Arbetslivsinstitutet.se

Biträdande Chef Förskola


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning enligt avtal. Tillsvidareanställning Tillträdesdag Enl överenskommelse Heltid 0

Centrala förvaltningen, Stadshuset Huskvarna

Jönköping är en tillväxtkommun som med sina 130 000 invånare är en av Sveriges tio största kommuner. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med fler än 5 000 anställda. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Inför 2014 har förvaltningen beslutat att införa en förändrad ledningsorganisation som ska säkerställa en god utveckling för såväl grundskolan som förskolan genom att tydliggöra de olika verksamheterna samt stärka den likvärdiga skolan. Till den nya organisationen inrättas en ny tjänst som chef förskola med ett helhetsansvar för förskolans verksamhet inklusive pedagogisk omsorg. Som ett viktigt stöd till denna, inrättas även en tjänst som biträdande chef förskola.

I din roll som biträdande chef förskola bistår du chefen som har det operativa chefs- och ledarskapet för förskolans verksamhet samt den pedagogiska omsorgen. Ditt arbetsområde omfattar 29 renodlade förskoleenheter, samt den pedagogiska omsorgen, uppdelad på tre områden. Tillsammans verkar ni för att verksamheten håller hög kvalitet med fokus på att stärka den likvärdiga förskolan, och arbetar utifrån barnen perspektiv. I din roll ligger - att under ledning av chef förskola - verka för förskolans utveckling samt att bistå chef förskola gentemot förvaltningen och den politiska ledningen då det gäller förskolans verksamhetsrelaterade frågor. Du kan komma att vara föredragande i nämnden för frågor som rör detta område och i tjänsten ingår även att kunna möta medias och allmänhetens frågor.

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet och kunskap från ledande position inom förskolan samt god förtrogenhet med förskolans villkor och rådande styrdokument. Du har vidare erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete inom förskolans område med gott resultat. Som ledare visar du mod och kraft att agera och du kan entusiasmera. Du har i grunden stort förtroende för, och höga förväntningar på dina medarbetare och att de klarar att agera utifrån sina uppdrag. Du ser det som självklart att vara en tydlig företrädare för arbetsgivaren och visar gott omdöme i uttalanden, ageranden och beslut och axlar rollen som ledare i en politiskt styrd organisation. Du är en tydlig ledare med fokus på verksamhetens resultat. Goda IT-kunskaper samt att vara väl formulerad i tal och skrift, är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi eftersträvar jämn könsfördelning. Arbetstid/varaktighet: Sex-årsförordnande som biträdande chef förskola med en tillsvidareanställning i Jönköpings kommun som bottentjänst. Lön: Individuell lönesättning. Upplysningar lämnas av: Lärarförbundet Cecilia Larsson, tel 036-105097. Lärarnas Riksförbund Charlie Heinpalu, tel 105715. Kommunal Marie-Louise Winnerhed, tel 036-105080. Sv Skolledarförbundet Jan Casservik, tel 036-103908. Ledarna Britt Lorentzon, tel 036-103846. Vision Viveca Fredén, tel 036-106471. Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö, tel 036-107381. Vårdförbundet Arja Ringström, tel 0722-106530. Läkarförbundet Marian Jansson, tl 036-106748. FSA Ann-Marie Näslund, tel 036-107442.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lärarförbundet Rose-Marie Carlsson
036-107894/102682/102683
Biträdande Rektor Anna Jakobsson
036-102618
Rektor Anna Krin Borka
036- 106988
Bitr rektor Athanasios Serakis
036-102456
Lärarförbundet Kerstin Nyqvist
036-103618
Lärarnas riksförbund John Ericson
036-103534
Rektor Lotta Johansson
036-106400
Lärarförbundet Kerstin Nyqvist
0390-33337
Lärarförbundet Eva Lindstam (tom 130712)
036 107188
Bitr rektor Anna Jakobsson (tom 130705)
036 102618
Rektor Anna Karin Borka (130722-130726)
036 106988
Lärarnas riksförbund John Ericsson
0390-33305
Bitr. rektor Tina Djärf
036-10 25 88
Chef Susanne Törnvall
036-102950
Psykologförbundet Hanna Oskarsson
036-102438
Rektor Rose-Marie Östhed
036/107865
Biträdande rektor Annika Freding
036-106363
Vårdförbundet Arja Ringström
036-106357/ 072-2106530
Rektor/ förskolechef Anders Lord
0705 89 39 60
Förskollärare/ lärarförbundet Helena Bergström
036-103076
Förskolechef Sinikka Sandberg
036-103035
Lärarförbundet Annelie Johansson
036-103164
Bitr rektor Lis Svensson
036 107260
Lärarnas Riksförbund Christer Dahlström
036106192 alt 106196
Lärarförbundet Malin Sandblad Tuvesson
070 8142385
Rektor Eva-Kristina Sandén-Östlund
036/106114
Lärarförbundet Klas lübking
036-107931
Rektor/förskolechef Jan Casservik
036-103908, 070-5186674
Bitr. rektor/bitr.förskolechef Madelein Nilsson
036-103923
Lärarförbundet Sofie Bernstig Magnusson
036-102569
Lärarförbundet Margarehta Källteg
036-103907
Rektor Johanna Öhrström
036-103650
Bitr. rektor Marcus Simonsson
036-106351
Lärarnas riksförbund Susanne Axfors
036-106370
Lärarförbundet Ann-Christin Bomberg
036-106342
Chef pedagogisk omnsorg Lisa Forssén
036-105128
Kommunal Marie-Louise Winnerhed
036-105080
Bitr. Rektor Eva-Kristina Sandén Östlund
036/106114
Barn- och elevhälsoenheten Kerstin Birgersson
036-106734
Vårdförbundet Eva Petersson
036-106127
T.f rektor Mattias Erliden
036 - 10 64 33
Bitr. rektor Eva Engström
036 - 10 26 14
Lärarförbundet Maria Lindström Fougelberg
036 - 10 12 74, 10 64 04
Rektor Katarina Vågerdal
036-103960
Bitr.rektor Ann Arvidsson
036-103956
Lärarförbundet Anette Berlin
036-103936
Förskolechef Charlotte Sundqvist
036 102413
Bitr. förskolechef Marie- Louise gustafsson
036 102613
Lärarförbundet Linda Vist
036 107661
Rektor Pär Henriksson
036-102429
Lärarförbundet Marie-Louise Ling
036-103836
Bitr rektor Eva Lundqvist
036-103839
Rektor Åsa Wadling
036/103689
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036/107381
Lärarförbundet Karin Hannus
036-106095
Lärarnas Riksförbund Mattias Häll
0734--259459
Rektor Annika Nordgren
0703-018621
Rektor Peter Enhörning
036-10 61 72
Vision Viveka Jestin
036-10 66 19
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-10 73 81/ 070-6526287
Lärarförbundet Eva Lindstam
036 107104 (tom v 29)
Rektor Anna Karin Borka
036 106988 (v 30)
Lärarförbundet (tom v 29) Eva Lindstam
036-107104
Rektor Anna Karin Borka
036-106988 (v 30)
Bitr förskolechef Johanna Sandwall
036 - 103671
Förskolechef Ulla Andersson
036 - 103675
Lärarförbundet Carina Ahlgren
036 - 103679
Rektor Ewa Düring
036 10 71 80
Bitr rektor Anders Crona
036 10 65 29
Lärarförbundet Linda Alfredsson
036 10 65 24
Lärarnas Riksförbund Suzanne H Karlsson
036 10 65 20
Biträdande Rektor Ulla-Britt Krantz
036-103753
Lärarförbundet Elisabeth Karlsson
070-3939625
Bitr rektor Jacob Zetterlund
0703040054
Lärarnas Riksförbund Christer Dahlström
036106192
Lärarförbundet Chatarina Sterner
036107548
Rektor Birgitta Johansson
076-7920852
B. rektor Krister Gréen
076-1159328
Lärarnas Riksförbund Hans Jansson
036-106632
Lärarförbundet Peter Eiserman
036-106636
Lärarförbundet Eva Lindstam
036-107104/107188
Rektor Carl-Gustaf Gustafsohn
036/103032
Bitr rektor Catarina Markus
036/103039
Lärarförbundet Linda Lundberg
036/102404
Lärarförbundet Fredrik Lööf
036/103040
Lärarnas Riksförbund Susanne Axfors
0702-438991
Rektor Johanna Öhrström
036-106350
Lärarnas Riksförbund Daniel Ferm
036/103670
Lärarförbundet Marielle Mattson
036/103602
Bitr rektor Anders Mossfeldt
036-10 70 92
Lärarförbundet Karin Hallberg
036-10 66 19
Bitr rektor Annika Tollén
036-106660
Lärarförbundet Anders Löfgren
0390-33337
Lärarförbundet Suzanne Harbäck
036-103951
Lärarförbundet Annelie Engstrand
0390-33353
Lärarförbundet Maria Roos Klas
036-103968
Bitr. Rektor Eva Engström
036-102614
Lärarförbundet Anette Grip
036-107906
Lärare Linda Starby
036-107906
Rektor TF Mattias Erliden
036-106433
Förskollärare Maria Lindström Fogelberg
036-107412, 106404
Rektor Ulrika Kragner
036 10 23 85
Bitr. Rektor Krister Gustavsson
036 10 71 10, 076 779 06 00
Lärarförbundet Åsa Sjöstrand
036 10 64 67
Rektor Lotta Johansson
036-106660
T.f rektor Mattias Erliden
036-10 64 33
Bitr. rektor Eva Engström
036-10 26 14
Lärarförbundet Håkan Friberg
036-106489
Bitr. rektor Curt Junvik
036 10 30 05
Lärarförbundet Jean -Paul Asenov
036 10 39 90
Rektor/ förskolechef Per Johansson
036-10 71 67
Bitr rektor/ bitr förskolechef Cecilia Larsson
036-10 64 39
Lärarförbundet Pernilla Jansson
036-10 71 99
Lärarförbundet Petra Hultqvist
036-10 71 99
Rektor/Förskolechef Lena Nordh-Jonsson
036-103760
Lärarförbundet Helena Josefsson
0708-574607
Rektor Stefan Råsmar
036-106674
Rektor Katarina Vågedahl
036-103960
Skolsköterska m verksamhetsans Kerstin Birgersson
036-106734
Bitr rektor Anders Rickman
0768 15 38 00
Förskolärare Astrid Herbst
036 10 35 68
Lärarförbundet Barbro Smedberg
036-103072
Bitr rektor Jacob Zetterlund
036106183
LR Niklas Ribendahl
036106194
LF Anette Karlsson
036106194
Bitr. förskolechef Cristin Hellstedt
036/103703
Lärarförbundet Gun Dahlström
036/103737
Rektor Mattias Erliden
036-106433
Lärarförbundet Anna-Britta Andersson
036-102820
Ledningsresurs Maria Lindström Fogelberg
036-102370
Vik rektor Anders Crona
036 10 65 29
Lärarförbundet Karin Hannus
036 10 60 95
Rektor Rose-Marie Östhed
036-10 78 65
Bitr.rektor Annika Freding
036-10 63 63
Lärarförbundet Eva Krantz
036-10 75 06
Lärarförbundet Annika Svennenfors
036- 102840
Rektor Ulla Wihlborg
036- 106153
Rektor Pär Henriksson
036-10 24 29
Lärarförbundet Marie-Louise Georgsson
036-10 38 45
Förskolechef/rektor Yvonne Wetterbrandt
036-103551
Lärarförbundet Maria Bülow
0390-33303
Rektor/förskolechef Jan Casservik
036-103908
Bitr rektor/förskolechef Madelein Nilsson
036-103923
Lärarförbundet Ingamaj Johansson
036-103921
rektor Rosemarie Segersson
036102419
Biträdande rektor Lotta Lagö
036106652
lärarförbundet Elisabeth Hedevärn
036144929
Bitr. rektor Tina Djärf
036-102588
Lärarförbundet Lise-Lotte Åkerberg
036-106676
Lärarförbundet Åsa Sjöstrand
10 30 69, 10 64 67
Rektor Mona Olofsson
036-103974
Lärarnas Riksförbund John Ericson
0390-33305
Bitr Förskolechef Marie- Louise Gustafsson
036 102613
Lärarförbundet Linda Vist
107924
Rektor/ Förskolechef Ingela Alkanius
070-3046410
Ledningsstöd Linn Åhman
036-103750
Kommunal Ann-Charlotte Alm
036-103759
Lärarförbundet Marielle Mattson
0367103602
Bi förskolechef Marie Berg
036 - 102527
Lärarrförbundet Ann-Sofi Lindster
036 - 107207
FBi förskolechef Marie Berg
036-10 25 27
Lärarförbundet Ann-Sofi Lindster
036-10 73 06
Bitr rektor Annika Freding
036-10 63 63
Lärarnas Riksförbund Susann Axfors
036-10 50 29/036-10 63 70
Lärarförbundet Anette Karlsson
036 106195
Lärarnas Riksförbund Christer Dahlström
036 106192
förskolechef Gunilla Crona
036 106684
utvecklingsledare Nils Stillström
036 102853, 102854
fackling repr LF Ermina Begluk
036 102596
Bitr rektor Anders Mossfeldt
036-107092
Lärarförbundet Karin Hallberg
036-106619
Förskolechef/Lärarförbundet Ingela Hegestrand
036-10 21 40
Förskollärare /Lärarförbundet Anna Dolk
036-10 21 46
Bitr rektor Pernilla Hjelm
036-106651
Lärarförbundet Camilla Holmberg
036-107241
Förskolechef Inger Sundberg
tel. 036-10 26 07, 072-709 85 21
Lärarförbundet Victoria Isaksson
Tel.036-102645
Rektor Eva-Kristina Sandén-Östlund
036-106114
Lärarnas Riksförbund Gunnel Sylvander
036-10 79 02
Lärarförbundet Lars-Åke Johansson
036-10 61 34
Lärarförbundet Sofia Arneke Isaksson
036-10 58 22
Lärarförbundet Snezana Milenkovic
Tel. 036-102771
Lärarförbundet Ann-Christin Bomberg
0396-10 63 42
Lärarnas Riksförbund Susanne Axfors
070-0702-43 89 91
Rektor Johanna Öhrström
036-10 63 50
Bitr. rektor Marcus Simonsson
036 - 10 63 51
Rektor Carin Rosjö
036-102557
Sverige Lärarförbund

Lärarnas Riksförbund

SSR Sassi Samuelsson
036-10-61-28
bitr rektor/bitr förskolechef Ulla Nord
036-10 24 22
skyddsombud lärarförbundet Britta Eriksson
036-10 39 71
Förskolechef Anna Karin Borka
036-106988
Biträdande Förskolechef Anna Jakobsson
036-102618
Lärarförbundet Catarina Norberg
036-107188
Lärarförbundet Carla Carlsson
036-107894
Lärarförbundet Anita Hansen
0390-33357
Rektor/förskolechef Ulf Vaim
036-102425
Lärarförbundet Ingela Ekbom
036-103997
Lärarförbundet Jean-Paul Asenov
036-103985
Förskolechef Stephan Redman
036-10 30 90
Lärarförbundet Lena Vist
036-10 22 21
Bitr rektor Lis Svensson
036/107260
Rektor Lena Nordh-Jonsson
036-103760
Förskollärare /Lärarförbundet Siw Olsson
036-10 78 23
Biträdande rektor Pernilla Hjelm
03-6106651
Lärarnas Riksförbund Ingrid Hultman-Svensson
036-106133
Lärarförbundet
036-105000
Verksamhets chef Vendela Lekander
036-106426
Lärarförbundet Pär Klänge
036-107080 alt.076-140166
Lärarnas Riksförbund Markus Magnusson
036-102833
Tf rektor Anders Crona
036 10 65 29
Lärarnas Riksförbund
036 10 50 00
Rektor Christin Lund
036-106408
Lärarförbundet Madeleine Eriksson
0763463852
Lärarnas Riksförbund Anders Torhall
0731524671
Tf förskolechef Kerstin Lindberg
036-107234
Lärarförbundet Katarina Dahlén
036-108157
Förskollärare Lisa Wijkmark
036-103072
Förskolechef Nigar Syed
036-107131.0702-665012
Lärarförbundet Susanne Rajala
036-102796
Biträdande rektor Eva Engström
036-102614
Lärare Ulrika Martinsson
036-107412
Rektor Vendela Lekander
036-106426
Förskolechef Anna-Karin Vilhelmsson
036-102448
Ledningresurs Maria Lindström Fogelberg
036-106759
Fackligt ombud Anna- Britta Andersson
036-102819
Fackligt ombud Katarina Nielsen
036103606
Ledningsresurs Maria Lindström Fogelberg
036-106759
Fackligt ombud Anna-Britta Andersson
036-102819
Fackligt ombud Katarina Nielsen
036 10 36 06
Lärarförbundet Mariann Nilsson
036-10 71 62
Rektor/förskolechef Ulf Vaim
036-10 24 25
Lärarförbundet Ingela Ekbom
036-10 39 97
Bitr. rektor/bitr. förskoleche Curt Junvik
036 10 30 05
Bitr. rektor/bitr. fsk.chef Curt Junvik
036 10 30 05
Lärarförbundet Helena Johansson
036- 10 30 10
Förskolechef Annika Ebefors
036-108175
Lärarförbundet Astrid Herbst
036-103568
Lärarförbundet Ann Tornäs
102883
Bitr Förskolechef Marie- Louise Gustafsson
036 102416
Lärarförbundet Linda Vist
036 107666
Bitr. förskolechef Johanna Sandwall
036 - 10 36 71
Förskolechef Ulla Andersson
036 - 10 36 75
Lärarförbundet Carina Ahlgren
036 - 10 36 79
Rektor / förskolechef Slätten Helene Magnusson
036-10 35 17
Rektor / förskolechef Brodalen Ulla Andersson
036-10 36 75
Lärarförbundet Rebecka Stonesjö
036- 10 37 35
Ledningsresurs Jenny Wolf
036-103065
Sektionschef Lena Stålenbring
036-105137
Vision Anna Ingvarsson
036-105404
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
070-6526287
Rektor Per Johansson
036-106167
Verksamhetschef Vendela Lekander
036-106426
Rektor Marit Andersson
036-10 63 75
Lärarförbundet Ingrid Nordlander
036-10 63 82
Chef pedagogisk omsorg Ylva Magnusson
036-10 76 24, 070-6397624
Kommunal Suzi Rosenberg
036-917 90
Bitr. förskolechef Marie Berg
036-102527
Lärarförbundet Annette Svaneshon
036-102649
Lärarförbundet Ann-Sofi Lindster
036107205
facklig repr Lärarförbundet Ermina Begluk
036 102596
Lärarförbundet Helena Bergström
036-10 30 76
Rektor Anders Lord
036-10 61 30, 0705-89 39 60
Rektor Anna Karin Borka
036-106988
Rektor Rose-Marie Östhed
036- 1078 65
Lärarförbundet Miriam Axelsson
036-10 58 67
Förskolechef Anna-Karin Wilhelmsson
036-102448
Bitr. rektor Lotta Fagerberg
036-10 76 10
Lärarförbundet Sofia Hoas
036-12 19 26
Förskolechef Eva Olsson
036-107801
Lärarförbundet Anna Berström
036-107802
Lärarförbundet Susanne Rydén
036-107803
Rektor/förskolechef 036-106988
Anna Karin Borka
Bitr. rektor/bitr förskolechef 036-102618
Anna Jakobsson
Lärarförbundet 036-107104
Marie Flender
Lärarförbundet 036-107188
Catarina Norberg
Bitr förskolechef Eva Lundqvist
036-103839
Lärarförbundet Caroline Hillevärn
036-103845
Förskolechef Pär Henriksson
036-102429
Lärarförbundet Linda Olausson
036-107412
Rektor Rose-Marie Östhed
10 78 65
bitr Rektor Annika Freding
10 63 63
Lärarförbundet Eva Krantz
10 76 05
Lärarnas Riksförbund Anders Torhall
073-1524671
Lärarförbundet Kristina Brunmarker-Hiljanen
036-10 64 43
Förskolechef Iréne Almlöw
036 10 78 11
Bitr. förskolechef Ulrika Lindblad
036 10 38 74
Lärarförbundet Katarina Zaar
036-103140
Rektor Rosemarie Segersson
036-102419
Biträdande rektor Lotta Lagö
036-106652
Lärarförbundet Elisabeth Hedevärn
036-144929
Rektor Carl-Gustaf Gustafsohn
036-103032
Biträdande rektor Catarina Markus
036-103039
Lärarförbundet Linda Lundberg
036-102404
Lärarförbundet Emelie Kjellström
036-103052
Förskollärare Eva Fischer
036-103084
036-106342 Ann-Christin Bomberg
Lärarförbundet
0702-438991 Susanne Axfors
Lärarnas Riksförbund
036-106350 Johanna Öhrström
Rektor
036-106351 Marcus Simonsson
Bitr. rektor
Rektor Carl-Gustaf Gustafsohn
036103032
Biträdande rektor Catarina Markus
036103039
Lärarförbundet Linda Lundberg
036102404
Lärarförbundet Emelie Kjellström
036103052
Lärarförbundet Astrid Herbst
103568
Bitr rektor Cecilia Larsson
036-107636
Rektor Michael Westin
0703-491580
Fritidspedagog Annelie Jacobsson
036 - 10 65 88
Lärarförbundet Håkan Friberg
036 - 10 64 89
Rektor Mattias Erliden
036 - 10 64 33
Lärarförbundet Carla Carlsson
036 107894
Förskolechef Anna Karin Borka
036 106988
Biträdande förskolechef Anna Jakobsson
036 102618
Lärarförbundet Carla Carlsson
107894
Förskolechef Anna Karin Borka
106988
Bitr förskolechef Anna Jakobsson
102618
Lärarförbundet Ann-Sofi Lindster
036-107205
Lärarförbundet Helena Bergström
036-103076
Rektor Anders Lord
036-106130, 0705-893960
Förskolechef Charlotte Sundqvist
036-102413
Bitr förskolechef Marie-Louise Gustafsson
036-102613
Lärarförbundet Linda Vist
036-107666
Lärarförbundet Elisabet Danielsson
036-10 66 19
Lärarförbundet Fredrik Löf
036103040
Lärarnas Riksförbund Annika Larlind
036103040
Ann Arvidsson, bitr. rektor
036/103956
Katarina Vågerdal, rektor
036-103960
Suzanne Harbäck, lärarförb.
036-103951
Personalstrateg Monica Lundkvist
036-10 63 76
Vision Viveka Fredén
036-10 64 71
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-10 73 81
Ann Arvidsson, bitr. rektor
036-103956
Christina Lengdén Skogeryd, LF
036 -103961
Rektor/förskolechef Yvonne Wetterbrandt
036-103551
Lärarförbundet Gunilla Eriksson
036 10 65 20
Lärarförbundet Åsa Sjöstrand
036 10 64 67, 10 30 69
Bitr, rektor Lotta Fagerberg
036-10 76 10
Förskolechef Kerstin Bergstrand
036-10 39 95
Lärarförbundet Elisabeth Ackeby
036-10 38 79
Bitr förskolechef Ewa Lidby
036-10 38 56
Biträdande rektor Jessica Schönbeck
036-106120
Lärarnas Riksförbund Gunnel Sylvander
036-107902
Lärarförbundet Johanna Eklöf
036-106122
Biträdande rektor Tina Djärf
036-102588
Lärarförbundet Lise-Lotte Åkerberg
036-106670
Rektor Bodl Erlandsson
036-106164
Lärarförbundet Helena Lind
036-102827/106167
Bitr. rektor Anders Mossfeldt
036-10 70 92
Rektor Bodil Erlandsson
036-106164
Rektor Eija Virkkunen
036-106859
Bitr.rektor Pershang Mardan
036-105164
Lärarförbundet Michael Mammoo
0707-154551
Rektor Helen Magnusson
036-103517
Skolsköterska m verksamhetsans Kerstin Birgersson
036-105000 kommunens växel
Vårdförbundet Arja Ringström
036-105000 kommunens växel
Lärarförbundet Angelica Lind
036-10 60 05
Lärarförbundet Fredrik Petersson
036-10 38 42
Lärarförbundet Britta Eriksson
036-10 39 71
Rektor/förskolechef Ulla Andersson
036-103675
Lärarförbundet Carina Ahlgren
036-103896, 036-103679
Bitr rektor/Bitr förskolechef Eva Lundqvist
036-103839
T.f. rektor Anders Crona
036 10 65 29
Lärarförbundet Anelica Lind
036-10 60 05
Biträdande Rekor Ulla-Britt Krantz
036-103753
Lärarförbundet Elisabeth Karlsson
036-103755
Bitr. Rektor Pernilla Hjelm
036-106651
Lärarförbundet Klas Lübking
036-106118
Rektor Ulla Wihlborg
036 10 61 53
Lärarförbundet Åsa Axell
036 10 61 50
Personalchef Marie Söderberg
070-2285002
Personalstrateg Monica Lundkvist
036-106376, 070-2721724
Vision Viveca Fredén
036-106471
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-107381
Personalchef Ylva Millback
036-10 69 04
Stadsdirektör Carl-Johan Korsås
036-10 80 9
Stadsdirektör Carl-Johan Korsås
036-10 80 90
Bitr. rektor Lotta Fagerberg
036107610, 0727251838
Lärarförbundet Sofia Hoas
036121926
Förskolechef Iréne Almlöw
036-10 78 11
Lärarförbundet Ann-Charlotte Heydecke
036-10 81 87
Bitr. rektor/bitr. fsk.chef Curt Junvik
103005
Lärarförbundet Jean -Paul Asenov
103990
Föreskolechef Annika Ebefors
036-108175
Lärarförbundet Cecilia Enarsson
036-103557
Lärarförbundet Marie Flender
036-107104
Bitr rektor/ bitr förskolechef Helena Larsson
036-10 64 39
Lärarförbundet Michael Mammoo
0707-15 46 51
Lärarförbundet Alma Comic
0733-89 89 24
ledningsresurs Maria Lindström Fogelberg
036-106485
Lärarförbundet Anna-Britta Andersson
036-102819
Lärarförbundet Cecilia Enarsson
103557
Förskolechef Annika Ebefors
108175
Rektor Ulla Wihlborg
036- 10 61 53
Lärarförbundet Annika Svennenfors
036- 10 28 40
Rektor Ulla Andersson
036- 10 36 75
Lärarförbundet Ann-Sofie Strandman
036 - 10 36 76
Lärarförbundet Mia Georgsson
036-10 38 45
Tf Utbildningsdirektör Erik Wargren
070-357 07 54
Utbildningsdirektör Stephan Rapp
070-639 67 04
Fackliga representanter Se övriga upplysningar
036-105000 vx
Administrativ chef Malena Tovesson
036-102870
Vision Viveka Fredén
036-106471
Bitr. förskolechef Marie-Louise Gustafsson
036-102613
Rektor Irena Hansek
036 106181
Lärarförbundet Chatarina Sterner
036 107548
Lärarförbundet Malin Sandblad Tufvesson
0708 142385
Rektor Eva-Kristina Sandén Östlund
036-106114, 0706-49 63 51
Bitr rektor Jessica Schönbeck
036-10 61 20
Kurator Sassi Samuelsson
036-10 61 28, 0703-50 61 28
Lärarförbundet Rose-Marie Carlsson
036-107894
Förskolechef Charlotte Sundqvist
10 13 24
Bitr Förskolechef Marie- Louise Gusafsson
10 26 13
Lärarförbundet Linda Vist
10 76 66
Rektor Stefan Råsmar
036/106674
Rektor/förskolechef Stefan Råsmar
036/106674
Biträdande rektor Ulla Nord
036/102422
Läraförbundet Linda Alfredsson
036 10 65 24
Kommunal Annelie Bjursten
036-107897
Kökschef Åke Pettersson
036-102933
Rektor/förskolechef Anna Karin Borka
036-106988
Lärarförbundet Maria Fransson
107142
Lärarförundet Helena Bergström
036-10 30 76
Förskolechef Gunilla Crona
036-106684
Utvecklingsledare Nils Stillström
036-102852
Arbetslagsledare Jessica Emilsson
036-102596
Lärarförbundet Sara Einefors
036-102852, 102855
arbetslagsledare Maria Narse
036-102853
Lärarförbundet Anna Bergström
036-107802
Biträdande rektor/Förskolechef Ulla-Britt Krantz
036-103753
Akademikerförbundet Lena Rocksjö
036/107381
Lärarförbundet Annelie Starkenberg
036-102282
Förskolechef Anna-Karin Wilhemsson
036 102448
Förskolechef Nigar Syed
036-107131. 0702-665012
Chef Barn- och Elevhälsoenhet Susanne Törnvall
036-102950
Lärarförbundet Britt-Louise Gustafsson
072-2044990
Lärarförbundet Centralt
036-105000
Lärarnas Riksförbund Centralt
036-105000
Chef förskola/grundskola Peter Lindström
036-10 54 03, 070-630 54 03
Fackliga organisationer Se övriga upplysningar
036-10 50 00 vx
Lärarförbundet Ulf Linderholm
036-323116/0703569454
Biträdande rektor Annika Freding
036-10 63 63
Lärarförbundets repr Miriam Axelsson
036- 10 58 67
Rektor Marit Andersson
036-106375
Lärarförbundet Kerstin Berggren
036- 106072
Bitr Förskolechef Marie- Louise Gustafsson
036 10 2613
Biträdande rektor Lotta Fagerberg
036107610, 0727251838
Lärarförbundet Katarina Dalén
036-108156
Förskolechef Kerstin Lindberg
036-107234
Förskolechef Yvonne Wetterbrandt
036-103551
Lärarförbundet Linda Strandberg
0390-33302
Biträdande rektor Pernilla Hjelm
036106651
Lärarförbundet Pär Klänge
036-103600 alt.076-140166
Lärarförbundet Madeleine Eriksson
0763-463852
Lärarnas Riksförbund Anders Torhall
0731-524671
Lärarförbundet 036-105000

Lärarnas Riksförbund 036-105000

Tf Rektor Michael Westin
036-106616
Tf Bitr rektor Cecilia Larsson
036-106614
Lärarförbundet Andreas Sanqvist
036-107753
Bitr.rektor Marcus Simonsson
036-106351
Rektor/förskolechef Joakim Lübking
036-103833
Lärarförbundet Carina Jörgensen
036-103857
Bitr. förskolekechef Johanna Sandwall
036-10 36 71
Förskolechef Ulla Andersson
036-10 36 75
Lärarförbundet Carina Ahlgren
036-10 36 79
Förskolechef Iréne Almlöw
036 107811
Bitr.förskolechef Ulrika Lindblad
036 103874
Förskollärare Lärarförbundet Ann-Charlotte Heydecke
036 108187
Förskollärare Magnus Rehn
036-107906
Fackligt ombud Anette Grip
036-107906
Lärarförbundet Kristina Vennefors
036-10 71 99
Grundskollärare Monica Axelsson
036-106489
Lärarförbundet Fredrik Petersson
036-10 38 36
Rektor Annika Nordgren
036-106507
MAS Sköterska Kerstin Birgesson
036-106734
Lärarförbundet Sofia Wissö
036-106515
Lärarnas Riksförbund Mattias Häll
036-107960
Vårdförbundet Arja Ringström
072-2106530
Förskolechef Ingela Grennard
036-107490 / mob 0703-040057
Lärarförbundet Ida Strandqvist
036-107491

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 February 2014
Ange referens: 14-60-3013
Övrigt: Ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen, personalenheten Annica Rentner Box 1002 56124 HUSKVARNA Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Utbildningsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnd

Postadress

Box 1002
Huskvarna, 56124

Liknande jobb


Biträdande Chef Grundskola Utbildningsförvaltni.. 22 January 2014 Biträdande Chef Grundskola
Chef Grundskola Utbildningsförvaltni.. 22 January 2014 Chef Grundskola
Kanslichef Stadskontoret 23 January 2014 Kanslichef
Lärare Utbildningsförvaltni.. 19 February 2014 Lärare