Biträdande chef byggsektionen/Projektledare

Arbetsbeskrivning

Tekniska förvaltningens avdelning Projektutveckling med sektionerna Bygg, Teknikstöd och Mark- och anläggning svarar för planering och genomförande av investeringsprojekt inom Luleå kommun. Projektutveckling har sin nisch inom utredning, mätning, geoteknik, projektering, projektledning samt upphandling av konsulter och entreprenörer. Projektledarna är med i hela processen från utredning och genomförande till färdigställt objekt/projekt. Detta innebär att det finns kunskaper inom många olika områden så som bland annat juridik, ekonomi, teknik, miljö och ledarskap. Just nu pågår stora investeringar i nya exploateringsområden för bland annat bostäder och arbetsplatser samt utbyggnad av vatten/reningsverk. ARBETSUPPGIFTER Projektledare 80 % och som biträdande chef sektionschef 20 % fram till augusti 2011. Därefter kan tjänsten övergå till sektionschef på heltid om båda parter är överens. Sektionschefens arbetsuppgift är att leda och vara ett bollplank till projektledarna avseende upphandlingar, projektering, utförande, ekonomi, budgetering av projekt och prognosarbete. Arbetet innebär även att själv driva projekt, göra budget för sektionen samt hålla i genomgångar av prognoser med våra interna beställare. Du upprättar kalkyler för projekt i tidiga skeenden och arbetar med förvaltningens byggprojekt avseende tidplaner, budget och likviditetsplaner. Avdelningen projektutvecklings byggsektion består av en sektionschef och sex projektledare. I sektionschefens arbetsuppgifter ingår att hålla medarbetar- och lönesamtal med sina medarbetare. KVALIFIKATIONER - Civilingenjörsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. - Erfarenhet från byggentreprenad och/eller konsultbranschen. - Erfarenhet av arbete med kvalitets- och miljöledningssystem är meriterande liksom kunskaper i LOU. Du ska ha vana av att arbeta självständigt och vara öppen och utåtriktad.

Artiklar i detta ämnet

  1. Faran i fuktskadade hus

Sammanfattning

Liknande jobb


ARBETSCHEF MARKARBETEN TÄBY

22 juni 2010

Jobba som projektledare inom Bygg/VA i Norge?

11 november 2010

Depåchef/fukttekniker

17 mars 2010

16 mars 2010