförbundet
019-602 18 08
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
070-518 41 86
Börje Svensson, områdeschef
070-277 14 17
Jennie Änghagen, HR-strateg
070-897 37 16
Caroline Arvidsson, Tjänstetandläkarna
019- 602 41 43
Ingrid Östlund, områdeschef
070-297 14 00
Veronica Johansson, biträdande avdelningschef
019-6022570
Eleonore Forsberg, Vårdförbundet

Ove Andrén, verksamhetschef
019-602 65 68
Jan Lennell, avdelningschef
019-602 01 51
Rose-Marie Birger, Vårdförbundet
019-602 01 50
Jaana Andersson, avdelningschef
019-602 14 18
Ewa Felle Persson, tf verksamhetschef
019-602 14 51
Gunilla Gancarz, Vision
019-602 21 93
Helén Hummer, mottagningschef
019-602 36 10
Kata Björnell, Vårdförbundet
019-602 12 53
Clas-Göran Eriksson, medicinskt ledningsansvarig läkare, klinisk kemi
019-602 78 03
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 00
Hillevi Valkeinen, avdelningschef
019-602 36 81
Eva Karlsson, verksamhetschef
019-602 37 26
Helene Roth, Vårdförbundet
019-602 14 32
Monica Östlund, avdelningschef
019-602 30 89
Else-Marie Perliden, Vårdförbundet
019-602 50 35
René Banshöj, verksamhetschef
019-602 12 60
Helena Fadl, obstetrisk överläkare
019-602 10 00 vx
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-85065
René Bangshöj, verksamhetschef
019- 602 12 60
Yvonne Skogsdal, tf verksamhetschef mödrahälsovården
019- 602 70 29
Eva Holmberg, SSR
019-602 03 35
Inga-Lill Ekblom, Vision
019-602 27 54
Eva Hellberg
019-602 48 96
Rose Marie Birger, Vårdförbundet

Gunnar Skeppner, verksamhetschef
019-602 15 21
Birgitta Westberg
019-16 41 86
Ingela Öberg, avdelningschef
019-602 12 47
Anette Olander, biträdande avdelningschef
019- 602 16 55
Anna Franzén, Vårdförbundet
019-602 12 38
Kim Järlström, läkarsekreterare
019-602 36 63
Monica Karlsson Sköld, Vision
019-602 82 55
Helena Grone, avdelningschef
019-602 51 65
Madelaine Karlsson, Vårdförbundet
019-602 51 60
Kerstin Sunesson, avdelningschef
019- 602 26 54
Ann-Mari Arvidsdotter
019-602 26 61
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef
019-602 10 00 vx
Elisabet Liljeblad, kliniksamordnare
019-602 26 68
Valentina Chandorkar, Läkarförbundet
019-602 10 00 vx
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef
019-602 26 43
Kerstin Sunesson, avdelningschef
019-602 26 54
Helena Blomqvist, avdelningschef
019-602 24 96
Kristin Gustafsson, verksamhetschef
019-602 18 00
Ann-Cathrin Carlsson, avdelningschef avd 29
019-602 30 68
Mathias Sandin, verksamhetschef
019-602 51 55
Caroline Frid, biträdande verksamhetschef
019-602 52 31
Kerstin Hjelmenius, Vårdförbundet
019-602 02 70
Lena Håkansson, Vårdförbundet
019-602 50 40
Gunilla Hultberg, driftchef
019-602 23 28
Anita Jansson, biträdande driftchef
0581-851 87
Helena Gustavsson, Vårdförbundet
0581-852 44
Ingela Öberg, avdelningschef
019-602 12 47
Anna Franzén och Sanna Starkenberg, Vårdförbundet
019–602 12 38
Ove Andrén, verksamhetschef
019-602 65 68
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 65
Ann-Louise Ståhl, avdelningschef
019-602 59 75
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef Geriatriska kliniken
019-62 26 43
Ann Hammer, sektionschef, Rehabmedicinska kliniken
019-602 10 15
Daniel Pettersson, Psykologförbundet
019-602 28 48
Göran Wallin, verksamhetschef
019-602 13 70
Birgitta Sundell, biträdande verksamhetschef
019-602 17 25
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 86
Lisa Bjärmark, verksamhetschef
019-602 50 00
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 86
Eivor Niva, driftchef
019-602 20 49
Vårdförbundet Örebroavdelning, Vårdförbundet
020-35 35 00
Susanna Wennerfeldt, cheflogoped
019-602 14 63
Anna Djurberg, DIK
019-602 22 38
Maria Wahlter Haponski, avdelningschef
019-602 16 27
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 85
Helena Wilhelmsson, avdelningschef
019-602 27 31
Marie Ström, biträdande avdelningschef
019- 602 17 70
Helena Olsson, Vårdförbundet
019-602 12 46
Bo Anderson, Nyckelfondens ordförande
070-518 73 15
Petra Ekenstam, SACO
019-602 37 36
Ulrika Andersson, avdelningschef
019-602 25 81
Eleonore Forsberg, Vårdförbundet

Angelica Ekehed, avdelningschef avdelning 37
019-602 37 29
Annika Mellberg, enhetschef
019-602 52 96
Ewa Straumits, Vision
019-602 27 57
Maria Gradin, bitr verksamhetschef
019-602 11 92
Anita Pitkänen, Vision
019-602 20 10
Åsa Torpfeldt, enhetschef
019-602 22 08
Eva-Lena Esbjörnsson, Vision
019-602 12 40
Carina Berzelius, enhetschef
019-602 00 14
Inger Lindblad, Vision
019-602 00 55
Helen Olsson, Vårdförbundet
019-602 12 46
Jaana Andersson, avdelningschef
019-602 14 18
Ewa Felle Persson, tf verksamhetschef
019-602 14 51
Gunilla Gancarz, Vision
019-602 21 93
Maritta Andersson, avdelningschef
019-602 36 54
Helene Olsson eller Caroline Sjöblom, Vårdförbundet
019-602 16 08
Stella Cizinsky, verksamhetschef
019-602 54 00
Åsa Nyqvist, Vårdförbundet
019-602 02 20
Mia Wahlter-Haponski, avdelningschef
019-602 26 62
Kent Emilsson, verksamhetschef
019-602 10 00 vx
Paula Wallmon, för Örebro läns landsting, Läkarförbundet
0581-850 65
Kent Wall, på kliniken, Läkarförbundet
019-602 59 79
Anna Franzén eller Sanna Starkenberg, Vårdförbundet
019-602 12 38
Ulf Degrell, avdelningschef
019-602 50 21
Else-Marie Perliden, Vårdförbundet
019-602 50 35
Maria Gradin, biträdande verksamhetschef
019-602 11 92
Christina Jendeberg, arbetsterapeut
019-602 16 95
Ann Hammer, sektionschef
019-602 10 15
Elona Malm, Kommunal
019-602 21 56
Ann-Cathrin Carlsson, avdelningschef
019-602 30 68
Björn Lindvall, verksamhetschef
019-602 16 53
Britt-Marie Abrahamsson, kliniksamordnare
019-602 65 72
Eva Hellberg, avdelningschef
019-602 48 96
Rose-Marie Birger, Vårdförbundet

Lena Frändberg, avdelningschef
019-602 53 48
Anna-Karin Öholm biträdande avdelningschef
019-602 53 48
Karin Eriksson, Vårdförbundet
019-602 53 36
Tommy Hysing, driftchef
019-602 78 15
Vårdförbundet Örebroavdelningen, Vårdförbundet
020-35 35 00
Anna-Karin Öholm, biträdande avdelningschef
019-602 53 47
Mats Johansson, avdelningschef
019-602 52 90
Ingegerd Lagerqvist, Vårdförbundet
019-602 52 95
Iréne Bjelkenholt, enhetschef
019-602 10 46
Eva Straumits, Vision
019-602 27 57
Ann-Marie Åkerling
019-602 18 82
Monica Sik, biträdande avdelningschef
019-602 78 63
Ann-Mari Åkerling, avdelningschef
019-602 18 82
Monica Sik, biträdande avdelningschef avdelning 85
019-602 78 63
Carina Bogren, avdelningschef
019-602 78 85
Cecilia Kjellin, Vårdförbundet

Anna Bodin, Vårdförbundet

Andreas Ohlin, biträdande verksamhetschef
019-602 34 30
Efva Forssell, SACO
019-602 66 36
Lena Norberg Spaak, verksamhetschef
019-602 10 89
Johan Ahlgren, verksamhetschef
019-602 23 14
Monica Siik, biträdande avdelningschef avd 85
019-602 78 63
Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef
070-895 37 02
Petra Ekenstam, SACO
019-602 37 36
Marie Reidarsson, Vision
019-602 21 36
Vårdförbundets Örebroavdelning, Vårdförbundet
020-35 35 00
Sophia Norrtorp Ohlin, sektionschef
019-602 23 39
Laila Hallmén, sjukgymnast
019-602 23 36
Mark Aarts, LSR
019-602 91 11
Gun Petersson, avdelningschef
019-602 02 60
Viktoria Lammgård, Vårdförbundet
019-602 02 50
Elisabeth Lagé, enhetschef
019-602 12 90
Inger Fagerlind, Vision
019-602 20 74
Ullabritt Gripenstedt, verksamhetschef
019-602 23 83
Annelie Isaksson, avdelningschef
019-602 24 26
Monica Hagwall, biträdande avdelningschef
019-602 24 28
Aysal Barsom, Vårdförbundet

Eva Norgren Holst, avdelningschef
019-602 62 17
Jill Kjellberg Eriksson, Vårdförbundet
019-602 62 15
Anita Skantz, avdelningschef
019-602 54 10
Åsa Nyqvist, Vårdförbundet
019-602 02 20
Gun-Marie Gembäck, verksamhetschef
019-602 10 47
Siham Kanat Blomkvist, sektionsansvarig sjuksköterska
019-602 21 20
Charlotte Lindskog, Vårdförbundet
019-602 14 69
Mathias Sandin, verksamhetschef
019-602 51 55
Mats Dreifaldt, Läkarförbundet
019-602 52 10
Eva Nestvall, avdelningschef avd 39
019-602 30 06
Lisa Gange, Vårdförbundet
019-602 12 34
Lena Ericsson, avdelningschef
019-602 21 48
Katarina Fredriksson eller Sofia Härdvall Hansson, Vårdförbundet
019-602 78 78
Marie Fondelius, avdelningschef
019-602 32 68
Helene Roth, Vårdförbundet
019-602 14 32
Chatarina Lindahl, enhetschef
019-602 52 21
Margaretha Sandin, Vision
019-602 52 20
Lotta Bergström, enhetschef
019-602 54 44
Solveig Kiel-Israelsson, Vision
019-602 54 27
Jan Lennell, avdelningschef
019-602 01 51
Ylva Sars
019-602 32 66
Helen Hellström, Vårdförbundet
019-602 22 27
Ewa Felle Persson, verksamhetschef och övertandläkare
019-602 14 51
Caroline Arvidsson, Tjänstetandläkarna
019-602 14 43

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 October 2013
E-post: [email protected]orebroll.se
Övrigt: Ansökan skickas till: Lena Marmberg Fysiologiska kliniken Universitetssjukhuset 70185 Örebro Välkommen med din ansökan! Övrigt: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med alla bemannings-, rekryterings- och platsförmedlingsföretag samt annonsförsäljare!

Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset

Postadress

Box 1613
Örebro, 70116

Liknande jobb


Uppsala universitet,.. 10 March 2014 Biomedicinsk analytiker
Informatics Analyst R&D Information-MOL000001B7 AstraZeneca Mölndal 17 April 2014 Informatics Analyst R&D Information-MOL000001B7
SJÖSTRÖMS NORDIC AB 26 August 2014 REGULATORY MANAGER SÖKES
Uppsala universitet,.. 20 February 2015 Biomedicinsk analytiker